MAGYAROK

1964759
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
1377
607
5441
1952943
5441
35304
1964759

Te IP-címed: 3.235.75.174
2020-06-05 19:01

Gyűjtemény

Rövidítések

2012. december 23. vasárnap, 19:15
Írta: Szöllősi Antal

 

 

RÖVIDÍTÉSEK

 

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke 

 

 

 

A


a.                                         alatt, alsó

á. é.                                     átvitt értelemben

a. m.                                    annyi mint    

AB                                       Aktiebolag (svéd: Részvénytársaság)

ang.                                     angol

áll.                                       állami

áln.                                      álnév

ált.                                       általános

ápr.                                      április

átd.                                      átdolgozott

aug.                                     augusztus

årg.                                      årgång (svéd: évfolyam)

 

Árpád                                  Somogyi Ferenc: Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenysége. (Cleveland: 1982)

 

 

B


bearb.                                  bearbetad (svéd: átdolgozott/javított)     

bev.                                     bevezető

bibl.                                    bibliográfia

bil.                                      bilaga (svéd: melléklet)

bl.                                       blad (svéd: lap)

Bp.                                     Budapest

bp.-i                                    budapesti

BT                                      betéti társaság

 

Bakos                                 Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk.: Bakos Ferenc.

                                          Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989.

Bartók                                Bartók Imre: Svéd-magyar orvosi kapcsolatok.(Bp.:1969)

Bertha                                Bertha Kelemen: Magyarok és svédek. (Bp.: Teleki Pál Tudományos Intézet, 1946.)

Borbándi:1992                     Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia

                                          Budapest: Hitel, 1992 – 826 [4] p. ; ISBN 963 04 1859 2

Bödök                                 Bödök Zsigmond: Nobel-díjas magyarok.

                                          (Dunaszerdahely: Nap Kiadó, 1999)

 

 

C


c.                                        cím(ű)

Co                                       company (angol: társaság)

cop.                                     Copyright (angol: szerzői, kiadói jog)

 

 

D


db                                       darab

de.                                      délelőtt

dec.                                    december

Dr. v. dr.                               doktor

du.                                      délután

 

DN                                      Dagens Nyheter (Stockholm, 1864:-) Svédország legnagyobb (reggeli) napilapja

Dunai:1984                          Dunai Ákos: Magyar főnemesek az emigrációban.

                                          Youngstown, Ohio: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1984.

 

 

E


elb.                                      elbeszélés(ek)

ELTE                                    Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

eml.                                     emlékírat

é. n.                                     év nélkül : „s. a.” (= sine anno)

ENSZ                                   Egyesült Nemzetek Szervezete

évf.                                      évfolyam

 

EgyÉrt                                 Egyháziközségi Értesítő (Malmö:1958-1960): svédországi magyar egyházi lap

Enc-Hun                              Encyclopaedia Hungarica.

                                             I. kötet. A-H. (Calgary, Kanada: 1992)

                                            II. kötet. I-Ö. (Calgary, Kanada: 1994)

                                            III. kötet. P-Z. (Calgary, Kanada: 1996)

                                            IV. kötet. Kiegészítés (Calgary, Kanada: 1998)

ÉT                                      Északi Tudósító (Stockholm: 1961-1967): svédországi magyar folyóirat

EXP                                    Expressen (Stockholm, 1944:-) svéd (délutáni) napilap

 

 

F


febr.                                    február

fej.                                      fejedelem
fel.                                      felelős

fol.                                      fólió (fóliáns) [fólió alak a legnagyobb könyvforma]

ford.                                    fordító, fordította ; fordítás(ok) : översättare

főszerk.                               főszerkesztő

Ft.                                       forint

 

FKL                                    Film kislexikon. (Budapest: Akadémiai. 1964)

 

 

G


g.                                        gatan (svéd: utca)

gr.                                       gróf

 

 

Gudenus                              Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi geneológiája.

                                            I. (Budapest: Natura, 1990.),

                                            II. (Budapest: 1993.),

                                            III. (Budapest: 199?.),

                                            IV. (Budapest: Heraldika Kiadó, 1993.)

Gudenus-Szentirmay             Gudenus János - Szentirmay László: Öszetört címerek. Budapest: Mozaik, 1989.

Gulyás                                 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. I-VIII. kötet.

                                            (Budapest: 1939-1992.)

GP                                       Göteborgs-Posten (Göteborg, [1813-1832, 1850-1851] 1858:-)

                                            Svédország második legnagyobb reggeli napilapja

 

 

H


hg.                                       herceg
h. n.                                     hely nélkül vagy s.n.

 

Halmi:1953                           Emlékkönyv Halmi József negyvenéves újságírói jubileumára.

                                                                 Szerk.: Glück Andor. Buenos Aires: 1953.

Híradó:MHK                          Híradó (Stockholm: 1979-2005) a Magyar Ház Közösség egyesület lapja

Híradó:SMOSZ                      Híradó (Stockholm: 1981:-) a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének folyóirata

Hung.A.1.                             Hungarians in America.   I. (New York City: 1961)

Hung.A.2.                             Hungarians in America.  II. (New York: 1966)

Hung.A.3.                             Hungarians in America. III. (New York: 1971)   

 

 

I


Id. v. id.                              idősebb

i. e.                                    időszámításunk előtt(i)

Ifj. v. ifj.                               ifjabb

ig.                                      igazgató

igh.                                    igazgatóhelyettes

i. h.                                    idézett helyen (loco citato)
ill.                                      illusztráció : illustration (svéd)

i. m.                                   idézett mű(ben)

isk.                                    iskola(i)
int.                                     Intézet : (institutet svéd)

Irod.                                   irodalom

ISBN                                  International Standard Book Number (angol: a könyvek nemzetközi azonosító számozása)

ISSN                                  International Standard Serial Number (angol: időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító számozása

i. sz.                                  időszámításunk szerint(i)

 

IU                                       Irodalmi Újság (Párizs, 1957-1989) emigráns folyóirat

 

 

J


jan.                                      január

jav.                                      javított         

júl.                                       július

jún.                                      június

 

 

K


k.                                        kötet
kb.                                      körülbelül

ker.                                     kerület

Kft.                                     korlátolt felelőségű társaság : kommanditbolag/handelsbolag        

kg.                                      kilogramm

kir.                                      király
Klny                                    különlenyomat

KMP                                   Kommunisták Magyarországi Pártja

köt.                                     kötet

köv.                                     következő

közrem.                               közreműködés

kr.                                       korona

krt.                                      körút

 

Kántor-Láng                         Kántor Lajos - Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom

                                          1945-1970. (Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971)

KatSz                                 Katolikus Szemle (Róma: 1949-1991) emigráns folyóirat

KÉ                                      Katolikus Értesítő (Stockholm: 1958-1967) svédországi magyar egyházi lap

KK92                                  Magyar és nemzetközi ki kicsoda? (Főszerk.: Hermenn Péter. Budapest: Biográf, 1992) 

KKH                                   Ki kicsoda a hírközlésben? szer. Bodrits István, Viczián János. (Szekszárd, 1994)

KKT                                    Ki kicsoda a történelemben? (Bp.: Laude Kiadó, 199?)

KMIBF                                Kortárs magyar írók 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. I. (Bp.: Enciklopédia Kiadó, 1998)

KMIK                                  Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1988. (Bp.: Magvető, 1989)        

Kozocsa                             Kozocsa Sándor: Svéd irodalom magyar nyelven. (Budapest: 1950.) Stencil

Kvp                                     Kvällposten (Malmö, 1950:-) svéd napilap

 

 

L


l.                                         lap (pagina)
ld.                                       lásd

lev.                                      levelező

Lh.                                      lakhely, lakhelye

 

 

M


m.                                       magyar

máj.                                    május

márc.                                  március

mell.                                   melléklet

m.fl.                                    med flera (svéd: és mások)

mm.                                    milliméter

Mo.                                     Magyarország

MSZDP                               Magyarországi Szociáldemokrata Párt

MTA                                    Magyar Tudományos Akadémia

 

Majtényi                             Majtényi Z.: Skandináv költők antológiája, 1967

MÉL                                   Magyar Életrajzi Lexikon. I-III. kötet. (Budapest: 1967, 1969, 1981)

Mazsil                                 Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Budapest: 1929.)

Mérő                                   Mérő Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona. Köln-Detroit-Wien: 1966)

MHI                                    Magyar Hírlap (Buenos Aires) újság

MIL                                    Magyar Irodalmi Lexikon. I-III. kötet. (Budapest: 1963-1965)

MIL1926                             Magyar Irodalmi lexikon. Szerk. Dr. Ványi Ferenc. (Budapest: [1926])

Mildschütz                          Koloman Mildschütz: Bibliographie der ungarischen Exilpresse. 1945-1975. (München: 1977)

MIT                                    A magyar irodalom története 1945-1975. IV. A határon túli magyar irodalom.

                                          (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982)

Mk                                     Mozaik (Stockholm) svéd folyóirat

MKK                                  Magyar ki kicsoda? (Főszerk.: Hermann Péter. Budapest: Texoft, Láng kiadó, Biográf, 1990) 

MML                                  Magyar Munkásmozgalomtörténeti Lexikon. (Budapest. 1976)

MN                                     Magyar Nemzet (Budapest) napilap

MNők                                 Magyar Nők (München) újság

MNBCD                              A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on (1996, 1997)

MSzdPE                             Magyarországi Szociáldemokrata Párt Emigrációban

MT                                      Magyar Tudósító (Stockholm: 1956-1960) magyar folyóirat

MU                                     Magyarok Útja (Buenos Aires) magyar újság

Müller                                 Müller, Maria: Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1980-1995. (Göteborg: 1996)

Müller-Kertész                    Müller, Maria - Kertész, Tomas: Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1845-1978. (1980)

 

 

N


ném.                                   német

nov.                                     november

nr                                        nummer = szám

 

Nagy:2000                           Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. (Budapest:

                                          Argument kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 2000)

Nagy(KMK)                         Nagy Csaba: Külföldi magyar képzőművészek. (Budapest, előkészületben, gyűjtés alatt. kézírat)

Nagy F                                Magyar származású Nobel-díjas tudósok. (Budapest:

                                           Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarája, 1995)

Nagy Iván                            Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-8. [1857-1868]

                                          (Budapest: Helikon kiadó, 1987. Reprint.)

NFB                                    Nordisk familjebok. 1-34. kötet. (Stockholm: Nordisk Familjeboks Förlags Aktiebolag, 1904-1922.)

Nemzetőr                            Nemzetőr (1956-: München) emigráns újság

NDK                                   A Nobel-díjasok kislexikona. (Budapest: Gondolat, 1985)

 

Nyugati                               Béládi Miklós-Pomogáts Béla-Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. (Budapest: 1986)

 

 

O


okt.                                      október

old.                                      oldal

omarb.                                 omarbetad (svéd: átdolgozott)

 

 

Ö


összeáll.                              összeállította

övers.                                  översättning / översättare (svéd: fordítás / fordító)

 

 

P


P.                                        páter (latin: katolikus pap)

p.                                         pagina (angol: oldal/ak)

pag.                                     pagus
pl. v. pl.-s                            planscher (svéd: [kép]melléklet)

pl.                                        például
 

Pallas                                  A Pallas nagy lexikona. 1-16. kötet. 1893-1896.

Pécsi A.                              Pécsi Anna: Magyarok a franciaországi forradalmi munkásmozgalomban, 1920-1945. (Bp.: 1982)

Ptk                                      Párttörténeti Közlemények (Budapest) folyóirat

 

 

R


r.                                         rendes

red.                                     redaktör (svéd: szerkesztő)

rev.                                      reviderad (svéd: átdolgozott)

Rt.                                       Részvénytársaság              

red.                                     redaktör (svéd: szerkesztő)

rev.                                      reviderad (svéd: átdolgozott)

 

Révai                                   Révai nagy lexikona. 1-21. kötet. (Budapest: 1911-1935)

 

 

S


s.                                         sidor (svéd: oldal/ak)

serie:                                   sorozat

SMOSZ                               Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Stockholm: 1974:-)

SOTE                                  Semmelweis Orvostudományi Egyetem

St.                                       sankt, sankta, sankte (svéd: szent)

soksz.                                  sokszorosított(a)

SOTE                                  Semmelweis Orvostudományi Egyetem

St.                                       sankt, sankta, sankte (svéd: szent)

stb.                                      s a többi

Sthlms stads Arb.v.byr           Stockholms stads Arbetsverkets byrå : [Stockholm városi munkaügyi hivatal]

särtr.                                    särtryck (svéd: különlenyomat)

 

Sax                                      Saxons (Stockholm, 1964-1987) hetilap

SvD                                     Svenska Dagbladet (Stockholm, 1884:-) Svédország harmadik legnagyobb reggeli napilapja

 

 

SZ


sz.                                       század; szám(a)

sz.                                       született (életrajzi adatoknál)
szept.                                  szeptember

szerk.                                  szerkesztette, szerkesztő(k)

szerv.                                   szervezet(ek)

SzI                                       Szocialista Internacionálé

szimf.                                  szimfónia, szimfónikus

SZMT                                  Szabad Magyarok Tömörülése (Stockholm: 1956-2003) magyar egyesület

szül.                                    született

 

Szépfalusi:1980                  Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást : Mai magyarok Ausztriában. Bern: 1980. (Új kiadás: Budapest: 1992.)

Szinnyei                              Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. kötet. 1891-1914.

Sz-ny                                  Szivárvány (Chicago, USA) irodalmi folyóírat

Szöllősi                               Szöllősi Antal: Svédországi magyarság 1956-ig. (Stockholm: Ungerska Arkivet, 1999.)

 

 

T


t.                                         táblázat

tab.                                      tabell (svéd: táblázat)

tan.                                      tanulmány, tudományos mű

tel.                                       telefon

TIT                                      Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tr.                                        tryckeri / tryckt (svéd: nyom[tat]ás)

TV                                      televízió

 

Tolnai                                  Tolnai Nagylexikon                                       

TMKK:1986                         Természettudományos és műszaki ki kicsoda? I.

                                          Budapest: OMIKK, 1986 – 505 p. : ISBN 963-592-539-5

TMKK:1988                         Természettudományos és műszaki ki kicsoda? II.

                                          Budapest: OMIKK, 1988 – 400 p. : ISBN 963-592-823-8 ; ISBN963-592-852-1

 

 

U


u.                                         után
uo.                                       ugyanott

 

ULát                                   Új Látóhatár (München) folyóirat

UE                                      Új Európa (München) folyóirat

ÚjKéve                               Új Kéve (Stockholm, 1993:- ) egyházi lap

UMIL                                 Új Magyar Lexikon 1-7. kötet. (Budapest: 1961-1972.)

ÚjMIL                                 Új Magyar Irodalmi Lexikon A-Z. (Főszerk.: Péter László. 1994)

                                         Új magyar irodalmi lexikon / Főszerkesztő: Péter László második, javított, bővített kiadás

                                            A-GY           801 p.; ISBN 963 05 7745 3

                                            H-Ö             XXX.,803-1663 (1) p.; ISBN 963 05 7746 1

                                            P-ZS           XXX., 1665-2512 (1) p.; ISBN 963 05 7747 X           

                                            Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000

 

 

Ü


 

 

V


v.                                         vers(ek)

vál.                                      válogatta, válogatott

vm.                                      vármegye

vö.                                       vesd össze (confer)

 

Vajda                                   Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Budapest: 1958)

V                                         Világ (Budapest: 1911-1918) folyóirat

VIL                                      Világ Irodalmi Lexikon. 1-18. Bp.          

 

 

W


 

 

Z


ZA                                      Zeneakadémia

zkar                                     zenekar

 

ZL                                       Zenei Lexikon. 1-3. kötet. (Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1965)

 

 

ZS


 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 


 

 

Az Északi Magyar Archívum gyűjteménye

2010. április 08. csütörtök, 21:34

 

  

 

AZ ÉSZAKI MAGYAR ARCHÍVUM GYŰJTEMÉNYE

 

 

 

Amikor 1973. október 23-án, Stockholmban az Északi Magyar Archívum (svédül: Ungerska arkivet) megalakult, csak a svédországi magyarok és magyar egyesületek által produkált anyagokat gyűjtöttük.

Az akkori magyar emigráns újságok hírt adtak az Archívum megalakulásáról. Így egyre több és több nyugaton élő magyarral kerültem személyes találkozás vagy levelezés útján kapcsolatba. Elmondták, hogy a birtokukban lévő papírokat nem akarják hazaadni magyarországi levéltárnak, mert attól tartanak/félnek, hogy a kommunista rendszer biztosan megsemmisíti azt. Félő volt, hogy idős honfitársaink elhalálozása után feltehetően sok irat elveszhet, amit az idő azóta csak bizonyított.

Ezen tények hatására és az, hogy micsoda értékek semmisülhetnek meg naponta az emigrációban, arra a következtetésre jutottam, hogy nem csak a svédországi magyarság adatai, anyagai fontosak a megmentésre és megőrzésre.

Azonban az Északi Magyar Archívum csak a nyugaton élő magyarok anyagait, adatait gyűjti, de a történelmi Magyarország területéről hozzánk került megőrzésre érdemes anyagokat, adatokat is megőrizzük.

 

 

Néhány példa az Archívum gyűjteményéből.

 

Dr. Gáspár Pál (1888-1975) katolikus lelkész által 1956 előtti svédországi magyarokról készített fotói: körülbelül kétezer fekete-fehér felvétel; szentmisék, házasságok, keresztelők, temetések, stb. Talán ezer újsácikk-kivágat: olasz, német, angol és magyar nyelven. Az 1956-57-es svédországi menekült táborokban készített hangfelvételek, mintegy húsz nagy tekercs magnószalag a hozzátartózó 1956 előtti és még ma is működő magnetofonnal, stb.

Tálas Ernő gyűjteményében található körülbelül 200 kisebb-nagyobb színházi plakát és fotók, kritikák, stb.

Van olyan anyag, ami a kádári időkben - érdekes módon - Budapest-Moszkva-Helsinki-Stockholm útvonalon került az Archívumba.  

Kányádi Sándor egyik kéziratát juttatta el hozzánk még Ceausescu idejében (elég kalandos úton).

Kaptunk magyar emigráns anyagot többek között: Argentinából, Ausztriából, Braziliából, Indiából, Izraelből, Taiwanról,Új-Zélandból, stb. Valamilyen magyar emigráns anyaggal rendelkezünk majd hatvan országból. Jelenleg 26 nyelven találhatók könyvek, újságok, levelek, egyesületi iratok, stb. az Északi Magyar Archívumban.

 

Időhatár nélkül, minden emigráns dokumentumtípust gyűjtünk: könyveket, szakdolgozatokat, periodikát, folyóirat cikkeket, egyesületi anyagot (nyomtatott formában, videón, CD-n, DVD-n, stb.), fotókat, leveleket, meghívókat, plakátokat, apró nyomtatványokat és dokumentum másolatokat is. 

A hagyományos dokumentumok mellett zajlik az egyéb információhordozókon való gyűjtés is. A hanglemezektől és diafilmektől kezdve a DVD-ig széles skálán, az anyagi lehetőségeinkhez képest igyekszünk minél teljesebb és szélesebbkörű gyűjtést folytatni.

 

Ma a könyvtár teljes állománya kb. 25000 darab könyv, ebből kb. 4000 darab emigráns kiadás; kb. 3000 fajta újság, ebből kb. 5-600 emigráns és majdnem száz fajta svédországi magyar folyóirat.

 

Az Archívumnak egyetlen alkalmazottja sincs, mindenki díjmentesen, önként végzi a vállalt munkát.

Szöllősi Antal

2011. december 1.

 

 

 

 

GYŰJTEMÉNYÜNK RENDSZERE

 

0. osztály


ÁLTALÁNOS ANYAG

Menedékjog, kivándorlás, bevándorlás.

Bevándorlási hivatalok, rendőrség, belügyminisztériumok, külügyminisztériumok.

Törvények, társadalmi juttatások, házi jogszabályok.

Kisebbségek, kisebbségi jogok, nemzetiségi kérdés, nemzeti kisebbségek.

Egyéb bevándorló egyesületek, társemigrációk.

Sajtó, rádió, TV.

Oktatás: óvoda, iskola.

Kézirattár.

Statisztika.

Címtár.

 

1. osztály


Egyesületek, szövetségek, egyházak, cserkészek, sportklubok, politikai pártok, mozgalmak, színházak, vállalatok, éttermek, stb. anyagai.

Külföldön élt, vagy élő magyar (származású) személyek által létrehozott csoportosulások, stb.

 

2. osztály


SZEMÉLYEK

Külföldön élt, vagy élő magyar (származású) személyek országonként.

 

3. osztály


KÖZÉP-EURÓPA

Magyarország (és a történelmi Magyarország területe).

Ebbe az osztályba tartozik:

3.8 osztály A rasszizmus bűntetteinek dokumentációs osztálya.

3.9 osztály A kommunizmus magyarok elleni bűntetteinek dokumentációs osztálya.

 

4. osztály


KÖNYVEK

Országonként;

Magyar kiadók: magyarul és idegen nyelven.

Egyéb kiadók: magyarul és idegen nyelven.

Szamizdat kiadványok.

Könyvkópiák.

Kéziratok (Pl.: Kányádi Sándor).

 

5. osztály


FOLYÓIRATOK

Országonként;

Magyar kiadók: magyarul és idegen nyelven.

Egyéb kiadók: magyarul és idegen nyelven.

Szamizdat kiadványok.

Újság, folyóirat kópiák.

A magyar követségek külföldi kiadványai.

Az Északi Magyar Archívum kiadványai.

 

6. osztály


APRÓNYOMTATVÁNY-GYŰJTEMÉNY

Aprónyomtatvány (16 oldalig).

Vállalati és üzleti kiadványok, kereskedelmi tájékoztatók és hirdetési anyagok, könyvárjegyzékek, stb.

Műsorfüzetek (színház, mozi, könyv-, kiállítási katalógus, stb.)

Névjegyek, telefonkönyvek, címlisták, stb.

Bélyegek (levélzárócímkék, öntapadós matricák, stb.)

Képeslapok

Térképek (térképnyomatok, térképtervek, falitérképek, stb.)

Plakátok (falragaszok, színlapok, stb.)

(Pl.: Tálas Ernő gyűjteményben található kb. 200 kisebb-nagyobb plakát.)

Egyéb (zászlók, érmék, stb.)

 

7 osztály


ÚJSÁGCIKK-KIVÁGAT GYŰJTEMÉNY

Az újságcikk-kivágat gyűjteményben kb. 10.000 magyar vonatkozású svéd újságcikk található, de van dán, finn, norvég, német, olasz és angol nyelvterületről is.

 

8 osztály


FOTÓ- ÉS FILMARCHÍVUM

Fényképek; diapozitívok, negatívok, fekete-fehér és színes felvételek.

(Pl.: dr. Gáspár Pál (1888-1975) katolikus lelkész által 1956 előtti

svédországi magyarokról készített felvételei, kb. kétezer fekete-fehér felvétel;

szentmisék, házasságok, keresztelők, temetések, stb.)

Filmfelvételek; fekete-fehér és színes felvételek.

Videó felvételek; különböző rendszerek.

Újabb technikák; CD, DVD lemezek, stb.

Rajzok, festmények, metszetek, nyomatok, stb.

Kézimunkák.

Üvegművészet.

Ötvösművészet.

 

9 osztály


HANGTÁR

Kották, szövegkönyvek, stb.

Hanglemez gyűjtemény

Hangszalag gyűjtemény; zeneművek, előadások, ünnepségek, interjúk,stb.

(Pl.: dr. Gáspár Pál (1888-1975) katolikus lelkész által 1956-57-ben svédországi menekült táborokban készített hangfelvétele.)

Számítógép tárolók; CD, DVD lemezek, stb.

Újabb technikák

 

 

Az Északi Magyar Archívum pártpolitikától és vallási nézetektől független gyűjtemény.

 

Az Északi Magyar Archívum semmiféle támogatás nem kap svéd, magyar vagy más országtól, alapítványtól; annak működését, életben tartását áldozatos magyar és svéd magánszemélyek teszik lehetővé.

 

 

 

 

 

Hány országból és mi található

az Északi Magyar Archívumban


 

 

Nagyon sok országból kaptunk magyar emigráns anyagot.

 

 

Jelenleg 26 nyelven található valamilyen magyar emigráns anyag az Északi Magyar Archívumban; levelek, egyesületi iratok, emigráns újságok, újságcikkek, kották, plakátok, emigráns könyvek, fényképek, hangszalagok, videó felvételek, cd, dvd lemezek, festmények, egyéb tárgyi emlékek, stb.

[angol, belga, bolgár, cseh, dán, eszperantó, észt, finn, francia, holland, izlandi, japán, kínai, kurd, latin, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, román, spanyol, svéd, szerb, ukrán.]

 

Az Északi Magyar Archívumban található anyagok – talán – csak tíz százaléka katalógizált, ezért feltehető, hogy egyes országoknál más anyagok is találhatók.

 

Valamilyen magyar emigráns anyaggal rendelkezünk a következő országokból;

 

 

ANGLIA

          Levelezés: Angliában élő magyar személyekkel

          Angliai magyar egyesületi dokumentumok

          Angliában kiadott magyar és angol újságok

          Angliában kiadott magyar és angol könyvek

  Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

AFGANISZTAN

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ALBÁNIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ALGÉRIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ANDORRA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ARGENTÍNA

          Levelezés: Argentínában élő magyar személyekkel

          Argentínai magyar egyesületi dokumentumok

          Argentínaban kiadott magyar újságok

          Angliában kiadott magyar könyvek

 

AUSZTRÁLIA

          Levelezés: Ausztráliában élő magyar személyekkel

          Ausztráliai magyar egyesületi dokumentumok : magyarul, angolul

          Ausztráliában kiadott magyar és angol újságok

          Ausztráliában kiadott magyar és angol könyvek

 

AUSZTRIA

          Levelezés: Ausztriában élő magyar, lengyel személyekkel

          Ausztriai magyar, lengyel egyesületi dokumentumok : magyarul, németül, lengyelül

          Ausztriában kiadott magyar, német, lengyel újságok

          Ausztriában kiadott magyar és német könyvek

  Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

BELGIUM

          Levelezés: Belgiumban élő magyar személyekkel

          Belgiumi magyar egyesületi dokumentumok

          Belgiumban kiadott magyar és belga újságok

          Belgiumban kiadott magyar könyvek

 

BOLIVIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

BOSZNIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

BRAZÍLIA

          Levelezés: Braziliában élő magyar személyekkel

          Brazíliai magyar egyesületi dokumentumok

          Brazíliában kiadott magyar újságok

          Brazíliában kiadott magyar könyvek

          Brazíliában készült diafelvételek

 

BULGÁRIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

CIPRUS

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

CHILE

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

COSTA RICA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

CSEHORSZÁG (és Csehszlovákia)

          Levelezés: Csehországban élő magyar személyekkel

          Csehországi magyar egyesületi dokumentumok

          Csehországban kiadott magyar újságok

          Csehországban kiadott magyar könyvek

 

DÁNIA

          Levelezés: Dániában élő magyar személyekkel

          Dániai magyar egyesületi dokumentumok

          Dániában kiadott magyar és dán újságok

          Dániában kiadott magyar és dán könyvek

          Dániai magyar egyesületi hangszalag és videó felvételek

  Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

DÉL-AFRIKA

          Levelezés: Dél-Afrikában élő magyar személyekkel

          Dél-Afrikában magyar egyesületi dokumentum

          Dél-Afrikában kiadott magyar újságok

 

DÉL-KOREA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

DOMINIKA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

EGYIPTOM

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ÉSZTORSZÁG

Levelezés: Észtországban élő magyar személyekkel

Észtországi magyar egyesületi dokumentumok

Észtországban kiadott magyar újság

Svédországban kiadott észt újságok

 

FINNORSZÁG

          Levelezés: Finnországban élő magyar személyekkel

          Finnországi magyar egyesületi dokumentumok

          Finnországban kiadott magyar újságok

          Finnországban kiadott finn újságcikkek

          Finnországban kiadott finn könyvek

         

FRANCIAORSZÁG

          Levelezés: Franciaországban élő magyar személyekkel

          Franciaországi magyar egyesületi dokumentumok

          Franciaországban kiadott magyar és francia újságok

          Franciaországban kiadott magyar és francia könyvek

  Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

FÜLÖP-SZIGETEK

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

GÖRÖGORSZÁG

          Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

GUAYANA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

HOLLANDIA

          Hollandiai magyar egyesületi dokumentumok

          Hollandiában kiadott magyar újságok

          Hollandiában kiadott magyar könyvek

 

HORVÁTORSZÁG

          Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

INDIA

          Indiában kiadott magyar újság

          Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

IRÁN

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ÍRORSZÁG

          Levelezés

          Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

IZLAND

          Vegyes magyar vonatkozású anyagok

          Könyvek

 

IZRAEL

          Levelezés: Izraelben élő magyar személyekkel

          Izraelben kiadott magyar újságok

          Izraelben kiadott magyar könyvek

 

JAPÁN

          Vegyes magyar vonatkozású anyagok

          Japán magyar egyesületi dokumentumok

 

KANADA

Levelezés: Kanadában élő magyar személyekkel

Kanadai magyar egyesületi dokumentumok

Kanadában kiadott magyar és angol újságok

Kanadában kiadott magyar és angol könyvek

 

KINA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

KOLUMBIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

KUBA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

LENGYELORSZÁG

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

LETTORSZÁG

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

LIBIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

LITVÁNIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

LUXEMBURG

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

MAGYARORSZÁG

Levelezés

Egyesületi dokumentumok

Magyar, angol, német újságok

Magyar, angol, francia, német könyvek

Fényképek, hangszalagok, videó felvételek, cd, dvd lemezek, stb.

Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

MAKEDÓNIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

MÁLTA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

MAROKKÓ

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

MEXIKÓ

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

MONGÓLIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

MOZAMBIK

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

NÉMETORSZÁG

Levelezés: Németországban élő magyar személyekkel

Németországi magyar egyesületi dokumentumok

Németországban kiadott magyar és német újságok

Németországban kiadott magyar, német és angol könyvek

Plakátok, fényképek, hangszalagok, lemezek, stb.

Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

NICARAGUA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

NORVÉGIA

Levelezés

Norvégiai magyar egyesületi dokumentumok

Norvégiában kiadott magyar újságok

Norvégiába kiadott magyar és norvég könyvek

Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

OLASZORSZÁG [Szovjetunió]

Levelezés

Olaszországban kiadott magyar könyvek

Olaszországban kiadott magyar újságok

Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

OROSZORSZÁG [Szovjetunió]

Levelezés

Magyar egyesületi dokumentumok

Magyar újságok

Magyar könyvek

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

PERU

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

PORTUGÁLIA

Portugáliában kiadott magyar és német újságok

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ROMÁNIA

Vegyes magyar emigráns vonatkozású anyagok [1920-ig]

 

SPANYOLORSZÁG

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

SVÁJC

Levelezés: Svájcban élő magyar személyekkel

Svájci magyar egyesületi dokumentumok

Svájcban kiadott magyar és német újságok

Svájcban kiadott magyar, német és angol könyvek

Plakátok, fényképek, hangszalagok, lemezek, stb.

Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

SVÉDORSZÁG

Levelezés: Svédországban élő magyar személyekkel

Svédországi magyar egyesületi dokumentumok

Svédországban kiadott magyar, svéd, lengyel, kurd, stb. újságok

Svédországban kiadott magyar, svéd, eszperantó, angol, stb. könyvek

Festmények, plakátok, naptárak, fényképek, hangszalagok, videók, lemezek, stb.

Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

SZERBIA [Jugoszlávia]

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

SZLOVÁKIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

SZLOVÉNIA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

TIBET

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

TÖRÖKORSZÁG

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

ÚJ-ZÉLAND

Levelezés: Új-Zélandon élő magyar személyekkel

Új-Zélandi magyar egyesületi dokumentumok

Új-Zélandon kiadott magyar újság

 

USA

Levelezés: USA-ban élő magyar személyekkel

Magyar egyesületi dokumentumok

USA-ban kiadott magyar és angol újságok

USA-ban kiadott magyar könyvek, naptárak, stb.

Egyéb, vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

UKRAJNA

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

URUGUAY

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

VATIKÁN

Vegyes magyar vonatkozású anyagok

 

VENEZUELA

Levelezés: Venezuelában élő magyar személyekkel

Venezuelai magyar egyesületi dokumentumok

Venezuelában kiadott magyar újságok

Venezuelában kiadott magyar könyvek

 

[az oldal szerkesztés, bővítés alatt]

 

 

 

 

Köszönjük a látogatást,

kérjük nézzen vissza később is! 

 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

www.ungerska.se

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.