1525644
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
334
431
334
1522496
9004
14609
1525644

Te IP-címed: 54.205.211.87
2019-01-21 11:27

Görögország

Görögország : könyvek bibliográfiája

2011. december 04. vasárnap, 19:12
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

GÖRÖGORSZÁG : KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Görögországés Magyarország ; kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, angliai magyar szerzők  

 

 

 

Rövidítések

 

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

 

 

A


Aesopus : Különb féle auktoroknak görög és deák nyelvből most ujjra magyar nyelvre fordíttattott meséik

Kolozsvár: 1777.

 

AUBERMANN Miklós, dr. (1874-1964)

Egyiptom és Hellasz földjén :útleírás / Aubermann Miklós

Budapest: Stephaneum Nyomda, 1904 161 p., 1 t.

 


 

B

 


BALÁZS István (1956-)

A parlament és a központi államigazgatási szervek viszonya az egyes kapitalista államokban : Anglia, Belgium, Franciaország, Görögország, Kanada, Norvégia, NSZK, Spanyolország, Európai Közösségek / Balázs István

Budapest: MTA, 1987 – 191 p.

ISBN 963-7256-48-2

 

 

C


 

 

D


Dr. DIÓSZEGI György Antal – DIÓSZEGI Krisztina

A magyarországi Papadémosz-akta …, 1658-1963 : O fakelos tōn Papadīmaiōn Oyggarías ī istoria tis oikogeneias charisi Szerviczky stīn Oyggaria, 1658-1963 / Dr. Diószegi György Antal – Diószegi Krisztina

Görög nyelvre fordította: Stefopoulos Vasilis

Budapest: A Görög Kultúráért Alapítvány, 2009 – 152 p. : ill.

ISBN 978-963-06-6863-7

Kétnyelvű kiadás : Szerviczky család

 

Adalékok az 1848-1949. évi dicsőséges magyar szabadságharc tisztikara görög eredetű hőseinek arcképvázlatához : Stoicheia tōn ellīnikīz katagōgīz axiōmatikōn tīz onggrikīz epanastasīz ton 1848-49 / Diószegi György, Diószegi Krisztina

Fordította: Stefopoulos Vasilis

2 bőv., jav., átd. kiadás

Budapest: A Görög Kultúráért Alapítvány, 2010 – 184 p. : ill.

ISBN 978-963-06-9579-4

 

 

E


 

 

F


 

 

G


Görög földön : emlékkönyv a magyar tanárok 1893-ik évi tanulmányútjáról / szerk. Csengery János (1856-1945), Pasteiner Gyula (1846-1924)

Budapest: Franklin, 1895 – XIV, 303 p.

 

De GERANDO Ágostné, gróf Teleki Emma (1809-1893)

Gerando Ágostné De, Teleki Emma Görögországi levelei és a régi Attikának hiteles kútfők utáni leírása

Pest: Heckenasr Nyomda, 1873 – 226 p., 9 t., 1 térkép

 

 

H


HAJNÓCZY Iván

A kecskeméti görögség története / Hajnóczy Iván

Budapest: 1939.

 

HODINKA Antal (1864-1946)

A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának ügye, 1735-1772 / Hodinka Antal

Budapest: 1912 – 106 [2] p.

Serie: Értekezések a történeti tudományok köréből ; XXIII. 4.

 

HORVÁTH Jenő (1881-1950)

Hellas : A modern Görögország nemzetiségi, közgazdasági és politikai viszonyai 1821-1920 / Horvath Jenő

Budapest : Magyar Külügyi Társaság, 1921

 

 

I


 

 

J


JEBB, R. C.

A görög irodalom története / C. R. Jebb

Fordító: Finánczy Ernő (1860-1935)

Budapest: 1880. (4. kiad. 1898)

 

 

K


 

 

L


Lukordos beszéde Leokrates ellen

Fordító: Finánczy Ernő (1860-1935)

Budapest: 1893

Görögül és magyarul.

 

 

M


MELICH János (1872-1963)

A veszprémi görög oklevélbeli pólosnikou / Melich János

Budapest: Egyetemi Nyomda, 1931 – p. 151-154.

Különlenyomat a Magyar Nyelvből

 

 

N


 

 

O


 

 

Ö


 

 

P


PEREGRINY Elek (1812 – 1886)

A római és görög mithológia / Peregriny Elek

Pest: 1870

 

 

R


 

 

S


SOPRONI János

Athén, Praha / Soproni János

Panorama, 1988 – 307 p.

 

 

SZ 


 

SZEMERE Bertalan (1812-1869)

Görögország : Szemere Bertalan keleti utazásának önálló része

Budapest: Ráth, 18?? – p. 141-278.

Különlenyomat a szerző1870-ben megjelent Összegyűjtött munkái 4. kötetéből

 

SZIDAROVSZKY János

A görög és latin nyelv hang- és alaktana / Szidarovszky János

Budapest: 1932 – 248 p.

 

 

T


 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


VÁRI Rezső (1867-1940)

A görög tudomány az ókorban / Vári Rezső

Budapest: 1911

 

VARRÓ István (Nagykanizsa, 1878 – Chicago, 1963)

Új Görögország / Varró István

1913

 

VÁRY Gellért(1843-

Rajzolatok a görög műveltség világából / Váry Gellért

Vácz: 1879

 

A görög műveltség története / Váry Gellért

Vácz: 1879

 

 

W


 

 

Z


ZOLTAI Lajos

Debrecen város százados küzdelme a görög kereskedőkkel / Zoltai Lajos

Debrecen: 1935.

 

 

ZS 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

 

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

Görögország : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 03. szombat, 19:08
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

Görögország : újságcikkek bibliográfiája

 

Görögország és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

 

 

Az oldal utolsó módosítása: 2015. július 20.  01:07

 

 

A


ÁCS Zoltán: Görög kereskedők Szabolcsban.  = Honismeret, 14(1986)2:34-35.

 

ÁCS Zoltán: A bolgár, görög, és örmény országos önkormányzatok (1995-1998).  = Regio,9(1998)4:72-85.

 

ARCHIMEDESZ, Szidiropulosz: A görög emigráció a forradalomban.  = Világosság, 34(1993)10:76.

 


 

B

 


BABANÁSZISZ Szteriosz: Az 1821-es görög forradalom és a kapitalizmus fejlődése Görögországban.

= Századok, 1983:4/804 Közlemények

 

BÁCSKAI Vera: A görög kereskedők szerepe a főváros polgárosodásában.

= Barátság, 13(2006)2:4957-4960.

 

BÁNKUTI Imre: A németi görögök Tokajba telepítése 1705-ben.

= Történelmi Szemle, 12(1969)3-4:208-212.

 

BÁTI Anikó: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából.

Szerkesztette: Eperjessy Ernő, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1996., 243 p.

= Ethnographia, 110(1999)1:200-201.

 

BELLAAGH Aladár: Voltak-e a magyarok a görög keleti egyház hívei a X. században?

= Történelmi szemle, 3(1914)2:315-319.

 

BORDÁS Veronaika: Görög világ Magyarországon.  = National Geographic Magyarország, 2(2004)8:48-53.

 

 

C


CSENGERI János:Tanáraink görög földön  = Budapesti szemle (1873-1944), 21(1893)75. kötet, 201:459-474.

 

 

D


DIÓSZEGI  György Antal: Félezer éves görög jelenlét Debrecen városában

= Debreceni szemle, 19(2011)1:76-82.

 

DIÓSZEGI  György - DIÓSZEGI  Krisztina: A  Rákócziak hegyaljai szőlőbirtokai és a görög kereskedők, 1631-1711

= Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 21. kötet, (2011):273-287.
 
DOBROSSY István: A miskolci görög-ortodox közösség XVIII-XIX századi görög és magyar feliratú síremlékei.
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2000)10. kötet :177-191.
 
DOBROSSY István: Görög, magyar zsidó boltok és üzletek Miskolc belvárosában a 18-19. században

= A Hermen Ottó Múzeum évkönyve, 44(2005):237-259.

 

 

E


ÉRSZEGI Géza:Szent István görög nyelvű okleveléről  = Levéltári szemle, 38(1988)3:3-13.

 

 

F


FARKAS Anna: A magyarországi görög nemzetiség oktatásról a nyelvhasználat tükrében

= Pro minoritate, (2012. Tavasz):194-209.
 
FENYVESILászló: A budai szandzsák görögkeleti központjainak görög diaszpórája a 16. században.
= Századok, 120(1986)1:123-162.
 
FOKASZ Nikosz: Sina Simon 1810-1876 : Kétszáz éve született a magyar tudomány és kultúra görög mecénása
= Magyar tudomány, 171(2010)8:990-993.
 
FÜVES Ödön: Egy pesti görög könyvtára1820-ban. = Magyar Könyvszemle, 82(1966)3:245-247.
 
FÜVES Ödön: Görög imaház alapítása Sopronban = Soproni szemle, 20(1966)3:265.
 
FÜVES Ödön: A pesti görögök temetkezése. = Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungaricae, (1967)43:164-166.
 
FÜVES Ödön: Görögök a Duna-Tisza közén. = Antik Tanulmányok, 13(1966)
 
FÜVES Ödön: Az 1821. évi görög szabadságharc és Magyarország.
= Századok, 107(1973)1:106-113.
 
FÜVES Ödön: Soproni görög diákok a görögök forradalmi társaságában (1796)
= Soproni szemle, 27(1973)3:264.
 

 

G


Görög földön. Emlékkönyv a magyar tanárok 1893. évi tanulmányútjáról. Budapest, 1895
= Archaeológiai értesítő,(1895)[15. kötet]3:260-265.
 
Görög földön. Emlékkönyv a magyar tanárok 1893-ik évi tanulmány-útjáról; szerkesztették Csengeri János és Pasteiner Gyula. Buda-Pest, 1895
= Budapesti szemle (1873-1944), 23(1895)[83. kötet]225:472-473.
 
Görög Ifjúsági Egyesület hétköznapjai  = Barátság, 16(2009)5:6212.
 
A görög kölcsön  = Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. március 28.)87:3.

 

Görögök Budapesten.: A kötetet szerkesztette: Fokasz Nikosz

= Budapesti Negyed, 14(2006. tél)4(54)

 

Görög Katholikus Szemle  = Századok, 50(1916)7-8:540.

 

Görög Katholikus Szemle  = Századok, 51(1917)9-10:634.
 
Görögök Budapesten.: A kötetet szerkesztette: Fokasz Nikosz
= Budapesti Negyed, 14(2006. tél)4(54)
 
GYÓNI Mátyás: Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia. Budapest, 1940. (Magyar-görög tanulmányok, 12.)
= Századok, 77(1943)4-6:258-259.
 
 
H

HARDICSAY Péter: Magyarok görög- és törökföldön(Sakkozóink külföldön)
= Magyar sakkvilág, 10(2012)8:8-13.
 
HAUPT Erik: Egy régi görög család  = Barátság, 14(2007)1:5250-5251.
 
HERING, Gunnar: A tokaji görög kereskedelmi társaság belső rendje és 1801-ben elrendelt felosztása
= Kisebbségkutatás, (1991-1992)4:400-401.
 
HETÉNYI István: Beloiannisz : fejezetek egy magyarországi görög falu történetéből
= Honismeret, 10(1982)5:28-31.
 
HODINKA Antal: A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának ügye, 1735-1772.
Budapest: 1912 – p. 30—31
 
HORVÁRH László: Görög és zsidó szatócsok Kapuvárott a 18. század középső harmadában
= Soproni szemle, 65(2011)1:42-46.
 
HORVÁRT Rita: A Borsod vármegyei görög kereskedők összeírása
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (1997)9. kötet :134-164.
 
 
I

 

 

J


JAKUS Lajos: Egy váci görög kereskedőcsaládjának kalandjai 1768-ban

= Honismeret, 15(1987)5:35-37.

 

 

K


KECSKÉS Judit: A miskolci görög-ortodox közösség nevei a XVIII-XIX században
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2000)10. kötet :193-205.
 
KIRÁLY Péter: A pesti görögök nyelvi vitái  = Századok, (1983)3:600.

 

KŐ Pál: A görög-magyar szobrász – Rigasz Hondromatidisz (1942-1996)

= Magyar napló, 12(2000)3:107-108.

 

 

L


 

 

M


Magyar-görög üzleti találkozó Budapesten. = Loginfo, 17(2007)3-4:33.
 
 
N

NAGY Gábor: Görög-amerikai az USA új budapesti nagykövete: családi szálak
= HVG, 31(2009)42[1585]:18-19.
 
NAGY Márta: Asszimilációs utak a magyarországi görög diaszpóra egyházművészetében
= A debreceni Déri Múzeum kiadványai (A debreceni Déri Múzeum Évkönyve), (2004)77:251-260.
 
 
O

 

 

Ö


 

 

P


PAPP Izabella: Görög kereskedők a Jászkunságban
= Zounuk (a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve), (1987)2:303-321.
 
PAPP Izabella: Popovics József karcagi görög pap síremléke
= Honismeret, 22(1994)4:37-40.
 
PAPP Izabella: Egy tudós görög a Kiskunságban : Zavarasz György (1744-1804).
= Zounuk (a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve), (2000)15:123-150.
 
PAULER Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890)1-19:273-285.
 
PETRIEdit: A görögök közvetítő kereskedelme a 17-19. századi Magyarországon
= Századok, 130(1996)1:69-104.
 
POHL Artur: Illír-görög városok pénzei Magyarországon

= Az Érem, 22(1966)26-36:309-312.

 

 

R


 

 

 

S


SASVÁRI László – DIÓSZEGI György Antal: Az egyház és a vallás jelentősége az első diaszpóra görögségének az életében.
= Ethnica, 7(2005)4:127-128.
 
SCHÄFER László: A görögök vezetőszerepe a magyarországi kapitalizmus kialakulásában.
= Közgazdasági Szemle, (1930):32-54., 109-141.
 
SEIRINIDOU, Vasso – P. ZSUPÁN Edina: Görög diaszpóra a Habsburg monarkchiában (17-19. század)
= Budapest negyed, 14(2006)4-5:63-74.
 
 
SZ

Cs. SZABÓ László görög hajónaplója  = Jöjjetek (keresztyén havi lap), 13(1960)3.
 
SZÉKELYNÉ KŐRÖSI Ilona: Megmentett görög könyvek  = Honismeret, 23(1995)6:119.
 
 
T

TÓTH György: A görög keleti magyarok  = Keresztény Magvető,42(1907)4:177.
 
TÓTH Iván: Törvényírók a Kr. e. 5. századi Athénban (Széljegyzet az ephialtési reformok történetéhez).
=Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)2-3:19-31.
 
TRÓCSÁNYI Zoltán: Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia. (Magyar-görög tanulmányok, szerkeszti Moravcsik Gyula. 12 sz.)
Budapest, 1940. A kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetemi Görög Filozófiai Intézet [kiadása]. 8-r., 95 + 1 sztlan l.
= Magyar könyvszemle, (1940)2:201-203.
 
 
U

UNGÁR László: Hajnóczy Iván: A kecskeméti görögség története. Budapest, 1939. (Magyar-görög tanulmányok, 8.)
= Századok, 75(1941)1-3:106.
 
 
Ü

 

 

V


VAJNA Tamás: Görög emigránskultúra: a magyarok hellénjei.  = HVG, 23(2001)20[1147]:79-81.

 

VÉGH Attila: Görög magyarok (Németh László, Kerényi Károly, Ungvárnémeti Tóth László)

= Magyar napló, 18(2006)4:55-58.

 

 

W


 

 

Z


 

 

ZS 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat

az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.