3897877
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
559
4450
11377
3876345
21532
73056
3897877

Te IP-címed: 44.213.60.33
2024-07-13 12:34

Olaszország : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 04. vasárnap, 00:18
Írta: Szöllősi Antal

 

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

OLASZORSZÁG : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA     

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

Olas zországi magyar szerzők közleményei és folyóíra  tcikkjeinek adatai          

 

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

Az oldal utolsó módosítása: 2016. november 1.

 

 

A


-a.: A capuai hős. Darbay ezredes.

= Vasárnapi Újság (Budapest), 56(1909. május 30.)22:458-459
 
ÁLDÁSY Antal: Adatok Nagy Lajos király olaszországi összeköttetéseihez.
= Történelmi tár: 2. sorozat, 11(1910)1:1-7.
 
ANDREIDES Gábor:  Zűrzavar és bizonytalanság a magyar–olasz kapcsolatok történetében, 1958–1964.
= Külügyi Szemle, (2008)4. szám.
 
ARANY Krisztina: Siker és kudarc. Két firenzei kereskedőcsalád, a Melanesi-k és Corsini-k Budán Luxemburgi Zsigmond

uralkodása (1387-1427) alatt.

= Századok (Budapest), 141(2007)4:943-966.

 

 

B


BANFI, Florio: Olasz novella Zápolya János királyról.
= Erdélyi Múzeum, 1931/10-12. sz.
A címben jelzett novella Sebastiano Erizzo (1525-1585)velencei patricius Le sci giornale c. dekameronjában 1567-ben jelent meg.
 
BENDEFY László (1904-1977): A torinói Kodex Minorita Anonymusa a baskir-magyarokról.
= Történetírás, 1939. No. 1. pp. 51–55.
 
BENE Sándor: Acta pacis – béke a muzulmánokkal. Luigi Ferdinando Marsili terve a karlócai béke iratainak kiadására.
= Hadtörténeti Közlemények, 2006:2 – p. 329-373.
 
BERZEVICZY Albert: Megemlékezés Bonfinius Antal születésének 500. évfordulójáról.
Bonfinius Decadesei érdekes emlékei kezdetleges történetírásunknak és a rinasrimento-korabeli olasz-magyar szellemi érintkezésnek.
= Akadémiai Értesítő (Budapest), 1923/1-5. sz. – p. 261   
 
BITAY Árpád: Horatius-idézet a nagyváradi káptalan egy középkori (latin) oklevelében (1302).
= Erdélyi Múzeum, 1934/7-12. sz.
A nagyváradi káptalan egyik 1302-bő1 való okiratában egy idézet található Horatius Ars poëticá-jából.
 
BORSA Iván: Tanulmányúton Olaszországban.
= Levéltári szemle,16(1966)3:756-765.
 
BUBICS Zsigmond: Cornaro Frigyes velencei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1891):560-562.
 
 
C

Csontosi János olaszországi utazása
= Magyar könyvszemle (Budapest: 1876-), 3(1878)3:165
 
 
D

DEÁK Ágnes: Elemi és középiskolák a nemzeti aspirációk össztüzében (Puttkammer, Joachim: schulalltag und nationale
Integration in Ungarn. Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867-1914.)
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2005:3 – p. 223-228. 
 
DEÁK Ágnes: Mennyire volt „neo” és „abszolút” az 1849 utáni neoabszolutizmus? (Georg Christoph Berger Waldenegg:
Mit vereinten Kräften! Zum Verhältnis von Herrschaftspraxis und Systemkonsolidierung im Neoabsolutismus am Beispiel der Nationalanleihe von 1854. 2002).
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2007:4. – p. 184.
 
 
E

ELEK Artúr: A magyarok Milánóban = Az Újság, 1906. Június 9.
 
ELEK Artúr: Az olasz művészetről = Nyugat, 1914. augusztus 1.
 
T. ERDÉLYI Ilona: A magyar irodalom Olaszországban.
= Helikon : irodalomtudományi szemle, 18(1972)2:279-280.
 
 
F

„Filmet készítek a magyar felkelésről”  [Vittorio de Sica]
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 3(1959. szeptember 19.)37:5.
 
FÁBIÁN Pál: Tanulmányok a magyar nyelvről Olaszországban.
= Magyar nyelv, 63(1967)3:372-374.
 
FERDINÁNDY György: Szellemi törzsünk: a nyugati magyar irodalom.
= Katolikus Szemle (Róma), (1984)2:117-124.
 
FORNANO, Pasquale: Kossuth, l'emigrazione ungherese e l'Italia in alcuni documenti inediti.
= Nuova Corvina, 4(1998):87-97.
 
FRAKNÓI Vilmos: Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban 1878. májusában.
= Magyar könyvszemle (Budapest: 1876-), 3(1878)3:121-153.
 
 
G

Garibaldi tábornoknál 1862-ben. I. = Vasárnapi Újság, 19(1872. augusztus 11.)32:393-394. 

 

Garibaldi tábornoknál 1862-ben.  II. = Vasárnapi Újság, 19(1872. augusztus 18.)33:406-407. 

 

Garibaldi tábornoknál 1862-ben.  III. = Vasárnapi Újság, 19(1872. augusztus 25.)34:419-420.
 
GÁCH Marienne – GÁBOR Gy.: Római találkozások.  = Nagyvilág, (1960)3.
 
GEREVICH Tibor:  A Római Magyar Történeti Intézet.= Levéltári közlemények, 2(1924)1:200-201.
 
 
H

HANÁK Péter: Az első olasz-magyar történésztalálkozó.
= Századok (Budapest: 1867-), 100(1966)2-3:635-639.
 
HARTAI Ernő: Az 1859. évi olasz-osztrák háború és az olaszországi magyar légió.
= Hadtörténelmi Közlemények, 1(1954)3-4:262-289.
 
HOFFMANN Zsuzsanna: Új monográfia a római hadsereg történetéről (Goldsworthy, Adrian: A római hadsereg története).

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2005)3:213-216. 

 

HOFFMANN Zsuzsanna: A hatalom megnyilvánulási formái és szimbolikája az ókori Rómában.

= Aetas (Történettudományi folyóirat),(2007)4:143.
 
HARSÁNYI Gréte: Beszélgetés egy Olaszországban élő magyar leánnyal.
= Magyar lányok, (1934):584-?
 
 
I

 

 

 

J


JUHÁSZ Kálmán: Egy olaszországi tanulmányai közben püspökséget vesztett tudós.
= Katholikus Szemle, (1933)11. ; Verancsics Faustus életének áttekintése.
 
 
K

KARDOS Tibor: Bél Mátyás levelezése egy olasz tudóssal
= Irodalomtörténet, 1932/7-8. sz. – p. 99-103
 
KÁRFFY Ödön: Magyarok a lepantói csatában 1571-ben.
= Hadtörténelmi Közlemények (Budapest:1888-1914), (1912):308-309.
 
KASTNER Jenő: Az olasz irodalomtudomány mai állása.
= Irodalomtörténet, (1929)3-4:95-97.
 
KATONA Eszter: 1956 és Olaszország
= Klió (Debrecen: 1992-), 11(2002)3:127-133..
Internetes hozzáférés:  Walcz Amarylisz: 1956 és Olaszország
 
KLUG Nándor: Megemlékezés olaszországi útamról.
= Orvos- Természettudományi ÉrtesítőI. Orvosi Szak(Kolozsvár: 1879-1889.), 13[10. kötet](1888)2:125-138
 
E. KOVÁCS Péter: Mária királyné kiszabadítása. Magyar–velencei szövetség 1387-ben.
= Századok, 140(2006)4:925-938.
 
KOLTAY-KASTNER Jenő: Lukács Lajos: Garibaldi e l'emigrazione Ungherese, 1860-1862 = Garibaldi és a magyar emigráció,
1860-1862. Modena, 1965. (Collezione storica del Risorgimento e dell'Unità dell'Italia. Serie 4.)
= Századok (Budapest: 1867-), 102(1968)3-4:704-707
 
KOZICS László: Nagy Lajos nápolyi hadjárata [1347-1350].
= Hadtörténelmi Közlemények, 1890. 383-404. /É/.
 
KUN József – BŐHM Jakab: Adatok az olaszországi magyar légió történetéhez az 1860-62-es évekből
= Hadtörténelmi közlemények, 4(1957)1-2:299-330.
 
 
L

LÁZÁR Balázs: Mantova visszafoglalása a második koalíciós háború idején 1799. július 5- július 30.
= Hadtörténeti Közlemények, 2006:2 – p. 415-458.
 
LOVORKA Coralic: Magyarok Velencében a 1517. században.
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
LUKÁCS Lajos: Aspromonte és a magyar emigráció 1862-ben.
= Századok, 97(1963)1:32-67.
 
LUKÁCS Lajos: Koltay-Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban. Budapest, 1960.
= Századok, 97(1963)4:885-888.
 
LUKÁCS Lajos: Frigyesy és Garibaldi 1866–67-ben
= Századok, (1982)4:689.
 
LUKCSICS Pál: Várdai István ferrarai diák levelei, 1448-1449.
= Történelmi szemle (Budapest:1912-1930), 14(1929)1-4:124-136.
 
 
M

Magyar darab olasz színpadon  = Idegenforgalmi Tudósító, (1934)6. sz.
Milánóban a Teatro Odeon ,,Cingallegro” címen mutatta be Lengyel Menyhért ,,Pintyőke” című vígjátékát Marta Abba társulata
 
Magyar regények Itáliában  = Idegenforgalmi Tudósító, (1934)10. sz.
 
MAGYAR-LÁPOSI: Olaszországi képek.
= Hídfő(London), (1979. július-augusztus)788-790:18-19.
 
MÁRFFY, Oscar: Lettere inedite di due Arcivescovi ungeresi al Card. Frederico Borromeo
= Aevum (Milano.), (1933)2-3. sz.
 
MARÓTHY MEIZLER Károly: Az ismeretlen Mindszenty
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), (1957) Mutatványszám:12-13.
 
Luigi Ferdinando MARSILI gróf: NAGY Levente: Rebellis barbárok és nagylelkűhősök. Luigi Ferdinando Marsili nézetei a Habsburg
és az Oszmán Birodalomról.
= Hadtörténeti Közlemények, 2006:2 – p. 303-328.
 
MISKE Kálmán: Néhány szó Észak-Olaszországban tett tanulmányutamról és az olaszországi befolyásról praehistorikus
provinciákkal szemben.
= Archaeologiai értesítő(Budapest:1868-): új folyam, 34 kötet(1914)4. füzet:285-303.
 
MONTI GENNARO Mária: Nagy Lajos magyar király törvényhozási intézkedései a nápolyi királyságban.
= Történelmi szemle (Budapest:1912-1930), 14(1929)1-4:96-123.
 
MURBER Ibolya:  A felíveléstől a stagnálásig. A Heimwehrek magyar és olasz kapcsolatai (1927–1929)
= Külügyi Szemle, (2010)2. szám.
 
 
N

NAGY Levente: Magyar vonatkozású tanulmányok egy olasz emlékkönyvben: (Borghello, Giampaolo (szerk.)
= Klió (Debrecen), 20(2011)3:39-48.
 
NEMES Dezső: Az 1927. évi olasz-magyar szerződés.  = Századok, 97(1963)5:1017-1054.
 
 
NY

NYISZTOR Zoltán (Róma): A demokrácia olasz köntösben.
= Hídfő (London), 33(1979. március)780-781:5.
 
NYITRAY Károly: Olasz-magyar hadtörténeti kapcsolataink Szent István korától a XIX.század közepéig.
= Magyar Katonai Szemle (Budapest), 1938:12 – p. 185-198
 
 
O

ÓVÁRY Lipót: Jelentés olaszországi kutatásaimról
= Századok, 18(1884)6:504-510.
 
 
Ö

 

 

P


PAP Géza: Az olasz-magyar munkásbaleseti biztosítási egyezményről
= Magyar Társadalomtudományi Szemle (1908-1914), 3(1910)1:91-95
 
PAPP Károly: Jelentés 1913. évi olaszországi tanulmányútról
= A Magyar Királyi Földtani Intézet évi jelentése, 27(1913)2. rész :547-586.
 
PANDULA Attila: Kalavszky Györgyi: Emigrációban a szabadságért. Az olaszországi és poroszországi magyar légiók tisztkeinek
fényképkatalógusa 1849-1867. Bp., 2003.
= Levéltári szemle
 
PELLES Tamás: A milánói magyar iskola (1934-1943)  = Hungarológiai évkönyve, 3(2002)1:170-184.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
PETE László: "Magyar vér ömlött Itáliáért..." Türr István 1859-ben
= Hadtörténelmi közlemények, 122(2009. december)4:1096-1116.
 
PETELászló: Nyulásziné Straub Éva: A Kossuth-emigráció olaszországi kapcsolatai 1849-1866. Bp., 1999
= Levéltári szemle, 50(2000)4:64-67.
 
PETE László: Katalin Mellace: Fiumeiek az olasz és a magyar szabadságért
= Klió (Debrecen: 1992-), 13(2004)3:118-120.
 
PETE László: Kazinczy István: Körösladány szülötte, Tüköry Lajos (1830-1860). A magyar szabadságharc főhadnagya,
a törökországi emigráció őrnagya, az olasz egyesítés mártír ezredese.

= Hadtörténeti Közlemények, (2006)2:580-582.

 

PETE László: Türr István és a piemonti magyar légió 1848-1849-ben.

= Hadtörténelmi Közlemények (Budapest), 120(2007)3:924-941.

 

PETE László: „Magyar vér ömlött Italiáért...” : Türr István 1859-ben.

= Hadtörténelmi Közlemények (Budapest), 122(2009. december)4:1096-1116.
 
PETE László: Garibaldi magyar parancsnokai(Kemény Krisztián)
= Hadtörténelmi közlemények, 126(2013)4:1193-1196.
 
POMOGÁTS Béla: Olvasónapló. A római Katolikus Szemle.
= Nyelvünk és Kultúránk (Budapest), (1984)55:74-80
 
POPOVITS János: A II. Magyar Ökumenikus Talákozó után: Ausztria
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 6(1976. szeptember)8:16-17.
 
 
R

 


RÉTI György: Egy olasz kötet az 1956-os forradalomról.
= Klió (Debrecen), (1997)2:134.
 
RÉTI György: Olasz diplomáciai dokumentumok a második bécsi döntésről.
= Korunk,(2000)1:104-116.
 
TI György: Egy méltatlanul elfeledett olasz történészről. = Századok, 140(2006)1:219-250.
 
RÉTI György: Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról.
= Korunk, (2004)2:85-90.
 
RÉTI György: Olasz diplomáciai dokumentumok Magyarországról.
= Külügyi Szemle, (2004)3-4. szám.
 
RÉTI György: Filippo Anfuso „boldogtalan Magyarországa”, avagy: egy olasz diplomata háborús emlékei hazánkról
= Külügyi Szemle, (2008)1. szám.
 
RUHMANN Jenő: Ihász Dániel szerepe az olaszországi magyar emigrációban
= Soproni szemle, 6(1942)4:233-256.
 
 
S

SÁNDOR István: Jog és vallás az ókori Rómában, (Nótári Tamás: Jog, vallás és retorika).

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)2-3:288-292.

 

SÁRKÖZY Péter: Az új olasz történész generáció munkái a második világháború alatti magyar területi revíziókról

és a háború utáni „vörös Erdélyről”.
= Hadtörténeti Közlemények, (2008)1:100.
 
SÁRKÖZY Péter: Búcsú a magyar irodalom nagy olaszországi népszerűsítőjétől.
= Nyelvünk és kultúránk, (2011)164:98-101.
 
SÁRKÖZY Péter: Márai Sándor olaszországi írói magánya.
= Magyar Napló (Budapest:1988:-, ISSN 0865-2910), 24(2012. október):32-40.
 
SCHULTEISZ Emil– TARDY Lajos: Olasz orvosok Magyarországon a XVI. század végéig.
= Orvosi hetilap, 107(1966)37:1757-1760.
 
 
SZ


SZABÓ Mária: Magyar-olasz kapcsolatok az elsővilágháború után. Guido Romanelli magyarországi küldetése

(1919. május-november). 
= Századok, 141(2007)1:103-141.
 
N. SZABÓ József: Magyar-olasz kulturális kapcsolatok, 1945-1948.
= Világtörténet, 18(1996)tavasz-nyár:73-81.
 
SZABÓ Mária: Magyar-olasz kapcsolatok az elsővilágháború után. Guido Romanellimagyarországi küldetése
(1919. május-november).
= Századok, 141(2007)1:103-141.
 
 
T

Találkozás Keleti Ágnessel Rómában
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 3(1959. szeptember 19.)37:5.
 
B. TAMÁS-TARR Melinda: Egy olaszországi hungarikum: a ferrarai olasz-magyar kulturális és irodalmi folyóirat - hungarológiai
aspektusaival
= Hungarológiai évkönyv, 11(2010)1:155-170.
Interneten itt olvasható:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
TEKE Zsuzsa: Egy firenzei kereskedõ a Jagelló-korban: Raggione Bontempi.
= Századok, 141(2007)4:967-990.
 
TÓTH István György: Galántáról Japánba. Olasz misszionáriusok a 17. századi Magyarországon és Erdélyben.
= Századok, (2001)4:819.
 
TÓTH István György: Hittérítés vallásszabadság nélkül. Olasz misszionáriusok és magyar nemesurak a 17. századi Magyarországon.
= Századok, (2001)6:1313.
 
TŰZ Tamás: Magyar ecsettel Rómában [Varjas Gyula, 1916-2001.]
= Napnyugat (Los Angeles: 1971-1979), 3(1973 július 27.)6:1.
 
TŰZ Tamás: Magyar festő az örök városban [Triznya Mátyás]
= Napnyugat (USA, Los Angeles: 1971-1979), 4(1974 május24.)5:1.
 
 
U

Úti emlékek Olaszországból. = Magyar Sion (1863-1904), 15(1884)3:213-224.
 
Úti emlékek Olaszországból. = Magyar Sion (1863-1904), 15(1884)4:282-292.
 
Úti emlékek Olaszországból. = Magyar Sion (1863-1904), 15(1884)5:369-373.
 
Úti emlékek Olaszországból. = Magyar Sion (1863-1904), 15(1884)8:595-608.
 
Úti emlékek Olaszországból. = Magyar Sion (1863-1904), 15(1884)9:689-696.
 
Úti emlékek Olaszországból. = Magyar Sion (1863-1904), 15(1884)10:739-753.
 
Úti emlékek Olaszországból. = Magyar Sion (1863-1904), 15(1884)11:836-852.
 
 
Ü

 

 

V


VÁRADY Imre: Olasz kultúrhatások Erdélyben
= Vasárnap (Arad), (1933)26. sz.
Részlet a szerzőnek ,,La letteratura italiana a la sua influenca in Ungheria” című, sajtó alattlévő munkájából.
 
VARGA Gábor: Heinricus III. rex pacificus (Az Árpádok és a Német-Római Birodalom uralkodóinak kapcsolatáról).

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)3:35.

 

VERESS Endre: A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai.

= Magyar Könyvszemle, 1906. 1., 2. szám

 

VERESZPRÉMY László: Anonymus Itáliában?  = Századok, 139(2005)2:335-352.
 
VIDMÁR, Antonio: A magyar irodalom Olaszországban  = Nemzeti Újság, (1929. február 24.)
 
 
W

WALLISCH Oszkár: Az új Olaszország és a magyar problémák.
= Debreceni szemle, 1(1927)3:205-207.
 
 
Z

 

 

ZS


ZSÁK I. Adolfi: A római Ottoboni-könyvtár hazai vonatkozásai.(Második, befejező közlemény)
= Magyar Könyvszemle, XVII. kötet, (1909. okt.-dec.) 4. füzet : 335-346.
 

 

 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat

az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

    

 

   

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.