2066512
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
598
729
6865
2053878
17696
30030
2066512

Te IP-címed: 18.208.202.194
2020-09-20 15:42

Franciaország : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 05. hétfő, 22:46
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

FRANCIAORSZÁG : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Franciaország és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, franciaországi magyarok

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

A lap utolsó módosítása: 2016. január 9. 22:03

 

 

A


ABLONCZY Balázs: Ribillió északon. Egy Szent István-napi verekedés 1929-ben. = Múltunk, 2009/2.
 
ABLONCZY Balázs: Francia diplomaták Magyarországon 1920–1934.  = Századok, 1342000:5/1149-1170.
 
ALBERT Pál: Európa országútján (Miklós Mészöly: Mort d'un athlète, Paris: 1965). [ismertetése]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:181-187.
 
ANDOR György: Zola és a naturalizmus taktikája. = Katolikus Szemle, 1904
 
ARANYOSSI Magda: A franciaországi magyar munkásemigráció történetéhez.
= Párttörténeti Közleménye, (1961. augusztus)71-72
 
 
B

(Bécs - Párizs)  = Magyar Hírmondó, 1782. jún. 8.
 
Bemutatjuk: Gyarmathy Mihályt [Kritika: Mosolyok és könnyek, versek, 1970.]
= Napnyugat (USA, Los Angeles: 1971-1979), 3(1973 április 26.)4:4.
 
A Bercsényi-huszárok Gerpinnesnél, 1794. = Hadtörténelmi Közlemények, (1891):281-282.
 
BAGI Zoltán Péter: Hervé Coutáu-Begarie - Ferenc Tóth (sous la dir.): La pensée militaire hongroise á travers les síécles
= Hadtörténelmi közlemények, 126(2013)3:892-899.
 
BAJOMI-LÁZÁR Endre: A Párizsi Kommün száműzöttei Magyarországon : a magyar-francia kapcsolatok ismeretlen fejezete
= Századok, 110(1976)4:675-690.
 
BAJOMI Lázár Endre: A „Tigris” magyar rokonsága.

= Új Tükör, XVI. évf. 31. sz., 1979. december 23., 40-41 old.

 

BAJOMI LÁZÁR Endre: Bakos és Kocsis. Magyar ”szabad franciák”. A légió – önmaga ellen.

= Magyarország (Budapest), 20 évf., 1983. április 10., 15. szám – p. 21.
 
BALÁZS Eszter: A nemzetközi brigádok magyar önkéntesei az argeles-i és a saint-cyprienifrancia internálótáborban
= Múltunk, 44(1999)2:145.
 
BALLA Bálint: Szabó Zoltán, az európai magyar.
= Magyar Szemle (Budapest: 1991:-, ISBN 1216-6235) 21(2012 október)9-10:133-147.
 
BALLAGI Aladár: Négy magyar huszárezred a Bourbonok szolgálatában.
= Magyarország és a Nagyvilág, 1873.
 
BÁNKÚTI Imre: Egy kuruc nemesifjú útja a laki udvarháztól a francia emigrációig
= Arrabona (Győr), (1971)13.
 
BENCZE László: Napóleon bécsi hadjárata, 1809, (Kemény Krisztián).
= Hadtörténeti Közlemények, 2006:1 – p. 246-249
 
BELIA György – Cs. GÁRDONYI Klára: Gercen és a magyar emigráció
= Irodalomtörténeti közlemények, 58(1954)1:43-53.
 
BELOHORSZKY Ferenc: Bessenyei és a francia gondolat. = Egyetemes Fhilológiai Közlöny, 1932/7-8. sz.

 

BÉRENGER, Jean: Francia-magyar kapcsolatok a Wesselényiösszeesküvés idején [1664-1668] 

= Történelmi Szemle, 10. évf. 1967. 3. sz. – p. 275-291
 
BÉRENGER, Jean: A francia politika és a kurucok (1676–1681).  = Századok, (1976)2:273 Közlemények
 
BERTHA Sándor (Pest, 1843. – Párizs, 1912.)  
WÉBER Artur: Bertha Sándor. = Magyar Figyelő, (1912)
 
HAMBURGER Klára: Bertha Sándor. = Muzsika, (1962.)
 
BÍRÓ Teofil: Adam Zamoyski: 1812. Napóleon végzetes oroszországi hadjárata.
= Hadtörténeti közlemények, 122(2009)3:873-879.
 
BOIS, Jean-Pierre: A katonai képzés Franciaországban a XVII. és a XVIII. században.
= Hadtörténeti Közlemények, (2006)3:1012-1024.
 
BORBÍRÓ Fanni: A magyar-francia kapcsolatok történetének elfelejtett hőse : Teleki Emma élete és művei.
= Sic itur ad astra, 12(2000)3:47-92.
 
BOULET, François: A vesztes államok delegációi és a francia közvélemény a Párizs környéki békeszerződések
tükrében (1919–1920)
= Századok, 134(2000)3:503-554. Tanulmányok
 
BŐHM Jakab – PALOTAI István: Le Maire francia-kuruc brigadéros emlékirata II. Rákóczi Ferenchez 1706 elején
= Hadtörténelmi közlemények, 2(1955)2:155-202.
 
 
C

Chamborant 2ͤ Hussards.  = Revue historique de l'armée, (1959)2.
 
Le CALLOC'H, Bernard: Magyar emlékhelyek Franciaországban
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (1993)12:84-85.
 
CZIGÁNY Lóránt: Szabó Zoltán az emigrációban.= História, 11(1989)6:20-22.
 
 
CS

CSERNUS Sándor: Zsigmond és a Hunyadiak a francia történetírásban.
= Századok, (1998)1:47.
 
 
D

DANTI, Sara:The Hungarian community in france in 1956: emigration, perception, reactions
(Magyarok közössége Franciaországban 1956-ban: emigráció, attitűdök, reakciók)
= Szociális szemle, 4(2011)1-2:72-77.
 
DOMOKOS László: Hajótöröttek. Szpáhik Szegeden. Furcsa megszállás kilencven éve.
= Magyar nemzet, (2009)153:37.
 
DEZSÉNYI Béla: Sőtér István: Magyar-francia kapcsolatok.Budapest, 1946. (Hazánk és a nagyvilág, 1.)
= Századok, 8(1947)1-10:259-260.
 
 
E

Egy franczia lovasezred megsemmisítése 1809-ben. [Bakonyi Imre ezredes]
= Hadtörténelmi Közlemények, (1894):693-694.
 
Ékezet nélkül : Irodalmi Újság(Párizs)
= Napnyugat (Los Angeles: 1971-1979), 3(1973. október 18.)9:1.
 
Erdélyi est Párizsban
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (Twinsburg, OH.: 1971-1977. [USA]), 7(1977. április)4:22-23.
 
ECKHARDT Sándor: Magyar humanisták Párizsban  = Minerva, 1929/1-3. sz.

Szelestei és kövesszarui Gosztonyi János győri, majd erdélyi püspök (meghalt 1527) párizsi szereplésének ismertetése.

Mikor negyven évvel később egy másik magyar humanista, a szintén püspök Dudits András került Párizsba, megismétlődik Gosztonvi János esete: megint egy Párizsba vetödőtt magyar humanistán keresztül lehet tanulmányozni a francia racionalizmus újabb eszméit.

 

ECKHARDT Sándor: Egy középkori francia krónika fantasztikus magyar története.

= Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1931/5-10. sz.

Jean d´Outremeuse XIV. századi belga krónikás egy valóságos prózai gestát költött francianyelvű világkrónikájában a magyarok őstörténetéről. Abból is, hogy e krónikás a magyarság multját kapcsolatba hozza a nyugati népekével, látni, mily nagy híre és tekintélye lehetett Magyarországnak a XIV. században.

 

ELEK Oszkár: Napoleon a magyar irodalomban  = Literatura, 1929/5. sz.

 

ELEK Oszkár: Magyarország a XVI. és XVII. század francia regényeiben

= Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/3-4. sz.

 

EPERJESSY Géza: A magyar történelem francia tankönyvekben

= Élet és Irodalom, 11. évf. 1967. 41. sz. . p. 1-2

 

 

F


Francia-magyar kapcsolatok : Francia cégek. Bizonytalan befektetők
= Piac & Profit, 15(2011)6:12-14.
 
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről, 1920–1921.
Összeállította és szerkesztette: Ádám Magda – Ormos Mária.
Budapest: 2006. 334 o. (Ismerteti: Garadnai Zoltán)
= Levéltári közlemények (Budapest), 2006. 2. szám – p. 250-254
 
(A francia király kitüntette a léghajózás feltalálóit és első úttörőit)
= Magyar Hírmondó, 1783. dec. 31.
 
A francia parlament viharos ülése  = Magyar Hírmondó, 1788. jan. 12.
 
Franciaországból  = Magyar Hírmondó, 1784. jan. 7.
 
(Franciaországi hírek) = Magyar Hírmondó, 1787. szept. 5.
 
A franciaországi politikai helyzet = Magyar Hírmondó, 1787. szept. 15.
 
FARKAS Katalin: A Magyar Nemzeti Igazgatóság magyarországi kapcsolatai (1859–1862).

= Századok, 140. évf. 2006/3 – p. 635-670.

 

FEJÉRDY Gergely:  Magyarország a `Quai d`Orsay szemével` (1944-1949)

= Külügyi Szemle, 2007:1.

 

FEJÉRDY Gergely: A francia kultúrdiplomácia főbb törekvései és lehetőségei Magyarországon 1945 és 1990 között
= Külügyi Szemle, (2011)2:53-75
 
FEJÉRDY Gergely: 18. századi francia nyelvű utazók Magyarországon.
= Világtörténet, 21(1999)ősz-tél:42-56.
 
FEJÉRDY Gergely: A francia érdekképviselet nehézségei Magyarországon a II. világháború végétől
a diplomáciai kapcsolatok újra felvételéig
= Öt kontinens, 2(2004)2:61-72.
 
FEJÉRDY Gergely: Auer Pál, az árnyékember : A 20. századi magyar–francia kapcsolatok egy meghatározó szereplője.
= Kommentár, (2014)3:
 
FENYŐ László: [Ismertetés] Kisfaludy Sándor: Napló és francia fogságom.Budapest: 1962.
= Irodalomtörténeti közlemények, 67(1963)1:111-112.
 
FEST Sándor: Egy magyar püspök levele volt párizsi iskolatársához a tatárokról
= Levéltári közlemények, 12(1934)1-4:223-225.
 
FORGÁCS Zsuzsa: Magyar vonatkozások a 18. századi francia ellenforadalmi röpiratokban.
= Világtörténet, 11(1989)tavasz:19-22.
 
 
G

GARADNAI Zoltán: A magyar-francia diplomáciai kapcsolatok története, 1945–1966.
= Külpolitika, 7(2001)1-2:112-152.
 
GARADNAI Zoltán: Titkok és kincsek a francia Külügyminisztérium levéltárában.

= Lymbus (Budapest), 2004 – p. 281-294

 

GARADNAI Zoltán: Iratok a magyar-francia diplomáciai kapcsolatok 1936-1965 közötti történetéhez.

= Múltunk, Politikatörténeti folyóírat, 2004/3. – p. 216-250.

 

GARADNAI Zoltán: Franciaország és Kelet-Európa kapcsolatai a „békés egymás mellett élés”-től

az „enyhülés” kezdetéig (1958-1962).

= Levéltári közlemények (Budapest), 2005. 2. szám – p. 23-50.

 

GARADNAI Zoltán: A francia–magyar kapcsolatok története 1975–1985.

= Külügyi Szemle, 10(2011)2:38-52.

 

GARADNAI Zoltán: Iratok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez (1957–1962).

 Iratok a magyar–francia kapcsolatok történetéhez (1963–1968).

= Külügyi Szemle, 10(2011)2:202-205.
 
GARADNAI Zoltán: A magyar–francia kapcsolatok története De Gaulle tábornok elnöksége alatt (1958–1969)
= Külügyi Szemle (Budapest), (2011)3.
 
GARADNAI Zoltán: A francia–magyar kapcsolatok története 1969-1975.
= Levéltári közlemények, 84(2013)[1-2]:145-168.
 
GARADNAI Zoltán – Thomas SCHREIBER:  A magyarországi rendszerváltozás a Quai d’Orsay szemével

= Külügyi Szemle, 2008:2. szám.

 

GAZDAG Ferenc: Franciaország története 1919–1995. = Külügyi Szemle, 2011:2.
 
GEBEI Sándor: 1709. június 27. (július 8.) – Poltava.
= Hadtörténeti közlemények, 122(2009)4:903-939.
 
GÖMÖRI György: A londoni francia protestáns egyház magyar segélyezettjei
= Magyar Könyvszemle, 121(2005)3:325
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
Dr. GULYÁS Pál: Páris tudományos könyvtárai.: (Első közlemény)
= Magyar Könyvszemle, XVII. kötet, (1909. okt.-dec.) 4. füzet : 293-314.
 
 
H

Heine és Dumas orvosa [dr. Gruby Dávid].
= Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. november 18.)318:10.
 
(Hírek Franciaországból, Madridból, Németországból)  = Magyar Hírmondó, 1783. febr. 1.
 
(Hírek Párizsból és a török hadszíntérről) = Magyar Hírmondó, 1788. ápr. 26.
 
Historique du 1ͤʳ Régiment de Hussard. = Revue de la Cavalerie Blindée, (1960)3
 
H. A.: Madách francia kritikusa  = Budapesti Hirlap, 1934 március 9.
             Henry Bidou a Le Temps c. hírlapban ismertette Az Ember Tragédiáját.
 
HAMZA Gábor: Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez a politikai gondolkodás és az alkotmányjog területén
= Jogtudományi közlöny, 66(2011)5:291-293.
 
HAMZA Gábor: Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez a politikai gondolkodás és az alkotmányjog területén
= Magyar tudomány, 172(2011)8:950-954.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
HANKISS János: Prevost abbé és Magyarország. (I.)

          = Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1931/5-10. sz.

          Magyar vonatkozások a ,,Manon Lescaut” világhírű írójának műveiben.

 

HANKISS János: Prevost abbé és Magyarország. (II.)

          = Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/3-4. sz.

          Magyar vonatkozások a ,,Manon Lescaut” világhírű írójának műveiben.

 

HANKISS János: Prevost abbé és Magyarország. (III.)

          = Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/7-8. sz.

          Prévost abbé munkássága magyar vonatkozásainak részletes ismertetése

 

HANKISS János: Debrecen a francia népszerű regényben.
          = Debreceni Szemle, 1933/6. sz.
             Adrien Robert La Princesse Sophie (1851) és Clémenc Robert Kossuth ou les
             Hongrois (1851) című regényének tanulmányszerű, részletes ismertetése.
 
HANKISS János: Victor Hugo és a magyar emigráció
= Történelmi szemle, 12(1926)1-4:120-138.
 
HARANGOZÓ István: A hasznot még nélkülöző minőség. Beszélgetés Nagy Pállal, a Magyar Műhely alapító szerkesztőjével.
= Magyar Nemzet (A Magyar Nemzet kulturális melléklete: Ahogy tetszik), 1994. május 28. – p. I.   
 
HARASZTI E.: Les Hussards Hongrois en Alsace. = Revue des Études Hongroises et Finno-ougriennes, (1927)1.
 
HERMANN Egyed: Francia emigráns papok Magyarországon a nagy forradalom idején.
= Katholikus szemle, 47(1933)7:36-46.
 
HERMANN Róbert: Fejezetek Teleki László gróf parizsi diplomáciai működésének történtéből.
= Századok, (2009)3:669-702.
 
HEVESI András: A boulevard  = Nyugat, 1933/10-11. sz.
Francia forradalom utáni irodalom történet-szociológiai rajza, s ezzel kapcsolatban a magyar irodalom rokonjelenségeinek érintése.
 
HOLUB Gergely: A Le Monde tudósításai Magyarországról 1947-ben
= Öt kontinens, 2(2004)2:73-90.
 
HORÁNYSZKY Nándor: Ifj. Bene Ferenc párizsi útinaplója 1826-ból.
= Orvostörténeti Közlemények, (1970)54:205-214.
 
Hungarus Viator: Magyarország egy régi francia társasjátékban: (Négy képpel)
= Debreceni szemle, 1(1927)7:[420]-422.
 
 
I

ILONKA Mária: Francia módszer magyar körülmények között
= Biokultúra, 22(2011)6:18-19.
 
 
J

JANEIRO, H. P.: A salazari Portugália és a vichyi Franciaország.
= Világtörténet, 21(1999)ősz-tél:57-64.
 
JANICAUD, Benjamin: A franciaországi magyar emigráció politikai változásai a negyvenes években.
= Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica, 118. tom. (2003):81-92.
 
 
K

(Kempelen Farkas Párizsba és Londonba indult)  = Magyar Hírmondó, 1782. dec. 4.
 
Kell-e politikai emigráció? (A Magyar Füzetek körkérdésére befutott újabb válaszok és a vita összegezése)
= Magyar füzetek (Paris), 1985)16:126-145.
 
A kiállítás visszhangja [Beck András (1911-1985)]
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 31(1980 május-június)5-6:19.
 
KECSKÉS Gusztáv: Franciaország politikája az ENSZ-ben a ,,magyar ügy’’ kapcsán: 1956–1963. 
= Századok, 134(2000)5:1171-1194.
 
KECSKÉS Gusztáv: A francia diplomácia és az 1956-os magyar forradalom
= Történelmi szemle, 44(2002)1-2:99.
 
KECSKÉS D. Gusztáv: A francia politikai pártok állásfoglalásai az 1956-os magyar forradalom kapcsán:
a magyar kérdés a francia nemzetgyűlésben.
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2006:1. – p. 5-18. 
 
KELEMENAndrás: Mégegyszer Bercsényi László franciaországi sírjáról.
= Honismeret, 7(1979)1:50-51.
 
KEMÉNY Mihály: A Magyar Nyelv és Kultúra Baráti Köre Párizsban
= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:24-25.
 
KIBÉDI VARGA Áron: Párizsi szüret 1965 [22 francia nyelvű könyv ismertetése]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:174-180
 
KINCSES Katalin Mária: Ferencz Tóth: Correspondance diplomatique rélatíve a la guerre d' indépendance du prince Francois
II Rákóczi (1703-1711)
= Hadtörténelmi közlemények, 126(2013)1:262-264.
 
KIRÁLY Ilona: A Toldi-monda és a francia hősénekek.
= Egyetemes Philologiai Közlöny, 1934/1-3. sz.
 
KLENJÁNSZKY Sarolta: Az 1956-os magyar forradalom és leverésének visszhangja a francia kommunista mozgalomban.
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)1:19-37. 
 
KONCZ József: Franczia-lengyel hadak laktáborozása Erdélyben, 1678-ban.
= Hadtörténelmi Közlemények, 1891. 136-137.
 
KORDA Dezső: Mátyás pajzsa Párisban.
= Hadtörténelmi Közlemények, 1890. 235-242., 2 kép.
 
KORDA Imre: La Hongrie littéraire et scíentifique. Par J. Kont.professeur agrègè au collège Rollin, docteur de l’universítè
de Budapest. Paris, Ernest Leroux, editeur, 1896. (Könyvkritika)
= Irodalomtörténeti Közlemények, 6(1896)2:250-253.
 
KOVÁCS Zsolt: Jean Bérenger előadása Turenne marsallról a Hadtörténeti intézetben.
= Hadtörténeti Közlemények, 2007:1 – p. 381-383.
 
KOVÁSSY Zoltán: A magyar szabadságharc francia katonái
= Honismeret, 16(1988)2:55-56.
 
KOZMA Antal: Borostyáni Nándor párizsi magyar-francia folyóirata negyven évvel ezelőtt
= Debreceni szemle, 14(1940)4[143]:85-90.
 
KÖPECZI Béla: Párizsi eszmecsere a francia-magyar történelmi kapcsolatokról. 1968. március 18-21.
= Népszabadság, 26(1968)84:7.
 
KÖVÉR Lajos: A 18. századi Franciaország magyarságképének gyökerei.

= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2005:3. – p. 69-86. 

 

KRISCH András: Adalékok a franciák magyarországi jelenlétéhez. A francia megszállás Ruszton 1809-ben.

= Levéltári közlemények (Budapest), 2005. 2. szám – p. 13-22.
 
KROPF Lajos: Magyar eredetű francia huszárezredek.
= Hadtörténelmi Közlemények, =1897. 434-442. /É/.
 
Dr KUBASSEK János: Kőrösi Csoma Sándor munkásságának francia ismertetője
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, 1985/1. sz. – p. 63
 
KACZÉR Illés: A francia emigránsok
= Nyugat, 8(1915)6.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
 
L

(XVI. Lajos megegyezik az angolokkal) = Magyar Hírmondó, 1783. febr. 12.

 
LAJOS György: La Vie intelectuelle des Hongrois de Transylvanie (1919-1920.) Paris, Honoré Champoin, 1928. 26. l.
(Könyvkritika)
= Irodalomtörténeti Közlemények, 40(1930)1:110-111.
 
LE CALLOCH,Bernard: Alexandre Csoma de Koros (1784-1842), fondateur de la tibétologie.
[Kőrösi Csoma Sándor, a tibetológia megalapítója.]
= Acta Geographica, Paris: 1984 – p. 12-31.
 
LE CALLOCH,Bernard: Alexandre Csoma de Kőrös le bodhisattva hongrois.
[Kőrösi Csoma Sándor a magyar biddhista.]
= Revue de l'Histoire des Religions, 204(1987)4:353-388.
 
LE CALLOCH, Bernard: Egy feledésbe merült magyar-francia földrajztudós : Ujfalvy Károly
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, 2(1986)9-14.
 
LÖFFLER A. Pál: Magyar író Párizsban : M. Pogány Béla.
= Látóhatár (Budapest), 17(1967 január-február)1-2:186-188.
 
 
M

 

Madáchról Párizsban.  = Idegenforgalmi Tudósító, 1934/10. sz.

 

Magyar írók külföldön  = Idegenforgalmi Tudósító, – 1934/1. sz.

Párizsban a Renaissance színház Mamzelle Malakoff címen bemutatta Bús Fekete László: A méltóságos asszony trafikja című vígjátékot, amely tavaly a Vígszínháznak volt műsordarabja; a Moulin Rouge revűszínház előadta Ábrahám Pál és Földes Imre Viktória című operettjét:Victoria et son Hussard címmel.
 
Magyar művészek sikere Parisban.  = Jövendő, 1906. június 12.
 
Mil ans d’histoire Hongroise. Histoire de la Hongrie de la conque^te jusqu’a` nos jours († Sahin-Tóth Péter).
= Századok, 139. évf. 2005:2 – p. 487-489. 

 

Molnár Ferenc Liliom darabjának beszélőfilm változatát ápr. 27-től kezdve három párizsi nagy mozi játssza. 

= Idegenforgalmi Tudósító, 1934/9. sz.
 
(Montgolfier léggömbjével már 500 öl magassra emelkednek)  = Magyar Hírmondó, 1783. dec. 17.
 
MAKKAI László – ZIMÁNYI Vera – KATUS László: Francia-Magyar Gazadaságtörténeti Konferencia. Budapest,
1968 március 23-27.
= A Magyar Tudományso Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának közleményei, 17. kötet. (1968)2:237-243.
 
MANGOLD L.[ajos]: Magyar eredetű franczia huszárezredek, 1635-től.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1894):266-268.
 
MARTINJ.: Berchény à la cour du roi Stanislas.  = Vivat Hussar (Tarbes), (1975)10
 
(méray): Dobó doktor: [dr. Dobó Miklós = Nicolas Dobo]
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:23.
 
M.T.: Az idő sodrában.[Trianonról] = Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:24.
 
MÉRAY Tibor: A harcunkat megharcoltuk.
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:1-3.
 
MÉRAY Tibor: Az 1956-os emigráció. = História, 18(1996)9-10:53-55.
 
MÉRAY Tibor: Három emigráció. = Kritika, 26(1997)8:30-32.
 
MÉSZÁROS István: Párizs királyai. = Lányok évkönyve 1965. (1964):122-132.
 
MESZLÉNYI Antal: Horváth Mihály menekülése s bekapcsolódása a párizsi emigrációba
In: A Gróf Klebersberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet évkönyve, 5(1935):294-321.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
MILODÁNOVITS Simon: A franczia forradalmi háborúkban kitűnt magyar katonák.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1891):397-413.
Alvintzy József, berbereki, báró, tábornagy
Bajalich Ádám, bajaházai, báró, altábornagy
Duka Péter báró, táborszernagy
Eötvös Károly, vásárosnaményi, alezredes
 
MIRU György: Teleki László és Kossuth Lajos levelezése emigrációjuk kezdetén
= Könyv és könyvtár (könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve), 27. kötet (2005):159-200.
 
MISKOLCZY Ambrus: Nemzetiség, szabadság, politika. Fejezetek a magyar és román emigráció párizsi dialógusának
történetéből.
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
MOLNÁR Erzsébet: Párisi levelek  =Szegedi szemle, 1(1928)19:2-3.
 
MOLNÁR József: Jókai Versailles-ban  = Debreceni Szemle, 1932/9. sz.
Adatközlés Jókai 1878. évi párizsi útjáról.

 

MÜLLER Lipót: Kisfaludy Sándor Draguignanban

= Debreceni Szemle, 1934/ 7. sz.

E. Poupé francia nyelvű tanulmányának kivonatos ismertetése. Julie-Caroline d’Esclapon, Kisfaludy Sándor egykori eszményképe, 1775-ben született, 1798-ban férjhez ment J. B. Sibille bajor tiszthez és 1805-ben halt meg Párizsban.
 
MÜLLER Viktória: Francia-magyar kulturális kapcsolatok a második világháború alatt
= Öt kontinens, 2(2004)2:249-262.
 
MÜLLER Viktória: Betekintés az 1940-1944 közötti francia-magyar kapcsolatok történetébe
= Kutatási füzetek, (2005)12:268-282.
 
 
N

(Növekszik a franciaországi zűrzavar)  = Magyar Hírmondó, 1787. szept. 29.
 
NAGY Imre Gábor: Francia emlékek. Napóleon és Vasvármegye. Francia hatások Vasvármegye művelődéstörténetében.
= Századok, 141(2007)3:793-796.
 
NAGY Miklós: Francia katonák Szegeden (1918-1920) 1. rész.
= SzegediLap : www.szegedilap.hu
 
NEUBART Flóra: Verseghy forrásaihoz

= Egyetemes Fhilologiai Közlöny, 1932/7-8. sz.

Verseghy Ferenc ,,Mariane haláláról” c. verse rövidített fordítása Albrecht von Haller„Trauerode,beim Absterben seiner geliebten Mariane” c. költeményének.
 
NYÉKI Lajos: BÓTA Ernő (1900-1987)
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 38(1987)4:9.
 
 
O

Októberi ünnepély a franciaországi Mulhousenben. = Hídfő (London), 30(1977. november)748-749:13.
 
OLAY Ferenz: Kisfaludy Sándor francia hadifogsága a Provanceban.

= Nemzeti Figyelő, 1933/52. sz.

Tárcaszerű cikk a költő „Frantzia fogságom” című naplója nyomán.

 

ORMOS Mária, Sz.: Francia és magyar törtérnészek a tankönyvek felülvizsgálatáról.

[Egy francia-magyar tanácskozás ismertetése]

= Magyar Nemzet, 22. évf. 1966. 280. sz. – p. 8

 

 

Ö


 

 

P


Párizs [Katolikus Misszió]
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (Twinsburg, OH.: 1971-1977. [USA]), 5(1975. március)3:33.
 
A Párizsi Katolikus Missió híreiből
= Pax (Brazília: São Paulo), (1996. augusztus)25:40
 
Párizsi mérleg a magyar emigráció helyzetéről. = Hídfő (London), 31(1978. február)754-755:6-7.
 
PÁNDI Pál: Haladás, emigráció, irodalom.  = Népszabadság, 1980. november 14.
 
PAPP Tibor: Magyar költők estje Párizsban.  = Irodalmi Újság (Párizs), 14(1963. július 1.)13:3.
 
PILISI János: Magyarok Roubaix-ban.  = Századunk, (1928):7
 
POGÁNY Elza: Érdekes szociális intézmények Párizsban. = Magyar lányok, (1934):42-?
 
POGÁNY Elza: Idegen diáklányok Párisban. = Magyar lányok, (1934):766-?
 
POLÁCSKA Edina: Franciaország és a karlizmus (1868-1874).
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2007:1. – p. 63-85
 
POLÁCSKA Edina: Emigratión carlista en los Bajos Pirineos de Francia.
= Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatee : Acta hispanica, (2007) 12. tom.:27-40.
 
 
R

RAFFY, Serge: Jonasz en lévitation. [Jonasz emelkedőben.]

= Le Nouvel Observateur, 1988. 1214. szám – p. 60.

 

RÉNYEI Győző: Tormay Cecile Bujdosó könyve egy franciatábornagy kezében

= Napkelet, 1932/11. sz.

 

RIOLS, Yves-Michel: Hersant a la conquete d'un quotidien hongrois [Hersant egy magyar napilap megszerzésére törekszik] 

= La libération (Paris), N.s., 2883.nr. (30 ao~cut 1990), p. 15.
Beszámoló a 150 000 elõfizetõvel rendelkezõ Magyar Nemzet privatizálása körüli zavarokról. A részvények meghatározó része megszerzéséért a svéd Bonnier csoport és Robert Hersant konszernje vetélkedik. A lap szerkesztõsége a svédek mellett foglalt állást, mivel ezek jobban garantálják függetlenségüket. A franciák ajánlata anyagi szempontból kedvezõbb. A szerkesztõség sérelmezi, hogy a kormány a franciákat támogatja. A vitában szóba került a svéd csoport által kiadott Dagens Nyheter napilap magyarellenes hangulatkeltése és Robert Hersant német kollaboráns múltja.

Magyar Nemzet: privatizáció külföldi tõkeberuházás.
 
ROMSITS Ignác: Francia-magyar kulturális kapcsolatok és a Párizsi „Magyar Intézet” a két világháború között. [1920-1945]
= Magyarságkutatás  (A Magyarságkutató Intézet évkönyve, Budapest), (1989):193-204.
 
ROMSITS Ignác: Francia-magyar kulturális kapcsolatok és a Párizsi „Magyar Intézet” a két világháború között. [1920-1945]
= Hungarológiai ismerettár, (1990)7:109-129.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
ROUDAUT, Rene: Néhány gondolat a magyarországi tartózkodásról. = Külügyi Szemle, 2011:2.

 

ROUDAUT, Rene: Quelques éclairages sur un séjour hongrois. = Külügyi Szemle, 2011:2.
 
Comte Jacques de la RUPELLE: Le maréchal de Bercheny de Szekes.
= Vivat Hussars (Tarbes), (1977)12. 
 
S

SÁNTA Ákos: François Baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról
= Hadtörténelmi közlemények, 125(2012)4:1166-1167.
 
SCHÖPFLIN Gyula: Beck András szoborkiállítása a párizsi Monnaie-ban [Beck András (1911-1985)]
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 31(1980 május-június)5-6:19.
 
SCHREIBER, Thomas: A francia diplomáciai iratok és Magyarország.

= Történelmi Szemle, 10. évf. 1967. 3. sz. . p. 315-324

 

SIMON László: V. Hugo Cromwelljének egyetlen és eddig ismeretlen magyar fordítása

= Debreceni Szemle, 1933/6. sz.

Viktor Hugo Cromwellje 1837-ben szólal meg magyar nyelven, Dobos János egykori, híres ceglédi református lelkész fordításában. A műből csak az I—II. felvonás fordítását tartalmazó 278 lapnyi, kéziratos töredék maradt ránk.
 
SINDELYES Dóra: Amerigo Tot és az aczéli kulturpolitika: egy díszemigráns
= HVG, 31(2009)42[1585]:45-46.
 
SÜPEK Ottó: Victor Hugo emigráns körének folyóirata és Magyarország.
= Filológiai közlöny, 1(1955)2:216-224.
 
 
SZ

Szalay László két levele Guizot francia külügyminiszterhez. Közli: V. Waldapfel Eszter.

= Magyar Tudomány, 1967. 12. köt. 12. sz. - p. 807-809
 
SZÁDECZKY Lajos: Egykorú magyar tudósítások Napoleon hadjáratai felől.
[Péchújfalusi Péchy Mihály levelei, 1799., 1805., 1809., 1812., 1815.]
= Hadtörténelmi Közlemények,  (1889):684-694.
 
SZALAI G. Erzsébet: A francia nyelvű állományunk.p. 69-72.
In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve,Budapest: 2002 – 235 p. : ill.
 
SZÁLLÁSI Árpád: Francia-magyar orvosi kapcsolatok a bakteriológia koráig.

= Orvosi Hetilap, 108. évf. 1967. 47. sz. – p. 2241-2242

 

M. SZEBENI Géza:  Szemelvények a magyar–francia kapcsolatok történetéből
= Külügyi Szemle, 2008:2. szám.
 
SZENDREI János: Magyar huszárok franczia szolgálatban 1693-ban [1 képpel].
= Hadtörténelmi Közlemények, (1910):606-607.
 
SZENDREI János:Egykorú hirlapi tudósítások a franczia háborúk idejéből, 1800, 1801. 1-2.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1911):585-588. ; (1912):104-109.
 
SZŐKE Klára: Párizs – 1977 október 23. = Hídfő(London), 30(1977. november)748-749:13.
 
SZŐKE Klára: Párizsi levél.  = Hídfő(London), 31(1978. március)756-757:4.
 
 
T

TARDY Lajos: Az első francia nyelvű magyar irodalomtörténet.
= Irodalomtörténeti közlemények, 67(1963)2:228-232. [Besse János munkája]
 
TARDY Lajos: Le voyage de Grigorovitch-Barsky en Hongrie, en 1724. 
= Slavica. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis... 6. – p. 181-191
 
THALY Kálmán: Egy franczia kurucz ezredes temetése és hagyatéka.
Történelmi tár : 1 szorzat, 3(1880)1:181-189.
 
THALY Kálmán: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, ifjúkori magyar leveleiből, 1710.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890):408-413.
 
THALY Kálmán: Gr. Bercsényi László, franczia maréchal, magyar levele 1740-ből.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890):413-417.
 
TESSEDIK Ferenc (1800-1844): Magyarországot illető kéziratok a párizsi királyi könyvtárban.
= Tudományos Gyűjtemény,1826. XII.
 
TESSEDIK Ferenc (1800-1844): Három párisi levél.
= Zeitschrift für Kunst und Literatur(Bécs), 1826
 
TESSEDIK Ferenc (1800-1844): Mentelliről a Párisban élt Diogenesről.
= Tudományos Gyűjtemény, 1827. XI.
 
TOPERCZER Ilona: Franciák Tormay Cecilről  = Debreceni Szemle, 1929/1-6. sz.

 

TÓTH Andrej: A Huszár-kormány meghívása a párizsi békekonferenciára (1919. december – 1920. január).

= Századok, 139(2005)6:1477-1496.
 
TÓTH Ferenc: Katonai és politikai emigrációk a 18 századi Francia Királyság területén.
Vázlatok egy történeti integrációs modellhez.
= Aetas (Budapest: 1985, ISSN 0237-7934), (1996)2-3.
 
TÓTH Ferenc: Francia szolgálatban álló magyar ügynökök az Oszmán Birodalomban a XVIII. század derekán (1735-1756)
= Hadtörténelmi közlemények, 117(2004)2:665-680.
 
TÓTH Ferenc: Török emlékek, tatár élmények (Szemelvények François de Tott emlékezéseiből)
= Vasi szemle, 60(2006)1:87-101.
 
TÓTH Ferenc: Ex libris baron de Tott. Portyázás egy XVIII. századi magyar származású francia huszártiszt könyvtárában.
 
TÓTH Ferenc: Egy magyar származású francia diplomata Egyiptom elfoglalására irányuló terve az 1770-es évek végén
= Aetas, 28(2013)1:31-60.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
TÓTH Ferenc:"méltóztassék kinevezni különleges ügynöknek" - A francia diplomácia magyar ágensei a hosszú 18. században

= Történelmi szemle, 55(2013)3:381-399.

 

TÓTH Imréné: A párizsi Kölcsönös SegélyezőMagyar Egyesület életéről.
= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:23.
 
TÓTH István György: Politique et Religion Dans la Hongrie du XVIIe Sie`cle. Lettre des Missionnaires de la Propaganda Fide
(Kecskés Gusztáv).
= Századok, 139(2005):1049-1050.

 

TÜRKE András: Az elszalasztott lehetőségek diplomáciája? A francia külpolitika strukturális és tartalmi változásai

= Külügyi Szemle, 2011:2.

  

 

U


Az első könyv Uppsaláról [Könyvismertetés. Annie Perchenet: Chrétiens ensemble, Journal d’Upsal, Paris: 1968.]

= Mérleg (Bécs), 5(1969):1 – p. 5-6.   

 

 

Ü


 

 

V


Voltér [Voltaire] Henriása új magyar köntösben = Magyar Hírmondó, 1784. júl. 19.
 
(Voltaire Mohamedjét magyarul adták elő a pesti német színházban)
= Magyar Hírmondó, 1785. szept. 21.
 
VARGA F. János: Károlyi Mihály és az antifasiszta emigráció egységfrontja (1941-1944)
= Történelmi szemle, 18(1975)2-3:231.
 
VERESS D. Csaba: Napóleon hadai Magyarországon.
= Honvédségi szemle, (2009)5:57-59.
 
VÉRTES O. András: XVII. századi közlés a Volga-menti magyarokról.
= Nyelvtudományi Közlemények, (1963)65. kötet, 411-412.
 
VÉRTES O. Aguszta: Dombi Márton ismeretlen francia-magyar szótára.
= Magyar Nyelv, 59(1963)1:30-40.
 
 
W

 
V. WALDAPFEL Eszter: Szalay Lászlókét levele Guizot francia külügyminiszterhez.
= Magyar Tudomány, 12. kötet (1967)12:807-809.

 

 

Z


ZACHAR József: Magyar huszárok francia földön. = Lobogó, (1978)1. 
 
ZACHAR József: Egy élten át igaz magyar és vitéz katona. Bercsényi László halálának kétszáz éves évfordulójára.
= Honismeret, (1978)1.
 
ZACHAR József: Bercsényi László(1689-1778). = Hadtörténelmi Közlemények, (1978)1.
 
ZACHAR József: Magyar huszárok francia szolgálatban. = Élet és Tudomány, (1978)39.
 
ZACHAR József: Esterházy Bálint László emlékezete. = Magyar Nemzet, (1978)208.
 
ZACHAR József: László Bercsényi, Marschall von Frankreich.
= Budapester Rundschau, (1978)8.
 
ZACHAR József: Bercsényi László, a Rákóczi-szabadságharc kapitánya, Franciaország marsallja.
In: Folia Rákócziana, I. kötet., A Vay Ádám Múzeum Baráti Körének kiadványa, Vaja, 1979.
 
ZACHAR József: A francia királyság 18. századi magyar huszárai.
= Hadtörtértelmi Közlemények, (1980)4.
 
ZACHAR József: Ráttky György kuruc ezereskapitány, francia generális (?-1742)
= Hadtörtértelmi Közlemények, (1982)3
 
ZACHAR József:  francia ancien régime két Esterházy-huszárezrede 1735-1789.
= Hadtörtértelmi Közlemények, (1982)3
 
ZACHAR József: Ráttky György kuruc ezereskapitány, francia generális (?-1742).
= Hadtörténelmi Közlemények, (1982)3.
 
ZACHAR József: Un maréchal de France hongrois. (László Bercsényi).
= Revue de Hongrie, (1982.)4.
 
ZACHAR József: Le roi hongrois de Madagascar (MóricBenyovszky).
= Revue de Hongrie, (1983.)1.
 
ZACHAR József: A francia Ancien Régime két Esterházy-huszárezrede 1735-1789.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1983)2:197-229.
 
ZACHAR József: Une vie aventureuse. (François baron de Tott).
= Revue de Hongrie, (1983.)2.
 
ZACHAR József: Bercsényi emigrációja.
= História, 11(1989)6:6-8.
 
ZACHAR József: Távoli csata – magyar résztvevőkkel: Malplaquet, 1709. szeptember 11.
= Hadtörténelmi közlemények, 122(2009)4:940-959.
 
 
ZS

 

ZSOLDOS Jenő: Cabet az 1830-as évek magyar sajtójában.

= Irodalomtörténeti Közlemények, 71. évf. 1967. 4. sz. – p. 444-449

  

  

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.


Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat
az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.