3765242
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
303
1990
12974
3741718
34233
80820
3765242

Te IP-címed: 44.222.189.51
2024-05-18 03:22

Argentina: újságcikkek bibliográfiája

2011. december 23. péntek, 23:40
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

ARGENTINA : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, argentinai magyar szerzők közleményei és folyóíratcikkjei           

 

 

 

Rövidítések

A honlapon előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke            

 

Példák a folyóíratcikkek bibliográfiájában használt lapszámok leírásáról.

5(1928)6:44-45.                                     =  5. évfolyam. 1928. 6. szám. 44-45. oldal

8(1996)12:9.                                         =  8. évfolyam. 1996. 12. szám. 9. oldal

16(2008)4[62]:98-99.                              =  16. évfolyam. 2008. 4.[62] szám. 98-99. oldal

17(2004)1.                                            =  17 évfolyam . 2004. 1. szám

21(1874. augusztus 23.)34:537-541.       = 21. évfolyam. 1874. augusztus 23. 34. szám. 537-541. oldal          

28(1996)11-12:9.                                    =  28. évfolyam. 1996. 11-12. szám. 9. oldal

56(1993)197:10.                                     = 56. évfolyam. 1993. 197. szám. 10. oldal

139(2012)3-4:498-506.                            =  139. évfolyam. 2012. 3-4. szám. 498-506. oldal

 

 

 

 

A


Ádám István (Argentína) fametszete. = Alföld, 16(1965)10:79.

 

Ádám István (Argentína) fametszetei. = Alföld, 17(1966)3:44, 93.

 

Argentinai értesítés. = Erdélyi örmény gyökerek, 7(2003)75:10.

 

Argentinai magyarok könyvtárának címjegyzéke. A könyvtárt a m. k. kormány megbízásából adományozta Scitovszky Béla

m. k. belügyminiszter.Összeállította Sikabonyi Antal m. nemz.múz. könyvtárnok. Budapest, 1928. 8-r., 90 (2) l., 1 képmell

= Magyar könyvszemle, 35(1928)1-4:126.

 

Megjelent az Argetínai Magyar Hírlap.  = Nyelvünk és kultúránk (ISSN 0133-2066), (2005)135:69.

 

ÁCS Tivadar: Magyar pálosok voltak Délamerika elsőtérítői.  = Nemzeti Újság, 1934.05.17.

 

ANDERLE Ádám: A modern argentin hadsereg létrejöttének kérdéséhez: Czetz János.

= Hadtörténelmi Közlemények, 1970/2. – p. 225-233.

 

ANDERLE Ádám: Az 1848/49-es magyar emigráció Latin Amerikában. Új adatok.

= Acta Historica Szegediensis de Attila József Nominatae, Szeged, 1991. – p. 65-70.

 

ANDERLE Ádám: Magyarok Latin-Amerikában.= Rubicon 19(2008)1:70-71.

 

ANDERLE Ádám: Magyarok Latin-Amerikában.  = Külügyi Szemle, (2008)3

 

ANDERLE Ádám – SZILÁGYI István: Latin-Amerika-kutatások Magyarországon. = Külügyi Szemle, (2008)3

 

 

B


Beszélgetés Eszenyi Olgával
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977. 1(1971. december)3:30.
 
BALÁZS Dénes: Hátizsákkal Argentínában. = Búvár, (1960-1989), 41(1986)7:26-29.,

 

BALOGH-KOVÁCS (Béka) Judith: Ötven éves Platanos (Platanosi „María Ward” Intézet).

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

BERTA László: „A kis emberemlékezet” : Balázs Attila: Én már nem utazom Argentínába.
= Műhely, 20(1997)5:78-79.
 
BINDORFFER Györgyi: Kolozsvártól Buenos Airesig. Kisebbségi léthelyzetek Mexikóban és Argentínában. Interjú Theesz Margittal
= Társadalmi együttélés, (2013)3.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
BÍRÓ Béla: A Monsignore. További emlékezés dr. Luttor Ferencre.
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (Twinsburg, OH.: 1971-1977. [USA]), 7(1977. február)2:18.
 
BUDAI MERZA Pál: Egy irodalmár és térképész honvédtábornok – Argetína az új haza.3. befejező rész.

= Erdélyi örmény gyökerek, 8(2004)91:13-15.

 


 

C

 


CSIKÓS Zsuzsanna: Czetz János, egy magyar tábornok Argentínában.

= Interperess Magazin, Budapest, 1987/december – p. 41-43.

 

CSIKÓS Zsuzsanna: Magyar szervezetek Argentínában 1945 után.

= Acta Universitatis Szegediensis: Acta historica, Különszám, (1991)119-125.

 

CSEH Tibor: Az argentinai magyarok : disszertáció a dél-amerikai magyarság nagy tömbjéről.

= Nyelvünk és kultúránk, (2001)116:21-24.

 

 

D


A Dalkörben (Valentin Alsinai Magyar Dalkör) = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

DÖMÖTÖR Gábor: Az Oktatási Minisztérium ösztöndíja a Külföldi Magyar Cserkészszövetség magyarságőrző programjainak

keretében= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

DACZÓ Dénes: Argentinai magyarok Csíkban.1. rész. = Erdélyi örmény gyökerek, 9(2005)101-102:49-52.

 

DACZÓ Dénes: Argentinai magyarok Csíkban. = Nyelvünk és kultúránk, (2005)138:65-68.

 

 

E


Egy tiszteletbeli „magyar lap” Argentínában [Frente Común]
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. február 27.)9:4.
 
Elhunyt P. Dömötör Ede OFM, a caracasi magyar lelkész
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:7.
 
 
F

FÁBIÁN Tamás: Álomhegyek bűvöletében a dél-amerikai végeken. I. rész.: Argentína, Chile.

= A földrajz tanítása, 17(2009)2:17-31.

 

FÁBIÁN Tamás: Álomhegyek bűvöletében a dél-amerikai végeken. II. rész.: Argentína, Chile.

= A földrajz tanítása, 17(2009)3:22-39.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. I.

= A földrajz tanítása, 5(1997)5:3-19.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. II.

= A földrajz tanítása, 6(1998)1-2:3-13.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. III.

= A földrajz tanítása, 6(1998)3-4:3-22.

 

FÁBIÁN Tamás – UNGER János – PÁL MOLNÁR Elemér: Az Andok vonzásában – Argentína. IV.

= A földrajz tanítása, 6(1998)5:3-13.
 
FERCSEY János: Bencések, ferencesek : Magyar szerzetesek élete Latin-Amerikában
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. január 16.)3:5.
 
 
G

GOMBROWICZ, Witold: Transz-Atlanti levelek – Gombrowicz Argentínában. (Pálfalvi Lajos fordítása.)

= Kortárs, 39(1995)8:31-47.

 

J. GYŐRI László: Bartók, Argentínától Kínáig : Budapesti villáminterjú Daniel Barenboimmal és Lang Langgal.

= Muzsika, 50(2007)4:42.

 

 

H


Ha vége jó – minden avagy egy beszámolóféle a Hungária divatbemutatójáról.
= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.
 
Hősök napja Argentinában
= A Nap Fiai (Buenos Aires), 9(1973. július augusztus)7-8:208.
 
H. G. B.: A boldog teszthalál : „Én is voltam bernáthegyi...” / Emigráns-élet Dél-Amerikában.
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. január 9.)2:5.
 
HIRSCHLER Richárd: Argentínai útijegyzet: a megkopott ezüstország.

= HVG, 8(1986)20[363]:14-16.

 

HORVÁTH Gyula: Perón bukása 1955-ben a magyar levéltári források tükrében.
= Világtörténet, 25(2003)ősz-tél:66-78.
 
HORVÁTH János: ifj. Takács István, Argentína kanadai nagykövete
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 6(1976. szeptember)8:29.
 
 
I

 

 

J


 

 

K


KAPECZ Zsuzsa: Balász Attila: Én már nem utazom Argentínába.

= Magyar napló, 8(1996)10:40.

 

KEDVES Gyula: Czets János, a legfiatalabb honvédtábornok – Argentína magyar hőse.

= Élet és tudomány, 59(2004)44:1386-1389.

 

KOVÁCS Nóra: Kurucz László: A magyarok Argentínában.

= Kisebbségkutatás, 9(2000)3:501-502.

 

 

L


50 éve halt meg Dr. Luttor Ferenc.  = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

LABERT Gábor: Pampák tudós vándora – Lendl Adolf Argentinában.

= Figyelő, 51(2007)26:46-48.

 

LACZA Tihamér: Orosz László. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában.

= Fórum (Galánta), 2. évf. (2000), 1 szám. – p. 15-22. ; (Interneten is elérhető)

 

LACZA Tihamér: Éder X. Ferenc. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában.

= Fórum (Galánta), 2. évf. (2000), 1 szám. – p. 10-20. oldal ; (Interneten is elérhető)

 

LAJTAVÁRYNÉ BENEDEK Zsuzsa: Mit jelent Argentínában magyarnak lenni?

= Nyelvünk és kultúránk, (2009)158:98-101.

 

LÁNYI György: Egyéves gyűjtőúton Argentínában.

= Búvár (1960-1989), 5(1960)1:46.

 

LUKÁCS Csaba: Nyolcszáz doboz : öt kontinens emigrációs magyarságának szellemi öröksége a tét

= Magyar Nemzet, 2012. augusztus 25.

Interneten: "Nyolcszáz doboz : öt kontinens emigrációs ... - lamoszsz

 

 

M


Magyar iskolák : Platános
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), (1957) Mutatványszám:41.
 
A magyar múlt kutatója [Fehér M. Jenő]
= Napnyugat (USA, Los Angeles: 1971-1979), 3(1973. szeptember 7.)7-8:8.
 
Magyar vívóélet Argentínában
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA, Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 5(1975. március)3:32-33.
 
Magyarok a nagyvilágban : Asbóth Sándor, az Egyesült Államok argentínai nagykövete.
= Hírünk a világban, 2(1952)9-10:11.
 
Meghalt Erős Mihály a Szt. Erzsébet Egyházközség alelnöke
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:7.
 
Mindszenty biboros sírjánál
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:1-2
 
MENYHÁRT László: Az „ismeretlen” Szalay Lajos. Egy magyar képíró mester életműve és sorsa.
= Heti Magyarország, 30(1993. október 29.)44(1552):26.
 
 
N

NEMESHEGYI Péter SJ: Orosz László. Magyar jezsuiták a 17-18. századi Dél-Amerikában. = A Szív, 88(2002. június)6:18.
 
NÉMETHY KESERŰ Judit: Emigráció és szellemi élet
= Nyelvünk és kultúránk (ISSN 0133-2066), (2003)128:35-41.  
 
NÉMETHYNÉ KESSERŰ Judit: Dél- Amerika magyar származású ifjúsága - tegnap és ma.

= Nyelvünk és kulturánk (ISSN 0133-2066), (2005)138:52-64.

 

 

O


[Orosz László, SJ. (1697-1773)]  = Magyar Őskutatás, 2(1973. február)1:73-75.

 

 

Ö


 

 

P


A Plátanosi Máterek
= Katolikus Közlöny (Buenos Aires), (1976 július augusztus)46-47:5-6
 
PALLÓ Imre: Gondolatok „A Nap Fiai” tíz éves évfordulójára.
= A Nap Fiai (Buenos Aires), 9(1973. július augusztus)7-8:169-174..
 
 
R

RADÓ Antal: Egy argentinai úti naplójából : előjáró vers : [költemény].

= Budapesti szemle (1873-1944), 65(1937)245. kötet, 713:93-94.
 
Dr. Rimanóczy G. László (1910-1973) [Ausztrália]
= A Nap Fiai (Buenos Aires), 9(1973. július augusztus)7-8:209.
 
 
S

SARLÓS Engelbert: A levágott törzs újra sarjad : Szent Imre kollegium Sao Pauloban
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), 1(1958)1:7-9.
 
SÜMEGI György: Szalay Lajos argentínai periódusa (1948-1960).
= A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 39(2000):323-340.

 

SÜMEGI György: Jelen számunk képei [Szalay Lajos, (1909-1995)]. = Bécsi Napló (Ausztria), 30(2009. március-április)2:11.

 

SONNENFELD Zsigmond: Az argentínai zsídí földmívelő gyarmatok. I. Mauricio. II. Az entreriosi gyarmatok. III. Mosesville.

= Izraelita Magyar Irodalmi Társaság évkönyve, 1(1895)1:22-34.

 

SONNENFELD Zsigmond: Egy nép újjászületése : Zsidó telepesek Argentínában.

= Izraelita Magyar Irodalmi Társaság évkönyve, 19(1913)1:56-66.

 

 

SZ


Székelykapu Argentína fővárosában.  = Erdélyi örmény gyökerek, 9(2005)95:24-25.

 

Szétszórtan (magyarok Argentínában, Ausztráliában és Dél-Afrikában). = Hitel, 2(1989)24:47-79.

 

SZÉKÁSY Miklós: Teller Ede emlékére (1908-2003). = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10. sz.

 

SZEKERES Zsuzsi: Cserkészkirándulás gyerekeknek és szülők. = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.
 
SZELÉNYI Imre: Ismerjük meg emigrációs elődeinket!  Dr. Szabó Evelin 1839-1913.
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), 1(1958)2:7-8.
 
SZENTESI Zsolt: Megrendült személyiség a tragikum és a groteszk határán (Balázs Attila: Én már nem utazom Argentínába)

= Alföld, 47(1996)11.

 

SZILÁGYI Ágnes Judit: Amatőrök és profik Dél-Amerika magyar színpadain. = Rubicon 19(2008)1:68-73.

 

SZŐNYI Ferenc: Az Angelica Leánykar Argentínában.= Zeneszó, 17(2007)4:21.

 

 

T


Tavaszt ünneplők (Segélyegylet) = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

(te): Faragó Rezső, lapunk alapítójának emlékére.

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

(te): Magyar László képkiállítása.

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

TANKA László: Mi maradt „Magyar Argentínából”? = What is left of „Hungarian Argentina”

= Diplomata, 9(2008)5:36-37.

 

TARJÁN Tamás: Füle, farka (Balázs Attila: Én már nem utazom Argentínába)

= Kortárs, 40(1996)11:102-111.

 

THEÉSZ János: Czetz János, Argentína térképezője. = Földrajzi múzeumi tanulmányok, 10(1991):62-63.

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


VARGA Ilona: Adalékok az Argentínába kivándorló magyarok életének alakulásához a két világháború között.

= Acta Universitatis Szegediensis : Acta historica, (1973)46. tom. :45-59.

 

 

W


WESZELY Balázs: Az Argentínai Magyar Emigráció.

= Kapu, 18(2005)6-7:75.

 

 

Z


Zakarjás János és Fáy Dávid délamerikai jezsuita misszionáriusok úti levelei (1749-1756).

= Földrajzi Közlemények, 1910. – p. 115–128. és p. 215–236

 

ZILAHI Sebessné BONCZOS Zsuzsa: Az argentin „zenevilág” forgatagában.

= Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.

 

 

ZS


 

 

 

 

 

Kedves Látogatók!

 

Kérjük, tiszteljenek meg bizalmukkal és ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket juttasák el hozzánk!

 

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.