MAGYAROK

3897798
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
480
4450
11298
3876345
21453
73056
3897798

Te IP-címed: 44.213.60.33
2024-07-13 11:41

Karinthy Frigyes emléktábla Stockholmban

2012. március 17. szombat, 10:44
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Szöllősi Antal            

 

 

 

   

KARINTHY-EMLÉKTÁBLA STOCKHOLMBAN               

 

 

 

 

                

Sok résztvevő a SMOSZ 2008-as nyári gyűlésén    


Részlet a cikkből

A Karinthy Frigyes halálának 70. évfordulója alkalmából Stockholmban elhelyezendő emléktábla elkészítéséhez anyagi garanciát vállalt a SMOSZ. Döntés született továbbá egy, a Híradóban meghírdetendő ilyen célú gyűjtési akció megindításáról is.     

 

Megjelent: Híradó (Stockholm), 26. évfolyam, 2008. szeptember, 109. szám. 8-9. oldal.

 

 

 

Karinthy-emléktábla 


 

Az idén augusztusban hetven éve múlt annak, hogy a magyar irodalom egyik nagy alkotója, Karinthy Frigyes, megírván 1936-ban Stockh   olmban végrehajtott életmentő agyműtétjének történetét Utazás a koponyám körül című könyvében, átköltözött a testi halandóságból a szellemi halhatatlanságba. Sem azon az irodalomtörténeti jelentőségű kórházépületen, amelyben Herbert Olivecrona agyszebész megműtötte, sem azon a szállodán, ahol Karinthy a műtét előtt és után lakott, nincs emléktábla.


Ezt a hiányt akarja megszüntetni a SMOSZ-ba tömörült és nem tömörült svédországi magyarok egy csoportja azzal, hogy kezdeményezte egy kétnyelvű – svéd és magyar – emléktábla elhelyezését a hajdani Serafimer Lasarett falán. A tábla elvben elkészült, makettje megvan, a kivitelezés és elhelyezés költségeit azonban a SMOSZ nem tudja teljes egészében magára vállalni, tekintettel sokféle feladatára és a működéséhez nyújtott állami támogatás folyamatos csökkentésére. A munka véghezviteléhez 20.000 korona hiányzik; ezt az összeget óhajtjuk összegyűjteni egyéni adományokból az ősz folyamán, hogy a tábla – ha lehet – még 2008-ban helyére kerülhessen.


Kérjük tehát Karinthy Frigyes olvasóit, filozofikus humora élvezőit, szelleme és életbölcsessége méltányolóit, fizessenek be lehetőségük és tetszésük szerinti összeget a SMOSZ PG 497 67 25-4 segélyszámlájára „Karinthy” megjelöléssel, legkésőbb október hó végéig. A befizetéseket pontosan könyveljük, a befizetők névsorát lapunkban közzétesszük, az emléktábla felavatásáról szóló majdani beszámolónkkal együtt. Ha az említett célösszegnél több pénz gyűlt össze, a fennmaradó összeget egy rangos Karinthy-emlékest megrendezésére fordítjuk.

A SMOSZ vezetősége

Megjelent:  Híradó (Stockholm), 26. évfolyam, 2008. szeptember, 109. szám. 31. oldal.

 

 

 

Karinthy-emléktábla Stockholmban


 

Jelentős eseménynek voltak szemtanúi az összegyűltek 2009 április 18-án a Serafen kórház udvarán Stockholmban: Karinthy Frigyesnek állított emléktáblát (illetve emléktáblákat svéd, illetve magyar felírattal) a SMOSZ, megjelölvén ezzel az utókornak, hogy az írót 1936-ban itt műtötte meg Herbert Olivecrona professzor.


Az emléktábla állításának ötlete 2007-ben született, amikor Karinthy Márton író és rendező svédországi látogatása alkalmával a Stockholmi Önképzőkörnek is vendége volt a Magyar Házban. A beszélgetést Veress Zoltán vezette; szó volt a vendég Ördöggörcs című frissen megjelent könyvéről és ennek kapcsán az egész Karinthy családról, nem utolsósorban Karinthy Frigyes betegségéről és stockholmi műtétjéről. A találkozóról hazafelé menet ötlött fel Veress Zoltánban az emléktábla állításának a gondolata, hogy zarándokhellyé, újabb jelképes magyar jelenlétté avathassuk ezt a stockholmi színhelyet.


Az ötletet felkarolta a SMOSZ és rengeteg utánajárással, sok lelkes ember áldozatos hozzájárulásával (a hatóságokkal való kapcsolattartást, engedélykérést, az anyagiak előteremtését – egyéni adakozásából, valamint a SMOSZ-keretből -, a szöveg megírását/lefordítását, az Estremoz-i márványból való táblák elkészítését/kivésését stb), többszöri nekirugaszkodásra sikerült. Szép példája lett ezzel a svédországi magyarok összefogásának.


Az avatóünnepségen Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Veress Zoltán ünnepi írása került felolvasásra. Ezt követően Karinthy Márton és Iklódy Gábor, Magyarország svédországi nagykövete szólt a mintegy hatvan főnyi közönséghez.


A rendezvény a Magyar Házban folytatódott, ahol a meghívottak részleteket hallhattak az Utazás a koponyám körül c. regényből, Szitás László hitelesen szép előadásában.


Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását: a Markó László, Mihály Ferenc, Móricz László munkáját, Karinthy Márton jelenlétét és mindazok szorgalmát, akik a bensőséges hangulatú est vendégeit lukulluszi élvezeteben részesítették!

a Híradó

A márvány táblák szövege:

 

Herbert Olivecrona
professor i neurologi opererade år 1936
på Serafimerlasarettet den ungerske författaren
Frigyes Karinthy
1887-1938
och gav honom därmed möjlighet att skriva
sin berömda bok ”En resa runt min hjässa”.
Ungerska Riksförbundet

 

Karinthy Frigyes
emlékére
1887-1938
ebben az épületben műtötte meg a magyar írót
Herbert Olivecrona
agysebész professzor 1936-ban lehetôvé
téve az ”Utazás a koponyám körül” megírását
SMOSz

 

Megjelent:  Híradó (Stockholm), 27. évfolyam, 2009. június, 112. szám. 7. oldal. 

 

 

 

Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaink! 

 


 

A mai napon szerény márványtáblával gyarapodik azoknak az emlékhelyeknek a száma, amelyeket megjelölésre érdemesnek talált a magyar kollektív emlékezet. Ilyen emlékjelekkel – némi túlzással azt mondhatjuk – tele a világ, hiszen sokunkat szórták szét sokfelé történelmünk gyakori viharai. De egy-egy nyugalmasabb kor gyermekei mindig is kötelességüknek érezték számon tartani és maradandó jellel ellátni azokat a helyeket, ahol valami érdemleges történt nagyjainkkal, jeles személyiségeinkkel.


Az a tábla, amelyet itt felavatunk, a lehető legpontosabban jelöli meg egy nagy írónk, egy fényes szellem, Karinthy Frigyes életének döntő jelentőségű eseménye – itt végrehajtott agyműtétje – színhelyét. Aligha van a világon más olyan emléktábla, amely ennyire szorosan kötődik egyetlen helyhez és egyetlen eseményhez, és aligha van olyan esemény, amely fontosabb irodalomtörténeti szerepet játszott volna, mint a világhírű svéd idegsebész, Herbert Olivecrona professzor beavatkozása, amellyel megmentette és két termékeny évvel meghosszabbította a magyar író életét. Mint mindannyian tudjátok: erről az eseményről s ezalatt a két év alatt írta Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című, világhírre jutott regényét.

Karinthy enélkül is jeles alakja maradt volna irodalunknak, mint figyelemreméltó versek, remek novellák, sikeres drámák, tartalmas eszmefuttatások, tudományos-fantasztikus regények és hallatlanul szellemes paródiák szerzője – ez utóbbi vonatkozásban gondoljunk csak az Így írtok ti két vaskos kötetének darabjaira vagy a Tanár úr kérem közismert, kacagtató, de egy-egy gyermek- és kamaszlélektani tanulmánynak is beillő „szövegeléseire”. Az Utazás a koponyám körül egzisztenciális mélységekbe való bepillantása azonban feltette a koronát a már szinte kész életműre, és a jó írót, a sikeres írót, az ismert és népszerű írót nagy íróvá avatta.


Ennek állít tehát emléket szerény táblánk, amelyhez hasonlónak már réges-régen itt kellett volna függenie Olivecrona professzor hajdani kóháza falain, és amely ugyanakkor lerója az életmentő orvos iránti hálánkat is. Ne sajnáljuk azonban, hogy erre csak most került sor – mi több: örüljünk neki. Mert éppen napjainkban egy olyan dimenziójára figyelhetünk fel Karinthy Frigyes lényének, szellemének, íróságának, amely eddig is nyilvánvaló volt, de most kezdjük, most tudjuk igazán értékelni – ez pedig az, hogy nem megosztó, hanem integráló személyiség volt. Volt és maradt. Műveinek formai és tartalmi igényessége, különösen mély, meleg embersége és erkölcsi tisztasága: közös kincse és öröksége mindannyiunknak.

Veress Zoltán

Megjelent:  Híradó (Stockholm), 27. évfolyam, 2009. június, 112. szám. 7. oldal. 

 

 

 

A magyar nagykövetség hírei

 


 

Karinthy Márton író, színházi rendező a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSz) és Nagykövetségünk meghívására április 16-19. között Stockholmban tartózkodott. Látogatásának fő célja a SMOSz által kezdeményezett, nagyapja, Karinthy Frigyes stockholmi életmentő műtétjét megörökítő emléktábla leleplezése volt április 18-án. A kétnyelvű emléktáblát a stockholmi volt Serafimer kórház (Serafimer Lazarett) falán helyezték el, ahol 1936. május 4-én életmentő agyműtéten esett át az író. Az író életének irodalomtörténeti szempontból is fontos állomása volt a stockholmi kórházban végrehajtott műtét. Egy évvel később, 1937-ben született meg az Utazás a koponyám körül c. műve, életművének kiemelkedő alkotása. Az író két évvel később, 1938-ban hunyt el agyvérzésben. A város egyik frekventált helyén felavatott emléktábla, mondotta Karinthy Márton az avatáson, remélhetőleg a svédországi magyarok zarándokhelyévé válik. Az alkotás Mihály Ferenc Svédországban élő magyar szobrászművész munkája. A tábla felavatása után a SMOSz a Magyar Házban kulturális műsorral emlékezett meg Karinthy Frigyesről és fogadást adott Karinthy Márton tiszteletére. Április 17-én délután a Peregrinus Klubbal közösen irodalmi beszélgetést szerveztünk Karinthy Frigyesről az unoka, Karinthy Márton részvételével. A beszélgetést Klein György professzor, a Karolinska Intézet Mikrobiológiai és Tumorbiológiai Központjának kutatója, a Svéd Királyi Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia tagja moderálta. Nagykövetségünk dísztermében mintegy 60 svédországi magyar vett részt a közönségtalálkozón.

Tóth Krisztián

Megjelent:  Híradó (Stockholm), 27. évfolyam, 2009. június, 112. szám. 7. oldal. 

 

 

 

Beszámoló a SMOSz nyári közgyűléséről és az egyesületi találkozóról

 


 

Részlet a cikkből

Bihari Szabolcs ezután ismertette a SMOSZ-ban az év folyamán lezajlott eseményeket. Külön kiemelte a Karinthy-emléktábla felavatását, amely az első magyar vonatkozású emlékmű Svédországban, és köszönetet mondott Mihály Ferencnek a tábla kivitelezéséért.

Szentkirályi Csaga

Megjelent:  Híradó (Stockholm), 27. évfolyam, 2009. október, 113. szám. 5-6. oldal. 

 

 

 

Herbert Olivecronáról

 


 

Örömmel vettem részt a Karinthy-emléktábla állításának ünnepségén április 18-án a Serafen kórház udvarán, majd utána a Magyar Házban. Mindkét helyszínen a célnak megfelelően kiemelődött Karinthy Frigyes jelentősége irodalmunkban, és természetesen szó volt Herbert Olivecrona svéd idegsebészről is, aki az írón a sikeres műtétet 1936-ban végrehajtotta. A következő sorokban róla szeretnék bővebben írni, személyiségéről, munkásságáról, fontos életrajzi adatairól.

Herbert Olivecronát tartják a svéd idegsebészet ”atyjának”,de a világ szakirodalma is az idegsebészet egyik megalapítójaként tartja számon. Azon első orvosok közé tartozott Európában, aki elkezdett és mert koponyűri műtéteket végezni már az 1920-as években. A 30-as években világszerte alig akadt 4-5 központ (többségük Amerikában), ahol rendszeresen végeztek agyműtéteket. Ilyen központtá nőtte ki magát Stockholm is Olivecrona vezetésével, ahova aztán tódultak a gyógyulni vágyó betegek a világ minden tájáról .Ezért kellett a mi Karinthy Frigyesünknek is ilyen messzire utaznia Budapestről, hogy megfelelő kezelésben részesüljön. Stockholmba Bécsen keresztül vezetett az útja az ott működő, akkor már Nobel-díjas Julius Wagner-Jauregg ideggyógyász professzor segítségével.

De ki is volt Herbert Olivecrona? Visbyben született Axel Olivecrona bíró és Ebba Morner grófnő házasságából 1891 július 11-én. Tanulmányait Uppsalában, majd a Karolinska Intézetben végezte; később külföldön: Dortmundtban és Lipcsében mélyítette el kórtani és sebészeti ismereteit. Figyelme egyre inkább az akkor még gyerekcipőben járó idegsebészet felé terelődött, főleg miután kapcsolatba került az Amerikában tevékenykedő, az idegsebészet elindítójának és megalapozójának tekintett Harvey Cushing-gal. 1920-ban kapott szakorvosi kinevezést a Serafen kórház sebészeti osztályán; 1930-tól osztályvezető-helyettesként működik ugyanitt. Ettől kezdve szinte kizárólag csak idegsebészeti műtéteket végez. 1935-ben kinevezik a Serafen-kórházban létesített első svédországi Idegsebészeti Klinika vezető főorvosává, valamint a Karolinska Intézet idegsebészeti tanszékének első professzorává. Ezt a két megbízatását 1960-ban történő visszavonulásáig megtartotta. Operált más stockholmi kórházakban is, például a Vörös Kereszt Kórházban, de gyakran hívták műteni külföldre is.          


Rengeteg szakcikket és több szakkönyvet írt. Nagy műve  Az agydaganatok sebészeti kezelése, amely németül jelent meg. Több egyetem díszdoktorává avatta és több tudományos társaság választotta tagjai közé. Magánprakszisát soha sem hagyta abba; aktivan részt vett a szakmai tudományos életben 1980-ban bekövetkezett haláláig.


Orvosi-sebészeti eredményei nagy szaktudásról tanúskodnak egy olyan korban, amikor nem álltak rendelkezése a mai kórisméző lehetőségek, és amikor a műtéteket többnyire helyi érzéstelenítésben végezték.
Mint orvos tiszteletet keltő, szinte ridegen távolságtartó (vagy tartózkodó?) volt mind betegeivel, mind embertársaival szemben. Higgadtságából nehezen kizökkenthető, nem köntörfalazó, szókimondó, egyenes ember volt. Idegfeszítő munkája mellett kikapcsolodásra is szüksége lehetett – a feszültséget sportolással és természetjárással vezette le.

Jellemére és orvosi mivoltára utaló leírásokat az Utazás a koponyám körül–ben is olvashatunk, mégpedig a beteg ember szemszögéből. A regény svédül már 1939-ben megjelent Ellen Berg fordításában, En resa runt min hjässa címmel. (New-Yorkban egyébként 2008 elején újra kiadták az Utazás a koponyám körül angol fordítását A Journey Round My Skall címen, Vernon Duckworth Baker fordításában és Oliver Sacks orvos-író előszavával.)


Két év múlva lesz Herbert Olivecrona születésének 120 éves évfordulója, amit valószínűleg meg fognak, meg fogunk ünnepelni.

dr. Sebestyén Gábor

Megjelent:  Híradó (Stockholm), 27. évfolyam, 2009. október, 113. szám. 25. oldal.                 

 

 

 

Hol van Karinthy Frigyes svédországi emléktáblája?      


Stockholm 

 

(Serafen sjukhus) Serafen Kórház, a (Stadhuset) stockholmi városházával szemben

Hantverkargatan 2 D

112 83 Stockholm

 

Megközelíthető:

A (Centralstation) stockholmi főpályaudvartól 10 perces séta.

A kórház udvarába belépve a tábla a balra található szárnyépület (paviljong) bejárata melletti falon látható.

 

A márvány táblák szövege:

 

„Herbert Olivecrona professor i neurologi opererade år 1936 på Serafimerlasarettet den ungerske författaren Frigyes Karinthy 1887-1938 och gav honom därmed möjlighet att skriva
sin berömda bok ”En resa runt min hjässa”.
Ungerska Riksförbundet

 

Karinthy Frigyes emlékére 1887-1938 ebben az épületben műtötte meg a magyar írót
Herbert Olivecrona agysebész professzor 1936-ban lehetővé téve az ”Utazás a koponyám körül” megírását
SMOSz

 

A kétnyelvű emléktábla Mihály Ferenc Stockholmban élő magyar szobrászművész munkája

Fotó: Szöllősi Antal, Északi Magyar Archívum, Stockholm