3834808
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
2481
1499
12611
3805280
31519
72280
3834808

Te IP-címed: 3.230.173.188
2024-06-15 12:03

Németország : magyar egyesületek

2012. október 13. szombat, 22:57
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

NÉMETORSZÁG : MAGYAR  EGYESÜLETEK   

 

A


 

 

B


BERLINI MAGYAR EGYESÜLET
Alapítási éve: 1846 – ?
„Magyar levélczim külföldön.Berlinbe egy magyar járásbíróság levelet küldött e czim alatt: „Tekintetes cs. 6. kerületi bíróságnak Berlin, Poroszország.” A berlini postahivatal a levelet a czim lefordítása végett átküldte az osztrák-magyar nagykövetséghez, ott azonban senki sem ért magyarul, s így a czimet átküldték a berlini magyar egylethez. Ha Berlinben esetleg nincs magyar egylet, a osztrák-magyar követség a levelet visszaküldi.”
Forrás: Vasárnapi Újság (Pest), 21(1874. augusztus 30.)35:557
„A berlini magyar egylet [1878. július] f. hó 7-én ünnepelte meg alakulásának 32-ik évfordulóját az „Othello” czíműamerikai szabadkőműves páholy helyiségeiben. Volt ünnepi lakoma s táncz is, mely alkalommal Horváth Józsi czimbalmos játszotta a csárdásokat.”
Forrás: Vasárnapi Újság (Budapest), 25(1878. július 21.)29:463 
BERLINI MAGYAR ISKOLA EGYESÜLET
 
 
BERLINI MAGYAR INTÉZET
1917-ben létesítették.
 
BERLINI MAGYAR KLUB
 
 
C

 
 
D

DREZDAI MAGYAR KLUB
 
 
E

ERDINGI MAGYAROK
Alapítva: 2002. december 8. Történetünk: Az Erdingi Magyarok története 2002 őszére nyúlik vissza, amikor is egy-két Erdingben élő magyarban felmerült az ...
 
 
F

FRANKFURTI MAGYAR KLUB
 
FREIBURGI MAGYAR KLUB
 
 
G

 
 
H

HAMBURGI MAGYAR EGYESÜLET
1943-ban az egyesület felfedezte a hamburgi temetőben Beőthy Ödön 48-as szabadságharcos sírját, aki száműzetésben Hamburgban halt meg 1854-ben. A síremlékét özvegye és gyermekei állították. Az egyesület gondozásba vette a sírt.
Irodalom: Halácsy; Nagymagyarország, 1943. július 15.
 
HAMBURGI MAGYAROK EGYESÜLET
Irodalom: Protestáns Híradó (Münster, Németország), 2(1992. november.)
 
 
I

 
 
J

 
 
K

KÖLNI MAGYAR HÁZ
 
KULTÚRSZÖVETSÉG
Rigó Gábor
 
 
L

 
 
M

MAGYAR INTÉZET
Magyar Intézet München Egyesület
Münchenben 1962 december 12-én alakult. Az egyesület 2. §-a értelmében az Intézet célja: „a magyar tudomány és kultúra ápolása, támogatása és hasznosítása a gyakorlati élet számára.”
 
MAGYAR NEMZETI FRONT
Berlin
„Egyik este résztvettem Békássy főkonzul meghívásából a berlini magyar kolóni estélyén. A Magyar Nemzeti Front a Bachstrasse egyik bérelt termében gyűjti össze a magyarokat. A titkár Lőrinczi Géza, a követség építője fogadott bennünket.  Sajnos, az elnök nem volt ott, de megismerkedtem a magyar kolónia többi vezetőjével, Csehy és Grünwald társ- és alelnökökkel, vitéz Kárász fiatal újságírókolléhával, akit még Pesten megismertem, Zalatnay-Stitz Géza dr. Zeneszerzővel, a kollégium fiatalságával és még számos magyar testvérrel.
Az estély a magyar Himnusz hangjaival kezdődött. Utána én beszéltem s beszédem tárgya: „Mit vár a magyar haza külföldön élőhonfitársaitól?” volt, Meghatottan, igaz szívvel mondtam el szerény szavaimat s bizony, hogy mennyire átérezték az ottlévők, azt a szemekben csillogó könnyek mindennél ékesebben bizonyították. A magyar sírva vigad s a cigány hamarosan pezsgő, táncos jókedvben oldotta fel a fiatalságnál a felgyülemlett honfibút.
A kolóniának különösen két nagyjelentőségű problémája van. Gyűjtöttek pénzt és anyagot s szeretnék a Magyar Otthont felépíteni. Másodszor pedig minél előbb szeretnék magyar hetilapjukat három-négyezer példányban megindítani, amihez azonban két-háromezer márka tőkére lenne szükségük. Mindkét kérésük indokolt és remélem, nem lesz soká csak kérés, hanem élő valóság.”    
Kivonat: STITZ János: Világjárás a háborús Európában. = Pest, 1942 január 5.
A berlini Magyar Nemzeti Front feloszlott és tagjai a Berlini Magyar Egyesület 1846 nevű„új” szervezetbe tömörültek. 
Irodalom: Halácsy:1944
 
MAGYAR  TANULÓIFJAK  TÁRSASÁGA
Berlini Magyar Tanulóifjak Társasága
Bund Ungerischer Hochschüler. Alapítási éve: 1842 – ?.
Az egyesület 1942-ben ünnepelte fennállásának százesztendős jubileumát. A vendégkönyvbe
„... 1843-ban Szász Károly és Liszt Ferenc írták be magyarul neveiket s ott időzésük időtartalmát és célját. 1844-ben Brassay Sámuel, a polihisztor járt ott. 1855-ben Gyulai Pál s még sok ragyogó név után 1938- július 25-nek oldalán kormányzó urunk nevével találkoztam...”
Kivonat: STITZ János: Világjárás a háborús Európában. = Pest, 1942 január 5.
Novák Miklós ügyvezetőelnök.
 
MIKES KELEMEN KÖR
München: 1959-
 
MÜNCHENI MAGYAR EGYLET
 „[1873] október – [1874] márczius elsőféléviműködésérőlkövetkezőadatokat közlik: A tagok száma 20-45 közt váltakozott. A bevétel volt 298 frt 12 kr, a kiadás 279 frt 5 kr, és segélyezésekre 94 frt fordíttatott; a könyvtár 79 kötettel gyarapodott s most van 179 mű272 kötetben. Az egyletnek dalárdája is van, jelenleg pedig az Augustenstrasse Nr. 59 lakik.” 
Forrás: Vasárnapi Újság (Budapest), 21(1874. április 5.)14:220.
1943-ban; elnök: Kocogh Ákos dr. egyetemi lektor, alelnök: László János, pénztáros: Pulyer János, jegyző: Ébner Kámán. Az egyesületnek 1943-ban 92 tagja  volt és mindenki Münchenben lakott.
1872
„HOLLÁN ERNŐ honvédelmi államtitkárt a müncheni magyar egylet tiszteletbeli tagjául választván, 100 frtot adományozott az egylet czéljainak előmozdítására.”
Vasárnapi Újság (Pest), 19:5. (1872. február 4.) 60
 
 
N

NEMZETI MAGYAROK KULTÚRÁLIS SZÖVETSÉGE
 
 
O

 
 
Ö

 
 
P

 
 
R

 
 
S

PETŐFI EGYESÜLET
Nánássy István, Dózsa László
 
 
SZ

SZÉCHÉNYI KÖR
München
 
 
T

 
 
U

ULMI MAGYAR EGYESÜLET
Ulm
 
 
Ü

 
 
V

 
 
W

 
 
Z

 
 
ZS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.