3897797
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
479
4450
11297
3876345
21452
73056
3897797

Te IP-címed: 44.213.60.33
2024-07-13 11:40

Argentína: magyar egyesületek

2012. november 11. vasárnap, 01:18
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

ARGENTÍNA : MAGYAR  EGYESÜLETEK

 

Magyar szövetségek, egyesületek, egyházak, intézmények, sportklubok, dalárdák, színházak, iskolák és egyéb magyar közösségek Argentínában.

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

A


„AJIN JÁKOB” TEMPLOM-EGYESÜLET

A buenos-airesi Magyarul Beszélő Zsidók Önsegélyező Egyesületével közösen adták ki a Argentínai Új Kelet (1937-1938) című irodalmi és társadalmi folyóiratot.

 

ARGENTÍNAI KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE 

 

 

ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE (AMISZ) 

 

 

ARGENTÍNAI MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG
Forrás: Magyar Család (London),  15(1974 január-május)1-2(58-59):16
 

ARGENTÍNAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

 

ARGENTÍNAI MAGYAR ZSIDÓK EGYESÜLETE 

 

 

ARGENTINAI SZABAD MAGYAR MOZGALOM

Buenos Aires: 194?-?

 

ARGENTÍN–MAGYAR KERESKEDELMI KAMERA

 

ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET
 
AVELLANEDAI MAGYAR EGYESÜLET
A Rákosi és Kádár diktaturájával együttműködő egyesület volt.
 

 

B


BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET

 

18. sz. BARTÓK BÉLA CSERKÉSZCSAPAT : Agrupación de scouts húngaros N° 18 Bartók Béla

 

BUENOS AIRESI MAGYAR EGYESÜLET (BAME)

 

 

C


CENTRO HUNGARO : Magyar Központ

Buenos Aires: 1948. augusztus 28.:-
gróf Széchényi Endre és dr Szabó Gyula kezdeményezésére 1948 augusztus 28-án alalakult Magyar Összefogás néven, amelyet 1949 szeptember 17-én Centro Húngaro névre változtattak.
Irodalom: Nagy:2000 ; NKJ
 

CORAL HUNGARIA

 

CORDOBAI MAGYAR KÖR

Cordoba: 1952:-

Irodalom: Nagy:2000

 

 

D


DÉL-AMERIKAI SZABAD MAGYAR BIZOTTSÁG

Elnök: Dr. Neuschlosz S. Marcel egyetemi tanár.

194?-?

 

DÉL-AMERIKAI SZABAD MAGYAR TANÁCS

194?-?

 

 

E


EGYESÜLETKÖZI TANÁCS
Argentinai csúcsszerv volt.
1951-ben dr. Luttor Ferenc hathatós segítségéven sikerült összefogni az argentínai magyarságot.   
 
EMESE KULTÚREGYESÜLET
Buenos Airesban MűködőIfjúsági Szervezetek Fenntartó Testülete

 

 

F


 

 

G


 

 

H


HUNGÁRIA EGYESÜLET

Buenos Aires

 

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK

Bibliteca Hungara

Hivatalos órák: A hó 2. és 4. péntekén 19-21 óra.

 

 

I


 

 

J


 

 

K


„KRISZTUS KERESZTJE” MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Buenos Aires

1928-1945: Tomonkó László lelkész Argentínában nemcsak a magyarokat, hanem a szlovákokat is gondozta (Buenos Aires, Rosario, Córdoba és Chaco).
1945-1952: Nt. Demes Péter a magyar református és evangélikus menekült híveket szolgálta, közös magyar istentiszteletek keretében. E gyülekezet tagjainak főleg eleinte nagyon fontos volt a hit megtartó ereje, valamint az egymással és a lelkipásztorral való rendszeres találkozás.
1952: A gyülekezet evangélikus tagozata kérvényt nyújt be a Lutheran World Federation (LWF)-nak egy magyar evangélikus lelkészért. Így érkezett meg Nt. Leskó Béla Svédországból, akit Ordass Lajos püspök küldött ki oda ösztöndíjjal. Megalakult a Krisztus Keresztje magyar evangélikus gyülekezet, és 1957-ben fölszentelték az első saját evangélikus templomot Heinrich Jenő építészmérnök tervei szerint (Amenábar 1767). Ez egy modern, ünnepélyes hangulatú épület, jó akusztikával. Ma is elég gyakran rendeznek benne koncerteket.
Leskó Béla lelkészi munkája mellett lendületesen megindította az argentínai magyar fiúcserkészetet.
1956: Nt. Hefty László, USA-ból érkezett misszionárius váltja le Leskó Bélát. Életbe hívja a gyülekezet asszonycsoportját, és ő is aktívan bekapcsolódik a magyar cserkészetbe. Úgyszintén tovább vezeti az ifjakkal való foglalkozást. Emellett a szomszédos államokban is nyújt lelki szolgálatot magyarul (Paraguay, Chile, Brazília és Uruguay). Délutáni igehirdetéseket is tart Quilmesen és Florencio Varelán a németnyelvű evangélikusoknak.
1957: Megépül José C. Paz-on a Facultad Luterana de Teología (FLT), amelynek élére Leskó Bélát nevezik ki első rektornak. Öt diákkal kezdődik a tanítás. Ettől kezdve a magyar gyülekezetben csak alkalmilag prédikál és esket.
1958: Megszületik a Hitünk (Nuestra Fe) hitbuzgalmi folyóirat.
1973: Megszerveződik a spanyolnyelvű munka. Közben megalakul egy 20-tagú énekkar (Szende Ferenc, Zwincz Károly majd id. Keve László irányításával). Az asszonycsoport 20 éves évfordulóját ünnepli.
Sajnos az erősen megromlott argentínai gazdasági viszonyok miatt sok magyar család továbbvándorol (Peru, USA, Európa). Az idősebb emigráns-generáció gyérül. Kevesebb kisgyerek születik, mint az elhalálozások száma. A másik nagy probléma az, hogy ha egy fiatal magyarszármazású evangélikus egy argentin nem evangélikus partnerrel házasodik, gyerekeiket a római katolikus hitben kell neveljék. Ezáltal a mind számosabb vegyesházasságból sem gyarapították a gyülekezetet.
A gyülekezet spanyolnyelvű része a mai napig nagyon aktív, míg magyar eredetű tagja már alig van. Ennek ellenére ezek gondozására néhai Nt. Demes Péter unokája, Demes András lelkész vidékről fölutazik, hogy havonta egyszer magyar Istentiszteletet tartson.

Eddigi lelkészek
Tomonkó László            (1928 - 1945)
Demes Péter                  (1946 - 1952)
Leskó Béla                     (1952 - 1956)
Hefty László                   (1956 - 1961)
Ocsenás József               (1961 - 1962)
Leskó Károly                 (1063 - 1971)
Hefty László                   (1971 - 1991)  
David Calvo*                 (1991 - 2001)
César Gogorza*             (2001 - 2006)
William Stegemann*       (2007 - 2008)
Octavio Burgoa*            (2008 -tól)
Demes András               (2001-től, magyarnyelvű szolgálat havonta egyszer).

* spanyolnyelvű szolgálat
(Keve László írása nyomán szerk. HKZS)

Forrás: www.lacruzdecristo.com.ar/lcc_amitortenetunk...

Krisztus Kereszteje - Magyar Evangélikus Gyülekezet

www.lacruzdecristo.com.ar/lcc_amitortenetunk.html

1956: Nt. Hefty László, USA-ból érkezett misszionárius váltja le Leskó Bélát. Életbe hívja a gyülekezet asszonycsoportját, és ő is aktívan bekapcsolódik a ...

 

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL – AMERIKAI KÖRZET

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL – ARGENTÍNIAI KÖRZET

 

 

L


 

 

M


MAGYAR EGYESÜLET DOCK SUD

 

MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE (MHBK)

 

MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG
 
MAGYAR MENEKÜLTÜGYI BIZOTTSÁG
 
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ

 

MAGYAR SEGÉLYEGYLET – SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON

 

MAGYAR SZÍNJÁTSZÓ TÁRSASÁG

 

MAGYAR SZÍNTÁRSULAT

 

39. sz. MAGYAROK NAGYASSZONYA LEÁNY CSERKÉSZCSAPAT

Agrupación de guías húngaras N° 39 Magyarok Nagyasszonya.

 

MAGYARUL BESZÉLŐ ZSIDÓK ÖNSEGÉLYZŐ EGYESÜLETE

 

MINDSZENTY TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI AKADÉMIA

 

„MINDSZENTYNUM” ZARÁNDOKHÁZ és KULTÚRHÁZ

ARGENTÍNAI KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE

 

 

N


 

 

O


OLOIVOSI MAGYAR KULTÚREGYESÜLET

 

 

Ö


 

 

P


PÁZMÁNY PÉTER SZABADEGYETEM
1952-ben alakult.
 
 
R

REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES

 

 

S


SANTA FÉ-I MAGYAROK TÁRSASÁGA

 

 

SZ


SZENT ISTVÁN KOLLÉGIUM : Colegio San Esteban

 

SZENT ISTVÁN KÖR : Circulo de San Esteban

 

SZENT LÁSZLÓ ISKOLA : Colegio San Ladislao

 

 

T


Transsylvania Könyvkiadó Vállalat

Buenos Aires

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR
A Rákosi és Kádár diktaturájával együttműködő egyesület volt.
Irodalom: A Dalkörben (Valentin Alsinai Magyar Dalkör) = Délamerikai Magyar Hírlap, 74(2003 szeptember)10, sz.
 

VITÉZI REND – DÉLAMERIKAI CSOPORT

 

VITÉZI REND – ARGENTÍNAI CSOPORT

Orden de Los Caballeros Vitéz Capitulo Argentina

 

 

W


WILDEI MAGYAR EGYESÜLET

 

 

Z


ZRINYI IFJÚSÁGI KÖR : (Hétvégi Magyar Iskola)

Argentínai magyar ifjúsági egyesület. Buenos Aires: 1952. július.

Máter Juhász Mária szerzetes-tanárnő irányításával 1952 nyarán alapították. Célja: magyar szülők gyermekeinek magyarként való megtartása az idegen környezetben, a magyar nyelv ápolása, a magyar irodalom és történelem megismertetése, a magyar származás és nemzettudat fönntartása érdekében. E célt szolgálják a rendszeres összejövetelek, kultúrális és történelmi előadások, irodalmi és zenei estek, színpadi műsorok, közös kirándulások, valamint a közel évszázados hétvégi magyar isk., beleértve óvodát, elemi és (érettségi bizonyítványt is adó) középiskolai osztályokat.

Honlapjukról:

„Buenos Airesben 60 éve működő hétvégi magyar iskola.

Jelenleg 55 tanulója van 7 csoportban: 1 óvodás, 3 elemi, 3 középiskolai szinten és 2 szinten a felnőttek csoportja.

Az iskolánknak több mint 500 diákja volt és 150 növendék tett magyarság­ismereti (érettségi) vizsgát egy vagy több tárgyból.

A Z.I.K. hagyományos feladata: az október 23-i ünnepély rendezése az argentínai magyar társadalomnak.

Az alapító tanárnő, Máter Juhász Mária által bevezetett hagyomány szerint minden december végén vasárnapi karácsonyi összejövetelt rendez, növendékek, tanárok, szülök és öregdiákok részvételével

Egyéb kezdeményezéseink:

A szülök és öregdiákok részvételével működő négyszólamú vegyes kórus (Coral Hungária), amely magyar kórusművekkel szerepelt Buenos Airesben.

A huszonhárom éve működő ösztöndíj program, amely pályázatok alapján kiváloga­tott serdülőkorú fiatalokat utaztat Argentínából Magyarországra ismerkedési és továbbképzési céllal

Az ismeretterjesztő Z.I.K. naptár, melyet a tanárok és növendékek közösen készítenek, minden évben más tárgykörrel, és száznál több példányban terjesztenek.”

Zrínyi Ifjúsági Kör interneten:

zrinyikor.blogspot.com/

www.nyeomszsz.org/orszavak/.../ZIkTeljes.pdf

 

 

ZS 


 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.