3587231
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
1145
615
1145
3571232
55524
65897
3587231

Te IP-címed: 44.210.77.73
2024-02-26 12:29

Franciaország : magyar folyóiratok

2012. január 04. szerda, 01:42
Írta: Szöllősi Antal

 

 

 

SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

FRANCIAORSZÁG : MAGYAR FOLYÓÍRATOK

 

Franciaországban megjelent magyar folyóíratok, magyar és francia nyelven

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

A

 


d’ATELIER

Párizs: 1972-1977.

A párizsi Magyar Műhely francia nyelvű negyedéves testvérlapja volt. 1972 márciusa és 1977 decembere között összesen 17 száma jelent meg. Első szerkesztői és kiadói Philippe Dome, Nagy Pál és Papp Tibor voltak, akikhez később csatlakozott Claude Minière és Bruno Martels. A d''atelier 9 könyvet is kiadott, köztük Nagy Pál egyik munkáját. Az utolsó 1982-ben jelent meg. A folyóirat a francia irodalmi és művészeti avantgarde orgánuma volt.

 

ACTUALITÉS HONGROISES

Bulletin d'informations de l'Association des combattants hongrois de la liberté en France

Megjelent Párizsban 19?? és 1968? között.

Irodalom: Németh 1975.

 

AHOGY LEHET

A szabad magyar ifjúság irodalmi és kulturális folyóirata. Alapította a szabad magyar ifjúság.

1948 decemberétől Párizsban, majd 1965 májusától (146. számtól) São Paulo-ban [Brazília] kéthavonta jelent meg, számonként 20-50 oldalon.

Szerkesztette a szerkesztőbizottság: Csukássy Lóránt (főszerkesztő), P. Rezek Román, Somogyi B. Gerő; szerkesztői voltak még: Báthori Miklós, Gáspár Lóránd és Tamásy P. Gábor. Az Ahogy Lehet szellemi vezetője Rezek Román, bencés szerzetes volt.

Lelőhely: OSZK ; ÉMA

Irodalom: Németh 1975 ; Mérő 1966 ; Mildschütz 1977

 

 

B


BELSŐTÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Keresztény Népmozgalom, majd a Magyar Keresztény Demokrata Unio lapja. Felelős szerkesztő: Közi Horváth József.

Párizsban jelent meg 1948-tól, majd 1952-től Münchenben 1959?-ig.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

BELVEDÈRE DE PUITS

1984-től kiadója és szerkesztője Tompa László.

 

BULLETIN

Kiadó: Az Emigrációs Magyar szociáldemokrata Párt és a Szabad Magyar Szakszervezetek.

Szerkesztők: Peyer Károly, Erőss Ferenc. Megjelent 1949-19?? között, rendszertelenül Párizsban, 6-10 oldalon.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977

 

BULLETIN INTERIEUR

Kiadó: Associatioo France-Hongrie. Megjelent: Párizs, 1951-?

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975.

 

 

C


CSALÁDUNK

A párizsi magyar katolikus misszió hitbuzgalmi lapja.
Párizs: 1955-1965 között, kéthavonta 8-12 oldalon.
Szerkesztői: P. Rezek Román, Gánóczy Sándor.
Kiadta a Párizsi Magyar Katolikus Misszió.
Később: Sorsunk, Párizs: 1966-1968, majd 1969-ben beolvadt az Életünk címűlapba.

Irodalom: Németh 1975 ; Mérő 1966 ; Mildschütz 1977

 

 

D


DENEVÉR

Kiadó: A párizsi magyar barlangász cserkészcsapat. Szerkesztette: P. Müller Imre.

Párizs: 1963 norvember – 196?

Irodalom: Mildschütz 1977

 

Droit et Liberté

A lap 1945-1947 között jelent meg és Bajomi Lázár Endre (1914-1987) volt a szerkesztője.

 

DUNAKURIR

Megjelent: Paris, 1949?-1950?, 10 oldalon. Szerkesztette: László István.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977

 


 

E

 


ELŐRE!

A MADISZ franciaországi csoportjának folyóirata. Szerkesztette: Polgár J.

Kiadó: Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. Franciaországi Csoportja.

Megjelent: Párizs, 1945-1946.

Irodalom: Németh 1975.

 

EMIGRÁNS SZABAD SZÁJ
Ekkor Magyarországon kiadott vicclap, a Szabad száj emigráns változata.
Paris: 1949. november 15. – 1951. október.
Stencilezett újság, 10-12 oldalon, rendszertelenül jelent meg
Szerkesztő: Igady-Kiss Sándor (1920-1997)
Kiadó: Szabad Toll szerkesztősége
Előbb: Ami a szabad száj-ból kimaradt (Bruxelles [Belgium], 1949. április 15. – 1949. október 1.)
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

ERDÉLYI MAGYAR SAJTÓSZEMLE

Párizs: 1950. szeptember – 1953. [július?]. Szerkesztette: Albrech Dezső. Stencil.

Utóbb: Erdélyi Szemle.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

ERDÉLYI SZEMLE

Kéthavonként megjelenő folyóirat, az Erdélyből származó magyarság szolgálatában.

Párizs: 1953. június – 1955. december.  

Kiadó és szerkesztő: Albrech Dezső és Bakos Aladár. Szerkesztették: Gyallay Papp Zsigmond, Kőrösi Krizsán Sándor, Mikes Imre, Mikó Tibor, Zathureczky Gyula.

Stencilezett újság, 14-28 oldalon.

Előbb: Erdélyi Magyar Sajtószemle.

Lelőhely: OSZK

Irodalom: Németh 1975 ; Mérő 1966 ; Mildschütz 1977.

 

ÉRTESÍTŐLEVÉL

Kiadta Avon-ban: a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége. Szerkesztette: Tuzson Tibor.

Megjelent: 1960. november 4. – 1966. június 15., 8 oldalon.

Utóbb: Tájékoztató (1966-1973?) Willowdale-ben [Kanada] adták ki.

Irodalom: Mildschütz 1977.
 
EURÓPA
(Európa Művészeti Kft. lapja)
Budapest: 1943
[Az 1. szám német, 2. szám francia és olasz nyelven is megjelent.]
Irodalom: Lakatos 1974:212.
 
EURÓPAI MAGYAR TUDÓSÍTÁSOK
1980-tól kiadója és szerkesztője Tompa László.

 

EUROPE DANUBIENNE

(supplement au „Monde Hongrois en Occident”.) A Nyugati Magyarság francia kiadása.

Lille: ?-? [1966-ban megjelent]. Szerkesztette: Baráth Tibor.

 

 

F


A FATIMAI KÁLVÁRIA HÍREI
Mouvaux [Franciország: 1955. május – 1958. november] ; Guadix [Malaga, Spanyolország: 1958. december – 1961. december] ; Youngstown [Ohio, USA: 1962-től]: 1955 – 1967.
Szerkesztői: Kardos Illés, Győrfy G. Albert.
Kiadta: Mindszenty Bíborosról Nevezett Fatimai Magyar Kálvária Központi Bizottsága
Havonta 12-40 oldalon adták ki.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975:263 ; Mildschütz 1977:30.
 
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR DOLGOZÓ

Kéthetenként megjelenő szakszervezeti lap. Paris: 1950-1951.

Kiadó: Általános Szakszervezeti Szövetség. Szerkesztette: Juan Doutres.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975.
 
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR SZABAD ÚJSÁG
Párizs: 1989. július.
Kiadta, szerkesztette: Dohalsky László
Csak egy száma jelent meg.
Előbb Franciaországi magyar szamizdat-újságcímmel jelent meg.
 
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR SZAMIZDAT-ÚJSÁG
Párizs: 1989. június.
Kiadta, szerkesztette: Dohalsky László
Csak egy száma jelent meg.
Később Franciaországi magyar szabad újságcímmel jelent meg.
 
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR SZÓ

Kéthavonként megjelenő egyesületi folyóirat. Paris: 1967. február – ?

Kiadó: Párizsi Kölcsönösen Segélyező Magyar Egylet. Szerkesztette: Löffler A. Pál.

Előbb: Párizsi Kölcsönösen Segélyező Magyar Egylet Belső Értesítő.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975.

 

FANCIAORSZÁGI KULTÚRFRONT

Baloldali emigráns magyar újság. Megjelent: 1935-1938
 
FÓRUM
Paris: 1953. március
Kiadta és szerkesztette: Dékány Károly (1920-1994)
Irodalom: Mildschütz 1977:32
 
FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG : La Hongrie indépendante
Politikai és társadalmi kérdések füzete
Paris: 1959. április –1960, 30-120 oldalon, stencilezve jelent meg.
Felős kiadó és szerkesztő: Rosta László (1903-1963)
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975:155 ; Mildschütz 1977:32.
 
 
G

 

 

H


HARCOS NŐ

A Magyar Függetlenségi Mozgalom Nőcsoportjának havi értesítője. Paris: 1944 december – 1948 eleje.

Kiadó: a Magyar Függetlenségi Mozgalom Nőcsoportja.

Utóbb: Magyar Nő.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975:155.

 

HAZAFELÉ

Paris: ?-? Szerkesztette: Homonnay Elemér.

Irodalom: Németh 1975:155.

 

HONFITÁRS

Le Compatriote. Paris: 1951 június - ?. Megjelent havonta. Szerkesztette: Ascher S.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975:156.

 

HORIZONT

1930 és 1934 között összesen 11 száma jelent meg ennek az irodalmi lapnak, 1933-ban szünetelt a folyóirat.

A lapot 1919 után Franciaországba emigrált kommunista fiatalember, Löffler A. Pál alapította és mindent egyedül csinált az író-szerkesztő. Kis lakásában, az egyik párizsi munkásnegyed (19. kerület, 3 rue David d'Angers) hatodik emeletén volt a szerkesztőség és a nyomda.

1934. évi első számában jelent meg először magyar nyelven Lenin: A munkásosztály irodalma című tanulmánya, melyet aztán átvettek a francia lapok is. A lap közölte ugyancsak első ízben magyar nyelven Gorkij két írását: Munkások (1932. 2. szám.) és A humanistákhoz (1931. 2. szám.)

A Horizontot nemcsak Franciaországban olvasták, hanem a Szovjetunióban, Magyarországon, Csehszlovákiában és Romániában is.

 

 

I


IRODALMI ÚJSÁG

Magyar Írók Szövetsége Külföldön, majd A magyar írók lapja

Szerkesztették: Faludy György, majd a szerkesztőség, majd Enczi Endre (1962-1974) és Méray Tibor (1962-1989) . Megjelent: kéthetenként,

London: 1957– ; Paris: 1962. február – 1989.

Lelőhely: OSZK ; PIM ; ÉMA.

Irodalom: Németh 1975 ; Nagy 2000:952.

 

 

J


JEUNESSE D'OCTOBRE
Journal des écrivains et étudients qui vivent en exil depuis la Bataille hongroise de la liberté ecrasée en 1956.
München: 1959 – 1969. január.
A Nemzetőr francia nyelvű kiadása.
1969. februártól Le Courrier de la liberté címmel adták ki.
Lelőhely: OSZK
 
 
K

KISEBBSÉGI KÖZLÖNY

Paris: ?-?. Megjelent havonta.

Irodalom: Németh 1975:156.

 

KISEBBSÉGI SZEMLE

Paris: ?-?.

Irodalom: Németh 1975:156.

 

KÖZTÁRSASÁG

1925. május 1-én jelent meg első száma, a lapra második évfolyamot írtak, első évfolyamként a budapesti, 1919-es Köztársaságot tüntették fel.

Hetenként jelent meg, a főszerkesztője Veér Imre, szerkesztő Dugovich Viktor, a lapvezér Károlyi Mihály volt. A magyar hatóságok – mint valamennyi baloldali emigráns laptól – a Köztársaságtól is megvonták a postai szállítás jogát.

 

KULTURA

Maubeuge-ben kiadott francianyelvű folyóirat.

Búzás János (főszerkesztő) szerkesztésében jelent meg.

Maubeuge: 1980? – 19??.

Forrás: Hídfő, 1980. május – p. 7.

 

KUTI KILÁTÓ

Irodalmi, művészeti és bírálói szöveggyűjtemény.

Puteaux: 1978-tól jelent meg rendszertelenül. Kiadója és szerkesztője, Tompa László volt.

Irodalom: Nagy 2000.

 

 

L


LA RÉPUBLIQUE HONGROISE

Kétnyelvű lap. 1948-tól Párisi magyar lapok címmel jelent meg.

 

LA HONGRIE

1840-es években elején Párizsban jelent meg. Kiadója és szerkesztője Bogdány Lajos (1822-1874) ügyvéd volt.

 

LÁMPÁS

Mulhouse, majd Strasbourg: 1959 – 196?

Szerkesztette: Fenyvesi Márton.

Szerkesztőség: Bitschwilier-Les/Thann/Haute Rhin

Irodalom: Németh 1975:156 ; Mildschütz 1977:63.

 

LÁTÓHATÁR

Paris: München: 1950 november – 1961 december. Megjelent rendszertelenül.

1950-ben kettős számmal indult, irodalmi és politikai folyóiratként, mint a „hontalan magyarság haladó értelmiségének ideológiai és irodalmi szócsöve”. Szerkesztette: Vámos Imre és Borsos Sándor. 1952 júniusában Borsos kiválik a szerkesztőségből. Vámos Münchenben Egész Látóhatár címmel adja ki, azonban 1953 januárjától újból mint Látóhatár jelenik meg és 1958 júliusáig rendszeresen, kéthavonként jelenik meg. A szerkesztőség tagjai: Borbándi Gyula, Cs. Szabó László, szabó Zoltán, Horváth Béla és Molnár József. 1958 júliusában Borbándi és Molnár kiválnak a szerkesztőségből és megalapítják az Új Látóhatárt.  

A Látóhatár 1958-ban kétszer, 1959-ben egyszer és 1960-ban egyszer sem jelenik meg. 1961-ben Vámos Imre és Horváth Béla, mint a lap tulajdonosai újra indítják a Látóhatárt, a 11. évfolyam 4. számával, amely egyben az utolsó szám az emigrációban.

Horváth Béla és Vámos Imre 1962 februárjában hazatérnek Magyarországra és ott állami segítséggel ott jelenik meg a Látóhatár.

Lelőhely: OSZK ; ÉMA.

Irodalom: Mérő 1966 ; Németh 1975 ; Mildschütz 1977 ; Nagy 2000.
 
LE COURRIER DE LA LIBERTÉ
München: 1969-1990
A Nemzetőr francia nyelvű kiadása. 1960-ban indult Jeunesse d'octobre címmel.
Szerkesztő: Radnóczy Antal, felelős kiadó: Kecskési-Tollas Tibor.
Münchenben jelent meg kéthavonta.
Lelőhely: OSZK ; ÉMA.
 
 
M

MA ÉS HOLNAP : Présent et aveir

Párizs: 1951-1952?. Kiadta és szerkesztette: Bernáth M.

Irodalom: Németh:1975 ; Mildschütz:1977.

 

MAGYAR HÍRADÓ : Le Mesager Hongrois.

Havonként kétszer megjelenő független magyar időszaki lap.

Tourcoing: 1949. április 15. – 1951. március. Stencil.

Szerkesztette: Németh Ferenc. Kiadta: Keresztény Szociális Munkaközösség.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh:1975 ; Mildschütz:1977

 

MAGYAR KERESZTÉNY DEMOKRÁCIA

Politikai folyóirat. Piskop: ?-1955?. Szerkesztette: Kray István.

Kiadta: Magyar Keresztény Népmozgalom.

Irodalom: Mérő:1966 ; Németh:1975 ; Mildschütz:1977
 
MAGYAR KOMMUNISTA
A Magyar Kommunista Párt lapja.
Párizs: 1949-1953? Kiadta: a Magyar Kommunista Párt.
Irodalom: Mildschütz:1977
 
MAGYAR MŰHELY : Atelier hongrois
A Magyar Műhely Munkaközösség irodalmi, művészeti és kritikai folyóirata.
Parizs: 1962. május – 
Szerkesztői: Czudar D. József, Nagy Pál, Papp Tibor, Marton László, stb.
Kiadói: Nagy Pál és Papp Tibor. Megjelent kéthetenként, majd rendszertelenül.
1989-ben a lap három szerkesztője (Bujdosó Alpár, Nagy Pál, Papp Tibor) hazatelepítette a lapot.
 
MAGYAR NŐ
A Franciaországi Magyar Nők Demokratikus Egyesületének folyóirata. Havonta.
Paris: 1948. május – ?
Kiadó: a Franciaországi Magyar Nők Demokratikus Egyesülete. Szerkesztette: Kiss Péter.
Előbb: Harcos Nő.
Irodalom: Németh 1975:157.
 
MAGYAR SZÁRNYASKERÉK
A Menekült Magyar Vasútasok Szövetségé-nek közlönye.
Mulhouse – München – Vilshofen : 1950 február – 1956 május. Rendszertelenül, majd kéthavonként jelent meg.
Szerkesztettői: Szilágyi Dezső, Kisfaludi Attila; 1963 januártól Fekete Sándor.
1950 februárjában Mulhous-ban [Franciország] a Száműzött Harangszó mellékleteként jelent meg első száma. 1952 januárjától Münchenben, 1953 januárjától Vilshofenben adták ki. 1956 júniusában megszünt. Kiadta: Menekült Magyar Vasútasok Szövetsége.
Főlap 1950-ben: Száműzött Harangszó
Lelőhely: OSZK
Irodalom: Mérő 1966:89 ; Németh 1975:157 ; Mildschütz 1977:78-79.
 
MAGYAR SZEMLE
A franciaországi magyarság hetilapja.
Párizs: 1943-?. Szerkesztette: Kiss Péter. Kiadta: Magyar Függetlenségi Mozgalom (MFM), amely hivatalosan is a Résistance része volt, mint a híres MOI (Main d’Ouvre Immigré, az ellenállás külföldieket tömörítő, a Francia Kommunista Párt által irányított szervezete) egyik tagja. Az MFM jelentőségére jellemző, hogy az általuk kiadott illegális Magyar Szemle című lap mintegy kétezer példányban jelent meg!
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975:158.
 
MAGYARORSZÁG
Politikai és kulturális lap.
Párizs: 1950. március 15. – ?. Megjelent havonként kétszer, stencilezve.
Szerkesztői: Korondi András, Karlovits Tihamér. Kiadta: Korondi András.
Lelőhely: OSZK
Irodalom: Mérő 1966:89 ; Németh 1975:158 ; Mildschütz:1977.
 
MAGYARORSZÁG PÁRISBAN
a Budapest – Páris (magyarok társas kirándulása az 1900 évi világkiállításra) hivatalos közlönye : a magyar kiállítási és kirándulási mozgalmat tárgyaló szépirodalmi lap.
Budapest: 1897. november-december (1. szám) – 1899. február-március (8. szám).
Szerkesztette: Őszi Kornél. Kiadta: Somogyi Nándor.
Lelőhely: OSZK
 
MÁRCIUS 8.
1932-től kezdve jelent a Március 8., ,,a forradalmi nőmunkásság lapja", a Munkásélet majd a Munkásszemle melléklete, előbb nyomtatott, később pedig sokszorosított formában. A cím elárulja, hogy a nők nemzetközi harci napjának nevét viselő lap a párt álláspontját vallja, amit alátámaszt az egyik megőrzött példány címlapján olvasható Clara ZETKIN-idézet: ,,A munkásosztály nem szabadulhat fel mindaddig, amíg az emberiség fele, a nők, elnyomatásban és jogaiktól meg-fosztottan élnek." A Március 8. 1935. januári száma azonban nem közönséges papíron látott napvilágot, hanem olyan papíron sokszorosították, melynek nyilván nem a forradalmi sajtó szolgálása volt eredeti rendeltetése: a párizsi magyar követség levélpapírján. A Március 8. című lapot, amíg az nyomtatásban jelent meg, Aranyossi Magda szerkesztette, szedte és tördelte a lapott 700 példányban.
 
MIRADOR DE PUITS
1980-tól kiadója és szerkesztője Tompa László.
 
Munkásélet > PÁRIZSI MUNKÁS
 
Munkásszemle > PÁRIZSI MUNKÁS
 
MŰHELY
A Magyar Keresztény Szakszervezetek Tudósítója.
Párizs: 1957-?. Havonta, 8-14 oldalon, stencil.
Szerkesztette: Bíró István. Kiadta: a CFTC Magyar Nemzeti Tagozata.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.
 
 
N

NŐK A JÖVŐÉRT
,,A háború ellen küzdő, békét akaró magyar Nőkommité"
Löffler A. Pál 1937-ben indította a havonként megjelenő Nők a Jövőért című illusztrált lapját.
A lap munkatársai között megtaláljuk Bölöni Györgynét és Károlyi Mihálynét.
 
NYUGATI HÍRNÖK : Courrier de l’Occident.
Párizs: 1947. augusztus – 1952. október.
Kiadta és szerkesztette: Mikes Imre.
Megjelent havonként kétszer, 4-30 oldalon, stencil.
Francianyelvű változata: Courrier de l’Occident. Melléklapja: Sporthírnök.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh:1975 ; Mildschütz:1977.
 
NYUGATI MAGYARSÁG
Le monde Hongrois en Occident. Politikai és tudományos szemle.
Lille – Montreal: 1949. november – 1955. február. Havonta.
Felelős kiadó és szerkesztő: Baráth Tibor.
Szerkesztői: Heckenast Dezső, Markó Ferenc, Csávossy Leó, Homonnay Elemér és Padányi Viktor.
1949-ben, Lille-ben (Franciaország) jelent meg elsőszám, majd a szerkesztőKanadába költözik és Montrealban adja ki a folyóiratot.
Lelőhely: OSZK ; ÉMA.
Irodalom: Mérő:1966 ; Németh:1975 ; Mildschütz:1977 ; Nagy:2000.
 
 
O

 

 

 

Ö


 

 

P


PÁRISI FUTÁR
Ben Ami álnéven Benamy Sándor hívta életre teljesen egyedül. 1924. február 10-én jelent meg első és egyetlen száma azzal a reménnyel, hogy „megjelenik minden vasárnap".
Irodalom: Nagy 2000
 
PÁRISI FUTÁR
Párizs: 1932-1934. Szerkesztette: Kőrösi László (1908-1989).
Irodalom: Nagy 2000
 
PÁRISI HÍRLAP
A franciaországi magyarság hetilapja. 1930-ban indult és még 1940-ben is létezett.
Éles antifasiszta jellegét végig megtartotta, bár a szerkesztők több ízben váltották egymást. 1932-ben néhány hónapon át BölöniGyörgy vette át a szerkesztést. Munkatársai voltak: Abonyi Arany, Andersen György, Barta Lajos, Dániel Béla, Gyomai Imre, Körösi László,
Szilágyi András.
 
PÁRISI KATOLIKUS TUDÓSÍTÓ
Párizs: 1932-1936
 
PÁRISI KATOLIKUS TUDÓSÍTÓ
Párizs: 1939-1951
 
PÁRISI KATOLIKUS TUDÓSÍTÓ
A franciaországi magyar katolikus missziók hivatalos havi értesítője.
Paris: 1946-1949?
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.
 
PÁRISI KÖLCSÖNÖSEN SEGÉLYEZŐMAGYAR EGYLET BELSŐÉRTESÍTŐ
Paris: 1959 – 1967?. Megjelent havonként.
Utóbb: Franciaországi Magyar Szó.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975.
 
PÁRISI MAGYAR ÉRTESÍTŐ
Correspondance danubienne de l'Agence libre
Paris: 1888-1889.
Lelőhely: OSZK.
 
PÁRISI MAGYAR FIGYELŐ
A Szabadság (Budapest) melléklapja
Budapest: 1934 október 21. – december 2. között jelent meg.
Irodalom: Lakatos 1986:2279.
 
PÁRISI MAGYAR LAPOK ; Les Feuil les Hongoises
Párizs: 1949. december 10. (1. szám) – 1950 (34. szám). Megjelent hetenként.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975.
 
PÁRIZSI MAGYAR SZEMLE
Egyik szerkesztője Murányi-Kovács Endres (1908-1968) volt.
 
PÁRISI MAGYARSÁG ; Gazette des Hongrois de Paris
A Párizsi Magyar Egyesületnek, mint a Franciaországi Magyar Egyesületek Szövetségének hivatalos értesítője.
Párizs: 1928. július 15. (1. szám) – 1939 május-június.
Irodalom: Nagy 2000.
 
PÁRISI NAPLÓ
Paris: 1957. november 11. – 1966. Megjelent havonként, stencil. Szerkesztette: Ternyey L.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977
 
PÁRISI ÚJSÁG
1923. december 9-én indult ez a magyar és francia nyelvű lap és Halmi József szerkesztette.
Fejlécén „directeur"-ként Claude Farrère szerepelt. A lap szerkesztésében résztvett Beistamy Sándor is.
 
PARISIEN HONGROIS
Párizs: ? – ?.
Lelőhely: ÉMA
 
PÁRIZSI MUNKÁS
Confédération Générale du travail Unitaire [Egységes Általános Munkásszövetség] magyar nyelvűbaloldali hetilap.
Párizs: 1924 július 15. – 1939. augusztus 28.
A francia rendőrségi zaklatások miatt többször nevet változtatott: Munkásélet, Munkásszemle, Új Igazság, majd Szabad Szó címmel jelent meg.
 
PÁRISI REFORMÁTUSOK LAPJA
A Párisi Magyar Református Misszió lapja.
Paris: 1929-?
Szerkesztette: Kovács Georges
Kiadó: a Société Centrale Évangéliquè
Lelőhely: OSZK.
 
 
R

RÉPUBLIQUE HONGROISE
1945-1947 között Bajomi Lázár Endre (1914-1987) volt a szerkesztője.
 
REVUE D' ART  90´
Párizs
 
LA REVUE DANUBIENNE
Économique et politigue
Paris: 1940.
Szerkesztő: Gonda Jenő
Irodalom: Lakatos 1986:2117
 
REVUE DE HONGRIE
Organe de la société littéraire française de Budapest
Budapest: 1908 – 1931.
Szerkesztői: Huszár Vilmos, Ottlik György.
Irodalom: Lakatos 1986:2117-2121.
 
REVUE DES ETUDES HONGROIS
1934
 
RIADÓ
A forradalmi munkásság lapja
Paris: 1931. szeptember 19. - ? Kiadta: CGTU.
A Párisi Munkás ötödik címváltozata.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Lakatos 1986:2128.
 
RÖPCÉDULÁINK
A párizsi római katolikus egyházközség tudósítója.
Páris: 1956?-?. Havonta.
Irodalom: Németh 1975.
 
 
S

A SAJTÓ
A Szabad Magyar Újságírók Egyesületének közlönye.
Párizs: 1950. október – 1956?. Megjelent havonként,2-14 oldalon, stencil.
Kiadta: Szabad Magyar Újságírók Egyesülete.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977
 
SAJTÓSZEMLE
Párizs: 1949-1950. Kiadta: a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége – MHBK – franciaországi főcsoportja.
Irodalom: Mildschütz 1977
 
SELYEMGYÁRI MUNKÁS
Franciaországi magyar baloldali csoport házi készítésűlapja.
1934?
 
SORSUNK : Notre Mission
Világnézeti folyóirat. Paris: 1966. július 1. – 1968. november. Megjelent havonként, 12 oldalon.
Kiadta: Vecsey József. Szerkesztette: Nyisztor Zoltán. 1969-től Életünk címmel jelent meg.
Lelőhely: OSZK
Irodalom: Németh:1975 ; Mérő:1966 ; Mildschütz:1977.
 
SPORTHÍRNÖK
Paris: [1949 körül]. Szerkesztette: Fadgyas Miklós.
Főlap: a Nyugati Hírnök.
Irodalom: Németh:1975.
 
 
SZ

SZABAD MAGYAR MUNKÁS
Szabad magyar szakszervezeti közlöny
Paris: 1949-?. Megjelent havonként, 10-30 oldalon, stencil.
Szerkesztette: Garamvölgyi Artur, majd Peyer Károly.
Kiadóhivatal: 198, Avenu du Maine, Paris 14.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Mérő 1966 ; Németh 1975.
 
SZABAD SAJTÓ
Presse libre. Párisi magyar hetilap.
Paris – Párizs: 1926
Szerkesztői: Veér Imre, Juszth Iván
Irodalom: Lakatos 1986:2259
 
SZABAD SZÁJ
Paris: 1951-?. Szerkesztette: Löffler A. P.
Irodalom: Németh 1975.
 
SZABAD SZÓ
Paris – Párizs: 1935 – 1939. augusztus 28. között Szabad Szó címmel jelent meg.
Első száma 1924. július 15-én jelent meg Párisi Munkás címmel.
[Párizs: 1924. július 15. – 1939. augusztus 28.]
A francia rendőrségi zaklatások miatt többször nevet változtatott: Munkásélet, Munkásszemle, Új Igazság, majd Szabad Szó címmel jelent meg.
A francia kormány 1939. augusztus 27-én betiltotta a kommunista lapokat és a Szabad Szó utolsó, rendkivüli száma augusztus 28-i dátummal jelent meg.
1938-ban Bajomi Lázár Endre (1914-1987) volt a szerkesztője.
Irodalom: Lakatos 1986:2260-2262.
 
SZABAD VILÁG
A Magyar Szociáldemokrata Párt központi lapja.
Paris: 1950-1953?. Megjelent havonként kétszer, 16-32 oldalon, stencil.
Szerkesztette: Peyer Károly. Kiadta: a Magyar Szociáldemokrata Párt.
1951. novemberétől Long Island City, N.Y., (USA) adják ki.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Mérő 1966 ; Németh 1975. Mildschütz 1977
 
SZABADSÁGHARCOS
Hivatalos értesítő
Párizs: 1958. szeptember – 1964. május. 4-16 oldalon.
Kiadta: a Magyar Szabadságharcos Világszövetség Központi Vezetősége.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.
 
SZABADSÁGHARCOS
A Franciaországi Magyar Szabadságharcos Szövetség értesítője.
Párizs: 1965 március-május – ?, 4-12 oldalon.
Szerkesztette: Cserháti Lajos. Kiadta: a Franciaországi Magyar Szabadságharcos Szövetség.
Irodalom: Mildschütz 1977.
 
SZABADSÁGHARCOS TÁJÉKOZTATÓ
Párizs: 1958 november – m 1962?, 16-22 oldalon.
Kiadta: a Magyar Emigráció Nemzeti Egysége.
Irodalom: Mildschütz 1977.
 
SZÁMŰZÖTT HARANGSZÓ
Mulhause: 1950?-?. Szerkesztette: Halasi Kálmán.
Melléklap: Magyar Szárnyaskerék (1950)
Irodalom: Németh 1975.
 
SZEGÉNYDIÁK
rizsi magyar „forradalmi” diákcsoport lapja
1934
 
SZÉTSZÓRT CSILLAGOK
Film, színház, irodalmi és művészeti képes havi folyóirat.
Párizsban 1951. március – 1953. április között megjelent, gazdagon illusztrált, 32 oldalas magyar nyelvű újság.
Főszerkesztője Kiss Lajos, társszerkesztője Bakos Aladár. A lapban hírt adtak az emigrációban élő magyar művészek munkájáról, sorsáról. Muráti Lili, Beregi Oszkár, Jávor Pál, Páger Antal, Lugosi Béla, Szeleczky Zita, Eszenyi Olga, Szilassy László, Békássy István, Szőke Szakáll, Komár Júlia, Hajmássy Miklós, Mály Gerő, Somkuthy Dezső mellett olvashattunk benne a magyar filmesekről, operaénekesekről, balett-táncosokról is.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977 ; Magyar Színházművészeti Lexikon
 
SZÉTSZÓRT VILÁGOK
Párizs: 1951-1953.
Irodalom: Németh 1975.
 
SZIKRA
(A forradalmi munkásság lapja.)
Paris – Párizs: 1930-1931
(Aigner Géza, Kahána Mózes, Sarló Sándor, Zalka Máté írásaival.)
Előbb: 1930 március 21. – május 31. : FÁKLYA (pótfüzetben)
Utóbb: 1931 május 16. – szeptember 12. : OSZTÁLYHARC
A Párisi Munkás harmadik címváltozata.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Lakatos 1988:2492.
 
SZOCIÁLDEMOKRATA NÉPSZAVA
A Szociáldemokrata Párt központi lapja
Párizs: 1948. november – 1956. augusztus. 12-32 oldalon.
Szerkesztette: Bártfai Károly. Kiadta: a Magyarországi Szociáldemokrata Párt emigrációban.
1951-től Londonban adták ki.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Mérő 1966 ; Németh 1975 ; Mildschütz 1977.
 
SZOCIALISTA FORRADALOMÉRT
A Magyar Forradalmi Szocialisták Szövetsége Külföldi Csoport lapja.
Basel [Svájc], majd Párizs: 1963. szeptember – ?(1972-ben még létezett). Megjelent havonként, 4-16 oldalon, stencil.
Szerkesztette: Nagy Balázs.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.
 
SZOCIALISTA MAGYARORSZÁG – SZOCIALISTA EURÓPA
Párizs: 1958. február – ?. Megjelent havonként, 10 oldalon, stencil.
Szerkesztette: Borsos Sándor.  
Kiadta: Magyar Népi Erők Munkaközössége, a Szocialista Európa Mozgalom magyar tagozata.
Főlap: La Gauche Européenne.
Lelőhely: OSZK.
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.
 
SZOMORÚ VASÁRNAP
Strasbourg: 1962-1970?. 1970-ben Puerto Rico-ban adták ki.
Szerkesztette: [Ferdinandy György]
Lelőhely: OSZK ; ÉMA
Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz: 977 ; Nagy 2000.
 
SZOVJETBARÁT
Az Ami des URSS magyar nyelvű értesítője.
(A Franciaországi Szovjetbarátok XVIII. Szekciója Magyar Propagandabizottságának közlönye.)
Paris – Párizs.
Szerkesztették: A francia Fernand GRENICZ és a magyar LENGYEL (?).
Kiadta: a franciaországi Szovjetbarátok XVIII. Szekciójának Magyar Propagandabizottsága.
1933. január – ?, havonta jelent meg, sokszorosított formában, illusztrációkkal.
A lap célja elsősorban — címének megfelelően — a szovjet állam, a szovjet emberek életének ismertetése volt, de az elméleti cikkek sem hiányoztak a lapból. Csak néhány száma maradt meg.
Irodalom: Lakatos 1988:2704-2705. ; Markovits Györgyi: Magyar haladó sajtó francia földön. MKsz 1968. 254. p. ;
 
 
T

TAIZÉI LEVÉL
Taizé: 1976.
 
TÁJÉKOZTATÓ

Külügyi információs közlöny.

Paris – Róma – Bruxelles – Berlin: 1952-?. Megjelent havonként.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975.

 

TÁJÉKOZTATÓ : Bulletin d' information.

Paris: 1956-1958?. 12-20 oldalon.

Szerkesztette: Gácsér Imre. Kiadta: Comité des Réfugiés Hongrois.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

TÁJÉKOZTATÓ : Actualités Hongroises

Megjelent még: Tájékoztató – Párisi Híradó címen is.

Párizs: 1967. március – 1969. december. 2-4 oldalon.

Felelős szerkesztő: Rigoni Ernő. Szerkesztők: Varjassy Lajos, Zöldi István.

Irodalom: Mildschütz 1977.

 

TÁJÉKOZTATÓ

Megjelent: 1966 november 24. – 1973? ; 1966-ig: Avon [Franciaország], majd Loftos [Ausztrália], 1973-ban Willowdale, Ont., [Kanada].

Szerkesztették: Tuzson Tibor, majd Moldán Ferenc, majd Hamvas J. József.

Kiadta: a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége – World Federation of Hungarian Engineers and Architects.

Előbb: Értesítő levél címen jelent meg Avon-ban [Franciaország]: 1960. november 4. – 1966. június 15., 8 oldalon.

Irodalom: Mildschütz 1977.

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖRLEVÉL : az MHBK 8. sz. FRANCIAORSZÁGI FŐCSOPORTJA számára.

Párizs: 1951-1952? 4-8 oldalon.

Kiadta: a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Franciaorzági Főcsoportja.

Irodalom: Németh:1975 ; Mildschütz:1977.

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLÖNY

Párizs: 1970 ősze -?

Kiadta: a Kelet-Európai Országok Egyetemista Konferenciájának Előkészítő Bizottsága.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh:1975.

 

TALPRA MAGYAR

A párizsi magyar kolónia lapja

Párizs: 1950. április – 1951. 2-34 oldalon.

Szerkesztői: Ekecs Géza, Király Ernő, Tokay István, Ujvári Lajos és Váradi Lajos.

Kiadta: a Magyar Felszabadítási Mozgalom.

Lelőhely: OSZK

Irodalom: Mérő 1966 ; Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

TÉNYEK

Valóság Baráti Köre.

Párizs: 1954-?. Megjelent havonként, stencil.

Kiadta és szerkesztette: Borsos Sándor.

Főlap: Valóság.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

TOBORZÓ

Paris: ?-?

Irodalom: Németh:1975.

 

TÚL A RÁCSON : Au-delà Grilles

A meggyőződésükért szenvedő magyar bebörtönzöttek védelmi bizottságának hivatalos közlönye

Párizs: 1936-?

Mindössze két szám maradt fenn. Valószínűleg havonta jelent meg. A második szám közli a védelmi bizottság elnökségének névsorát: Romain ROLLAND, KÁROLYI Mihály, BÖLÖNI György, TARR Imre és mások. A márciusi számban három jelentős cikket találunk, KÁROLYI Mihály: A mai Bastille-okat is meg lehet rohamozni, BÖLÖNI Györgynek a magyarországi fasizmusról szóló cikke, valamint WILLARD: Visszaemlékezés börtönéveimre.

 

 

U


Új Igazság > PÁRISI MUNKÁS, SZABAD SZÓ

 

ÚJ HONFOGLALÁS

A Franciaországi Magyar Szabadságharcos Szövetség Értesítője.

Lille, majd Párizs: 1969. május – 1970? Rendszertelenül jelenmeg, 20 oldal.

Szerkesztette: Zöldi István.

Kiadta: a Franciaországi Magyar Szabadságharcos Szövetség.

Lelőhely: OSZK ; ÉMA.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

ÚJ MAGYAR FÖLD

Saint-Germain-en-Laye: 1949. október 15. – ?. Megjelent havonként kétszer, 8 oldalon, stencil.

Szerkesztette: Bártfai Erzsébet.

Lelőhely: OSZK.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

 

Ü


ÜZENET

A Párizsi Magyar Írók és Művészek Egyesületének lapja volt. Tamás Aladár szerkesztésében 1939 márciusától augusztusig összesen hat száma jelent meg, az utolsó kettős, összevont számként. Ez az irodalmi lap 1939 augusztusában szűnt meg.

Munkatársak: Bajomi-Lázár Endre, Bölöni György, Gereblyés László, Leffler A. Pál és Perneki.

 

 

V


VALÓSÁG

Politikai, művészeti és közgazdasági folyóirat

Párizs: 1953 október – 1956? Megjelent havonként, 64-82 oldal.

Kiadta és szerkesztette: Borsos Sándor.

Melléklap: Tények.

Irodalom: Németh 1975 ; Mildschütz 1977.

 

 

W


 

 

Z


 

 

ZS


 

 

 

 

 

 

 

E-mail címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.