MAGYAROK

3834828
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
2501
1499
12631
3805280
31539
72280
3834828

Te IP-címed: 3.230.173.188
2024-06-15 12:20

Rövidítések

2012. december 23. vasárnap, 19:15
Írta: Szöllősi Antal

 

 

RÖVIDÍTÉSEK

 

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke 

 

 

 

A


a.                                         alatt, alsó

á. é.                                     átvitt értelemben

a. m.                                    annyi mint    

AB                                       Aktiebolag (svéd: Részvénytársaság)

ang.                                     angol

áll.                                       állami

áln.                                      álnév

ált.                                       általános

ápr.                                      április

átd.                                      átdolgozott

aug.                                     augusztus

årg.                                      årgång (svéd: évfolyam)

 

Árpád                                  Somogyi Ferenc: Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenysége. (Cleveland: 1982)

 

 

B


bearb.                                  bearbetad (svéd: átdolgozott/javított)     

bev.                                     bevezető

bibl.                                    bibliográfia

bil.                                      bilaga (svéd: melléklet)

bl.                                       blad (svéd: lap)

Bp.                                     Budapest

bp.-i                                    budapesti

BT                                      betéti társaság

 

Bakos                                 Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerk.: Bakos Ferenc.

                                          Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989.

Bartók                                Bartók Imre: Svéd-magyar orvosi kapcsolatok.(Bp.:1969)

Bertha                                Bertha Kelemen: Magyarok és svédek. (Bp.: Teleki Pál Tudományos Intézet, 1946.)

Borbándi:1992                     Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia

                                          Budapest: Hitel, 1992 – 826 [4] p. ; ISBN 963 04 1859 2

Bödök                                 Bödök Zsigmond: Nobel-díjas magyarok.

                                          (Dunaszerdahely: Nap Kiadó, 1999)

 

 

C


c.                                        cím(ű)

Co                                       company (angol: társaság)

cop.                                     Copyright (angol: szerzői, kiadói jog)

 

 

D


db                                       darab

de.                                      délelőtt

dec.                                    december

Dr. v. dr.                               doktor

du.                                      délután

 

DN                                      Dagens Nyheter (Stockholm, 1864:-) Svédország legnagyobb (reggeli) napilapja

Dunai:1984                          Dunai Ákos: Magyar főnemesek az emigrációban.

                                          Youngstown, Ohio: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1984.

 

 

E


elb.                                      elbeszélés(ek)

ELTE                                    Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

eml.                                     emlékírat

é. n.                                     év nélkül : „s. a.” (= sine anno)

ENSZ                                   Egyesült Nemzetek Szervezete

évf.                                      évfolyam

 

EgyÉrt                                 Egyháziközségi Értesítő (Malmö:1958-1960): svédországi magyar egyházi lap

Enc-Hun                              Encyclopaedia Hungarica.

                                             I. kötet. A-H. (Calgary, Kanada: 1992)

                                            II. kötet. I-Ö. (Calgary, Kanada: 1994)

                                            III. kötet. P-Z. (Calgary, Kanada: 1996)

                                            IV. kötet. Kiegészítés (Calgary, Kanada: 1998)

ÉT                                      Északi Tudósító (Stockholm: 1961-1967): svédországi magyar folyóirat

EXP                                    Expressen (Stockholm, 1944:-) svéd (délutáni) napilap

 

 

F


febr.                                    február

fej.                                      fejedelem
fel.                                      felelős

fol.                                      fólió (fóliáns) [fólió alak a legnagyobb könyvforma]

ford.                                    fordító, fordította ; fordítás(ok) : översättare

főszerk.                               főszerkesztő

Ft.                                       forint

 

FKL                                    Film kislexikon. (Budapest: Akadémiai. 1964)

 

 

G


g.                                        gatan (svéd: utca)

gr.                                       gróf

 

 

Gudenus                              Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi geneológiája.

                                            I. (Budapest: Natura, 1990.),

                                            II. (Budapest: 1993.),

                                            III. (Budapest: 199?.),

                                            IV. (Budapest: Heraldika Kiadó, 1993.)

Gudenus-Szentirmay             Gudenus János - Szentirmay László: Öszetört címerek. Budapest: Mozaik, 1989.

Gulyás                                 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. I-VIII. kötet.

                                            (Budapest: 1939-1992.)

GP                                       Göteborgs-Posten (Göteborg, [1813-1832, 1850-1851] 1858:-)

                                            Svédország második legnagyobb reggeli napilapja

 

 

H


hg.                                       herceg
h. n.                                     hely nélkül vagy s.n.

 

Halmi:1953                           Emlékkönyv Halmi József negyvenéves újságírói jubileumára.

                                                                 Szerk.: Glück Andor. Buenos Aires: 1953.

Híradó:MHK                          Híradó (Stockholm: 1979-2005) a Magyar Ház Közösség egyesület lapja

Híradó:SMOSZ                      Híradó (Stockholm: 1981:-) a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének folyóirata

Hung.A.1.                             Hungarians in America.   I. (New York City: 1961)

Hung.A.2.                             Hungarians in America.  II. (New York: 1966)

Hung.A.3.                             Hungarians in America. III. (New York: 1971)   

 

 

I


Id. v. id.                              idősebb

i. e.                                    időszámításunk előtt(i)

Ifj. v. ifj.                               ifjabb

ig.                                      igazgató

igh.                                    igazgatóhelyettes

i. h.                                    idézett helyen (loco citato)
ill.                                      illusztráció : illustration (svéd)

i. m.                                   idézett mű(ben)

isk.                                    iskola(i)
int.                                     Intézet : (institutet svéd)

Irod.                                   irodalom

ISBN                                  International Standard Book Number (angol: a könyvek nemzetközi azonosító számozása)

ISSN                                  International Standard Serial Number (angol: időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító számozása

i. sz.                                  időszámításunk szerint(i)

 

IU                                       Irodalmi Újság (Párizs, 1957-1989) emigráns folyóirat

 

 

J


jan.                                      január

jav.                                      javított         

júl.                                       július

jún.                                      június

 

 

K


k.                                        kötet
kb.                                      körülbelül

ker.                                     kerület

Kft.                                     korlátolt felelőségű társaság : kommanditbolag/handelsbolag        

kg.                                      kilogramm

kir.                                      király
Klny                                    különlenyomat

KMP                                   Kommunisták Magyarországi Pártja

köt.                                     kötet

köv.                                     következő

közrem.                               közreműködés

kr.                                       korona

krt.                                      körút

 

Kántor-Láng                         Kántor Lajos - Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom

                                          1945-1970. (Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971)

KatSz                                 Katolikus Szemle (Róma: 1949-1991) emigráns folyóirat

KÉ                                      Katolikus Értesítő (Stockholm: 1958-1967) svédországi magyar egyházi lap

KK92                                  Magyar és nemzetközi ki kicsoda? (Főszerk.: Hermenn Péter. Budapest: Biográf, 1992) 

KKH                                   Ki kicsoda a hírközlésben? szer. Bodrits István, Viczián János. (Szekszárd, 1994)

KKT                                    Ki kicsoda a történelemben? (Bp.: Laude Kiadó, 199?)

KMIBF                                Kortárs magyar írók 1945-1997. Bibliográfia és fotótár. I. (Bp.: Enciklopédia Kiadó, 1998)

KMIK                                  Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1988. (Bp.: Magvető, 1989)        

Kozocsa                             Kozocsa Sándor: Svéd irodalom magyar nyelven. (Budapest: 1950.) Stencil

Kvp                                     Kvällposten (Malmö, 1950:-) svéd napilap

 

 

L


l.                                         lap (pagina)
ld.                                       lásd

lev.                                      levelező

Lh.                                      lakhely, lakhelye

 

 

M


m.                                       magyar

máj.                                    május

márc.                                  március

mell.                                   melléklet

m.fl.                                    med flera (svéd: és mások)

mm.                                    milliméter

Mo.                                     Magyarország

MSZDP                               Magyarországi Szociáldemokrata Párt

MTA                                    Magyar Tudományos Akadémia

 

Majtényi                             Majtényi Z.: Skandináv költők antológiája, 1967

MÉL                                   Magyar Életrajzi Lexikon. I-III. kötet. (Budapest: 1967, 1969, 1981)

Mazsil                                 Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Budapest: 1929.)

Mérő                                   Mérő Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona. Köln-Detroit-Wien: 1966)

MHI                                    Magyar Hírlap (Buenos Aires) újság

MIL                                    Magyar Irodalmi Lexikon. I-III. kötet. (Budapest: 1963-1965)

MIL1926                             Magyar Irodalmi lexikon. Szerk. Dr. Ványi Ferenc. (Budapest: [1926])

Mildschütz                          Koloman Mildschütz: Bibliographie der ungarischen Exilpresse. 1945-1975. (München: 1977)

MIT                                    A magyar irodalom története 1945-1975. IV. A határon túli magyar irodalom.

                                          (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982)

Mk                                     Mozaik (Stockholm) svéd folyóirat

MKK                                  Magyar ki kicsoda? (Főszerk.: Hermann Péter. Budapest: Texoft, Láng kiadó, Biográf, 1990) 

MML                                  Magyar Munkásmozgalomtörténeti Lexikon. (Budapest. 1976)

MN                                     Magyar Nemzet (Budapest) napilap

MNők                                 Magyar Nők (München) újság

MNBCD                              A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on (1996, 1997)

MSzdPE                             Magyarországi Szociáldemokrata Párt Emigrációban

MT                                      Magyar Tudósító (Stockholm: 1956-1960) magyar folyóirat

MU                                     Magyarok Útja (Buenos Aires) magyar újság

Müller                                 Müller, Maria: Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1980-1995. (Göteborg: 1996)

Müller-Kertész                    Müller, Maria - Kertész, Tomas: Ungersk skönlitteratur i svensk översättning 1845-1978. (1980)

 

 

N


ném.                                   német

nov.                                     november

nr                                        nummer = szám

 

Nagy:2000                           Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. (Budapest:

                                          Argument kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 2000)

Nagy(KMK)                         Nagy Csaba: Külföldi magyar képzőművészek. (Budapest, előkészületben, gyűjtés alatt. kézírat)

Nagy F                                Magyar származású Nobel-díjas tudósok. (Budapest:

                                           Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarája, 1995)

Nagy Iván                            Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 1-8. [1857-1868]

                                          (Budapest: Helikon kiadó, 1987. Reprint.)

NFB                                    Nordisk familjebok. 1-34. kötet. (Stockholm: Nordisk Familjeboks Förlags Aktiebolag, 1904-1922.)

Nemzetőr                            Nemzetőr (1956-: München) emigráns újság

NDK                                   A Nobel-díjasok kislexikona. (Budapest: Gondolat, 1985)

 

Nyugati                               Béládi Miklós-Pomogáts Béla-Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. (Budapest: 1986)

 

 

O


okt.                                      október

old.                                      oldal

omarb.                                 omarbetad (svéd: átdolgozott)

 

 

Ö


összeáll.                              összeállította

övers.                                  översättning / översättare (svéd: fordítás / fordító)

 

 

P


P.                                        páter (latin: katolikus pap)

p.                                         pagina (angol: oldal/ak)

pag.                                     pagus
pl. v. pl.-s                            planscher (svéd: [kép]melléklet)

pl.                                        például
 

Pallas                                  A Pallas nagy lexikona. 1-16. kötet. 1893-1896.

Pécsi A.                              Pécsi Anna: Magyarok a franciaországi forradalmi munkásmozgalomban, 1920-1945. (Bp.: 1982)

Ptk                                      Párttörténeti Közlemények (Budapest) folyóirat

 

 

R


r.                                         rendes

red.                                     redaktör (svéd: szerkesztő)

rev.                                      reviderad (svéd: átdolgozott)

Rt.                                       Részvénytársaság              

red.                                     redaktör (svéd: szerkesztő)

rev.                                      reviderad (svéd: átdolgozott)

 

Révai                                   Révai nagy lexikona. 1-21. kötet. (Budapest: 1911-1935)

 

 

S


s.                                         sidor (svéd: oldal/ak)

serie:                                   sorozat

SMOSZ                               Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Stockholm: 1974:-)

SOTE                                  Semmelweis Orvostudományi Egyetem

St.                                       sankt, sankta, sankte (svéd: szent)

soksz.                                  sokszorosított(a)

SOTE                                  Semmelweis Orvostudományi Egyetem

St.                                       sankt, sankta, sankte (svéd: szent)

stb.                                      s a többi

Sthlms stads Arb.v.byr           Stockholms stads Arbetsverkets byrå : [Stockholm városi munkaügyi hivatal]

särtr.                                    särtryck (svéd: különlenyomat)

 

Sax                                      Saxons (Stockholm, 1964-1987) hetilap

SvD                                     Svenska Dagbladet (Stockholm, 1884:-) Svédország harmadik legnagyobb reggeli napilapja

 

 

SZ


sz.                                       század; szám(a)

sz.                                       született (életrajzi adatoknál)
szept.                                  szeptember

szerk.                                  szerkesztette, szerkesztő(k)

szerv.                                   szervezet(ek)

SzI                                       Szocialista Internacionálé

szimf.                                  szimfónia, szimfónikus

SZMT                                  Szabad Magyarok Tömörülése (Stockholm: 1956-2003) magyar egyesület

szül.                                    született

 

Szépfalusi:1980                  Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást : Mai magyarok Ausztriában. Bern: 1980. (Új kiadás: Budapest: 1992.)

Szinnyei                              Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. kötet. 1891-1914.

Sz-ny                                  Szivárvány (Chicago, USA) irodalmi folyóírat

Szöllősi                               Szöllősi Antal: Svédországi magyarság 1956-ig. (Stockholm: Ungerska Arkivet, 1999.)

 

 

T


t.                                         táblázat

tab.                                      tabell (svéd: táblázat)

tan.                                      tanulmány, tudományos mű

tel.                                       telefon

TIT                                      Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tr.                                        tryckeri / tryckt (svéd: nyom[tat]ás)

TV                                      televízió

 

Tolnai                                  Tolnai Nagylexikon                                       

TMKK:1986                         Természettudományos és műszaki ki kicsoda? I.

                                          Budapest: OMIKK, 1986 – 505 p. : ISBN 963-592-539-5

TMKK:1988                         Természettudományos és műszaki ki kicsoda? II.

                                          Budapest: OMIKK, 1988 – 400 p. : ISBN 963-592-823-8 ; ISBN963-592-852-1

 

 

U


u.                                         után
uo.                                       ugyanott

 

ULát                                   Új Látóhatár (München) folyóirat

UE                                      Új Európa (München) folyóirat

ÚjKéve                               Új Kéve (Stockholm, 1993:- ) egyházi lap

UMIL                                 Új Magyar Lexikon 1-7. kötet. (Budapest: 1961-1972.)

ÚjMIL                                 Új Magyar Irodalmi Lexikon A-Z. (Főszerk.: Péter László. 1994)

                                         Új magyar irodalmi lexikon / Főszerkesztő: Péter László második, javított, bővített kiadás

                                            A-GY           801 p.; ISBN 963 05 7745 3

                                            H-Ö             XXX.,803-1663 (1) p.; ISBN 963 05 7746 1

                                            P-ZS           XXX., 1665-2512 (1) p.; ISBN 963 05 7747 X           

                                            Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000

 

 

Ü


 

 

V


v.                                         vers(ek)

vál.                                      válogatta, válogatott

vm.                                      vármegye

vö.                                       vesd össze (confer)

 

Vajda                                   Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Budapest: 1958)

V                                         Világ (Budapest: 1911-1918) folyóirat

VIL                                      Világ Irodalmi Lexikon. 1-18. Bp.          

 

 

W


 

 

Z


ZA                                      Zeneakadémia

zkar                                     zenekar

 

ZL                                       Zenei Lexikon. 1-3. kötet. (Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1965)

 

 

ZS


 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 


 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.