2991731
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
468
2193
6557
2976520
2661
34998
2991731

Te IP-címed: 18.232.56.9
2022-12-02 20:03

Görögország : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 03. szombat, 19:08
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

Görögország : újságcikkek bibliográfiája

 

Görögország és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

 

 

Az oldal utolsó módosítása: 2015. július 20.  01:07

 

 

A


ÁCS Zoltán: Görög kereskedők Szabolcsban.  = Honismeret, 14(1986)2:34-35.

 

ÁCS Zoltán: A bolgár, görög, és örmény országos önkormányzatok (1995-1998).  = Regio,9(1998)4:72-85.

 

ARCHIMEDESZ, Szidiropulosz: A görög emigráció a forradalomban.  = Világosság, 34(1993)10:76.

 


 

B

 


BABANÁSZISZ Szteriosz: Az 1821-es görög forradalom és a kapitalizmus fejlődése Görögországban.

= Századok, 1983:4/804 Közlemények

 

BÁCSKAI Vera: A görög kereskedők szerepe a főváros polgárosodásában.

= Barátság, 13(2006)2:4957-4960.

 

BÁNKUTI Imre: A németi görögök Tokajba telepítése 1705-ben.

= Történelmi Szemle, 12(1969)3-4:208-212.

 

BÁTI Anikó: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából.

Szerkesztette: Eperjessy Ernő, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1996., 243 p.

= Ethnographia, 110(1999)1:200-201.

 

BELLAAGH Aladár: Voltak-e a magyarok a görög keleti egyház hívei a X. században?

= Történelmi szemle, 3(1914)2:315-319.

 

BORDÁS Veronaika: Görög világ Magyarországon.  = National Geographic Magyarország, 2(2004)8:48-53.

 

 

C


CSENGERI János:Tanáraink görög földön  = Budapesti szemle (1873-1944), 21(1893)75. kötet, 201:459-474.

 

 

D


DIÓSZEGI  György Antal: Félezer éves görög jelenlét Debrecen városában

= Debreceni szemle, 19(2011)1:76-82.

 

DIÓSZEGI  György - DIÓSZEGI  Krisztina: A  Rákócziak hegyaljai szőlőbirtokai és a görög kereskedők, 1631-1711

= Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 21. kötet, (2011):273-287.
 
DOBROSSY István: A miskolci görög-ortodox közösség XVIII-XIX századi görög és magyar feliratú síremlékei.
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2000)10. kötet :177-191.
 
DOBROSSY István: Görög, magyar zsidó boltok és üzletek Miskolc belvárosában a 18-19. században

= A Hermen Ottó Múzeum évkönyve, 44(2005):237-259.

 

 

E


ÉRSZEGI Géza:Szent István görög nyelvű okleveléről  = Levéltári szemle, 38(1988)3:3-13.

 

 

F


FARKAS Anna: A magyarországi görög nemzetiség oktatásról a nyelvhasználat tükrében

= Pro minoritate, (2012. Tavasz):194-209.
 
FENYVESILászló: A budai szandzsák görögkeleti központjainak görög diaszpórája a 16. században.
= Századok, 120(1986)1:123-162.
 
FOKASZ Nikosz: Sina Simon 1810-1876 : Kétszáz éve született a magyar tudomány és kultúra görög mecénása
= Magyar tudomány, 171(2010)8:990-993.
 
FÜVES Ödön: Egy pesti görög könyvtára1820-ban. = Magyar Könyvszemle, 82(1966)3:245-247.
 
FÜVES Ödön: Görög imaház alapítása Sopronban = Soproni szemle, 20(1966)3:265.
 
FÜVES Ödön: A pesti görögök temetkezése. = Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungaricae, (1967)43:164-166.
 
FÜVES Ödön: Görögök a Duna-Tisza közén. = Antik Tanulmányok, 13(1966)
 
FÜVES Ödön: Az 1821. évi görög szabadságharc és Magyarország.
= Századok, 107(1973)1:106-113.
 
FÜVES Ödön: Soproni görög diákok a görögök forradalmi társaságában (1796)
= Soproni szemle, 27(1973)3:264.
 

 

G


Görög földön. Emlékkönyv a magyar tanárok 1893. évi tanulmányútjáról. Budapest, 1895
= Archaeológiai értesítő,(1895)[15. kötet]3:260-265.
 
Görög földön. Emlékkönyv a magyar tanárok 1893-ik évi tanulmány-útjáról; szerkesztették Csengeri János és Pasteiner Gyula. Buda-Pest, 1895
= Budapesti szemle (1873-1944), 23(1895)[83. kötet]225:472-473.
 
Görög Ifjúsági Egyesület hétköznapjai  = Barátság, 16(2009)5:6212.
 
A görög kölcsön  = Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. március 28.)87:3.

 

Görögök Budapesten.: A kötetet szerkesztette: Fokasz Nikosz

= Budapesti Negyed, 14(2006. tél)4(54)

 

Görög Katholikus Szemle  = Századok, 50(1916)7-8:540.

 

Görög Katholikus Szemle  = Századok, 51(1917)9-10:634.
 
Görögök Budapesten.: A kötetet szerkesztette: Fokasz Nikosz
= Budapesti Negyed, 14(2006. tél)4(54)
 
GYÓNI Mátyás: Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia. Budapest, 1940. (Magyar-görög tanulmányok, 12.)
= Századok, 77(1943)4-6:258-259.
 
 
H

HARDICSAY Péter: Magyarok görög- és törökföldön(Sakkozóink külföldön)
= Magyar sakkvilág, 10(2012)8:8-13.
 
HAUPT Erik: Egy régi görög család  = Barátság, 14(2007)1:5250-5251.
 
HERING, Gunnar: A tokaji görög kereskedelmi társaság belső rendje és 1801-ben elrendelt felosztása
= Kisebbségkutatás, (1991-1992)4:400-401.
 
HETÉNYI István: Beloiannisz : fejezetek egy magyarországi görög falu történetéből
= Honismeret, 10(1982)5:28-31.
 
HODINKA Antal: A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának ügye, 1735-1772.
Budapest: 1912 – p. 30—31
 
HORVÁRH László: Görög és zsidó szatócsok Kapuvárott a 18. század középső harmadában
= Soproni szemle, 65(2011)1:42-46.
 
HORVÁRT Rita: A Borsod vármegyei görög kereskedők összeírása
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (1997)9. kötet :134-164.
 
 
I

 

 

J


JAKUS Lajos: Egy váci görög kereskedőcsaládjának kalandjai 1768-ban

= Honismeret, 15(1987)5:35-37.

 

 

K


KECSKÉS Judit: A miskolci görög-ortodox közösség nevei a XVIII-XIX században
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2000)10. kötet :193-205.
 
KIRÁLY Péter: A pesti görögök nyelvi vitái  = Századok, (1983)3:600.

 

KŐ Pál: A görög-magyar szobrász – Rigasz Hondromatidisz (1942-1996)

= Magyar napló, 12(2000)3:107-108.

 

 

L


 

 

M


Magyar-görög üzleti találkozó Budapesten. = Loginfo, 17(2007)3-4:33.
 
 
N

NAGY Gábor: Görög-amerikai az USA új budapesti nagykövete: családi szálak
= HVG, 31(2009)42[1585]:18-19.
 
NAGY Márta: Asszimilációs utak a magyarországi görög diaszpóra egyházművészetében
= A debreceni Déri Múzeum kiadványai (A debreceni Déri Múzeum Évkönyve), (2004)77:251-260.
 
 
O

 

 

Ö


 

 

P


PAPP Izabella: Görög kereskedők a Jászkunságban
= Zounuk (a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve), (1987)2:303-321.
 
PAPP Izabella: Popovics József karcagi görög pap síremléke
= Honismeret, 22(1994)4:37-40.
 
PAPP Izabella: Egy tudós görög a Kiskunságban : Zavarasz György (1744-1804).
= Zounuk (a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve), (2000)15:123-150.
 
PAULER Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890)1-19:273-285.
 
PETRIEdit: A görögök közvetítő kereskedelme a 17-19. századi Magyarországon
= Századok, 130(1996)1:69-104.
 
POHL Artur: Illír-görög városok pénzei Magyarországon

= Az Érem, 22(1966)26-36:309-312.

 

 

R


 

 

 

S


SASVÁRI László – DIÓSZEGI György Antal: Az egyház és a vallás jelentősége az első diaszpóra görögségének az életében.
= Ethnica, 7(2005)4:127-128.
 
SCHÄFER László: A görögök vezetőszerepe a magyarországi kapitalizmus kialakulásában.
= Közgazdasági Szemle, (1930):32-54., 109-141.
 
SEIRINIDOU, Vasso – P. ZSUPÁN Edina: Görög diaszpóra a Habsburg monarkchiában (17-19. század)
= Budapest negyed, 14(2006)4-5:63-74.
 
 
SZ

Cs. SZABÓ László görög hajónaplója  = Jöjjetek (keresztyén havi lap), 13(1960)3.
 
SZÉKELYNÉ KŐRÖSI Ilona: Megmentett görög könyvek  = Honismeret, 23(1995)6:119.
 
 
T

TÓTH György: A görög keleti magyarok  = Keresztény Magvető,42(1907)4:177.
 
TÓTH Iván: Törvényírók a Kr. e. 5. századi Athénban (Széljegyzet az ephialtési reformok történetéhez).
=Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)2-3:19-31.
 
TRÓCSÁNYI Zoltán: Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia. (Magyar-görög tanulmányok, szerkeszti Moravcsik Gyula. 12 sz.)
Budapest, 1940. A kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetemi Görög Filozófiai Intézet [kiadása]. 8-r., 95 + 1 sztlan l.
= Magyar könyvszemle, (1940)2:201-203.
 
 
U

UNGÁR László: Hajnóczy Iván: A kecskeméti görögség története. Budapest, 1939. (Magyar-görög tanulmányok, 8.)
= Századok, 75(1941)1-3:106.
 
 
Ü

 

 

V


VAJNA Tamás: Görög emigránskultúra: a magyarok hellénjei.  = HVG, 23(2001)20[1147]:79-81.

 

VÉGH Attila: Görög magyarok (Németh László, Kerényi Károly, Ungvárnémeti Tóth László)

= Magyar napló, 18(2006)4:55-58.

 

 

W


 

 

Z


 

 

ZS 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, javaslatokat

az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.