3897864
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
546
4450
11364
3876345
21519
73056
3897864

Te IP-címed: 44.213.60.33
2024-07-13 12:20

Görögország : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 03. szombat, 19:08
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

Görögország : újságcikkek bibliográfiája

 

Görögország és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

 

 

 

 

A


ÁCS Zoltán: Görög kereskedők Szabolcsban.  = Honismeret, 14(1986)2:34-35.

 

ÁCS Zoltán: A bolgár, görög, és örmény országos önkormányzatok (1995-1998).  = Regio,9(1998)4:72-85.

 

ARCHIMEDESZ, Szidiropulosz: A görög emigráció a forradalomban.  = Világosság, 34(1993)10:76.

 


 

B

 


BABANÁSZISZ Szteriosz: Az 1821-es görög forradalom és a kapitalizmus fejlődése Görögországban.

= Századok, 1983:4/804 Közlemények

 

BÁCSKAI Vera: A görög kereskedők szerepe a főváros polgárosodásában.

= Barátság, 13(2006)2:4957-4960.

 

BÁNKUTI Imre: A németi görögök Tokajba telepítése 1705-ben.

= Történelmi Szemle, 12(1969)3-4:208-212.

 

BÁTI Anikó: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából.

Szerkesztette: Eperjessy Ernő, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1996., 243 p.

= Ethnographia, 110(1999)1:200-201.

 

BELLAAGH Aladár: Voltak-e a magyarok a görög keleti egyház hívei a X. században?

= Történelmi szemle, 3(1914)2:315-319.

 

BORDÁS Veronaika: Görög világ Magyarországon.  = National Geographic Magyarország, 2(2004)8:48-53.

 

 

C


CSENGERI János:Tanáraink görög földön  = Budapesti szemle (1873-1944), 21(1893)75. kötet, 201:459-474.

 

 

D


DIÓSZEGI  György Antal: Félezer éves görög jelenlét Debrecen városában

= Debreceni szemle, 19(2011)1:76-82.

 

DIÓSZEGI  György - DIÓSZEGI  Krisztina: A  Rákócziak hegyaljai szőlőbirtokai és a görög kereskedők, 1631-1711

= Széphalom : a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 21. kötet, (2011):273-287.
 
DOBROSSY István: A miskolci görög-ortodox közösség XVIII-XIX századi görög és magyar feliratú síremlékei.
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2000)10. kötet :177-191.
 
DOBROSSY István: Görög, magyar zsidó boltok és üzletek Miskolc belvárosában a 18-19. században

= A Hermen Ottó Múzeum évkönyve, 44(2005):237-259.

 

 

E


ÉRSZEGI Géza:Szent István görög nyelvű okleveléről  = Levéltári szemle, 38(1988)3:3-13.

 

 

F


FARKAS Anna: A magyarországi görög nemzetiség oktatásról a nyelvhasználat tükrében

= Pro minoritate, (2012. Tavasz):194-209.
 
FENYVESILászló: A budai szandzsák görögkeleti központjainak görög diaszpórája a 16. században.
= Századok, 120(1986)1:123-162.
 
FOKASZ Nikosz: Sina Simon 1810-1876 : Kétszáz éve született a magyar tudomány és kultúra görög mecénása
= Magyar tudomány, 171(2010)8:990-993.
 
FÜVES Ödön: Egy pesti görög könyvtára1820-ban. = Magyar Könyvszemle, 82(1966)3:245-247.
 
FÜVES Ödön: Görög imaház alapítása Sopronban = Soproni szemle, 20(1966)3:265.
 
FÜVES Ödön: A pesti görögök temetkezése. = Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungaricae, (1967)43:164-166.
 
FÜVES Ödön: Görögök a Duna-Tisza közén. = Antik Tanulmányok, 13(1966)
 
FÜVES Ödön: Az 1821. évi görög szabadságharc és Magyarország.
= Századok, 107(1973)1:106-113.
 
FÜVES Ödön: Soproni görög diákok a görögök forradalmi társaságában (1796)
= Soproni szemle, 27(1973)3:264.
 

 

G


Görög földön. Emlékkönyv a magyar tanárok 1893. évi tanulmányútjáról. Budapest, 1895
= Archaeológiai értesítő,(1895)[15. kötet]3:260-265.
 
Görög földön. Emlékkönyv a magyar tanárok 1893-ik évi tanulmány-útjáról; szerkesztették Csengeri János és Pasteiner Gyula. Buda-Pest, 1895
= Budapesti szemle (1873-1944), 23(1895)[83. kötet]225:472-473.
 
Görög Ifjúsági Egyesület hétköznapjai  = Barátság, 16(2009)5:6212.
 
A görög kölcsön  = Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. március 28.)87:3.

 

Görögök Budapesten.: A kötetet szerkesztette: Fokasz Nikosz

= Budapesti Negyed, 14(2006. tél)4(54)

 

Görög Katholikus Szemle  = Századok, 50(1916)7-8:540.

 

Görög Katholikus Szemle  = Századok, 51(1917)9-10:634.
 
Görögök Budapesten.: A kötetet szerkesztette: Fokasz Nikosz
= Budapesti Negyed, 14(2006. tél)4(54)
 
GYÓNI Mátyás: Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia. Budapest, 1940. (Magyar-görög tanulmányok, 12.)
= Századok, 77(1943)4-6:258-259.
 
 
H

HARDICSAY Péter: Magyarok görög- és törökföldön(Sakkozóink külföldön)
= Magyar sakkvilág, 10(2012)8:8-13.
 
HAUPT Erik: Egy régi görög család  = Barátság, 14(2007)1:5250-5251.
 
HERING, Gunnar: A tokaji görög kereskedelmi társaság belső rendje és 1801-ben elrendelt felosztása
= Kisebbségkutatás, (1991-1992)4:400-401.
 
HETÉNYI István: Beloiannisz : fejezetek egy magyarországi görög falu történetéből
= Honismeret, 10(1982)5:28-31.
 
HODINKA Antal: A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának ügye, 1735-1772.
Budapest: 1912 – p. 30—31
 
HORVÁRH László: Görög és zsidó szatócsok Kapuvárott a 18. század középső harmadában
= Soproni szemle, 65(2011)1:42-46.
 
HORVÁRT Rita: A Borsod vármegyei görög kereskedők összeírása
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (1997)9. kötet :134-164.
 
 
I

 

 

J


JAKUS Lajos: Egy váci görög kereskedőcsaládjának kalandjai 1768-ban

= Honismeret, 15(1987)5:35-37.

 

 

K


KECSKÉS Judit: A miskolci görög-ortodox közösség nevei a XVIII-XIX században
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2000)10. kötet :193-205.
 
KIRÁLY Péter: A pesti görögök nyelvi vitái  = Századok, (1983)3:600.

 

KŐ Pál: A görög-magyar szobrász – Rigasz Hondromatidisz (1942-1996)

= Magyar napló, 12(2000)3:107-108.

 

 

L


 

 

M


Magyar-görög üzleti találkozó Budapesten. = Loginfo, 17(2007)3-4:33.
 
 
N

NAGY Gábor: Görög-amerikai az USA új budapesti nagykövete: családi szálak
= HVG, 31(2009)42[1585]:18-19.
 
NAGY Márta: Asszimilációs utak a magyarországi görög diaszpóra egyházművészetében
= A debreceni Déri Múzeum kiadványai (A debreceni Déri Múzeum Évkönyve), (2004)77:251-260.
 
 
O

 

 

Ö


 

 

P


PAPP Izabella: Görög kereskedők a Jászkunságban
= Zounuk (a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve), (1987)2:303-321.
 
PAPP Izabella: Popovics József karcagi görög pap síremléke
= Honismeret, 22(1994)4:37-40.
 
PAPP Izabella: Egy tudós görög a Kiskunságban : Zavarasz György (1744-1804).
= Zounuk (a Szolnok Megyei Levéltár évkönyve), (2000)15:123-150.
 
PAULER Gyula: II. Géza orosz-görög háborúi. (1148-1156.) 1-2.
= Hadtörténelmi Közlemények, (1890)1-19:273-285.
 
PETRIEdit: A görögök közvetítő kereskedelme a 17-19. századi Magyarországon
= Századok, 130(1996)1:69-104.
 
POHL Artur: Illír-görög városok pénzei Magyarországon

= Az Érem, 22(1966)26-36:309-312.

 

 

R


 

 

 

S


SASVÁRI László – DIÓSZEGI György Antal: Az egyház és a vallás jelentősége az első diaszpóra görögségének az életében.
= Ethnica, 7(2005)4:127-128.
 
SCHÄFER László: A görögök vezetőszerepe a magyarországi kapitalizmus kialakulásában.
= Közgazdasági Szemle, (1930):32-54., 109-141.
 
SEIRINIDOU, Vasso – P. ZSUPÁN Edina: Görög diaszpóra a Habsburg monarkchiában (17-19. század)
= Budapest negyed, 14(2006)4-5:63-74.
 
 
SZ

Cs. SZABÓ László görög hajónaplója  = Jöjjetek (keresztyén havi lap), 13(1960)3.
 
SZÉKELYNÉ KŐRÖSI Ilona: Megmentett görög könyvek  = Honismeret, 23(1995)6:119.
 
 
T

TÓTH György: A görög keleti magyarok  = Keresztény Magvető,42(1907)4:177.
 
TÓTH Iván: Törvényírók a Kr. e. 5. századi Athénban (Széljegyzet az ephialtési reformok történetéhez).
=Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)2-3:19-31.
 
TRÓCSÁNYI Zoltán: Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia. (Magyar-görög tanulmányok, szerkeszti Moravcsik Gyula. 12 sz.)
Budapest, 1940. A kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetemi Görög Filozófiai Intézet [kiadása]. 8-r., 95 + 1 sztlan l.
= Magyar könyvszemle, (1940)2:201-203.
 
 
U

UNGÁR László: Hajnóczy Iván: A kecskeméti görögség története. Budapest, 1939. (Magyar-görög tanulmányok, 8.)
= Századok, 75(1941)1-3:106.
 
 
Ü

 

 

V


VAJNA Tamás: Görög emigránskultúra: a magyarok hellénjei.  = HVG, 23(2001)20[1147]:79-81.

 

VÉGH Attila: Görög magyarok (Németh László, Kerényi Károly, Ungvárnémeti Tóth László)

= Magyar napló, 18(2006)4:55-58.

 

 

W


 

 

Z


 

 

ZS 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.