3897850
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
532
4450
11350
3876345
21505
73056
3897850

Te IP-címed: 44.213.60.33
2024-07-13 12:09

Bulgária : újságcikkek bibliográfiája

2013. február 18. hétfő, 20:07
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

Bulgária : újságcikkek bibliográfiája

 

Bulgária és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

     

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

     

 

 

A


ÁCS Zoltán: A bolgár, görög, és örmény országos önkormányzatok (1995-1998).  = Regio, 9(1998)4:72-85.

 

 

B


BÁTI Anikó: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából.

Szerkesztette: Eperjessy Ernő, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1996., 243 p.
= Ethnographia, 110(1999)1:200-201.
 
BERNÁTH Viktória: Magyarok Bulgáriában
= Hungarológia, 9(1997):244-254.
 
BORSÁNYIGyörgy(1931-1997): Georgi Dimitrov és a magyar munkásmozgalom
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok / szerk. Niederhauser Emil, Palotás Emil.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989 – p. 106-114.
 
BUR Márta: A katolikus bolgárok szerepéről Havasalföld, Erdély és a Bánság gazdasági életében(17–18. század). 
= Századok, 134(2000)4:933-950. Közlemények

 

 

C


 

 

D


DEMETER Gábor: Az osztrák-magyar és a bolgár külpolitika útkeresése 1908-1912 között.

= Világtörténet, 29(2007)ősz-tél:17-29.

 

DEMETER Gábor – SERES Attila: Beszámoló a 2005. október 27-30-i szófiai magyar-bolgár történész konferenciáról.

= Századok, 141(2007)1:253-257.

 

 

E


 

 

F


 

 

G


GERÉB Anna: Epizodi ot istoriâta na bălgaro-ungarskite filmovi vrăzki.Prev. Silviâ Ruseva.
= Haemus, (1996)3-4:50-51, 53-55.
 
GERÉB Anna: Epizódok a bolgár-magyar filmkapcsolatok történetéből.
= Haemus, (1996)3-4:29-31, 33.
 
GERICSJózsef (1931-2007): Nagy Konstantin adománylevelének helye és szerepe Magyarország és Bulgária korai történetében
In: Szent István-emlékülés Székesfehérvárott: 1988. augusztus 18. / [szerk. Farkas Gábor]. – Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 1989, p. 5-10.
 
GJUROV, Alexander: Fehér Géza helye a bolgár-magyar kulturális és tudományos kapcsolatokban a két világháború között.
= Somogy, 20(1992)3:68-73.
 
GJUROV, Alexander: A szófiai magyar követség az 1947-es Nikola Petkov elleni perről.
= Múltunk, 40(1995)1:118-136.
 
GJUROV, Alexander: Magyar természettudósok, orvosok és műszaki értelmiségiek Bulgáriában [1830-1914].
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, (1996):143-146.
 
GJUROV, Alexander: Ungarci za Aprilskoto văstanie.  = Haemus, (1996)2:40-43.
 
GJUROV, Alexander: A Kossuth-emigráció szerepe Bulgáriában (tanulmány)
= Hévíz (művészeti és művelődési folyóirat), 6(1998)4:37-44.
 
GJUROV, Alexander: A Kossuth-emigráció Bolgárországban.
= Haemus, 7(1998)1:34, 36-37.
 
GJUROV, Alexander: Košut i ungarskite emigranti v Bălgariâ.
= Haemus, 7(1998)1:36-37.
 
GJUROV, Alexander: A Kossuth-emigráció műszaki és egészségügyi hagyományteremtő tevékenysége Bulgáriában.
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 6(1998):89-93.
 
GJUROV, Alexander: A Ganz-gyár Bulgáriában.
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 5(1998):201-204.
 
GJUROV, Alexander: A magyar-bolgár kapcsolatok kezdetéről. [Tények, kútfők, hitregék.]
= Hévíz (művészeti és művelődési folyóirat), 7(1999)4:5-14.
 
GJUROV, Alexander: Bălgari i ungarci na futbolnite stadioni.
= Haemus, 9(2000)3:38-41.
 
GJUROV, Alexander: Bolgárok és magyarok a futballpályákon.
= Haemus, 9(2000)3:38-40.
 
GJUROV, Alexander: A bolgár-magyar kulturális és tudományos kapcsolatokról.
= Hévíz (művészeti és művelődési folyóirat), 9(2001)4:10-18.
 
GJUROV, Alexander: Az Al-Duna szabályozása és a gőzhajózás rendszeres beindítása a bolgár-magyar kapcsolatokban.
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 8(2001):55-59.
 
 
H

HÉTHY Zoltán: A magyar emigráció a mai Bulgária területén, 1849-1850 : Publikált források és feldolgozások bibliográfiája
In:Tanulmányok a bolgár - magyar kapcsolatok köréből a bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára / [szerkesztette Csavdar Dobrev, Juhász Péter, Petăr Mijatev] / [készült a Magyar Tudományos Akadémia Kelet-európai Irodalmak Tanszéki Kutatócsoportjának és a Bolgár Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének gondozásában] ; [írta Bárczi Géza et al.]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – p. 453-457.
 
 
I

ILLÉS Lajos: A "Felhők"-től "Az apostol"-ig – Petőfi bulgáriai fogadtatásának történetéből
= Kisebbségkutatás, 8(1999)4:494-498.
 
 
J

JAKÓCS Dániel: A magyar kultúra recepciója Bulgáriában 1878-1914 között
In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében : [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 1-5., elhangzott előadások] / [szerk. ... Jankovics József et al.] ; Budapest: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989. – 2., Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján. – 1991 – p. 610-617.
 
 
K

A Kossuth emigráció hétköznapjai Bulgária földjén
In: A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör értesítője, (1994), p. 50-81.
 
KARCZAG Ákos – SZABÓ Tibor: Vidin várának magyar vonatkozásairól
= Várak, kastélyok, templomok (történelmi és örökségturisztikai folyóirat, Pécs: 2005-), 6(2010)2:18-21
 
KIRÁLY Péter: A Naum-életírás a magyarokról.  = Századok, 110(1976)5:842-852. Közlemények

 

KIRÁLY Péter: Óbolgár forrás a 894–896. évi magyar–bolgár háborúról.

= Századok, 111(1977)2:320-328 Közlemények

 

KISBÁN Eszter: Bolgár hegyi falvak ösvényein. = Lányok évkönyve 1965. (1964):228-252.

 


 

L

 


 

 

M


MAGYAR István Lénárd: ,,Quaestio bulgarica’’ (A kereszténység felvétele Bulgáriában).
= Századok, (1982)5:839 Tanulmányok
 
MAKK Ferenc(1940-): Szent István és Bulgária : Saint Stephen and Bulgaria
In: Acta Universitatis Szegediensis : Acta Historica. – (1991) 93., III. Nemzetközi Hugarológiai Kongresszus : Szeged, 1191. augusztus 12-16. tiszteletére. Különszám., p. 3-8.
 
= Magyar Könyvszemle, (1911)1:93-95.
 
MELICH János:Bolgárok és szlávok.  = Magyar Nyelv, 1912
 
MRAVKAROVA, Maria M. – BUR Márta: A Rákóczi emigráció Törökországban : török iratok a szófiai Nemzeti Könyvtár
Orientalisztikai Osztályának anyagában
= Századok, 110(1976)6:1121-1130.
 
 
N

NAJDENOVA, Jonka: A magyar irodalom Bulgáriában
= Haemus, (1996)3-4:19-21. Bolgárul a kiadvány bolgár nyelvű részében p. 40-43.
 
NAJDENOVA, Jonka: Hungarológia Bulgáriában ─ "kívülről" és "belülről"
= Hungarológia, 2(2000)6:219-225.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
NIEDERHAUSER Emil (1923-2010): A bolgárok magyar szemmel
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok / szerk. Niederhauser Emil, Palotás Emil.
Budapest: Akadémia Kiadó, 1989 – p. 11-26.
 
NIEDERHAUSER Emil: Pejkovska, Penka: Bolgár-magyar kapcsolatok a két világháború közt.
= Klió (Debrecen: 1992-), (2001)1:107.
 
= Klió (Debrecen: 1992-), 14(2005)1:100-104.
 
NIEDERHAUSER Emil (1923-2010): Magyar tudósok Bulgáriáról
= Klió (Debrecen: 1992-), 14(2005)2:42.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
 
O

 

 

Ö


 

 

P


Petkov Dimitar. = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:477-478.
 
PÁSZTOR Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriában.
= Történelmi szemle, 17(1974)1-2:144.
 
PÁSZTOR Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriáról
In: Tanulmányok a bolgár - magyar kapcsolatok köréből a bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – p. 403-424.
 
PEJKOVSZKA, Penka: Iz episztoljarnoto naszledsztvo na Géza Fehér kato ucsen-balgariszt
[Fehér Géza mint bulgarista tudós levélhagyatékából].
= Izvesztija na Darzsavnite arhivi, 70(1995):74-108.
 
PEJKOVSZKA, Penka: Hungarian Universities and the Formation of the Bulgarian Intellectuals between 1918 and 1944
[A magyar egyetemek és a bolgár értelmiség formálódása, 1918–1944].
= Bulgarian Historical Review, (1998)3-4:215–234.
 
PEJKOVSKA, Penka: Ungarsko-bălgarski naučni vrăzki v etnografiâta v kraâ na 19 v. i părvata polovina 20 v.
= Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából, 3(2000):15-23.
 
PEJKOVSKA, Penka: Magyar-bolgár néprajztudományi kapcsolatok a 19. század végén és a 20. század első felében.
= Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából, 3(2000):24-32.
 
PEJKOVSZKA, Penka: Történeti hungarológia Bulgáriában a posztmodern korban.
= Világtörténet, 28(2006)ősz-tél:69-73.
 
PETROVA, Liana (Várna): A Kossuth-emigráció hatása a bolgár színházművészetre
= Színháztudományi szemle (Budapest ; ISSN 0133-9907), (1992)29:93-96.
 
PETKOVA, Adriana: Šumen i ungarskata emigraciâ
= Haemus, (1996)3-4:34-36.
 
PETKOVA, Ilka: Északnyugat-Bulgária és Magyarország balkáni kapcsolatai a XIII. Században
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok ; Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989 – p. 63-71.
 
 
R

RADEV, Stoân: Magyarok a bolgár kultúráról Bulgária töröktől való felszabadulásának időszakában
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok ; Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989 – p. 76-83.
 
 
S

st. a.: Képek Szófiából.  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 28.)30:491.
 
Senga Toru: Béla királyfi bolgár, halicsi és osztrák hadjárataihoz.
= Századok, (1988)1-2:36 Tanulmányok
 
SLAVINSKI, Petr: Kossuth Lajos és forradalmi magyar emigráció Bulgáriában
In: Tanulmányok a bolgár - magyar kapcsolatok köréből a bolgár állam megalapításának 1300. éfordulójára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – p. 425-452.
 
STRAUSZ Adolf: Sztambulov temetése után.
= Vasárnapi Újság, 42(1895. július 28.)30:485-486.
 
 
SZ

A Szófiai dráma...  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:496.
 
Sztambulov halála  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:480.
 
Sztambulov István, Bulgária volt miniszterelnöke, 1853-1895.
= Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:469-470.
 
Sztambulov István özvegye.  = Vasárnapi Újság, 42(1895. augusztus 18.)33:542.
 
Sztambulov utolsó leveleinek egyikéből  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:478.
 
SZABADOS György: Imre, Bulgária királya
In: Tanulmányok a középkori magyar történelemről: az I. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, 1999. július 2., előadásai. Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 1999 – p. 115-120.
 
SZTOJAN Radev: Az 1876-os bulgáriai áprilisi felkelés és Magyarország
= Századok, 106(1972)2:552.
 
 
T

TAKÁCS József: Az 1. bolgár hadsereg Dráva menti harcai a visszaemlékezés tükrében.
= Baranyai helytörténetírás 1970. Budapest: 1971 – p. 167-177.
 
TELBIZOV, Karol: Thököly Imre 1688. évi bulgáriai szerepéről
In: A Thököly-felkelés és kora. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983 – p. 173-178.
 
 
U

 

 

Ü


 

 

V


 

 

W


WALLACE, Claire: A fiatal nők kivándorlási hajlama Magyarországon, Bulgáriában és Csehországban
= Eszmélet, 12(2000)48:71.
 
 
Z

 

 

ZS 

 

 

 

Kedves Látogató!

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.