3310267
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
214
1288
4511
3300863
18538
28989
3310267

Te IP-címed: 34.204.172.188
2023-09-22 04:01

Bulgária : újságcikkek bibliográfiája

2013. február 18. hétfő, 20:07
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

Bulgária : újságcikkek bibliográfiája

 

Bulgária és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

 

 

     

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

     

 

 

 

Ez az oldal  folyamatos adatfeltöltés alatt áll!

Az oldal utolsó módosítása: 2016. május 4. 16:08

 

 

 

A


ÁCS Zoltán: A bolgár, görög, és örmény országos önkormányzatok (1995-1998).  = Regio, 9(1998)4:72-85.

 

 

B


BÁTI Anikó: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek néprajzából.

Szerkesztette: Eperjessy Ernő, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1996., 243 p.
= Ethnographia, 110(1999)1:200-201.
 
BERNÁTH Viktória: Magyarok Bulgáriában
= Hungarológia, 9(1997):244-254.
 
BORSÁNYIGyörgy(1931-1997): Georgi Dimitrov és a magyar munkásmozgalom
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok / szerk. Niederhauser Emil, Palotás Emil.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989 – p. 106-114.
 
BUR Márta: A katolikus bolgárok szerepéről Havasalföld, Erdély és a Bánság gazdasági életében(17–18. század). 
= Századok, 134(2000)4:933-950. Közlemények

 

 

C


 

 

D


DEMETER Gábor: Az osztrák-magyar és a bolgár külpolitika útkeresése 1908-1912 között.

= Világtörténet, 29(2007)ősz-tél:17-29.

 

DEMETER Gábor – SERES Attila: Beszámoló a 2005. október 27-30-i szófiai magyar-bolgár történész konferenciáról.

= Századok, 141(2007)1:253-257.

 

 

E


 

 

F


 

 

G


GERÉB Anna: Epizodi ot istoriâta na bălgaro-ungarskite filmovi vrăzki.Prev. Silviâ Ruseva.
= Haemus, (1996)3-4:50-51, 53-55.
 
GERÉB Anna: Epizódok a bolgár-magyar filmkapcsolatok történetéből.
= Haemus, (1996)3-4:29-31, 33.
 
GERICSJózsef (1931-2007): Nagy Konstantin adománylevelének helye és szerepe Magyarország és Bulgária korai történetében
In: Szent István-emlékülés Székesfehérvárott: 1988. augusztus 18. / [szerk. Farkas Gábor]. – Székesfehérvár : Fejér M. Lvt., 1989, p. 5-10.
 
GJUROV, Alexander: Fehér Géza helye a bolgár-magyar kulturális és tudományos kapcsolatokban a két világháború között.
= Somogy, 20(1992)3:68-73.
 
GJUROV, Alexander: A szófiai magyar követség az 1947-es Nikola Petkov elleni perről.
= Múltunk, 40(1995)1:118-136.
 
GJUROV, Alexander: Magyar természettudósok, orvosok és műszaki értelmiségiek Bulgáriában [1830-1914].
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, (1996):143-146.
 
GJUROV, Alexander: Ungarci za Aprilskoto văstanie.  = Haemus, (1996)2:40-43.
 
GJUROV, Alexander: A Kossuth-emigráció szerepe Bulgáriában (tanulmány)
= Hévíz (művészeti és művelődési folyóirat), 6(1998)4:37-44.
 
GJUROV, Alexander: A Kossuth-emigráció Bolgárországban.
= Haemus, 7(1998)1:34, 36-37.
 
GJUROV, Alexander: Košut i ungarskite emigranti v Bălgariâ.
= Haemus, 7(1998)1:36-37.
 
GJUROV, Alexander: A Kossuth-emigráció műszaki és egészségügyi hagyományteremtő tevékenysége Bulgáriában.
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 6(1998):89-93.
 
GJUROV, Alexander: A Ganz-gyár Bulgáriában.
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 5(1998):201-204.
 
GJUROV, Alexander: A magyar-bolgár kapcsolatok kezdetéről. [Tények, kútfők, hitregék.]
= Hévíz (művészeti és művelődési folyóirat), 7(1999)4:5-14.
 
GJUROV, Alexander: Bălgari i ungarci na futbolnite stadioni.
= Haemus, 9(2000)3:38-41.
 
GJUROV, Alexander: Bolgárok és magyarok a futballpályákon.
= Haemus, 9(2000)3:38-40.
 
GJUROV, Alexander: A bolgár-magyar kulturális és tudományos kapcsolatokról.
= Hévíz (művészeti és művelődési folyóirat), 9(2001)4:10-18.
 
GJUROV, Alexander: Az Al-Duna szabályozása és a gőzhajózás rendszeres beindítása a bolgár-magyar kapcsolatokban.
= Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből, 8(2001):55-59.
 
 
H

HÉTHY Zoltán: A magyar emigráció a mai Bulgária területén, 1849-1850 : Publikált források és feldolgozások bibliográfiája
In:Tanulmányok a bolgár - magyar kapcsolatok köréből a bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára / [szerkesztette Csavdar Dobrev, Juhász Péter, Petăr Mijatev] / [készült a Magyar Tudományos Akadémia Kelet-európai Irodalmak Tanszéki Kutatócsoportjának és a Bolgár Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének gondozásában] ; [írta Bárczi Géza et al.]. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – p. 453-457.
 
 
I

ILLÉS Lajos: A "Felhők"-től "Az apostol"-ig – Petőfi bulgáriai fogadtatásának történetéből
= Kisebbségkutatás, 8(1999)4:494-498.
 
 
J

JAKÓCS Dániel: A magyar kultúra recepciója Bulgáriában 1878-1914 között
In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében : [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 1-5., elhangzott előadások] / [szerk. ... Jankovics József et al.] ; Budapest: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989. – 2., Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján. – 1991 – p. 610-617.
 
 
K

A Kossuth emigráció hétköznapjai Bulgária földjén
In: A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör értesítője, (1994), p. 50-81.
 
KARCZAG Ákos – SZABÓ Tibor: Vidin várának magyar vonatkozásairól
= Várak, kastélyok, templomok (történelmi és örökségturisztikai folyóirat, Pécs: 2005-), 6(2010)2:18-21
 
KIRÁLY Péter: A Naum-életírás a magyarokról.  = Századok, 110(1976)5:842-852. Közlemények

 

KIRÁLY Péter: Óbolgár forrás a 894–896. évi magyar–bolgár háborúról.

= Századok, 111(1977)2:320-328 Közlemények

 

KISBÁN Eszter: Bolgár hegyi falvak ösvényein. = Lányok évkönyve 1965. (1964):228-252.

 


 

L

 


 

 

M


MAGYAR István Lénárd: ,,Quaestio bulgarica’’ (A kereszténység felvétele Bulgáriában).
= Századok, (1982)5:839 Tanulmányok
 
MAKK Ferenc(1940-): Szent István és Bulgária : Saint Stephen and Bulgaria
In: Acta Universitatis Szegediensis : Acta Historica. – (1991) 93., III. Nemzetközi Hugarológiai Kongresszus : Szeged, 1191. augusztus 12-16. tiszteletére. Különszám., p. 3-8.
 
= Magyar Könyvszemle, (1911)1:93-95.
 
MELICH János:Bolgárok és szlávok.  = Magyar Nyelv, 1912
 
MRAVKAROVA, Maria M. – BUR Márta: A Rákóczi emigráció Törökországban : török iratok a szófiai Nemzeti Könyvtár
Orientalisztikai Osztályának anyagában
= Századok, 110(1976)6:1121-1130.
 
 
N

NAJDENOVA, Jonka: A magyar irodalom Bulgáriában
= Haemus, (1996)3-4:19-21. Bolgárul a kiadvány bolgár nyelvű részében p. 40-43.
 
NAJDENOVA, Jonka: Hungarológia Bulgáriában ─ "kívülről" és "belülről"
= Hungarológia, 2(2000)6:219-225.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
NIEDERHAUSER Emil (1923-2010): A bolgárok magyar szemmel
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok / szerk. Niederhauser Emil, Palotás Emil.
Budapest: Akadémia Kiadó, 1989 – p. 11-26.
 
NIEDERHAUSER Emil: Pejkovska, Penka: Bolgár-magyar kapcsolatok a két világháború közt.
= Klió (Debrecen: 1992-), (2001)1:107.
 
= Klió (Debrecen: 1992-), 14(2005)1:100-104.
 
NIEDERHAUSER Emil (1923-2010): Magyar tudósok Bulgáriáról
= Klió (Debrecen: 1992-), 14(2005)2:42.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
 
O

 

 

Ö


 

 

P


Petkov Dimitar. = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:477-478.
 
PÁSZTOR Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriában.
= Történelmi szemle, 17(1974)1-2:144.
 
PÁSZTOR Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriáról
In: Tanulmányok a bolgár - magyar kapcsolatok köréből a bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – p. 403-424.
 
PEJKOVSZKA, Penka: Iz episztoljarnoto naszledsztvo na Géza Fehér kato ucsen-balgariszt
[Fehér Géza mint bulgarista tudós levélhagyatékából].
= Izvesztija na Darzsavnite arhivi, 70(1995):74-108.
 
PEJKOVSZKA, Penka: Hungarian Universities and the Formation of the Bulgarian Intellectuals between 1918 and 1944
[A magyar egyetemek és a bolgár értelmiség formálódása, 1918–1944].
= Bulgarian Historical Review, (1998)3-4:215–234.
 
PEJKOVSKA, Penka: Ungarsko-bălgarski naučni vrăzki v etnografiâta v kraâ na 19 v. i părvata polovina 20 v.
= Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából, 3(2000):15-23.
 
PEJKOVSKA, Penka: Magyar-bolgár néprajztudományi kapcsolatok a 19. század végén és a 20. század első felében.
= Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából, 3(2000):24-32.
 
PEJKOVSZKA, Penka: Történeti hungarológia Bulgáriában a posztmodern korban.
= Világtörténet, 28(2006)ősz-tél:69-73.
 
PETROVA, Liana (Várna): A Kossuth-emigráció hatása a bolgár színházművészetre
= Színháztudományi szemle (Budapest ; ISSN 0133-9907), (1992)29:93-96.
 
PETKOVA, Adriana: Šumen i ungarskata emigraciâ
= Haemus, (1996)3-4:34-36.
 
PETKOVA, Ilka: Északnyugat-Bulgária és Magyarország balkáni kapcsolatai a XIII. Században
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok ; Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989 – p. 63-71.
 
 
R

RADEV, Stoân: Magyarok a bolgár kultúráról Bulgária töröktől való felszabadulásának időszakában
In: Bulgária 681-1981 : Tanulmányok ; Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989 – p. 76-83.
 
 
S

st. a.: Képek Szófiából.  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 28.)30:491.
 
Senga Toru: Béla királyfi bolgár, halicsi és osztrák hadjárataihoz.
= Századok, (1988)1-2:36 Tanulmányok
 
SLAVINSKI, Petr: Kossuth Lajos és forradalmi magyar emigráció Bulgáriában
In: Tanulmányok a bolgár - magyar kapcsolatok köréből a bolgár állam megalapításának 1300. éfordulójára. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – p. 425-452.
 
STRAUSZ Adolf: Sztambulov temetése után.
= Vasárnapi Újság, 42(1895. július 28.)30:485-486.
 
 
SZ

A Szófiai dráma...  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:496.
 
Sztambulov halála  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:480.
 
Sztambulov István, Bulgária volt miniszterelnöke, 1853-1895.
= Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:469-470.
 
Sztambulov István özvegye.  = Vasárnapi Újság, 42(1895. augusztus 18.)33:542.
 
Sztambulov utolsó leveleinek egyikéből  = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 21.)29:478.
 
SZABADOS György: Imre, Bulgária királya
In: Tanulmányok a középkori magyar történelemről: az I. Medievisztikai PhD-konferencia, Szeged, 1999. július 2., előadásai. Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 1999 – p. 115-120.
 
SZTOJAN Radev: Az 1876-os bulgáriai áprilisi felkelés és Magyarország
= Századok, 106(1972)2:552.
 
 
T

TAKÁCS József: Az 1. bolgár hadsereg Dráva menti harcai a visszaemlékezés tükrében.
= Baranyai helytörténetírás 1970. Budapest: 1971 – p. 167-177.
 
TELBIZOV, Karol: Thököly Imre 1688. évi bulgáriai szerepéről
In: A Thököly-felkelés és kora. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983 – p. 173-178.
 
 
U

 

 

Ü


 

 

V


 

 

W


WALLACE, Claire: A fiatal nők kivándorlási hajlama Magyarországon, Bulgáriában és Csehországban
= Eszmélet, 12(2000)48:71.
 
 
Z

 

 

ZS 

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!

 

Honlapunk, majd minden oldala  folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll.

Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom.

Ez az adatbázis sohasem zárható le teljesen, újabb és újabb adatokkal egészülhet ki vagy módosulhat a már meglévő anyag is.

Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

Ezért kérjük, tiszteljenek meg bizalmukkal és ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket juttasák el hozzánk!

 

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.