3834819
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
2492
1499
12622
3805280
31530
72280
3834819

Te IP-címed: 3.230.173.188
2024-06-15 12:15

Németország : újságcikkek bibliográfiája

2012. június 12. kedd, 16:03

 

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL 

 

 

 

 

NÉMETORSZÁG : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

 

 
A

25 éves a menekültek jogállásának biztosítása.  = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 9(1977)1:1.
 
30 év Kastlban : 30 jahre in Kastl – p. 152.
In: A Magyar Gimnázium Évkönyve: Jahresbericht des 1987/88., Kastl ü. Amberg: 1988 – 176 p.
 
Alakítsuk meg a Nemzetőr Könyvbarátok Körét.
= Nemzetőr (München), 27(1982. március 15.)384:8.
 
Amerikai szenátorok Lezsák Sándor védelmében.
= Nemzetőr (München), 30(1985. dec. – 1986. jan.)429-430:11.
 
Ávosok hamis útlevéllel Nyugaton.  = Nemzetőr (München), 22(1977 május)326:9.
 
ACZÉL Mária: Az emigráció irodalma a frankfurti könyvvásáron
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 24(1979. december-január)346:8.
 
ÁDÁMFI György: Emigráns vagy külföldi-(magyar)?
= Nemzetőr (München), 38(1993. szeptember)521:5., 8.
 
ÁLDÁSY Antal: A düssedorfi és karlsruhei levéltárakról.  = Magyar Könyvszemle, (1911)4:293-300.
 
ALEXA Károly: Borbándi Gyula: Józan és bölcs számvetés – A magyar emigráció életrajza 1945-1985. (Könyvismertetés)
= Confessio, 11(1987)3:125-128.
 
ALSZEGHY Zsolt: A középkori szellem kifejezése.  = Élet, (1931)4.
A német képzőművészet és a magyar irodalom szellemi kapcsolata a középkorban.
 
A. R.: A katonai emigráció kialakulása.
= Hungaria (München), (1953. május 29.):3-4.
 
ASZTALOS Miklós: A wittenbergi egyetem magyar hallgatóinak nyelvismerete a XVI. században.               
= Philologiai Egyetemes Közlöny, (1934)1-3.
Adatok a magyar kálvinizmus wittenbergi eredetéhez.
 
 
B

 


 
Bajok a Szabad Európa Rádió körül
        = Hídfő (Saarbrücken, Németország), 26(1973. július)644-645:10.
 
Bartók Béla halálának 30 évfordulóján a Magyar kulturális Munkaközösség zenei emlékestje. [München: 1975. október 30.]
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:6.
 
A berlini szabadkőművesek is gyászolják Nagy Frigyest. = Magyar Hírmondó, 1786. szept. 30.
 
Búcsúzik a KMÉM-Pax Romana. = Bécsi Napló (Ausztria), 30(2009. március-április)2:12
 
y. n.: Búcsú Kerecsendi Kiss Mártontól 1917 – 1990
= Nemzetőr (München), 34[35](1990. június)481:9.
 
Borbándi Gyula Torontóban.
= Nemzetőr (München), 34[35](1990. november)487:6.
 
Budapesti levél.  = Nemzető(München), 22(1977 május)326:2.
 
A Burg Kastl-i magyar iskoláért!
= Új Hungária (München), 17(1969. november 28.)48:5.
 
BABITS Mihály: Könyvpropaganda és könyvégetés. = Nyugat, (1933)10-11.
Kritikai reflexiók a berlini könyvégetéshez és magyar könyvnaphoz
 
BALÁZS Péter: Francia filozófusok Németorszában (Michel Espagne: En deçá du Rhin. L’Allemagne des philosophes français
au XIXe sie`cle. Paris, Cerf, 2004).
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)2:215-216.
 
BALLA Tibor: Wolfgang Etschmann – Tamara Scheer – Erwin A. Schmidl: An der Grenze. Der erste Einrückungstermin des
             Bundesheeres und der Einsatz während er Ungarnkrise 1956.
= Hadtörténeti Közlemények, (2007)3:1096-1098.
 
BÁRÁNYNÉ DROVETZKY Márta (Sydney): Ecseri lakodalmas a Sidney-i operaházban
= Nemzetőr (München), 25(1980. október 15.)367:8-9.
 
BÁRDOS Eszter (Párizs): Felszállott a páva a párizsi vármegyeházra.
= Nemzetőr (München), 25(1980. október 15.)367:9.
 
BÁRTFAI Erzsébet: Ki fogja képviselni az emigrációban a nemzeti érzelműmunkásságot?
= Hungaria (München), 1949. szeptember 15.
 
BÉKÉS Csaba: Horváth István: Az elszalasztot lehetőség. A magyar-német kapcsolatok, 1980-1991.
= Külügyi Szemle, (2009)3.
 
BERLÁSZJenő: A német lovagrend bécsi levéltára : "Ungarn"-csoport.
= Levéltári közlemények, 15(1937)1:74-83.
 
BOBA Dóra: Német utazók Magyarországon a 18. században.  = Világtörténet, 21(1999)ősz-tél:28-41.
 
BODNÁR Gábor: Búcsú a főcserkésztől. Kisbarnaki Farkas Ferenc (1882. május 27. – 1980. április 14.)
= Nemzetőr (München), 25(1980. július-augusztus)364-365:5.
 
BODNÁR Gábor: Magyar cserkészet 1981-ben. I.
= Nemzetőr (München), 27(1982. március 15.)384:8.
 
BODNÁR Gábor: Magyar cserkészet 1981-ben. II.
= Nemzetőr (München), 27(1982. április 15.)385:3.
 
BODNÁR Gábor: Magyar cserkészet szerte a nagyvilágban.
= Nemzetőr (München), 36[37](1992. december)512:8.
 
BODRI Ferenc: Fenyő Miksa a müncheni Új Európában. Az önéletírás kevésbé ismert zárófejezetei.
= Kommentár (Budapest, ISSN 1216-1047), 1(1992)6:15-22.
 
Dr. BOKOR Imre: Kádár János – a tömeggyilkos : Ami Moldova György könyvéből kimaradt.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2009. december – 2010. január)713-714:6.
 
BONHARDT Attila: Kisbarnaki Farkas Ferenc és a rendelkezésre álló levéltári dokumentumok.
= Hadtörténeti Közlemények, (2007)1:203-220.
 
BORBÁNDI Gyula
BORBÁNDI Gyula: A Teleki-Perényi terv nyugati magyar ellenkormány létesítésére
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:155-170
 
BORBÁNDI Gyula: Magyar iskolák Kanadában,(Tamás József: Magyar iskolák Kanadában , Montreal: 1966.) : [ismertetés]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 12(1969)2:179-180.
 
BORBÁNDI Gyula: Izraeli görbe tükör (Kishont Ferenc: Humoreszk, Tel Aviv: 1967.) : [ismertetés]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 12(1969)2:175-176.
 
BORBÁNDI Gyula: A 70 éves Határ Győző köszöntése.
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), (1984)4:425-426.
 
BORBÁNDI Gyula: Kik formálták a Szabad Európa Rádiót?
= Heti Magyarország, 30(1993)49:31.
 
BORBÁNDI Gyula: Nyugat-európai magyarok. A szülőföld vonzásában és taszításában
= Magyar napló, 10(1998)4:35-39.
 
BORBÁNDI Gyula:1956 – emigráns szemmel.= Kultúra és közösség, 18(1991)3:48-52.
 
BORBÁNDI Gyula: Az ezredvég felé. = Forrás, 24(1992)9:2-25.
 
BORBÁNDI Gyula: Illyés-felejtés? = Hitel, 5(1992. november)3:6-9.
 
BORBÁNDI Gyula: Négy nap Illyés Gyulával. = Kortárs, 36(1992)10:10-17.
 
BORBÁNDI Gyula: A hatvan év előtti magyar exodus
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 49[50](2005. november)665:9.
 
BORBÁNDI Gyula: Az emigráns politika új útjai. = Mikes International, 6(2006)2.
 
BORBÁNDI Gyula: Az 1956-os forradalom és a magyar emigráció
= Nyelvünk és kulturánk (Budapest: ),  (2006)145:22-27.
 
Borbándi Gyula Torontóban.
= Nemzetőr (München), 34[35](1990. november)487:6.
 
SAÁRY Éva: Búcsú Borbándi Gyulától 1919-2014.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 57[59](2014. szeptember)767[769]:6.
 
BORSÁNYI Julián: Volt-e német és magyar vezérkaroknak valamiféle szerepük Kassa 40 év előtti bombázásában? II. rész.
= Magyar Élet (Kanada: Toronto), 1981. április 18. – p. 9.
 
BOTKA T.: Porosz toborzás Magyarországon. = Új Magyar Múzeum, (1860)II-III.
 
BRANDT György: Titkos iratok a porosz levéltárból. Az első hungarológiai központ megalapításának körülményeiről
= Hungarológiai évkönyv, 11(2010)1:135-141.
Interneten itt olvasható:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
BULLA Béla: Glaser Lajos: A karlsruhei gyűjtemények magyar vonatkozású térképanyaga.
A Térképészeti Közlöny 6. sz. különfüzete. Budapest, 1933.
= Levéltári közlemények, 12(1934)1-4:182-184.
 
 
C

A Canberrai Magyar Klub és a követség. [Ausztrália]
= Nemzetőr (München), 25(1980. április)361:8.
 
CZELLÁR Judit: Magyar „műhely” Genfben.
= Nemzetőr (München), 38(1993. november)523:6.
 
CZELLÁR Judit: Fél évszázados hűség.
[Pósvay György evangélikus lelkipásztor lelkésszé avatásának 50 évfordulója.]
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. december)524:8.
 
 
CS

A Csehszlovákia Magyarok Nemzeti Bizottmánya
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. március 15.)372:9.
 
80 éves a magyar cserkészet.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. május)517:8.
 
Cserkészeink jubileumi táborozása. = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:6.
 
Cserkészetünk rendezvényei : jubileumi cserkésztábor Svédországban.
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:5., 8.
 
Cserkésztábor a hóban. = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 9(1977)1:1.
 
CSAPÓ Endre (Sydney): Így látja egy emigráns...
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 35[36](1991. november)494:5.
 
Dr. CSERNOHORSZKY Vilmos
Csernohorszky Vilmoshoz (Márai Sándor levelei)
= Műhely (Győr: 1978-, ISSN 0138-922X), 23(2000)2-3:138-143.
 
Csernohorszky Vilmos visszaemlékezése (Márai Sándorról)
= Műhely (Győr: 1978-, ISSN 0138-922X), 23(2000)2-3:164-166.
 
Dr. Cs[ernohorszky] V[ilmos]: Lugánói tanulmányi Napok
= Nemzetőr (München), 23(1978. december – 1979. január)345-346:8.
 
Dr. CSERNOHORSZKY Vilmos: Nyílt levél Lőrincze Lajoshoz.
= Nemzetőr (München), 23(1978. szeptember)342:1.
 
CSERNOHORSZKY Vilmos: Emigránsok, kint és bent.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. június 15.)386:1-2.
 
CSERNOHORSZKY Vilmos: Az emigrációs magyar irodalom – ahogyan ők látják.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 31[32](1987. február 15.)442:3., 6.
 
CSERNOHORSZKY Vilmos: "Ne bántsd a magyart" : A trianoni Magyarország kultúrpoltikája
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 32(1987. július-augusztus)448:1, 4.
 
CSERNOHORSZKY Vilmos: Helyreigazítás Ferdinandy György egyes állításaival kapcsolatban.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 32[33](1988. február 15.)454:6.
 
CSERNOHORSZKY Vilmos: Még egyszer a nyugati magyar irodalomról. II.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 32[33](1988. április 15.)456:5.
 
CSERNOHORSZKY Vilmos: Kinek nem kell a nyugati magyarság?
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 35[36](1991. november)499:5-6.
 
Csernohorszky Vilmos Esztergom díszpolgára.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. november)523:6.
 
dr. NEMES Csaba: In memoriam dr. med. Csernohorszky Vilmos. 1929. augusztus 17. – 2011. január 3.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 54[56](2011. március)728:4.
 
SAÁRY Éva: Búcsú Csernohorszkyné Farkas Katalintól
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2008. május)694:5.
 
SAÁRY Éva: Csernohorszky Vilmos portréja
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2009. október)711:5.
 
SAÁRY Éva: Búcsú Csernohorszky Vilmostól
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 54[56](2011. január-február)726-727:4.
 
CSEHI Gyula: Börne, vagy az első német emigráns  = Korunk (Kolozsvár: 1926- ), 11(1936)12:1050-1051.
 
 
D

Díszsírhely Párizsban 56 mártírjainak : Kasza Levente interjúja Méray Tiborral
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 31[32](1987. szeptember 15.)449:4.
 
A Düssedorf-i Magyarok Egyesülete.
= Nemzetőr (München), 23(1978. december – 1979. január)345-346:9.
 
DÁMOSY Dóra: A németek és mítoszaik.Herfried Münkler: Die Deutschen und Ihre Mythen.
= Külügyi Szemle, (2009)4. szám.
 
DARVAS Katalin – PÉNZES István: In memoriam dr. Csernohorszky Vilmos : 1929. augusztus 17 - 2011. január 03.
= Aneszteziológia és Intenzív Terápia (ISSN 0133-5405); 41(2011)1:49-51. : ill.
 
DEÁK Ágnes: Eötvös József uralkodó eszméinek németországi recepciójáról.
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2005)3:140-146.
 
DEMBINSZKI Tamás: In memoriam [Balogh Zoltán 1943-2003]
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 48[49](2004. március)645:9.o
 
DÓKA Klára: Az 1848-1849-es magyar polgári forradalommal kapcsolatos források a koblenzi és karlsruhei levéltárakban.
= Levéltári szemle, (1986)1:50-61.
 
DOMBRÁDY Lóránd: Vörös János a Magyar Királyi Honvéd Vezérkar élén Magyarország német megszállásának időszakában
(1944. április 19-1944. október 16.).
= Hadtörténeti Közlemények, (2007)1:3-72.
 
DORMÁNDY Géza: Magyar csapatok az 1813. évi drezdai csatában. 1-3.
= Hadtörténelmi Közlemények,  1914. 76-113., 2 t.; 262-281., 3 t.; 442-457., 1 rajz.
 
DURAY Miklós: Nyílt levél a Nyugat-Európában működő Erdélyi Magyar Ifjúsági Szervezetnek
=Motolla (Graz-München: 1986-1990), európai magyar ifjúsági lap, (1988. szeptember 1.)3:6
 
Duray Miklós magánzárkában : Orvosi rendeletre sem kapja meg az életben maradáshoz szükséges májdiétát.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 29(1984. szeptember 15.)414:1.
 
 
E

1948 március 15 – 1919 március 19 : Petőfi Sándor – Kun Béla : A budapesti diáktüntetések epilógusa.
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. május 25.)617:2.
 
Egyház és Haza mártírja. [Mindszenty József bíboros] 
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:1.
 
Az egység jegyében. [Központi Szövetség, 1970. szeptember 26-27.]  = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:1.
 
Elkészült a Gloria Victis
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 11(1966. augusztus)197:12.
 
Emigráció a hazáért – kiállítás Budapesten.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 36[37](1992. november)511:8.
 
Emigráció a hazáért – a kiállítás hazai visszhangja.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. március)515:6.
 
Az „Emigráció a hazáért” Mozgalom Floridai Csoportjának tájékoztatója.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. március)515:6.
 
Az „Emigráció a hazáért” Mozgalom Floridai Csoportjának tájékoztatója.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. május)517:9.
 
Az emigráció a hazáért – pályázati felhívás!
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. április)516:8.
 
Emigrációs sajtószemle. II. : Európa: Franciaország, Svédország, Ausztria
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. április 10.)614:3-4.
 
Emigráns magyar költészet
          ELEKES Attila: Kérdezték, miért írok már megint verseket (vers)
          ELEKES Attila: Kérdezték, miért nem írok többé verseket (vers)
          FARKAS Katalin: Kár (vers)
          FARKAS Katalin: Szeptember elején (vers)
          SAÁRY Éva: Búcsú R-től (vers)
          SAÁRY Éva: Vallomás (vers)
          VÁRKONYI Ernő: A reményhez (vers)
          VÁRKONYI Ernő: Csatazaj (vers)
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 50[51](2006. szeptember)674:5.
 
Emléksorok Károlyi Mihályról. Egy országért – két milliót. Írta: Egy régi függetlenségi
= Hungaria (München), 1949. július 8. – p. 3.
 
ERDÉLY
Az erdélyi árvízkatasztrófa : A segélyakciók : A károsultak segélyezése.
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:6-8.
 
A Neue Zürcher Zeitung Erdélről. Súlyos kritika a világsajtóban.
= Nemzetőr (München), 22(1977. május)326:7.
 
Újabb tüntetés New Yorkban – Erdély védelmében
= Nemzetőr (München), 22(1977. május)326:10.
 
Európai életutak vándortárlata - Németek Magyarországon, magyarok Németországban
= Barátság, 14(2007)2:5333-5334.
 
Európatanács a kitoloncolási eljárás módosításáért.  = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:2.
 
ERDŐDY Gábor: A forradalmi magyar kormányzat és sajtóorgánumai a németországi változásokról 1848-ban.
= Századok, (1977)3:463. Tanulmányok
 
ERDŐDY Gábor: Egység vagy szabadság. A német liberálisok dilemmáinak megítélése a Pesti Naplóban 1858–1871.
= Századok, (1984)2:304. Tanulmányok
 
 
F

Felhívás egy kiadatlan Kossuth antológia ügyében
= Nemzetőr (München: 1956-2016),  25(1980. március)360:9.
 
(F.F.): Buci Gyuri [Marosán György] visszatérése
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. május 25.)617:3
 
FÁBER György (Bécs): †Dr. Klein Antal. Egy politikus életregénye – A Rajk-per mártírja.
= Nemzetőr (München), 25(1980. április)361:8.
 
FALLER Károly: Utazási jegyzetek (Németország, Belgium, Hollandia, Anglia) I-IX.
= Bányászati és kohászati lapok, 32(1899):95-98, 115-117, 133-136, 157-159, 174-177, 201-203, 221-223, 243-247, 267-271.
 
FARBAKY Gyula: Fémkohászati úti jegyzetek Belgium, Hollandia, Svédhon, Norvégia, Németország, s Ausztriából I-XI.
= Bányászati és kohászati lapok, (1896)29:124-126, 141-143, 153-155, 202-204, 220-?.
 
FARBAKY Gyula:Fémkohászati úti jegyzetek Belgium, Hollandia, Svédhon, Norvégia, Németország, s Ausztriából XII-XVII.
= Bányászati és kohászati lapok, (1897)30:41-43, 59-60, 77-79, 89-91, 106-107, 120.
 
FARAGÓ Sándor: Heine és Petőfi.= Literatura, (1933)9. sz.
 
ifj. FEKETE ISTVÁN (Csikágó). Palador.  = Nemzetőr(München), 22(1977 május)326:5.
 
FERDINANDY Mihály: A 70 éves Bogyay Tamás.
= Nemzetőr (München), 24(1979. június 15.)351:5.
 
FARKAS Katalin:  Búcsú Dénes Tibortól. (vers)
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. május 15.)398:9.
 
FEJÉR György János: Tollas Tibornak (vers)
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 50[51](2006. december)677:10.
 
FEJÉR György János: Nemzetsírató
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 58[61](2016. december)794:7-9.
 
ifj. FEKETE ISTVÁN (Csikágó). Palador.  = Nemzetőr (München), 22(1977 május)326:5.
 
FERDINANDY Mihály: A 70 éves Bogyay Tamás.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 24(1979. június 15.)351:5.
 
FEST Sándor: Grillpazer londoni ismerőse  = Irodalomtörténet, (1932)7-8:208-209.
Eötvös Mihály, követ
 
[FIALAL Ferenc]: Ausztráliai jegyzetek[1.]  = Hídfő(London), 34(1980. február)[802-803]7.
 
[F.–F.]: [Ausztráliai jegyzetek] [2.] = Hídfő(London), 34(1980. március)804-805:5.
 
FIALA Ferenc: Ausztráliai jegyzetek[3.]  = Hídfő(London), 34(1980. április)[806-807]15.
 
FIALA Ferenc: Kukorica Jancsi utolsó fellépte.   p. 216-232.
In: A Katolikus Magyarok Vasárnapjának évkönyve 1986 / szerkesztők: P. Ligeti Angelus, P. Kiss Barnabás.
Youngstone, Ohio: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1985 – 264 p. : ill.
 
FILIPPI István: Politikai foglyok kongresszusa Münchenben.
= Nemzetőr(München), 25(1980. április)361:8.
 
FÜLEK Henrik: Hadik altábornagy portyázó menete Berlinbe, 1757-ben.
= Hadtörténelmi Közlemények, 9. kötet(1896):11-22.
 
 
G

A „Gloria Victis 1848” a torontói televízióban.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 22(1977 május)326:9.
 
A Gloria Victis nemzetközi visszhangja
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 12(1967. október)211:6.
 
Gondolatok a Németországi Magyar Menekült Népcsoport megszervezésének előmunkálataihoz.
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:3-4., 7-10.
 
GÁBOR Áron: Amerikai útinapló.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 24(1979. június 15.)351:7.
 
GÁBOR Áron: Északi őrjárat. (Svédországi látogatás)
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 25(1980. június)363:7.
 
GALAMBOS Irenäus: Kastl nagy napja: 1958. május 13. : der große Tag von Kastl: der 13. Mai 1958.– p. 153-158.
In: A Magyar Gimnázium Évkönyve: Jahresbericht des 1987/88., Kastl ü. Amberg: 1988 – 176 p.
 
GÁLOS Rezső: Verseghy Ferenc két ismeretlen német költeménye.  = Irodalomtörténeti Közlemények, (1934)4. sz.
 
GERGELY András: A Frankfurt–Budapest szövetség kialakulása 1848 tavaszán.
= Századok, (1996)5:1033. Tanulmányok
 
GERGELY András: A magyar ügy és a magyar diplomácia Frankfurtban 1848 nyarán.
= Századok, (1997)5:1991. Tanulmányok
 
GERGELY András: A Batthyány-kormány időszaka a porosz diplomáciai jelentésekben.
= Századok, (2007)3:575. Tanulmányok
 
GERŐ László: Egy elfeledett pesti zsidó költő.  = Múlt és Jövő, (1934)12. sz.
          Beck Károly bajai származású német költő emlékének fölelevenítése.
 
Dr. GRÓTH Béla: 25 éves az innsbrucki Mindszenty Kollégium.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. április 15.)385:3.
 
GÖMÖRY Gusztáv: Egykorú német tudósítás a mezőkeresztesi csatáról. [1596]
= Hadtörténelmi Közlemények, (1892)5:552-558. /HA/.
 
 
H

A Hadtörténelmi Múzeum közleményei : Nürnberg magyar hadtörténelmi és magyar katonai műveltségtörténeti vonatkozásai :
a nürnbergi "Magyar hét" kapcsán
= História (a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat), 2(1929)3:12-14.
 
Dr. Harangozó Ferenc 75 éves.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 29(1984. február 15.)407:9.
 
Hat hónap magyar börtönben. Egy fiatal francia lány börtön-élményei.
= Nemzetőr (München), 25(1980. április)361:8.
 
A hazalátogatás veszélye : Idegen állampolgárság nem nyújt jogvédelmet,
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:2.
 
Hősök napja Grácban.
= Nemzetőr (München), 38(1993. július-augusztus)519-520:9.
 
Húsz éves az innsbrucki magyar diákotthon.
= Nemzetőr (München), 22(1977 május)326:9.
 
H. Gy.: A bécsi Európa Klub
= Nemzetőr (München), 23(1978. március)336:10.
 
HAAS György: Búcsú Illyés Elemértől. = Irodalmi újság (Párizs), 40(1989)4:10.
 
HAÁSZ György (Bécs): Miért disszidáltam?
= Nemzetőr (München), 26(1981. április 15.)373:2.
 
HAJDÚ Szabolcs (Würzburg): Bang-Jensen kopjafája.
= Nemzetőr (München), 33[34](1989. december – 1990. január)476-477:10.
 
HALAS Sándor: Az Irodalmi Újság svájci vendégszereplése.
= Nemzetőr (München), 24(1979. június 15.)351:9.
 
HALÁSZ Imre: Bismarck és a magyar emigráció  = Nyugat, 6(1913)8:
 
HARANGOZÓ Ferenc: 70 év – Ambrus Szaniszló.
= Nemzetőr (München), 24(1979. június 15.)351:7.
 
HANZÓ Lajos: A Barcaság betelepítése és a Német Lovagrend. = Századok, (1989)3-4:359
 
HARSÁNYI Sándor: Az emigráció könyvei a frankfurti könyvvásáron
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 23(1978. február)335:8.
 
HARSÁNYI Sándor: Mit ér az ember, ha emigráns?
= Nemzetőr (München), 22(1977 május)326:3.
 
HARSÁNYI Sándor: Vallomás Márai Sándorról. (Az író 80. születésnapjára)
= Nemzetőr (München), 25(1980. április)361:5.
 
HELCZ Tibor: A Nemzetőr olvasója politikai fogoly Jugoszláviában.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 22(1977 május)326:1.
 
HERBSTRITT G. : Az NDK Állambiztonsági Minisztériumának "Balkáni ügyirata".
A nyugat-németországi magyar emigráció elleni titkosszolgálati intézkedések
= Történelmi szemle, 50(2008)1:109-125.
 
HORVÁTH Károly: II. Rákóczi Ferenc esküvője (Köln, 1694. szeptember 26.)
= Külföldi kapcsolatok : a Historia melléklete, 1(1929)1:7-15. 
Német-magyar kapcsolatok
 
I

Így dolgoznak a szovjet terror-legényei Magyarországon. 5000 orosz titkosrendőr Rákosiék „szabad” népi
demokráciájában – Internálótábor , börtön, akasztófa – ezek a magyar „felszabadulás” mérföldkövei.
= Express Hungarian Weekly (München); 1948. július 17.
 
Irodalmi est Detroitban.
= Nemzetőr (München), 25(1980. április)361:9.
 
- i - a: Svájci magyar írók sikere Bajorországban.
= Nemzetőr (München), 24(1979. június 15.)351:6.
 
dr. IGLER György: Miért disszidálnak a magyar fiatalok?
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. szeptember 25.)625:5-6.
 
IVÁNYI Béla: München levéltárai, magyar szempontból. = Levéltári közlemények, 12(1934)1-4:50-110.
 
 
J

J. L.: Kölley György ezüstmiséje.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. július-augusztus)376-377:9.
 
JOÓB Kristóf: A németek menekülése keletről. Összegyűjtött cikkek és tanulmányok a németek második világháború
utáni kitelepítéséről
= Külügyi Szemle, (2002)4.
 
JUHÁSZ László: Román repülőgépek bombázták Kassát?
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. december-január)382:8.
 
JUHÁSZ László: A külföldi magyarság és a haza kapcsolata.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. május 15.)374:1-2.
 
JUHÁSZ László: Hevesy Pál száz éves.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. március 15.)396:9.
 
JUHÁSZ László: Tollas Tibor igazsága
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2009. december – 2010. január)713-714:3.
 
 
K

Sz. Kanyó Leona
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 29(1984. július-augusztus)412-413:11.
 
A Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (KMEM) hollandia munkaközösségének hasselti talákozója [1976. március 20-21.]
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 6(1976. szeptember)8:6.
 
Kavarodás Mindszenty memoárjai körül  = Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. február 25.)611:3
 
Két előadás a müncheni Széchenyi Körben.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. március 15.)372:9.
 
Ki tud róluk?
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), (1957) Mutatványszám:15.
 
Kölley György 70 születésnapjára.
= Nemzetőr (München), 33[34](1989. december – 1990. január)476-477:10.
 
A Kölni Magyar Ház : Katholisches Ungarnzentrum, Köln.  = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:4., 10.
 
A Központi Szövetség tisztújító közgyűlése. = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:5.
 
Krónika (1970 július 1-től október 31-ig).[németországi magyarok]  = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:2-3.
 
(k. a.):Frey András (1904-1983)
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. május 15.)398:9.
 
KABDEBÓ Tamás:Tollas Tibor varázsköre.(Tollas Tibor: Varázskör. Ismertetés.]
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:37.
 
KABDEBÓ Tamás: Határ Győző 75.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 34[35](1990. április)480:5.
 
KABDEBÓ Tamás: Ferdinandy Mihály
= Nemzetőr (München), 38(1993. december)524:8.
 
KELLER Márkus: Másoknak magunkról – az 1956-os forradalom németül (György Dalos: 1956. Der Aufstand in Ungarn. C. H. Beck, München, 2006).
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2007:2. – p. 227-230.
 
KEMÉNY Ferenc: Vörösmarty Mihály százéves német-magyar nyelvtana.
= Magyar Paedagogia, 1932/1-4. sz.
 
KISARI BALLA György: Térképtörténeti kutatások Stuttgartban
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd: 1985-), (2008)17:78-79.
 
KLEMENT Ildikó, G.: Külföldön tanuló magyarországi diákok olvasmányai a 18. század első felében.
(A wittenbergi Magyar Könyvtár 1755-ből származó katalógusának elemzése)
= Magyar Könyvszemle, (1985)3-4:210—224.
 
KLIMÓ, Árpád von: Ungarn seit 1945. Göttingen, 2006. (Ism.: Szabó Csaba).
= Levéltári közlemények (Budapest), 2007. 2. szám – p.
 
KOMÁROMI Sándor: Magyarországi német irodalom – napjainkban.
= Kisebbségkutatás, 1991/92, 1. szám – p. 30
 
KOCSIS Gábor: Októberi tanulság
= Napnyugat (USA: Los Angeles: 1971-1979), 3(1973. november 23.)10:1.
 
KOCSIS Gábor: Október él!
= Nemzetőr (München), 25(1980. október 15.)367:1., 10.
 
KOCSIS Gábor: Emlékezés Nagy Imrére. (vers)
= Nemzetőr (München), 25(1980. november 15.)368:1.
 
KOMORÓCZY György: Magyarvonatkozású iratanyagok a potsdami Német Központi Levéltárban
= Levéltári híradó (Budapest: 1951-1960), 8(1958)1-2:80-96.
 
Dr. KOSZTOLÁNYI Károly: Emlékezés Tollas Tiborra
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 51[52](2007. július-augusztus)684:3.
 
KOVÁCS Tamás: Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc élete
= Kutatási füzetek, (2009)15:137-154.
 
KÖZI HORVÁTH József: Az emigráció hivatása és felőssége.
= Nemzetőr (München), 23(1978. február)335:1.
 
KÖZI HORVÁTH József: Mindszenty boldoggáavatásáért.
= Nemzetőr (München), 24(1979. június 15.)351:9.
 
KRISCH András: A magyarországi németek kitelepítése és az 1941.évi népszámlálás.
Összeállította: Czibulka Zoltán, Dr. Heinz Ervin, Dr. Lakatos Miklós. Budapest, 2004. [ismertetés]
= Soproni Szemle, (2006)1:106-110.
 
KRISCH András: A soproni németek kitelepítése. Az elűzetés négy hete.
= Soproni Szemle, (2006)2:116-132.
 
KRISCH András: A soproni németek kitelepítése – 1946. Sopron, 2006. (ism. Tóth Ágnes)
= Soproni Szemle, (2007)1:111-114.
 
KÜHNE Ede (1839-1903) német származású magyar feltaláló, gyáros, műszaki szakember.
RÉZ Gyula: In memoriam Kühne Ede  = Mezőgazdasági technika,44(2003)12:42-43.
 
LÁSZLÓ László: Agrármúltunk - emlékezzünk: 100 éve halt meg mezőgazdasági gépiparunk meghatározó jelentőségű személyisége, Kühne Ede (1839-1903)
= Növényvédelmi tanácsok, 12(2003)8:36.
 
 
L

Lengyeleket deportálnak Romániába.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. május 15.)386:9.
 
Ludovikás világtalálkozó.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. március 15.)372:9.
 
Dr. Ludwig Sándor kiszabadult a kubai börtönből.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 25(1980. február)359:7.
 
LÁM Frigyes: Győri német színészet története 1742—1820. (II.)
Győri Szemle, (1933)4-6. sz.
 
LÁM Frigyes: Győri német színészet története 1742—1820. (III.)
=  Győri Szemle, (1933)7-9. sz.
 
K. LENGYEL Zsolt: A hatodik síp avagy táguhat-e a nyugati magyar sajtó szemszöge?
= Körvonalak (Graz-München), a Motolla kulturális melléklete, (1988. szeptember 1.)3:1
 
K. LENGYEL Zsolt: A hungarológia mint interdiszciplináris és regionális tudomány. Korszerűsítésének kutatás- és oktatásügyi
szempontjai a német nyelvű Kelet-, Kelet-Közép- és Délkelet-Európa-tanulmányok keretében.
= Századok, 139(2005)4:1011-1024.
 
K. LENGYEL Zsolt: Hungarológia a harminc éves müncheni Ungarisches Istitutban
= Világtörténet, 15(1993)tavasz-nyár:35-38.
 
K. LENGYEL Zsolt: Bogyay Tamás magyarságtudományi tevékenysége az emigrációban
= Ars Hungarica, 35(2007)1:117.
 
LÁZÁR Ádám: Burg Kastl üzen : Burg Kastl-i Magyar Gimnázium –a magyar örökség része
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 53[54](2010. december)725:1.
 
LEHOCZKY Gergely: Keszei István. Magyar költők idegenben.
= Nemzetőr (München), 24(1979. november 15.)356:5.
 
 
M

A Magyar Atlétikai Klub jubiláris találkozója.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. május 15.)386:9.
 
Magyar emigráns vezetők értekezlete.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 36[37](1992. november)511:9.
 
Magyar huszárok Bajorországban
= Hadtörténelmi Közlemények, 1(1888)1:152-153.
 
 Magyar Kulturális és Szociális Alapítvány.[München: 1975. október 18.] 
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:5.
 
A Magyar Levéltár kérdése külföldön
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 3(1958. január)23:6.
 
Magyar menekült karrier: Ferenczy József
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 25(1980. április)361:4.,  9.
 
A magyar menekültekért...  = Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. április 10.)614:7.
 
A magyar menekültekért...  = Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. április 10.)614:7.
 
Magyar művésznő Berlinben. Grosz Gizella zongoraművésznő...
= Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. december 14.)344:9.
 
Magyar sorskérdések és az emigráció. = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 9(1977)2:1.
 
Magyarok északon. [Ungrare i Norden (Stockholm) című lapról.]
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 22(1977 május)326:9.
 
Magyarok Németországban  = HVG, 20(1998)49(1020):20
 
Magyarok világtalálkozója 1978  [Hága, Hollandia]
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 23(1978. március)336:3.
 
Dr. Makra Zoltán † 1915. július 5. – 2005. október 7.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 49[50](2005. november)665:3.
 
Malomkövek között – Egy ómódi Magyar Intézet Bajorországban
Filep Tamás Gusztáv beszélgetése K. Lengyel Zsolttal, a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének vezetőjével
= Regio, 27(2019)2:222-245.
 
Márai Sándor emlékest Sydneyben.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. április 15.)396:9.
 
Megszünnek a németországi menekült-táborok
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. március 26.)13:6.
 
Miért nem mehetet Tollas Tibor Bécsbe?
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. május 25.)617:2.
 
Mikes György új könyve
= Új Hungária (München), 17(1969. november 28.)48:5.
 
Mindszenty boldoggá avatásáért!  = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:1.
 
Mózsi Ferenc irodalmi estje. [München: 1975. szeptember 20. ; Stuttgart: 1975. szeptember 21.]
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:6.
 
A müncheni diákbál sikere.[1977. január 16.]  = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 9(1977)2:1.
 
A Müncheni Magyar Intézet sajtókiállítása
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 3(1973. január)1:4.
 
Müncheni szeminárium [Központi Szövetség: 1975. október 18-19.] 
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 7(1975)1-2:1.
 
MANDL Bernát: Egy magyar zsidó orvos Németországban (1763-1782) : Dr. Márkus Mózes, a pozsonyi főrabbi fia
= Izraelita Magyar Irodalmi Társaság évkönyve, 19(1913)1:145-165.
 
MASÁT András: Régi és új pozíciók a magyar kultúra németországi megjelenésében: 1989–2009.
= Külügyi Szemle, (2009)3
 
MAUROIS, Michele: „Az elvarázsolt Magyarország”.
= Express Hungarian Weekly (München); 1948. szeptember 3.
 
MAYER János: A nyugatnémet állam és a menekültkérdés 1945 után.
= Világtörténet, 20(1998)ősz-tél:63-73.
 
MEDVIGY Endre (Budapest): Tollas Tibor köszöntése 70. születésnapja alkalmából.
= Nemzetőr (München), 34[35](1990. dec. – 1991 január)488-489:9.
 
MOLNÁR Mária: A magyar mint idegen nyelv Ausztria és Németország felsőoktatásában a nyolcvanas évektől napjainkig
= Hungarológiai évkönyv, 11(2010)1:171-181.
Interneten itt olvasható: [Teljes szöveg (PDF)]
 
MORAVEK Endre: Das Ungarische Bibliothekswesen
= Ungarische Jahrbücher, (1932)3-4. sz.
A magyar könyvtárügy állapota, tekintettel az elcsatolt területekre is
 
MÓZESSY Gergely: Szabó Csaba: Die Katolische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren 1945–1965.
= Századok, 139(2005)1:219-221.
 
 
N

Nagy Sándor altábornagy Poroszországban. = Igaz Szó, (1983)10.
 
Német családok segítőkészsége : magyar-német kapcsolatok : Die Hilfsbereitschaft deutscher Familien : Deutsch-ungarische
Beziehungen (Keller Beáta ; Szivák Zsolt ; Belau család, Hersbruck). – p. 134-138.
In: A Magyar Gimnázium Évkönyve: Jahresbericht des 1987/88., Kastl ü. Amberg: 1988 – 176 p.
 
 
NY

NYITRAI Gyula: Búcsúzó
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 58[61](2016. december)794:7.
 
 
O

Októberi ünnepségek Németországban
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (Twinsburg, OH.: 1971-1977. [USA]), 7(1977. február)2:26.
 
 
Ö

 
 
P

Dr. PAPP Gábor:  Burg Kastl érdekében
= Nemzetőr (München), 26(1981. február)371:8.
 
PARÁDI Ferenc: Régi magyar gyógymódok : Pápai Páriz Ferenc orvosi jelentősége
= Természettudományi közlöny, 67(1935)1021-1022:58-65.
 
PÁL László: Kinek szabad ma könyvet gyűjteni Magyarországon?
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 32(1987. október)450:8.
 
PATYI Gábor: Márta Fata–Gyula Kurcz–Anton Schindling: Peregrinatio Hungarica.Stuttgart, 2006. (ism. Patyi Gábor)
= Soproni Szemle (2007)1:109-111.
 
PEÉRY Rezső: Tíz év előtt, azon a nyáron Budapesten.
= Irodalmi Újság (Párizs), 14(1963. július 1.)13:3.
 
PEISCH Sándor: „Soha nem felejtjük el nektek…” A magyar–német kapcsolatok az elmúlt két évtizedben.
= Külügyi Szemle, (2009)3
 
dr. POGÁNY András: A 8. Szabadságharcos Világkonyresszus.
= Nemzetőr (München), 22(1977 május)326:95.
 
PFALZ Annette: Kulturverein / Treffpunkt für Ungarn. „Unsere Kultur hat viele Seiten”. Neue werden beim Behördengang
nicht allein gelassen. [Balogh Zoltán festőművész, Ulm]
= Südwest presse, Dienstag, 14. Oktober 1997 – p. 16.
 
PFITZNER Rudolf: Isten veled Tibor! In memoriam Kecskési Tollas Tibor 1920. Xii. 21. – 1997. VII. 19.
= Nemzetőr (München), 41[42](1997. június-aug.)567-568:1.
 
POHL Artur: A Német Lovagrend aldunai települése és pénzei Zsigmond király korában.
          = Az Érem. 23. évf. 1967. 39-40. sz. – p. 395-397
 
POLGÁRY Sándor (Göteborg): A rodostói tolmács. Ibrahim Efendi.
= Nemzetőr (München), 24(1979. július-augusztus)352-353:5.
 
= Budapesti Negyed, 2(1994 nyár)2(4)
 
 
R

Rendkívüli közgyűlés [Központi Szövetség, 1970. szeptember 26-27.] 
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:1.
 
(ra):vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc
= Nemzetőr (München), 25(1980. május)362:4.
 
RÁD Zoltán: Erdély ügye az Európatanács előtt.
= Nemzetőr (München), 22(1977 május)326:1.
 
RADA Tibor (Calgary, Kanada): Néptáncosok talákozója Torontóban.
= Nemzetőr (München), 25(1980. október 15.)367:8.
 
RADNÓCZY Antal: A magyar katonai emigráció története, 1945-1990.
= Hadtörténelmi közlemények, 111(1998)3:728-744.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
REISCH Alfréd: A Szabad Európa Rádió Magyar Kutató- és Értékelő Osztálya: története, felépítése, feladatai és teljesítménye
= Külügyi Szemle, (2008)2. szám.
 
RÓNAI Zoltán: Ember a havasokból (Nyírő József).
= Új Látóhatár (München), (1984)2:147-157.
 
A ROSS Johnson: A Szabad Európa Rádió szerepe az 1956-os magyar forradalomban (fordította: Galántai Rita).
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)2:147-173.
 
 
S

Segítsetek elszakított véreinken! „Segélykiáltások”.
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:8.
 
Segítsétek a „repülő-menekülteket”. [fiatal magyarok által Münchenbe eltérített Bukarest-Prága járatú román repülőgép.]
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:11.
 
Seregszemle Burg Kastlban. Nahm államtitkár búcsúlátogatása a Magyar Gimnaziumban.
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:9.
 
Svédországi szülők a magyar gimnáziumért
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 23(1978. december – 1979. január)345-346:12.
 
SAÁRY Éva: Újváry Sándor 75 éves.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 24(1979. június 15.)351:6.

SARLÓSKA Ernő: Göttinga a magyarok szemével.  = Honismeret, 7(1979)4:43-45.
 
SCHAFFLER Maria: A német nyelvű gyűjteményünk.  p. 73-76.
In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.
 
SEBŐK Ferenc: Középkori zsoldosokról (Fowler, Kenneth: Medieval Mercenaries. Volume I.: The Great Companies).
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2005:4. – p. 149-152.
 
SISA István: Ahol mások a csillagok. Új-Zélandi útijegyzetek
= Nemzetőr (München), 36[37](1992. június)506:5.
 
SKULTÉTY Csaba: Látogatás Nyírő Józsefnél Escorialban.
= Új Látóhatár (München: 1956-2016), (1984)1:135-137.
 
SKULTÉTY Csaba: A Szabad Európa Rádió (1951-1993) : [Visszatekintés 2008/1. – Emigrációk]
= Rubicon 19(2008) [10? szám]
 
SKULTÉTY Csaba: Burg Kastl az emigráció szemével
= Nyelvünk és kultúránk, (2010)163:39-41.
 
SOMOGYI Miklós: Magyarok a müncheni képzőművészeti akadémián 1824-1890.
= Művészet, 1912.
 
STIRLING György (Wasington): Újabb veszély fenyegeti a magyar menekülteketAusztriában.
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. február 25.)611:5.
 
STEFKA István: Hárman az emigrációból [Csaszkóczy Emil, Csizmadia Zoltán, Velten Armand)
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2008. március)692:3.
 
STEFKA István: Porubszky István, azaz Potyka
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2008. október)699:4.
 
 
SZ

Szörényi Éva és Tollas Tibor látogatása Kastlban : Der Besuch von Éva Szörényi und TiborTollas in Kastl.– p. 117-118.
In: A Magyar Gimnázium Évkönyve: Jahresbericht des 1987/88., Kastl ü. Amberg: 1988 – 176 p.
 
SZEMZŐ Piroska: Német írók és pesti kiadók a XIX. században
= Irodalomtörténet, (1932)1-2:14
 
SZENDREI János: A Blankenstein huszárok a würzburgi ütközetben. 1796 szeptember 3.
= Hadtörténelmi Közlemények, 1910. 260.
 
 
T

TAMÁS Gáspár Miklós: Nagy baj van.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. március 15.)396:1-2.
 
TILKOVSZKY Loránt: Németország és a magyarországi német kisebbség (1921–1924).
= Századok, (1978)1:3-48.
 
TOLLAS Tibor
TOLLAS Tibor: Svédországi útijegyzet. I.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 23(1978. december – 1979. január)345-346:9.
 
TOLLAS Tibor: Svédországi útijegyzet. II.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 24(1979. február 15.)347:1.
 
TOLLAS Tibor: Nemzeti tragédia vagy győztes forradalom. Ötvenhat mérlegelés otthon és idekint.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 24(1979. november 15.)356:4.
 
TOLLAS Tibor: Buvópatak-nemzedék, Fiatal írók találkozója – Lakitelek 1979 május 18-19. :  – „Haza és nemzeti önismeret” – 
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 25(1980. február)359:1., 10.
 
TOLLAS Tibor: A forradalom tanúi.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. február)371:1-2.
 
TOLLAS Tibor: Sakálok és pacsirták. A lakitelki fiatal írók József Attila Körének betiltására.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. április 15.)373:3.
 
TOLLAS Tibor: 25 éves a Nemzetőr.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 26(1981. december – 1982. január)381-382:1-2.
 
TOLLAS Tibor: Kísérlet az emigráció semlegesítésére.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. május 15.)386:1-2.
 
TOLLAS Tibor: Újból Dél Keresztje alatt : Ausztráliai útijegyzetek. I.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. március 15.)396:8.
 
TOLLAS Tibor: Újból Dél Keresztje alatt : Ausztráliai útijegyzetek. II.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. április 15.)397:8.
 
TOLLAS Tibor: Újból Dél Keresztje alatt : Ausztráliai útijegyzetek. III.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. június 15.)399:4.
 
TOLLAS Tibor: Búcsú Jávorszky Jánostól.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. április 15.)397:9.
 
TOLLAS Tibor: A diktatúra diplomatái
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. április 15.)398:1-2.
 
TOLLAS Tibor: A Gloria Victis hazatért : Budapesten is megjelent a „Gloria Victis 1956” a hazai ellenzék szamizdat kiadásában.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 31[32](1987. december – 1988. január)452-453:1., 5.
 
TOLLAS Tibor: Március 15. Svédországban.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 34[35](1990. április)480:7.
 
TOLLAS Tibor: ”Új” világszövetség régi társutasokkal.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 35[36](1991. április)492:1.,
 
Budapesti búcsú Tollas Tibortól.
= Nemzetőr (München), 41[42](1997. szept.-okt.)569-570:1.
 
Levél Reagen elnöktől [Tollas Tiborhoz]
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 29(1984. február 15.)407:1.
 
Miért nem mehetet Tollas Tibor Bécsbe?
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. május 25.)617:2.
 
Tollas Tibor Kárpátalján.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 38(1993. július-augusztus)519-520:6.
 
DÉNES Tibor: …minden fában költő lakik [Tollas Tibor: Évgyűrűk c. verseskötetéről]
= Új Látóhatár (München), 32(1981)3-4:541.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
FEJÉR György János: Tollas Tibornak (vers)
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 50[51](2006. december)677:10.
 
HAJNAL László Gábor: Hangok, ritmusok, gondolatok [Szabó Ferenc: Jelek az éjszakában; Csepelyi Rudolf: Világmadár; Karneolszemű macska fuvoláján; Tollas Tibor: Forgószélben c. verseskötetéről]
= Új Látóhatár (München), 34(1983)4:552-556.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
HAJNAL László Gábor: TIBOR
= Nemzetőr (München), 41[42](1997. szept.-okt.)569-570:8.
 
 
JUHÁSZ László: A westerlandi halfogás (Tollas Tibor: Összegyűjtött versei és műfordításai)
= Magyar napló,19(2007)7:47-48.
 
JUHÁSZ László: Tollas Tibor igazsága.  = Kortárs, 50(2006)4.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
JUHÁSZ László: Tollas Tibor igazsága
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2009. december – 2010. január)713-714:3.
 
KABDEBÓ Tamás: Tollas Tibor varázsköre.(Tollas Tibor: Varázskör. Ismertetés.]
= Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:37.
 
MEDVIGY Endre: "Bebádogoztak minden ablakot" : Tollas Tibor köszöntése
= Honlap : irodalmi és társadalmi folyóirat, 1(1990)1:17-19.
 
MEDVIGY Endre (Budapest): Tollas Tibor köszöntése 70. születésnapja alkalmából.
= Nemzetőr (München), 34[35](1990. dec. – 1991 január)488-489:9.
 
MEDVIGY Endre: Tollas Tibor emlékezete : [laudatio]
= Confessio, a Magyarországi Református Egyház figyelője, 22(1998)3:27-29.
 
NAGY Károly: Tollas Tibor Putnokon és Nagybarcán
= Szülőföldünk, (1993)20:117-119.
 
NAGY Károly: Tollas Tibor, akit igazából a börtön tett költővé
= Szülőföldünk, (1995)23-24:30-31.
 
PFITZNER Rudolf: Isten veled Tibor! In memoriam Kecskési Tollas Tibor 1920. Xii. 21. – 1997. VII. 19.
= Nemzetőr (München), 41[42](1997. június-aug.)567-568:1.
 
SAÁRY Éva: Tollas Tibbor igazsága : Juhász László: Fehér füzet, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2006 – 78 old.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 51[52](2007. április)681:5.
 
SAÁRY Éva: Tollas Tiborra emlékezem
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 52[53](2008. december – 2009. január)701-702:3.
 
SZABÓ T. Ádám: Forgószélben = In Wirlwind : Tollas Tibor válogatott versei. - Chicago, 1990.
= Nyelvünk és Kultúránk, (1992)84:106-109.
 
ZAKOLCZAY Lajos: Több az ország, mint a vert sereg (Tollas Tibor költészetéről)
= Magyar napló, 21(2009)4:24-28.
 
TÖTTÖSY Ernő (Brüsszel): Magyarország és az emberi jogok.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 22(1977. május)326:1.
 
TÖTTÖSY Ernő (Brüsszel): Az átváltozott Hegedüs. : „Adjatok nekem két újságírót s a gyilkosból szentet csinálok.”
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 28(1983. március 15.)396:3., 9.
 
TÖTTÖSY Ernő (Brüsszel): Hamis emigránsok.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 35[36](1991. április)492:3., 9.
 
TÖTTÖSY Ernő (Brüsszel): Hamis disszidensek Nyugaton.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 35[36](1991. június)494:4.
 
TUNYOGI CSAPÓ Gábor: Múltunkról – a Jövőnek? (Emlékezés a Nemzetőr című emigráns lapra)
= Pannon tükör, 15(2010)2:62.
 
 
U

Új dokumentumok kerültek a Hadtörténeti Intézetbe.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 36[37](1992. november)511:8.
 
Új menekültügyi rendelkezések Németországban.
= Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 10(1980)1-2:1., 14-16.
 
Új vezetőt kér a magyar emigráció a müncheni Szabad Európa Rádió magyar osztályának élére.
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. május 25.)617:5.
 
Ungarn-Jahrbuch : Magyar évkönyv
= Új Hungária (München), 17(1969. november 28.)48:5.
 
ÚJVÁROSSY Fedor: Petőfi német levele és ismeretlen verse
= Nemzeti Újság, 1933. szeptember 10.
Egy, állítólag Petőfitől, 1843-ból, kecskeméti tartózkodása idejéből való, színlapkihordói minőségében írt négysoros, Búcsúzó címűverse.
 
URBÁN István: Ausztráliai magyar találkozó
= Nemzetőr (München), 23(1978. október)343:7.
 
 
Ü

 
 
V

Veni Sancte [Burg Kastl]
= Képes magyar VILÁGHÍRADÓ (USA: Twinsburg, OH.: 1971-1977.), 6(1976. szeptember)8:10-11.
 
Vesztegzár alatt a nemzeti emigráció : Pozícióharcok a Magyarok Világszövetségében.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 36[37](1992. október)510:3., 8.
 
Vitézi Rend
Ötven éves a Vitézi Rend. = Központi Tájékoztató (München: 1969-198?), 2(1970)3:10.
 
VÁCZY Péter: Merseburgi Thietmar a magyar királykoronázásról.
= Történelmi szemle, 23(1985)4:628-642.
 
VADÁSZ György: Regensburgi – magyar „rokonság” a pénzek betűin.
= Az Érem, 33(1977)1:7-15.
 
VAJDA Albert: A százarcú és százhangú Szörényi. Az emigráció nagy művésznője Münchenben.
= Nemzetőr (München: 1956-2016), 27(1982. június 15.)387:5.
 
VÁMOS György: Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja. Műsortükör, 1956. október 24.
= Századok, 140(2006)5:1163-1234.
 
VATAI László: Márai Sándor naplói. Az ember és az író.
= Új Látóhatár (München), (1984)1:12-38.
 
VERES László: A vallon szőlészet és borászat emlékei Észak-Magyarországon
= Levéltári évkönyv : Borsod-Abaúj-Zemplén levéltári évkönyve, (2005)12-13. kötet :21-25.
 
 
W

A Wallenberg-rejtély újabb fejleményei : Fejegyezte dr. Makra Zoltán.
= Nemzetőr (München), 44[45](2000. jan.-febr.)596-597:4.
 
 
Z

ZACHAR Péter Krisztián: Von der Revolution zur Reaktion – Quellen zur Militärgeschichte de ungarischen Revolution 1848-49.
= Hadtörténeti Közlemények, (2007)1:363-366.
 
ZIMMERMANN, Harald: A német-magyar kapcsolatok a 12. század közepén és az erdélyi szászok betelepítése.
= Aetas (Történettudományi folyóirat), 2005:3. – p. 124-136.
 
ZOVÁNYI Jenő: A magyarországi ifjak az Odera melletti frankfurti egyetemen
= Protestáns szemle, (1889):178-202.
 
ZOVÁNYI Jenő: A marburgi egyetem magyarországi hallgatói 1859-ig.
= Irodalomtörténeti Közlemények, (1955):346-349.
 
 
ZS

ZSIGMOND Ferenc: ,Jóka ördögé”-nek egv német változata.
          = Irodalomtörténet, (1935)1-2:21-24
 
ZSITNYÁNYI Ildikó: Egy „titkos háború” természete. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége tagjaival szemben lefolytatott
internálási és büntetőeljárási gyakorlat 1948-1950.
= Hadtörténelmi Közlemények, 115(2002)15. 1086-1101.
 
ZSOLDOS Jenő: Nordau levelei Kiss Józsefhez.  = Múlt és Jövő, 1934/12. sz.
          Nordau egy verse Kiss Józsefhez és levelének ismertetése.
 
 
 
 
 
 
Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is! 
 
Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!
 
 
 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.