MAGYAROK

3897899
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
581
4450
11399
3876345
21554
73056
3897899

Te IP-címed: 44.213.60.33
2024-07-13 12:58

Finnország : újságcikkek bibliográfiája

2011. november 20. vasárnap, 18:45
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  Antal 

 

 

 

FINNORSZÁG : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

 

Finnország és Magyarország : kivándorlás, emigráció, kapcsolatok bibliográfiája

 

 

 

Példák a folyóíratcikkek bibliográfiájában használt lapszámok leírásáról.

5(1928)6:44-45.                                      =  5. évfolyam. 1928. 6. szám. 44-45. oldal

8(1996)12:9.                                          =  8. évfolyam. 1996. 12. szám. 9. oldal

16(2008)4[62]:98-99.                              =  16. évfolyam. 2008. 4.[62] szám. 98-99. oldal

17(2004)1.                                             =  17 évfolyam . 2004. 1. szám

21(1874. augusztus 23.)34:537-541.       = 21. évfolyam. 1874. augusztus 23. 34. szám. 537-541. oldal          

28(1996)11-12:9.                                    =  28. évfolyam. 1996. 11-12. szám. 9. oldal

56(1993)197:10.                                     = 56. évfolyam. 1993. 197. szám. 10. oldal

139(2012)3-4:498-506.                            = 139. évfolyam. 2012. 3-4. szám. 498-506. oldal

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.  

 

 

 

 

A

 


Ahol imádkoznak a magyarokért. Finnországi emlékek. = Református Élet, (1940. február 3.):3–4.

 

ÁRPÁDFY Jenő: Helsinki bombázásáról beszél egy hazaérkezett magyar szemtanú.
= Esti Újság, 1939. dec. 9. 3. p.

 

 

 

B


BAKY Mária: „A magyarok nekünk igazi testvéreink, áldja meg az Isten őket” – mondja Onni Talasné, a finn követ felesége.
= Függetlenség, 1939. december 28., – 4. p.
 
BÁN Aladár: Az első finn római katholikus imádságoskönyv. = Katholikus szemle, 24(1910)10:1136.
 
BATÁRI Gyula: Erik Ingman finn orvos látogatása Pesten Bugát Pálnál 1847-ben.
= Orvostörténeti Közlemények, (1981)1-4:93–96.
 
BÁTHORY Ferenc: Lappföldi utam.  = Néprajzi Értesítő, 5(1905):306–314.
 
BÁTHORY Ferenc: Utazásaim a lappok földjén. Nagyvárad, 1917.  (Ismertetés: Tr[ócsányi] Z[oltán])
= Ethnographia, 28(1917):137. p.
 

BEKE Ödön: Finn nyelvtudós moldvai csángó szótára. = Vasi szemle, 5(1938)3:189-191. 

 

BELLAI Sándor: Magyar sírbolt a turkui dóm boltívei alatt. = Suomi, (1983)1-2:29–30.

 

BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Finn–Erdélyi kultúrkapcsolatok. I–IV.

= Új Kéve [Stockholm], (1995. október):7–9. ; (1995. december):7–10. ; (1996. februrár):6–8. ; (1996. április):6–8.
 

BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Kulturális érintkezések erdélyi magyarok és finnek kö­zött. I–III.

 = Négykezes. Nelikätisesti. (Magyar–finn folyóirat), I: (1989)4:38–39. ; II: (1990)1:33–35. ; III: (1990)2-3:57–62.
 

BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Magyar emlékek a finnországi Liipola-múzeumban.  = Magyar Hírek, (1990)17:11.

 

BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Magyar önkéntesek Finnországban. Lapua, 1940.

= Világszövetség, (1993. július 6.)14:13.


BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Egy finn nyelven megjelent Makkai-beszéd Reményik Sándorról.

= Confessio (a Magyarországi Református Egyház figyelője) 25(2001)1:60-61.


BENEDEKNÉ SZŐKE Amália: Utolsó találkozásom Gy. Szabó Bélával, erdélyi és finnországi élményekre emlékezve

= Confessio (a Magyarországi Református Egyház figyelője), 26(2002)4:87-91.
 

BERNÁT Alexander: A finnek [a téli tárlaton]. = Vasárnapi Újság, 1910. nov. 25.

 
BUZA Péter: Finnország figyel ránk. A hungarológiai kutatások nyomában.
= Magyar Nemzet, 1988. október 15 – p. 10
 

 

C


CHALUPKA Rezső: Jókai Mór a finn irodalomban.  = Irodalomtörténeti közlemények, 2(1892)2:160-164.

 

 

D


DITRÓI Péter: Svédek Suomiban. Finnország óvja kisebbségeit. = Magyarország, 32([1994]1995)31:24.

 
DOBOS Edgár: Északi változatok integrációs politikára: Svédország és Finnország szocializációja az Európai Unióban
= Külügyi Szemle (Budapest), (2005)3-4.
 
DOMOKOS István: Pár hét a finneknél. (Utazási emlék.) I.
= Katholikus Szemle, (Budapest: 1887-1934), 37. kötet(1923)1:35-42.
 
DOMOKOS István: Pár hét a finneknél. II.
= Katholikus Szemle, (Budapest: 1887-1934), 37. kötet(1923)2:96-112.
 
DREXLER Gábor: Magyar–Finn kulturális kapcsolatok.
= Népszava, 1970. július 11. – 5. p.

 

 

E


Egy új város a Finn-öbölben.  = A Magyar Mérnök-Egyesület Közlönye, 7(1873)1-12:203-204.

 

ERDEŐS László, nemes: A finn–orosz háború. 1 rész. = Északi Rokonaink, (1940. március)2:103–112.

 

ERDEŐS László, nemes: A finn–orosz háború. 2 rész. = Északi Rokonaink, (1940 december)3:158–166.

 

ERDEŐS László, nemes: A finnek és észtek felszabadító hadjárata.

= Északi Rokonaink, (1942. január)5:23–27.

 

ERDEŐS László, nemes: Mannerheim tábornagy, Finnország nemzeti hőse.

= Északi Rokonaink, (1942. január)6:65–71.

 

 

F


A finn, észt és magyar kulturális kapcsolat ápolása.
= Turán, (1922)1:55. p.
 
A finn–magyar testvérgyülekezetekről.
= Evangélikus Élet, (1984. március 25.)13:5. p.
 
A finn-ugor kultúrkapcsolatok jelentősége.
= Külföldi Magyarság, (1924)27: 2. p.
 
A finn-ugor kultúrkapcsolatok jelentősége.
= Turán, (1934)1-4:46–48. p.
 
FEHÉRTÁJY Tibor: Viszontlátásra Helsinkiben.
= Új Nemzedék, (1940. február 11.):5. p.
 

 

G


GASKÓ Dezső: A magyar és a finn tuberkulózis elleni küzdelemről. = Turán, (1933)1-4:31–33.
 

GASKÓ Dezső: Baráti egyezményünk a finnországi néprokonsági egyesületekkel.

= Északi Rokonaink, (1942. január)5:3–5.
 

GASKÓ Dezső: A Magyar–Finn Társaság működése. 1941. febr. 28.–1942. febr. 28.

= Északi Rokonaink, (1942. június)6:105-110.
 

GASKÓ Dezső: A Magyar–Finn Társaság működése. 1942. febr. 28.–1943. febr. 28.

= Északi Rokonaink, (1943 április)8:20-29.
 

GÁTI Katalin: Rokonság és ami mögötte van. Finn–magyar kulturális kapcsolatok.

 = Magyar Nemzet, (1982. szept. 3.):5.

 

GÁTI Katalin:Vaskor. (Finn–magyar kulturális kapcsolatok.)  = Magyar Nemzet, (1983. szept. 13.):2.

 

GOMBÁR Endre: Negyedszázad a magyar–finn kulturális kapcsolatok történetében (Ma­gyar–finn kulturális egyezmény).

= Népszava, (1984. június 9.):8.
 

GRÓH: Egy abszolút titkos küldetés. Magyar önkéntesek Finnországban – 1940.

 = Heti Magyarország, (1993. december 24.):41.

 

 

H


HAJDÚ Péter: A finn nyelv és kultúra Magyarországon. p. 17-22.

In: Tanulmányok a finn nyelvről és kultúráról. Szerkesztették: Karanko-Pap, Outi – Várady Eszter. Urá­lisz­tikai Tanulmányok 6. Budapest: ELTE MTA Finnugor Nyelvészeti Kutató­hely, 1993.

 

HAUHIA, Ulla: A finn–magyar kulturális kapcsolatok. = Új Forrás, (1984)5:3–5.
 

HAUHIA, Ulla: Magyarország finn szemmel száz évvel ezelőtt.(Jalava, Antti és Unkarin maa ja kansa c. műve.) 

=Suomi, (1982)1:30–31.
 
HORGER Antal: A magyar és finn nyelvészek érintkezése.
In: Finnek. Észtek. A magyarok északi testvérnépei. Írta: Bán Aladár, Csekey István, Faragó József stb. Budapest, 1928. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 323–330. p.
 
HORVÁTH László: A finn–magyar sajtókapcsolatok történetének rövid áttekintése.
In: Barátok, rokonok. Budapest, 1984. Európa, 277–283. p.
 
HUNFALVY Pál: Tudósítás a finnországi utazásról.  = Akadémiai Értesítő, 3(1869)[29.]:218–220.

 

 

I


 

 

J


JÁVORSZKY Béla: Finnország magyar szemmel száz évvel ezelőtt. =Suomi, (1982)2:14-15.

 

JÁVORSZKY Béla: Finnek és magyarok, avagy hol van Európa közepe.  = Magyar Napló, (1995)12:13–14.
 

 

K


KORONGHI LIPPICH Elek dr.: A finnek. [iparművészet]  = Magyar Iparművészet, 10(1908. január).
 
KOSKI, Heikki: Sibelius, Gallen-Kallela és a többiek: „Éljen a csodálatos, büszke Magyarország”.
Finn–magyar kulturális kapcsolatok 1928-as eseményei.
= Négykezes : Nelikätisesti(Magyar–finn folyóirat), (1988)1:10. 
 
KŐSZEGI KALAS Mária: Finnország és Magyarország az elmúlt másfél évtizedben
= Statisztikai szemle, 82(2004)5:492.
 

 

L


LAKÓ György: Antti Jalava, a finn–magyar kapcsolatok megalapozója.
= Honismeret, (1978)1:33–35.
 
LŐRINCZ Éva: A finn kapcsolatok. = Magyar Nemzet,(1985. április 12.):9. p.
 
LŐRINCZ Zoltán S. J.: A finn–magyar rokonság felfedezése. Hell Miksa emlékezete.
= Búvár, (1940)1:3–5.

 

M


MAHN, Harald: Gösta Andersson önkéntesnek jelentkezik.
= Új Magyarság, 1939. december 14. 5. p.
 
MAKKAI Sándor: Reményik Sándor, Erdély nagy költője. Fordította: Benedekné Szőke Amália.
= Confessio (a Magyarországi Református Egyház figyelője), 25(2001)1:61-66.
 
MOLNÁR Ferenc, A.: Az első magyar utazók a cseremiszek és a finnek között.
= Nyelvtudományi Közlemények,  79(1977)1-2:217–222.
 
MURTORINNE, Eino: Finn–magyar egyházi kapcsolatok.
= Lelkipásztor, 1987/12. 698–709. p.
 
MÜLLER Ágnes: Finnországi tanulmányút. I. rész
= Védőnő, 14(2004)1:21-25.
 
MÜLLER Ágnes: Finnországi tanulmányút. II. rész
= Védőnő, 14(2004)2:29-30.
 

 

N


NUOTTO, Juhani – NIEMI, Markku: 1937 óta él a helsinki Magyar Baráti Kör.
= Négykezes : Nelikätisesti (Magyar–finn folyóirat), (1990)6:40–42.
 
NYIKOS István: Adalékok a finnországi magyartanításhoz
In: Hungarológiai évkönyv, 7(2006)1:125.

 

O


OJANEN, Risto: Magyar önkéntesek Finnországért. = Honismeret, 21(1993)4:64-66.

 

ORTUTAY Gyula: Finnek és magyarok.  = Forrás, (1970)5:73–75.

 

 

Ö


 

 

P


PUSZTAY János: A magyar-finn kulturális híd története
= Filológiai közlöny, 19(1973)1-2:207-210.

 

 

R


R. KISS: Helyben volt a nagyvilág. Szülőföldje, az Åland-szigetek minitársadalma sokszor megihlette Ulla-Lena Lundberg finn írót.
= Magyar Nemzet, LXXVII(2014 június 18.)164:9
 
RICHLY Gábor: Magyar katonai segítségnyújtás az 1939-40-es finn-szovjet háborúban.

= Századok, 130(1996)2:403-444.

Magyar-finn katonai kapcsolatok, 1939-1940.

 

RUNEBERG, Johan Ludvig – BÁN Aladár: Finnugor nemzeti himnuszok : a finn himnusz : Hazánk.

= Budapesti szemle, 67(1939)253. kötet, 739:340-342.  

 

S


Svédország és Finnország együttesen megerősítik az Aaland[Åland]-szigeteket.
= Pesti Napló, 89(1938. november 1. kedd.)225:12.
 
SALLAY Gergely Pál: A finn Téli Háború Emlékérmének magyar vonatkozásai.
= Az Érem, 65(2009)2:40–44.
 
SALLAY Gergely Pál: Egy finn-magyar sportérem „megfejtése”.
= Az Érem, 66(2010)1:43–45.
 
SÁRY Zoltán: A Magyar Honvédség finn eredetű Mi-8-as helikopterei
= Haditechnika, 47(2013)1:62-67.
 
Soltész Elekné: A finnországi Kodály Zoltán Kórus Balatonfüreden.
= Zeneszó, 12(2002)8:5.
 
SCHMIDT Gyula: A finn művészet és iparművészet.
= Magyar Iparművészet (Budapest: 1897-1944), 11(1908. január)1:27-43.
 
STJERNSCHANTZ Frigyes: A finn művészet és iparművészet. = Magyar Iparművészet,10(1908. január).
 
SÜTŐ László: Testvérek köszöntik a testvért. Magyarok Finnországban 5.
= Új Dunántúli Napló, 1995. augusztus 4. 12. p.
 
SÜTŐ László: Rácz István. Magyarok Finnországban 8.
= Új Dunántúli Napló, 1995. augusztus 9. 8. p.

 

 

SZ


SZÁNTÓ F. István: A "határtalan" Európa küszöbén - Finnek és magyarok
= Magyar napló, 2(1990)40:8.
 
SZINNYEI József: Levél Finnországból.
= Vasárnapi Újság, (1879. augusztus 3.)31:498. p.
 
SZINNYEI József: Utazás Finnországba.
= Fővárosi Lapok. (1879. augusztus 3.)178:859. p.
 

 

T


A téli háború. Kerekasztal-beszélgetés. Vitavezető Vadász Sándor.
= Élet és Tudomány, (1990. február 23.)8:232–233. p.
 
A téli háború magyar önkénteseinek névsora.  = Négykezes : Nelikätisesti(Magyar–finn folyóirat), (1989)4:46–47.
 
Tr[ócsányi] Z[oltán]: Báthory Ferenc: Utazásaim a lappok földjén. Nagyvárad, 1917.
= Ethnographia, 28(1917):137.

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


Báró VILLÁNI  Lajos Magyarország új helsinki követe.
= 8 Órai Ujság,1939. december 13. 2. p.
 
VÁRADY Eszter: Svédek Finnországban, finnek Svédországban.
= Educatio, (1993)2:344–348.
 
VARGA János: Beszámoló Finnországi utamról (1981).

= Levéltári szemle (Budapest: ISSN 0457-6047), 31(1981)2-3:517-526.

Magyar és a finn levéltári kapcsolatok
 
VECSERNYÉS Ildikó: Szent Iván-nap Finnországban.
= Honismeret, 31(2003)3:113.
 
VILISICS Ferenc – Niina ALA-FOSSI: A téli háború. Magyar önkéntesek Finnországban.
= Rubicon (1989-: ISSN 0865-6347), 20(2009)9:4-15.
 
VOIPIO, Martti: Finn–magyar kapcsolatok.
= Lelkipásztor, (1982)8:469–473.

 

 

W


WELLESZ István: Két magyar család érkezett ma Helsinkiből Budapestre. = Esti Kurir, (1939. december 18.):5.

 

WEÖRES Gyula: A Helsinki Magyar Intézet tíz éve. = Északi Rokonaink, (1940. december)3:186–187.

 

WERGENIUS, Pirkko: Finnek Svédországban. [Röv.] Fülöp Géza. = Könyvtári figyelő, 2(1992)2:266-268.

 

 

Z


ZALA Brigitta – TAN, Phan van: Kertésztanulók Finnországban és Svédországban
= Kertészet és szőlészet, 58(2009)32:25.

 

 

ZS


ZSIDI Henriett: Kertésztanulók Finnországban
= Kertészet és szőlészet, 52(2003)10:4.
 
ZSIDI Henriett: Magyar kertésztanulók Finnországban
= Kertészet és szőlészet, 53(2004)46:15.

 

 

 

 

  

 

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.