3697849
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
1599
4802
15256
3669695
47660
58759
3697849

Te IP-címed: 3.238.117.130
2024-04-18 09:31

Anglia: újságcikkek bibliográfia

2011. december 13. kedd, 14:30
Írta: Szöllősi Antal

 

Angliai magyarok figyelem!
 
John BROPHY: Ilonka speaks of Hungary: personal Impressions and an Interpretation of the National Character.
London: Hutchinson, 1936 – 256 p., 7 t.
Budapesten a Széchenyi Könyvtár példánya sérült, aki tudja vegye meg jó állapotban
a fenti könyvet valamelyik londoni antikváriumban és jutassa el a könyvtár címére:
 
Országos Széchényi Könyvtár
H-1014 Budapest
Szent György tér 4-5-6.
HUNGARY
Telefon:+36 1 224 3700
 
John Brophy (1900-1965) 1936-ban Magyarországon járt; itt gyűjtött adatait felhasználta
Ilonka speaks of  Hungary (London: 1936) című magyarbarát könyvében.
 
Stockholm, 2016-02-03

 

 

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL 

 

 

 

 

ANGLIA : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJ A

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, angliai magyar szerzők    

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

Rövidítések

A honlapon előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke     

 

 

 

A


(Angliai hírek) = Magyar Hírmondó, 1780. márc. 1.

 

Angliától Nagy-Britanniáig. Magyar kutatók tanulmányai a brit történelemről (Urbán Aladár)

= Századok,  139(2005:2)498-505.

 

(Az angol király beszéde a háború befejezéséről) = Magyar Hírmondó, 1783. jan. 15.

 

Az angol-norvégiai jégkereskedés.  = Természettudományi közlöny, 2(1870)11:82-83.

 

ÁCS Tivadar: Egy tengerbe veszett magyar humanista költő a XVI. században.  = Filológiai Közlöny, (1962).

 

 

B


Beszélgetés Schöpflin Györggyel [Anglia]
=Motolla (Graz-München: 1986-1990), európai magyar ifjúsági lap, (1988. szeptember 1.)3:4
 
Britanniából.  = Magyar Hírmondó, (1782. július 13.)

 

BALÁZS Dénes: Parmenius István emléktáblája Új-Fundlandon.  = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok I., 1985. p. 61.

 

BALÁZS Dénes: Budai Parmenius István, az elsőmagyar tudós utazó Amerikában (1583).

= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7., 1989. p. 3-8.

 

BALÁZS Dénes: Budai Parmenius István levele Új-Fundlandól Richard Hakluytnak Oxfordba. 1583 augusztus 6.

(Latin olvasat, angol-magyar fordítás)  = Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7., 1989. p. 78-80. 

 

BÁRÁNY Attila: Angol lovagok a nikápolyi csatában. = Hadtörténeti Közlemények, (2005)1-2:517-572.

 

BENCSIK Péter: A sokszor elveszett és visszanyert presztízs (A britek Magyarország-képének változásai)

(British-Hungarian Relations since 1848. Edit by Lászó Péter and Martyn Rady. Hungarian Cultural Centre London-University College London, London, 2004.).

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2006)4:210-217. 

 

BOLEMANT Lilla: Az emigráció "nembeli" jellege. Földes Jolán A halászó macska és Zilahy Lajos A lélek kialszik című

regényének magyarországi recepciója.
= Társadalmi Nemek Tudománya (Interdiszciplináris eFolyóirat = TNTeF.), 1(2011)1:47-63.
 
BOZZAY Réka: Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526-1789. Hungarian students
in England and Scotland 1526-1789. Bp., 2005.
= Magyar könyvszemle, 124(2008)3:370-371.
Interneten: [Teljes szöveg (HTML)]
 
 
C

CZIGÁNY Lóránt: Filozófus, kerékpáron = Kortárs (Budapest: ISSN 1418-1592),  42(1998)9.

 

CZIGÁNY Magda: Megbabonázott szavak.  = Kortárs (Budapest: ISSN1418-1592), 54(2010)10:55-56. ; Cs. Szabó László

 

 

D


 

 

E

 


 

 

F


FALLER Károly: Utazási jegyzetek (Németország, Belgium, Hollandia, Anglia) I-IX.

= Bányászati és kohászati lapok, 32(1899):95-98, 115-117, 133-136, 157-159, 174-177, 201-203, 221-223, 243-247, 267-271.

 

FARKAS Katalin: Perczel Mór az emigrációban.  = Hadtörténelmi közlemények, 125(2012)1:41-90.

 

FERDINANDY Mihály: „Én nem menekültem el senki elől.” [Riporter:] Ferdinandy György.

= Somogy, 18(1990:4)29-31.

 

FEST Sándor: Sydnam Poyntz angol katona kalandjai Magyarországon, 1626.

= Történelmi szemle (Budapest:1912-1930), 3(1929)1:100-103.

 

FEST Sándor: A Foreign Quarterly Review értekezése a magyar irodalomről (1842).

          = Irodalomtörténet, (1934:5-6)125-129.

 

FRANK Tibor: A magyar külpolitika angolszász orientációja II. világháború előtt és alatt.

= Külügyi Szemle, (2006:1-2).

 

FRANK Tibor:  Brit diplomata a kiegyezés előtt Pest-Budán: R. B. D. Morier és az Osztrák-Magyar Monarchia születése.

= Külügyi Szemle, (2008:2).

 

FRANK Tibor: Magyarország az angol publicisztikában (1865-1870). = Századok, 574-619.

 

FÖLDI Bence:  Hol a határ? Bevándorlás és jobboldali radikalizmus az Egyesült Királyságban? 

= Kommentár (Budapest: 2006- ; ISSN 1787-6974) 7(2012)4:91-96.

 

 

G


GÁBOR Dénes (1900-1979) magyar származású angol villamosmérnök
Életrajzi adatok interneten:  http://hu.wikipedia.org/wiki/Gábor_Dénes
 
Gábor Dénes életéről munkájáról, terveiről
= Élet és tudomány, 27(1972)26:1216-1218. +fotó
 
Gábor Dénes levele Zemplén Jolánhoz és Zemplén Jolán válasza
= Tudománytörténet-technikatörténet,4(1986)1:19-21.
 
CSILLAG László: Az 1971. évi fizikai Nobel-díjas: Gábor Dénes
= Élet és tudomány, 26(1971)47:2244-2246. +fotó
 
GREGUSS Pál: Gábor Dénes (1900-1979)  = Nyelvünk és kultúránk, 54(1984):63-68.
 
KOVÁCS István: Gábor Dénes
= Magyar tudomány, 24(1979)8-9:702-703. +fotó
 
VALKÓ Iván Páter – ifj. GAZDA István: Gábor Dénes
= Fizikai szemle, 29(1979)7:241-242. +fotó
 
ZIKA Klára: Gábor Dénes (1900-1979)
= Fórum (Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége), 8(1984)3:10-11.
 
GARAMI Erika: Kossuth Lajos 1860–61-es londoni bankókibocsátása és pere.

= Századok, (1995:2)407 Tanulmányok

 

GÖMÖRI György: A Szovjetunió és a magyar forradalom [levél]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:191-192.
 
GÖMÖRI György: Újfalvi Imre angliai kapcsolatairól.
In: Angol–magyar kapcsolatok a XVI–XVII. században. Irodalomtörténeti Füzetek 118, Budapest, 1989. 30–38.
 
GRÓH Gáspár: Patinás könyvtárnak legendás gyűjtemény. Cs. Szabó László hagyatéka Sárospatakon.
= Heti Magyarország, 30(1993. október 29.)44(1552):melléklet VII.
 
 
H

HVG-ténytár: Fehér köpenyes kivándorlók : évente félezren Nagy-Britanniába
= HVG., 33(2011)26[1674]:19.
 
HALÁSZ Péter: Búcsú Mikes Györgytől
= Irodalmi Újság (Párizs: 1957-1989), 38(1987)4:5.
 
HARANGI László: Felnőttoktatás Finnországban, Svédországban, Angliában.

= Kultúra és közösség, 2(1975:2-3)205-214.

 

H. HARASZTI Éva: Kossuth, mint angol újságíró.  = Századok, (1985:5-6)1157 Közlemények

 

H. HARASZTI Éva: Brit diplomaták jelentései Magyarországról 1953–1954-ben.

= Századok, (2007:1)203-238 Közlemények

 

H. HARASZTI Éva: Változások Magyarországon a budapesti angol követ 1953-1957 évi jelentéseinek tükrében.

= Világtörténet, 18(1996)tavasz-nyár:82-93.

 

H. HARASZTI Éva: Brit külügyminisztériumi iratok 1958-ból. Nagy Imre kivégzéséről és annak hatásáról.

= Világtörténet, 19(1997)tavasz-nyár:78-89.

 

HATÁR Győző: Istenhozzád emigráció. = Mikes Internationel (Den Haag, Holland), 4(2004)3.

 

HATÁR Győző: Sámli-rigmusok (vers). = Kortárs (Budapest: ISSN1418-1592), 42(1998)9.

 

HATÁR Győző

HATÁR Győző: Buddhával azonos vágányon. Verset írni vásott rossz szokás. [Riporter:] Bálint Bea.

= Képes 7. 5(1990:40)36-37.

 

HATÁR Győző: Életút. 1. [Riporter:] Kabdebó Lóránt. = Életünk, 30(1992:10)977-997.

 

HATÁR Győző: Mi van? Mi lesz? [Riporter:] Zelei Miklós. = Szeged, (1992:5)7.     A vallások helyzetéről.

 

MAGÓCSY Klára: Határ Győző drámáiról. A művek cirkuszi jellegéről.

= Szabolcs-szatmár-beregi szemle, 27(1992:3)295-306.

 

HEGEDÜS Ádám: Egy 48-as honvéd fia poszthumusz fordításában Petőfi húsz verse jelent meg angolul. 

= Magyarság, 1934/116. sz.
 
HEGEDŰS Lóránt: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában : A Kossuth-emigráció Angliában
és Amerikában. 1851-1852. A bevezető tanulmányt írta és az okirattárt összeállította Jánossy Dénes. I. kötet. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. 1940
= Budapesti Szemle (1873-1944), 69. évf. 260. kötet (1941)751:120-122.
 

HORVÁTH Jenő: Az angol-magyar érintkezések utolsó évszázada : az újabb kutatások összefoglalása.

= Történelmi szemle (Budapest:1912-1930), 14(1929)1-4:137-156.

 

HORVÁTH Károly: Angol-magyar kapcsolatok : angol hercegek Szent István udvarában : a Leslie-család : Mária magyar királyné : Budai Parmenius István : angolok Buda ostrománál 1686-ban.

= História (a magyar múlt emlékeivel és eseményeivel foglalkozó folyóirat), 1(1928)7-8:9-16

 

 

I

 


dr. IGLER György: Miért disszidálnak a magyar fiatalok?
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 25(1972. szeptember 25.)625:5-6.
 
 
J

JESZENSZKY Géza: A koalíció és Anglia (Angol-orientációs kísérletek a századeleji magyar politikában).

= Századok, (1981:5)958 Közlemények

 

JESZENSZKY Géza: A dunai államszövetség eszméje Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az I. világháború alatt. 

= Századok, (1988:4)648 Közlemények

 

JESZENSZKY Géza: Magyarország az I. világháború előtti negyedszázad angol nyelvű kiadványaiban.

= Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1970. (1970-1971):405-431.

 

JUHÁSZ Borbála: A magyar forradalom és a nemzetközi helyzet a legújabb angolszász szakirodalomban.

= Évkönyv / 1956-os M. Forrad. Tört. Dok. Kut. Int. 1. 1992 – p. 233-241.

 

 

K


(Kempelen Farkas Párizsba és Londonba indult)  = Magyar Hírmondó, (1782. december 4.)

 

KABDEBÓ Tamás: Kossuth és Magyarország. Chartista értékelés a magyar szabadságharcról

= Századok, (1979:4)659 Közlemények

 

KABDEBÓ Tamás: Joseph Blackwell és a pesti angol konzulátus terve az 1840-es években.

= Századok, (1984:6)1201 Közlemények

 

KABDEBÓ Tamás: Széljegyzetek „Odysseus doctus” kultúrutazáshoz. Ferdinandy Mihály füzetei. I-IV. 1972-1979.

= Stádium, 5(1992:3)20-23.

 

KISS Gergely: Angol királyi rokon : beszélgetés Ráday-Pesthy Pál Frigyessel.  = Vasi szemle, 62(2008:4)463-468

A Vas megyébe vetődött, a brit uralkodóházzal nem is olyan távoli rokonságban lévő Ráday-Pesthy Pál Frigyes közgazdász- és történelemtudományi doktorral folytatott beszélgetésből kiderül, hogy a megkérdezett többedfokú unokatestvéri viszonyban van II. Erzsébettel királynővel.

 

KOSSUTH Lajos

GARAMI Erika: Kossuth Lajos 1860–61-es londoni bankókibocsátása és pere.

= Századok, (1995)2:407

 

H. HARASZTI Éva: Kossuth, mint angol újságíró.  = Századok, (1985)5-6:1157

 

„Lajos Kossuth Sent Word…”Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth. (Csorba László).

= Századok,  139(2005:6)1586-1588.

 

KOSZTOLÁNYI Dezső: Budapest idegen szemmel : mit látnak a külföldiek nálunk? : amerikaiak, angolok, lengyelek, bajorok,

dánok s egy indus : fogas és paprika.

= Budapesti negyed : lap a városról, 16(2008:4[62])98-99.

 

KOVÁCS Ábrahám: Mária Dorottya nádorné és a modern protestáns angolszász és német eszmék terjesztése Magyarországon.

= Századok, 140(2006)6:1531-1550.

 

KÖVÉR György: A brit tőkepiac és Magyarország: az Angol–magyar bank 1868–1879.

= Századok, (1984:3)486 Tanulmányok

 

KROFT Lajos: Budai Parmenius István. = Századok, 1889. p. 150-154.  

 

KURUCZ György: Érdekek és előítéletek. A brit diplomácia és Magyarország a 18. század végéig.

= Századok, (1995:2)253 Tanulmányok 

 

KURUCZ György: TanulmányútonNyugat-Európában: Gerics Pál georgikoni tanár angliai levelei gróf Festetics Lászlóhoz.

= Agrártörténeti szemle, 39(1997)3-4:655-724.

 

 

L

 


„Lajos Kossuth Sent Word…Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth. (Csorba László).

= Századok,  139(2005:6)1586-1588.

 

(XVI. Lajos megegyezik az angolokkal)  = Magyar Hírmondó, 1783. febr. 12.

 

Levél Richard Hakluytnak. Fordította: Kulcsár Péter

In:  Kovács Sándor Iván (válogatta); Magyar utazási irodalom 15-18. század. Budapest: 1990 

 

LASZLOVSZKY József: Angol-magyar kapcsolatok a 12. század második felében.  = Századok, (1994)2:223.

 

 

M


Magyar cserkészek a jamboree-n [Anglia : Sutton Coldfield, 1957.]
= Kárpát (Argentína : Buenos Aires: 1957-1973.), 1(1958)1:16.
 
Magyarok a nagyvilágban. Művészlátógató. (Varga Tibor hegedűművész, Anglia)
= Magyar Élet (Melbourne – Sydney: 1957-), 7(1963. április 11)278:14
 
Magyarok Angliában
= Magyar Híradó (Bécs: 1957-1980.), 4(1960. április 2.)14:4.
 
Mikes György új könyve
= Új Hungária (München), 17(1969. november 28.)48:5.
 
MAGDA Ádám: The Versailles System and Central Europe – Borhi László. = Századok,  142(2008:1)236-238.

 

MÁTÉ Sándor: Mészáros Lázár sírjánál Titley-ben.

= Hídfő (London), 30(1978. augusztus-szeptember)767-769:16-17.

 

MÁTISNÉ ILLYÉS Ibolya: Az angol nyelvű gyűjtés szempontjai.  p. 63-68.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.
 
MESSIK Miklós: Magyar emlékek az Egyesült Királyságban.  I. rész
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (2006)15:95-99.
 
MESSIK Miklós: Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete Angliában
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (2007)16:95-97.
 
 
N

Nagy-Britanniának főképpen Magyarország javára tett végzése.  = Magyar Hírmondó, 1782. nov. 9.

 

 

 

O


 

 

Ö


 

 

P


PÁLFFY István – N. SZABÓ József: Angol-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok a II. világháború után, 1945-1948.

= Világtörténet, 16(1994)tavasz-nyár:83-89.

 

PELLE János: Élen az élettudományok finanszirozása Nagy-Britanniában.  = Magyar tudomány, 44(1999:4)470-482.

 

PRITZ Pál: Búcsú Londontól. Barcza György magyar királyi követ utolsó hetei Angliában.

= Kommentár (Budapest: 2006- ; ISSN 1787-6974)5(2010)4:24-36.

 

 

R


RAPCSÁK János – SHERWOOD, Peter: Magyartanítás a londoni egyetemen.  = Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:60-65.

 

ROMSICS Ignác: A brit külpolitika és a ,,magyar kérdés’’, 1914–1946.  = Századok, 130(1996:2)273-339 Tanulmányok 

 

 

S

 


SÁRKÖZI Mátyás: A Standard kirakatpere.  = Irodalmi újság (Paris), 40(1989)4:17-23.
 
SÁRKÖZI Mátyás: A londoni magyar értelmiség hajdanvolt klubjáról.

= Irodalmi Jelen (Budapest: 2000:-, ISSN 1584-6288), 12(2012)132:65-66 ; Szepsi Csombor Kör (London)

 

SCHULLER Balázs: „Soproni srác” a képben. Erwin A. Schmidl – Ritter László: The Hungarian Revolution 1956.

Wellingborough, 2006.  = Soproni Szemle (2008)1:107.

 

SEBESTYÉN Éva: Magyar László és a 48-as magyar emigráció.  = Ezredvég, 18(2008)6-7:85-95.

[Egy 19. századi meghiúsult angol-magyar kulturális vállalkozás történet.]
 
SIKLÓS István: Idegenek a forradalomban (David Pryce=Jones: The Srtanger's View, London: 1967.) [ismertetés]
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. május-június)3:278-280.
 
STEIN Aurél: Stein Aurél levelei Londonban. Közreadja [és bev.] Kubassek János.
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7., (1989)7:29-34. 
 
STREITMAN Krisztina – VELICH Andrea: Az angol reformációtól Oliver Cromwellig (Szántó György Tibor: Anglikán
reformáció, angol forradalom. Európa, Budapest, 2000; Szántó György Tibor: Oliver Cromwell. Maecenas, Budapest, 2005.)
= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)1:192-196.
 
 
SZ

 


Cs. SZABÓ László: A vak Sámson Kaliforniában : Aldous Huxley emlékezete
= Új Látátóhatár (München: 1950-1989.), 9(1966. március-április)2:97-109.
 
SZABÓ Zoltánné: Szabó Zoltán szellemi árvasága. Látógatóban a Szellemi honvédelem szerzőjének utolsó lakhelyén.
[Lejegyezte:] Martin József.  = Magyar Nemzet, 56(1993)197:10.

 

SZAKÁLY Orsolya: A brit–magyar kapcsolatok egy ismeretlen fejezete: báró Vay Miklós londoni küldetése 1790-ben.

= Századok  139(2005)5:1207-1232.

 

SZIRÁK Ferenc: Dickens-hatás egy Jókai-regényen. = Irodalomtörténet, (1934)5-6:134-137. 

 

 

T


TÓTH Imréné – ROMHÁNYI László – NÉMETH Józsefné: Az angliai magyarság kulturális életéről.

= Nyelvünk és kultúránk, (1980)38:16-20.

 

TÜZES Károly: A budapesti brit főkonzulátus megalapítása. = Világtörténet, 18(1996)tavasz-nyár:36-44.

 

TÜZES Károly: Nagy-Britannia és az Osztrák-Magyar Monarchia diplomáciai kapcsolatai, 1867-1871.

(Egy bécsi angol követ jelenti.) = Világtörténet, 14(1992)tavasz-nyár:62-87.

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


VÁRDY Béla: Az angol nyelvű magyar történetírás helyzete Amerikában az 1990-es évek elején.

= Világtörténet, 15(1993)tavasz-nyár:25-34.
 
VÁRKONYI Ágnes, R.: Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferenc angol-holland kapcsolataihoz.
= A Ráday Gyűjtemény évkönyve, 9(1999):3-17
 
VAS Zoltán: Kossuth in England.  =The New Hungarian Quarterly, 9. kötet (1968)29:132-141.
 
 
W

 

 

Z


 

 

ZS


 

 

 

 

 

Példák a folyóíratcikkek bibliográfiájában használt lapszámok leírásáról.

 

5(1928)6:44-45                    =  5. évfolyam. 1928. 6. szám. 44-45. oldal

8(1996)11-12:9                    =  8. évfolyam. 1996. 11-12. szám. 9. oldal

139(2012)3-4:498-506       =  139. évfolyam. 2012. 3-4. szám. 498-506. oldal 

 

 

Kedves Látogató!

Ezzel az oldallal és a honlappal kapcsolatos kiegészítéseiket, észrevételeiket az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre várjuk.

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

 

www.ungerska.se

 

 

 

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.