3587108
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
1022
615
1022
3571232
55401
65897
3587108

Te IP-címed: 44.210.77.73
2024-02-26 11:18

Törökország: könyvek bibliográfiája

2012. április 25. szerda, 16:02
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  Antal

 

 

 

 

 

TÖRÖKORSZÁG : KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

 

Törökország és Magyarország : kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

 

 

A


Abuska: csagatajtörök szógyűjtemény : török kéziratból / fordította Vámbéry Armin
          Pest: Emich, 1862 – XXII, 107 p.
 
ABAFI Lajos ; Aigner (1840-1909)

Mikes Kelemen / Abafi Lajos

Pest: 1872

 

Mikes Kelemen / Abafi Lajos

Budapest: Aigner, [1878] – 208 p.

Serie:   Magyar könyvesház ; 48-50.

 

ADORJÁN Sándor (1858-1945)

          Keleti képek: Corfu, Alexandria, Kairó, Yaffa, Jeruzsálem, Konstantinápoly, Athén / Adorján Sándor

          Budapest: Singer – Wolfner, 1888 – 147 p.
 
ANGYAL Dávid(1857-1943)
Késmárki Thököly Imre 1657-1705. I-II. kötet / Angyal Dávid
Budapest: Méhner, 1888-1889
Serie:  Magyar történelmi életrajzok ; 12
Serie:  Magyar történelmi életrajzok ; 15
 
Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosása történetéhez : franczia levéltári közleményekkel / Angyal Dávid
Budapest: Athenaeum Nyomda, 1905 – 97 p.
Különlenyomat a Századokból és a Történelmi Tárból.

 

 

B


Budavára visszavétel 1686-ban : Egy ismeretlen angol kortárs beszámolója : [Deák Farkas 1886-ban megjelent fordításának
hasonmás kiadása ...] / [szerk: Faragó Tamás] ; [... jegyzetekkel ellátta Haraszti György] ; [az utószót írta Szakály Ferenc]
Eredeti cím: An historical description of the glorious conquest of the city of Buda
[Az 1886-ban, Budapesten a Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda által kiadott mű reprintje.]
Budapest: FSZEK, 1986 – 108, XLVIII p.
ISBN 963-581-125-X
Serie:  Fejezetek Budapest múltjából, ISSN 0237-2517 ; 4.
Deák Farkas (1832-1888) (fordító)
Faragó Tamás (1944-) (szerkesztő)
Haraszti György (jegyzetek)
Szakály Ferenc (1942-1999) (utószó)
 
BALOGH István (1945-)

Törökország / Békési B. István

[Budapest]: Panoráma, 1983 – 549 p., [80] t., 28 térkép : ill.

Serie:   Útikönyvek, ISSN 0324-5888

 

BAKSI Imre (1951-)

             A preliminary index to Rásonyi’s Onomasticon Turcicum / by Imre Baski

             Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986 – 159 p.

             ISBN 963-05-4285-4

Serie:   Debter, ISSN 0231-4134 ; 6.

             Rásonyi László (1899-1984). Onomasticon Turcicum

 

BALOGH István (1945-)

Törökország / Békési B. István

[A Törökország gazdasági élete című fejezetet Probáld Ferenc (1941-) írta.]

Budapest: Panoráma, 1983 – 549 p., [80] t., 28 térkép : ill.

ISBN 963-243-150-2

Serie:   Útikönyvek, ISSN 0324-5888

 

BENNETT, Lindsay

A török tengerpart / Lindsay Bennett

[Fordítók: Szentpétery Mariann, Kerényi Katalin]

Miskolc: Well-Press Kiadó Kft., 2003 – 192 p. : ill.

ISBN: 963-9490-1-3X

Serie:   Spirál könyvek

 

BORSOS Tamás

Vásárhelytől a Fényes Portág : Emlékiratok, levelek / Borsos Tamás

Sajtó alá rendezte, bev., jegyz.: Kócziány László (1920-1977)

Bukarest: Irodalmi Kiadó, 1968 – 480 p., 10 t.

 

Vásárhelytől a Fényes Portág : emlékiratok, levelek. / Borsos Tamás

Sajtó alá rendezte, bev., jegyz.: Kócziány László (1920-1977)

Bukarest: Kriterion, 1972 – 487 p., 6 t.

 

 

C


 

 

D


De Saussure Cézárnak, II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvari nemesének törökországi levelei 1730-39-ből és följegyzései 1740-ből / Kiadta Thaly Kálmán (1839-1909)
Budapest: [Thaly Kálmán] 1909.
 
DECSY Sámuel(1742-1816)
Osmanographia, azaz a török birodalom... állapotának és a magyar királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leírása. I-II. / Decsy Sámuel
Bécs: 1788-1789
 
DIVALD Kornél (1872-1931)
Törökvilág Budán: [elbeszélések] / Tarczai György [= Divald Kornél]

Miskolcz: Wagner – Szelényi, 1898 – 105 p.

 

Budapest művészete a török hódoltság előtt / Divald Kornél ; ill. Csányi Károly (1873-1955).

Budapest: Lampel Wodianer, [1909] – 165 p., 8 t.

Serie:   Művészeti Könyvtár

 

 

E


EGRESSY Gábor (1808-1866)

Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850 / Egressy Gábor

Pest: Kozma Nyomda, 1851 – [2] 242 p.

 

Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850 / Egressy Gábor

[Steiner Ágota (1940-) utószavával]

Reprint kiadás [Pest: Kozma Nyomda, 1851]

Budapest: Terebess, [1997] – 2, 273 p.

ISBN 963-04-6197-8

 

Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850 / Egressy Gábor

Budapest: Fapadoskonyv.hu, [2009] – 160 p.

ISBN 978-963-299-196-2

Az online kiadvány

 

Szekérrel Törökországba / Egressy Gábor ; p. 367-374

In: Küzdelem, bukás, megtorlás : Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól / [a kötet anyagát felkutatta, válogatta, szerkesztette, az előszót, a bevezetőket és a jegyzeteket írta Tóth Gyula]. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, [1979].  

 

ELEKES Mihály

Rozsnyai Dávid élete és művei / Elekes Mihály

Szeged: Traub, 1905 – 104 [4] p.

Rozsnyai Dávid (1641-1718) maros-járai

 

EVLIA Cselebi [Evliyā Çelebi] (1611-1687) [Evlia "úr"]

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, 1660-1664 / Evlia Cselebi

Fordítás, jegyzetek: Karácson Imre (1863-1911)

Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1904 – XV, 547 p.

Serie:   (Török-Magyarkori Történelmi Emlékek 2. osztály : Írók : Török történetírók ; 3.)

Török-magyarkori történelmi emlékek

Útleírás. A szerző Seyahatname című művének Magyarországról és Erdélyről szóló része.

 

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, 1664-1666 / Evlia Cselebi

Fordítás, jegyzetek: Karácson Imre

Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1908 – VI, 272 p.

Serie:   (Török-Magyarkori Történelmi Emlékek 2. osztály : Írók : Török történetírók ; 4.)

Török-magyarkori történelmi emlékek

 

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, 1660-1664/ Evlia Cselebi

[Fordító: Karácson Imre ; előszót és a szómagyarázatot írta, a jegyzeteket átdolgozta: Fodor Pál]

Seyahatname (magyar) (rövidített kiadás)

2. kiadás

Budapest: Gondolat, 1985 – 622 p.

ISBN 963-281-592-0

 

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, 1660-1664 / Evlia Cselebi

Fordítás, jegyzetek: Karácson Imre

Reprint kiadás

Budapest: Históriaantik, 2010 – XV, 547 p.

Serie:   (Török-Magyarkori Történelmi Emlékek 2. osztály : Írók : Török történetírók ; 3.) Magyar Tudományos Akadémia, 1904

Török-magyarkori történelmi emlékek

 

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai, 1660-1664 / Evlia Cselebi

Fordítás, jegyzetek: Karácson Imre

Reprint kiadás

Budapest: Históriaantik, 2010 – VI, 272 p.

Serie:   (Török-Magyarkori Történelmi Emlékek 2. osztály : Írók : Török történetírók ; 3.) Magyar Tudományos Akadémia, 1908

Török-magyarkori történelmi emlékek

 

Seyâhatnâme (mai török) / Evlia Cselebi

Evliyâ Çelebi seyâhatnâmesi / Mehmed Zillî oglu Evliyâ Çelebi ; Türkçeleştiren : Zuhuri Danişman

Istanbul

 

Seyahatname (oszmán-török) / Evlia Cselebi

Evliyâ Çelebi seyâhatnâmesi / Mehmed Zillî oglu Evliyâ Çelebi ; Türkçeleştiren : Zuhuri Danişman

Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari, 2001-2003

Serie:   (Yapi Kredi yayinlari 1536, 1648,1827.)

 

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664 / Evlia Cselebi
Fordító: Karácson Imre
Budapest: Históriaantik Könyvkiadó, 2011 – 547 p.
Az Oszmán Birodalom leghíresebb utazója és történetírója volt Evlia Cselebi, aki több mint negyven éves utazásainak történetét írta meg tíz kötetes Szejáhatnáme (Utazások könyve) című művében. 1660 és 1666 között Magyarországon és Erdélyben járt, s munkája ötödik kötetének végén, valamint hatodik kötetében írta le tapasztalatait. A mű magyarokat érintő részeit elsőként a 19-20. század fordulóján élt neves turkológus, Karácson Imre fordította le magyarra, mely a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelent meg két kötetben, 1904-ben és 1908-ban. Ez a mű első kötetének reprint kiadása (a legutóbbi modern kiadása egyébként 1985-ben jelent meg (Budapest, Gondolat Kiadó, 1985)). A szerző művében érzékletesen mutatja be Nagyvárad 1660-as ostromára való utazását és az ostrom első szakaszát. A szerző külön fejezetet szentel a Zrínyi Miklóssal való találkozásnak. Ezt követően az 1661-es erdélyi és felső-magyarországi úti élményekről olvashatunk, majd a szerző visszatér "Székelyországba", s Isztambul felé haladva Brassó várát is érzékletesen írja le. A kötet második fele részletesen ír az 1663-as hadjárat eseményeiről, megemlítve az átkelést a Dráván, s Mohács kapcsán az 1526-os török győzelem ("az átkozott Lajos király megszalasztása") történetét is megemlíti. Cselebi részletesen ír a hadsereg megérkezéséről Budára, melynek kapcsán ír a Hódoltság központjának korabeli állapotairól is. A kötetben szó esik még az 1663. évi felső-magyarországi hadjáratról, a nógrádi ütközetről, majd Bosznia, Hercegovina, Dalmácia és Szlavónia részletes leírását adja, s a kötet Zerinvár (Zrínyivár) elfoglalásának történetével végződik.

 

F


FÉNYES Elek (1807-1876)

A török birodalom leírása, történeti, statistikai és geographiai tekintetben / Fényes Elek

Pest: Heckenast, 1854 – IV, 476 p., 1 térkép

 

Az orosz-török háború: 1-2 kötet / történeti jegyzetekkel, okiratokkal, a szereplő jelesebb férfiak életrajzával... felvilágosítva szerk. Fényes Elek.

Pest: Landerer – Heckenast, 1854

A két kötet nyolc darabban

 

FLESCH István  (1938-)

Atatürk és kora : Musztafs Kemál Atatürk függetlenségi háborúja és kormányzása / Flesch István

Budapest: Corvina, 2004 – 412 p. : ill.

ISBN 963-13-5318-4

 

A Török Köztársaság története / Flesch István

Budapest: Corvina: 2007 – 167 p.

Serie:   Corvina Tudástár ; ISSN 1787-4629

ISBN 978-963-13-5652-6

 

Az isztambuli menedék : Törökország a vészkorszakban / Flesch István

Budapest: Corvina: 2010 – 191 p.

ISBN 978-963-13-5896-4 

 

 

G

 


GERŐ Győző  (1924-2011)

Buda török műemlékei / Gerő Győző ; [ill. Sziklavári Lajosné]

Budapest: Képzőművészeti Alap, 1957 – 54 p.

Serie:   Műemlékeink

 

Pécs török műemlékei / Gerő Győző ; [ill. Sziklavári Lajosné]

Budapest: Képzőművészeti Alap, 1960 – 48 p.

Serie:   Műemlékeink

 

Pécs törökkori emlékei / Gerő Győző ; [Bevezető: Germanus Gyula (1884-1979)]

Pécs: Pécs város Idegenforgalmi Hivatal, 1962 – 92 p., 1 térkép

 

Török építészeti emlékek Magyarországon / Gerő Győző

Budapest: Corviana, 1976 – 46 p., 40 t. : ill.

ISBN 963-13-0703-4

Megjelent angol, francia, német nyelven is.

 

GÉVAY Antal (1797-1845)

A budai pasák / Gévay Antal

Bécs: 1841 – 52 p.

Elektronikus hozzáférés: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-73760

 

 

H


HAJNAL István (1892-1956)
A Kossuth-emigráció Törökországban : 1. kötet / szerkesztő, bevezetés: Hajnal István
Budapest: MTT, 1927 – 4, 929 p.
Serie:  Magyarország újabbkori történetének forrásai. Iratok az 1848-49-i emigráció történetéhez ; Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris
 
HASZÁN, Elkjáfi Molla

            Az egri török emlékirat a kormányozás módjáról / Molla Haszán Elkjáfi

            Fordító: Karácson Imre (1863-1911)

            Budapest: Szent István Társulat, 1909 – 25, 3 p.

Serie: A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből ; 73.

            Eger vára elfoglalása alkalmával az 1596. évben írta Molla Haszán Elkjáfi.

            A Konstantinápolyban őrzött török kéziratból fordította és magyarázatát írta Dr. Karácsony Imre.

            Felolvasta a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1908. évi november 26-dikán tartott ülésén.
 
HERMANN Róbert – JOÓ András – MÉSZÁROS Kálmán – SERES István
Török menedékjogot kapott magyar emigránsok rövid életrajzi összefoglalója
Türkiye'de kendilerine sığınma hakkı tanınan Macar mültecilerinin özyaşamlarından özetler
Fordító: Yilmaz Gülen
Budapest: Magyar-Török Baráti Társaság, 2010 – 81 [3] p., XXXVI t. : ill., részben színes
ISBN 978-963-88547-1-1
 
HORVÁTH Zoltán György  (1967-)

Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai : Ani, die alte armenische Hauptstadt und ihre ungarischen Beziehungen : Ani, the ancient Armenien capital and its Hungarian connections / Horváth Zoltán György és Gondos Béla ; fotók ... Horváth Zoltán György ; [német szöveg ... Csikós Andrásné, F. Allgeier Magdolna] ; [angol szöveg: ... Speight Anikó, Mark Speight].

Budapest: Romantika, 2003 – 164 p. : ill.

ISBN 963-212-129-5

Serie:  A Szent Korona öröksége, ISSN 1587-2637 ; 3.

 

HÓVÁRI János (1955-)

Rodostói emlékek és tanulságok : Beszédes Kálmán, Rodostó magyar képírója / Hóvári János

Budapest: Magyar – Török Baráti Társaság, 2009 – 166 p. : ill.

ISBN 978-963-88547-0-4

Beszédes Kálmán (1839-1893)
 
 
I

 

 

J


JÁNOSSY Dénes (1891-1966)
Magyar emigráció Törökországban / Jánossy Dénes
Budapest: 1899
 
Die ungarische Emigration und der Krieg im Orient / Dénes Jánossy
Budapest: [Sárkány Nyomda], 1939 – [4] 171 [1] p.
Serie:  Études sur l'Europe Centre-Orientale Ostmitteleuropäische Bibliothek ; 19.
 
JÓKAI Mór (1825-1904)

Török világ Magyarországon / Jókai Mór

2. kiadás

Pesten: Müller Gyula, 1853

 

Török világ Magyarországon / Jókai Mór

[Budapest]: Kossuth, 2009 – 318 p.

ISBN 978-963-09-5863-3

Serie:  Metropol könyvtár, ISSB 2060-2979

             Jókai Mór válogatott művei ; 12.

 

 

K


KÁLDY-NAGY Gyula  (1927-)

Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai / közzéteszi Káldy-Nagy Gyula.

             Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960 – 144 p., 3 t. + 1 térkép mell.

Serie:  A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai

 

Magyarországi török adóösszeírások / Káldy-Nagy Gyula

             Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970 – 104 p.

Serie:  Értekezések a történeti tudományok köréből ; U. S. 52.

 

             Two Sultanic hass estates in Hungary during the XVIth and XVIIth centuries / J. Káldy-Nagy

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961 – p. 31-62. : ill.

Különlenyomat az Acta Orient. Hung.-ból.

 

Budai török számadáskönyvek : 1550-1580 / közzétette [és ford.] Fekete Lajos, Káldy-Nagy Gyula

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962 – 658 p.

 

Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda Ofen : 1550-1580: Türkischer Text / [veröff.] Lajos Fekete, Gyula Káldy-Nagy

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1962 – 838 p. : ill.

 

Török adólajstrom Baranyából a XVI századból / Káldy-Nagy Gyula

Budapest: MTA Dunántúli Tudományos Intézet, 1966 – 41 p.

Serie:   Dunántúli tudományos gyűjtemény Series historica

 

Harács-szedők és ráják : török világ a XVI századi Magyarországon / Káldy-Nagy Gyula

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970 – 198 p., 4 t.

Serie:   Kőrösi Csoma kiskönyvtár ; 9.

 

Kanuni devri Budin tahrir defteri, 1546-1562 / Gyula Káldy-Nagy

Ankara: Univ., 1971 – 374 p.

Serie:  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi yayinlari ; 177.

 

 

Szulejman / Káldy-Nagy Gyula

Budapest: Gondolat, 1974 – 218 p., 8 t.

ISBN 963-280-008-7

I. Nagy Szulejmán szultán (1494?-1566) [Oszmán Birodalom]

 

The Muslim East : studies in honour of Julius Germanus / ed. Gyula Káldy-Nagy

Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1974 – 264 p., 9 t.

 

A budai szandzsák 1559. évi összeírása / [közli, bev.] Káldy-Nagy Gyula

Budapest: Pest megyei Levéltár, 1977 – 296 p., 3 t. : ill. + térkép

ISBN 963-01-1056-3

Serie:   Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 3.

A bevezetés német nyelven is ; Rezjume na russkom jazyke ; Summary in English.

 

A gyulai szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása / Káldy-Nagy Gyula

Békéscsaba: Békés m egyei Tanács : Békés megyei Levéltár, 1982 – 416 p., [8] t. : ill. + térkép.

ISBN 963-01-4874-9

Serie:   Forráskiadványok a Békés megyei Levéltárból, ISSN 0133-8668 ; 10.

 

A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai : Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok / Káldy-Nagy Gyula

Budapest: Pest megyei Levéltár, 1985 – 746 p. : + 1 térkép

ISBN 963-01-6184-2

Serie:   Pest megye múltjából, ISSN 0209-6013 ; 6.

A bevezetés német nyelven is ; Rezjume na russkom jazyke ; Summary in English.

 

Szegedi török számadáskönyvek az 1585-1588-as és az 1670-es évekből / Káldy-Nagy Gyula.

Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2002 – 215 p.

ISBN 963-7237-55-0

Serie:   Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 18.

Csak 300 példányban jelent meg.

 

A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben / Káldy-Nagy Gyula

Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2008 – 401 p.

ISBN 978-963-7237-72-0

Serie:   Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 24.

 

A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi összeírása / Káldy-Nagy Gyula

Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000 – 274 p. : + térkép

ISBN 963-7237-38-0

Serie:   Dél-alföldi évszázadok, ISSN 0237-4587 ; 15.

Csak 500 példányban jelent meg.

 

Hungaro - Turcica: studies in honour of Julius Németh / edited by Gy. Káldy-Nagy

Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1976 – 364 p. : ill.

ISBN 963-461-058-7

A tanulmányok váltakozva angol, német, török és orosz nyelven. Bibliográfia: p. 357-364. és egyes fejezetek végén.

 

KARÁCSON Imre (1863-1911)

Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században / Karácson Imre

Budapest: Szent István Társulat, 1894 – 20 p.

Serie:   A Szent István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből ; 3.

Resmî, Ahmed Efendi (1699-1783)

 

Keletről : szemelvények az újabb-kori török írók műveiből / Karácson Imre

Győr: Gross Nyomda, 1899 – VIII, 63 p.

 

A Rákóczi-emigráció török okmánya 1717-1803 / össze gyűjtötte és fordította Karácson Imre ;

az előszót írta Thallóczy Lajos (1857-1916)

Budapest: Akadémia, 1911 – VII, 170 p.

 

Török-magyar oklevéltár, 1533-1789 / gyűjtötte és fordította Karácson Imre

Budapest: Szent István Társulat, 1914 – 416 p.

 

Török történetírók : 3 kötet : 1566-1659 / fordította és jegyz. kisérte Karácson Imre ;

sajtó alá rend. és bev. ellátta Szegfü Gyula (1883-1955).

Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1916 – VII, [1], 446, [2] p.

 

KÉSZ Barnabás

Török világ Magyarországon / [írta Kész Barnabás]

[Debrecen]: Graph-Art, 2007 – 31 p. : ill., színes

ISBN 978-963-7818-79-0 : [gyermekkönyv]

 

KOCSA László, Kunhalmi

Éljen Törökország! : Fegyverre magyar! : verses röpirat a magyar nép számára / Kunhalmi Kocsa László

Karczag: Spitzer Nyomda, 1877 – 14 [2] p.

 

KORN Philipp Anton [Korn Fülöp Antal] (1816-1886)

Kossuth und die Ungarn in der Türkei / Philipp Korn

Hamburg – New York: Schuberth, 1851 – 324 p., 3 t.

Korn Fülöp Antal: Neueste Chronik der Magyaren c. művének 1. kötete

 

Neueste Chronik der Magyaren: von der Zeit der russischen Invasion in Ungarn und Siebenbürgen ... bis auf die gegenwärtigen Tage. 4. Bd., Die Sympathien für die Türken und die Antipahtien gegen die Russen in Ungarn / Philipp Anton Korn ; nebst den... Briefen von Ludwig Kossuth

Ung. Altenburg: űczéh, 1878 – VIII, 196 p.

 

A török rokonszenv s az oroszellenes érzület Magyarországban, Kossuth Lajos erre vonatkozó nagyfontosságú leveleivel / Korn F. A.

Die Sympathyen für die Türken und die Antipathien gegen die Russen in Ungarn, nebst den hierauf bezügl. denkwürd. Briefen von Ludwig Kossuth (magyar)

Magyar-Óvár: Czéh, Tettey biz., 1879 – 184 p.

A mű az "A magyarok legújabb története az 1849-ki orosz invasiótól napjainkig" 4. része

 

Kossuth Lajos törökországi napjai : Lajos Kossuth'un Türkiye günleri

Fordította: Yilmaz Gülen

Budapest: Török Köztársaság Nagykövetsége, 2002 – 73 [7] p. : ill.

ISBN 963-202-763-9

 

 

L

 


LASSU István (1797-1852)

          A Török Birodalom státisztikai, geographiai és hístóriai leírása / Lassu István

          Pest: Trattner4 – Károlyi Nyomda, 1828 – [8], 126 p. : 1 térkép

 

          A Török Birodalom státisztikai, geographiai és hístóriai leírása / Lassu István

          2. bővített kiadás

         Buda: Egyetemi Nyomda, 1829 – [8], 181 p. : 1 térkép

 

LÁZÁR GYULA  (1841-1912)

Az ozmán uralom története Európában/ Lázár Gyula
I.-II. kötet (Egybekötve)

Budapest: Franklin, 1877 – VIII., 334 p., 339 p.

 

Az Ozmán Birodalom fénykora és hanyatlása / Lázár Gyula

Máriabesnyő-Gödöllő: At  traktor, 2011 – 114 p.

ISBN 978-963-9857-57-5

 

LÁZÁR Kálmán

          Magyar menekvők Törökföldön / írta L. K., egy menekült

          Kolozsvártt: Tilsch János, 1850 – 98 p.

 

LEHEL Ferenc (1885-1975)

          Magyar művészet a törökvilág idején / Lehel Ferenc

          Budapest: Pallas Nyomda,1913 – 20 p., 52 t.

 

LÓSY-SCHMIDT Ede (1879-1948)

             A hold fényének, mint természetes fényforrásnak, távírásra való felhasználássa, Győr várának a töröktől való

visszavételekor, 1598-ban: a heliotrop legelső ötlete a XVI. század végétől / Lósy-Schmidt Ede

Budapest: Élet Nyomda, 1933 – 22, 2 p.

Különlenyomat a Geodéziai közlönyből.

 

LŐRINCZY György (1860-1941)

            Az igmándi bég / Lőrinczy György

            Budapest: Singer és Wolfner, 1911 – 95, [1] p.

Serie:  Filléres könyvtár ; 303-304. 

 

 

M

 


Magyar – török közös múlt / [Bevezető: Hazai György]

[Budapest]: Országos Széchényi Könyvtár és az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat, [1989?] – [2], [16] t. : fekete-fehér ill.

 

MÁLEK Klára

Szemere Bertalan az emigrációban / Málek Klára

Balatonfüred: Balatonfüredi Nyomda, 1940 – 46 [2] p.

Serie:   Specimina dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis

Elisabethinae Quingueecclesiensis ; 184. ; A Történeti Intézetek értekezései ; 17.

 

MÁRKUS István ( 1847-1880)

Törökországi képek: útirajz / Márkus István

Budapest: Athenaeum, 1877 – 325 p.

 

MIKES Kelemen (1690-1761)

Törökországi levelek és missilis levelek / Mikes Kelemen

Budapest: 1966

Ismertetés: Bán Imre  = Helikon. 13. évf. 1967. 1. sz. - p. 131-133

                                Baróti Dezső  = . Alitt.  1967. 9. tom. 1-4. fasc. – p. 327-330

 

Constantinápolyban gróf P... E... írott leveli M... K... : törökországi levelek / Mikes Kelemen

Hasonmás kiadás

[Budapest]: MTA Irodalomtudományi Intézet, 2011 – [4] p., 222 fol. ; + mell. 30 p.

ISBN 978-963-508-611-5

A mellékletben Hopp Lajos és Tüskés Gábor tanulmányával
 

Mohácsi emlékkönyv 1526 / Szerkesztő: Lukunich Imre

Budapest: Egyetemi Nyomda, [1926] – 367 [1] p., 3 t.

 

Mohács : Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából/ Szerkesztők: Rúzsás Lajos és Szakály Ferenc

Budapest: Akadémia Kiadó, 1986 – 369 p. : ill.

ISBN 963-05-3964-0

Ruzsás Lajos (1914-1981) (szerkesztő)

Szakály Ferenc (1942-1999) (szerkesztő)

 

MOLNÁR István

Rozsnyai Dávid török deák / Molnár István

Budapest: Stephaneum Nyomda, 1909 – 128 p.

Serie:   Művelődéstörténeti értekezések ; 33.

Rozsnyai Dávid (1641-1718) maros-járai

 

MOLNÁR József

A török világ Magyarországon / Molnár József

[Budapest]: Corvina, 1976 – 126 p. : ill.

ISBN 963-13-1052-3

 

N


NAGY László (1927-)

A török világ végnapjai Magyarországon : Históriai mozaikok / Nagy László

Budapest: Zrínyi Kiadó, 1986 – 412 p. : ill.

ISBN 963-326-197-X

 

NEMESKÜRTY István (1925-)

Ez történt Mohács után : tudósítás a magyar történelem tizenöt esztendejéről : 1526-1541 / Nemeskürty István

1. kiadás. 

Budapest: Szépirodalmi Kiadó, 1966 – 348 p.

2. kiadás: 1968 

 

NÉMETH Gyula (1890-1976)

Törökök és magyarok : Régi törökök: I. kötet / Németh Gyula

Budapest: Kőrösi Csoma Társaság – MTA Könyvtára, 1990 – XI, 536 p. : ill.

ISBN 963-7302-74-3

Serie:   Budapest oriental reprints Series A, ISSN 0139-4614 ; 4.

 

Törökök és magyarok : Oszmán törökök: II. kötet / Németh Gyula

Budapest: Kőrösi Csoma Társaság – MTA Könyvtára, 1990 – [1] 312 p. : ill.

ISBN 963-7302-75-1

Serie:   Budapest oriental reprints Series A, ISSN 0139-4614 ; 5.

 

 

O

 


 

 

Ö


 

 

P


PAP János.

A magyar emigránsok Törökországban / Pap János följegyzései nyomán kidolgozta Szalczer Sándor

Pécs: Taizs Nyomda, 1893 – 462 p.

 

PERÉNYI József (1871-1938)

Rozsnyai Dávid / Perényi József

Kolozsvár: Erdélyi Híradó, 1895 – 109 p., 1 t.

Rozsnyai Dávid (1641-1718) maros-járai 

 

 

R

 


RÁCZ István (1929-2002)

A török világ hagyatéka Magyarországon / Rácz István

Debrecen: Kossuth Egyetemi K., 1995 – 261 p. : ill., részben térkép

ISBN 963-472-103-6

 

II. RÁKÓCZI Ferenc (1676-1735)

II. Ferenc Rákóczi’nin hayati ve Türkiye’deki sürgün günleri: II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja / [red. Tibor F. Tóth] ; [yayim.] ... Macar – Türk Dostluk Derneği

Budapest: Magyar – Török Baráti Társaság, 2005 – 173 p., [8] t. : ill. színes

ISBN 963-218-279-0

 

RÁSONYI  László (1899-1984)

Török eredetű helynevek / Rásonyi Nagy László

Budapest: Hornyánszky Nyomda, 1927 – p. 1-8.

Különlenyomat: Nyelvtudományi Közlemények

 

Ungarische Bibliographie der Turkologie und der orientalisch-ungarischen Beziehungen1926-1934 / László Rásonyi

[Budapest]: [h. n.], [1936] – 66 [2] p.

Különlenyomat a Kőrösi Csoma Archívumból

 

Macarlar ve türkler / László Rásonyi

Budapest: Makar Balkan Encümeni Yayimi, 1944 – 30 [2] p.

 

Török nyelvtan / Rásonyi László

Budapest: József Attila Szabadegyetem, 1960 – 168 p.

 

Hídak a Dunán: A régi török népek a Dunánál / Rásonyi László

Budapest: Magvető, 1981 – 187 p.

ISBN 963-271-413-X

Serie:  Gyorsuló idő, ISSN 0324-7155

 

Tuna köprüleri / László Rásonyi ; Macarcadan çeviren Hicran Akin

Eredeti cím: Hídak a Dunán (török)

Ankara: Türk Kültürünü Araştirma Enstitüsü, 1984 – XXIII, 156 p. : ill.

Nyelvészet, török, magyar

 

Macarlar ve türkler / László Rásonyi

Budapest: Makar Balkan Encümeni Yayimi, 1944 – 30 [2] p.

 

Tarihte türklük / László Rásonyi

Ankara: Matbaasi, 1971 – VII, 420 p.

Serie:  Yayinlari. 39. Seri. 3, Sayi / Türk kültürünü Arastirma Enstitüsü ; A/11

 

ROZSNYAI Dávid (1641-1718) maros-járai

Rozsnyai Dávid az utolsó török deák, történeti maradványai / összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral kísérve kiadta Szilágyi Sándor (1827-1899)

Pest: [Akadémia], 1867 – 544, [2] p.

Serie:   Magyar történelmi emlékek, 2. osztály, 8. kötet 

 

 

S

 


SAKIR bej

III. Károly háborúja a törökökkel 1737-1739 / Sakir bej, Szubhi történetírók könyvének a háborúra vonatkozó fejezetei.

Törökből fordította Karácson Imre (1863-1911)

Budapest: Franklin Nyomda, 1892 – 74 [2] p.

Különlenyomat a Hadtörténelmi Közleményekből

 

SERES István (1972-)

Thököly Imre és Törökország : Imre Thököly ve Türkiye / Seres István

Fordította: Yilmaz Gülen

Budapest: Akadémiai Kiadó, Magyar – Török Baráti Társaság, 2006 – 289 p., [12] t. : ill. részben színes

ISBN 963-05-8409-3

 

 

SZ


SZAKÁLY Ferenc (1942-1999)

A mohácsi csata / Szakály Ferenc

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975 – 141 p., 10 t.

ISBN 963-05-0668-8

Serie:   Sorsdöntő történelmi napok ; 2.

Elektronikus hozzáférés: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10051

 

A kenyérmezei csata, 1479 október 13 és a török-magyar állóháború a határok mentén, 1465-1520 / Szakály Ferenc

[Budapest]: TIT, 1979 – 29 p.

ISBN 963-411-458-X

Serie:   Történelmi füzetek, ISSN 0133-5243

 

A mohácsi csata / Szakály Ferenc

3. kiadás

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – 141 p., [20] t. : ill., térkép

ISBN 963-05-2801-0

Serie:   Sorsdöntő történelmi napok, ISSN 0324-5047 ; 2

 

Magyar adóztatás a török hódoltságban / Szakály Ferenc

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981 – 485 p. : ill.

ISBN 963-05-2319-1

 

Hungaria eliberata : Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása a török uralom alól, 1683-1718 / Szakály Ferenc

Budapest: Corvina, 1986 – 186 p., [4] t. : ill., részben színes

ISBN 963-13-2263-7

 

Makó a török hódoltság idején / Szakály Ferenc

Makó: [Önkormányzat], 1993 – p. 179-294., 647-662. : ill.

ISBN 963-03-3801-7

Serie:   Makó monográfia füzetei, ISSN 1217-9353 ; 6.

Különlenyomat: Makó monográfiája. 4. kötet. ISBN 963-03-3386-4

 

Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában / Szakály Ferenc

Budapest: História, MTA Törttud. Intézet, 1994 – 39 p.

ISBN 963-8312-14-9

Serie:   História könyvtár. Előadások a történettudomány műhelyeiből, ISSN 1217-2278 ; 5.

 

Magyar intézmények a török hódoltságban / Szakály Ferenc

Budapest: MTA Törttud. Intézet, 1997 – 418 p.

ISBN 963-8312-51-3

Serie:  Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, ISSN 0238-2180 ; 21.

 

Török kori történelmünk kritikus kérdései / Szakály Ferenc

Budapest: MTA., 1999 – 15 p. : ill.

ISBN 963-508-111-1

Serie:   Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, ISSN 1419-8959

 

Pécs a törökkorban / szerk. Szakály Ferenc

Pécs: Pécs Története Alapítvány, 1999 – 325 p. : ill.

Serie:  Tanulmányok Pécs történetéből, ISSN 1219-4077 ; 7.

A tartalomjegyzék angol és német nyelven is.

 

SZALCZER Sándor

A magyar emigránsok Törökországban / Szalczer Sándor

Pécs: 1893

 

SZEMERE Bertalan (1812-1869)

Hungary : from 1848 to 1860 / Bartholomew de Szemere

London: Bentley, 1860 – 269 p.

 

La question Hongroise (1848-1860) / Barthélemy de Szemere

2. éd.

Paris: Dentu, 1860 – 164 p.

 

Naplóm / száműzetésében írta Szemere Bertalan

1. kötet

Pest: Ráth, (Bécs: Holzhausen Nyomda), 1869

Serie:   Szemere Bertalan összegyűjtött munkái ; 1.

 

Naplóm / száműzetésében írta Szemere Bertalan

2. kötet

Pest: Ráth, (Bécs: Holzhausen Nyomda), 1869

Serie:   Szemere Bertalan összegyűjtött munkái ; 2.

 

Utazás Keleten a világosi napok után / Szemere Bertalan

3. kötet

Pest: Ráth, (Pest: Légrády Nyomda), 1870 – 377 p.

Serie:   Szemere Bertalan összegyűjtött munkái ; 3.

 

Utazás Keleten a világosi napok után / Szemere Bertalan

4. kötet

Pest: Ráth, (Pest: Légrády Nyomda), 1870 – 278 p.

Serie:   Szemere Bertalan összegyűjtött munkái ; 4.

 

Levelek : 1849-1892 / száműzetésében írta Szemere Bertalan

5. kötet

Pest: Ráth, (Bécs: Holzhausen Nyomda), 1870 – 310 p.

Serie:   Szemere Bertalan összegyűjtött munkái ; 5.

 

Utazás Keleten a világosi napok után / Szemere Bertalan

[Utószó: Magyar Bálint] ; [... szövegét gondozta: Steinert Ágota]

Budapest: Terebess, 1999 – 320 [4] p. : ill.

ISBN 963-9147-12-5

 

SZIGETVÁRI CSÖBÖR Balázs

Szigetvári Csöbör Balázs török miniaturái : 1570 / Szakály Ferenc tanulmányával

[A kísérő tanulmány címe: Magyar diplomaták, utazók, rabok és renegátok a 16. századi Isztambulban.]

Budapest: Európa, 1983 – 76 p., [16] t.fol. : ill., színes

ISBN 963-07-3369-2 (hibás ISBN 963-07-2946-6)

Serie:   Bibliotheca historica, ISSN 0133-6967

Szakály Ferenc (1942-1999) (munkatárs)

 

SZŐLLŐSY Ferenc (1796-1854), [Kossuth Lajos elnöki titkára volt]

Kossuth és a magyar emigratió török földön / Szőllősy Ferencz

Lipcse: [h. n.], 1870 – XIV, 240 p.

 

 

T


Török hadak Magyarországon 1526-1599 : Kortárs török történetírók naplórészletei
Thury József fordítását válogatta, jegyzeteit bővítette Kiss Gábor.
[Budapest]: Panoráma, 1984 – 237 [1] p. : ill. 40 p. melléklet
 
Török-magyarikori állam-okmánytár. I./ Szerk.: Szilády Áron – Szilágyi Sándor
Pest: 1868
Serie:  Török-magyarkori történelmi emlékek. Első osztály: Okmánytár III. 39. Nr 31.
 
Török-magyarikori állam-okmánytár. II. / Szerk.: Szilády Áron – Szilágyi Sándor
Pest: 1869
Serie:  Török-magyarkori történelmi emlékek. Első osztály: Okmánytár IV. 16. Nr 3.
 
Török menedékjogot kapott magyar emigránsok rövid életrajzi összefoglalója : Türkiye'de kendilerine siğinma hakki
taninan Macar mültecilerinin özyaşamlarindan özetler/ Hermann Róbert [et. al.]
Fordította: Yilmaz Gülen
Budapest: Magyar – Török Baráti Társaság, Rodostói Magyar Baráti Társaság, 2006 – 8l [3] p., XXXVI t. : ill. részben színes
ISBN 978-963-88547-1-1
 
A török orientáció a 17. századi magyar politikában :tudományos emlékülés, Vaja, 1983. március 25-26. /
[Szerk. biz.: Hársfalvi Péter, Iklódi László, Németh Péter.]
Vaja: Szabolcs-Szatmár Megyei Múzeum Igazgatóság, 1985 – 83 p.
ISBN 963-01-6375-6
 
TAKÁTS Sándor (1860-1932)

Rajzok a török világból / Takáts Sándor

Budapest: 1918

(3 kötet, IV. kötete Török hódolság korából címen 1928-ban jelent meg.)

 

TARCAI György

Török világ Budán / Tarcai György

Athenaeum, 1897?

 

TARIK Bugra

Állva akarok maradni : Requiem az 1956-os Budapestért / Tarik Bugra

Fordító: Tasnádi Edit

Budapest: Magyar-Török Baráti Társaság, 1991 – 110 p.

ISBN 963-04-1278-0
 
THALLÓCZY Lajos (1857-1916) – GYŐRY Tibor (1869-1938)
Thököly Imre betegsége / Thallóczy Lajos, Győry Tibor
A kórtörténeti adatok orvosi megbírálása
A kórtörténet adatos összeállítása 1678-1705
Budapest: Athenaeum, 1906 – 21 [3] p.
Thököly Imre (Erdély: fejedelem) (1657-1705)
Különlenyomat: Századok.
 
TARDY Lajos(1914-1990)
Régi magyar követjárások Keleten / Tardy Lajos
Budapest: Akadémia Kiadó, 1971 – 221 p., 6 t.
Serie:  Kőrösi Csoma kiskönyvtár ; 11.
 
Verancsics Antal sztambuli követjelentései Grúziáról 1553-1557, 1567-1568 / Tardy Lajos
Budapest: Akadémia, 1973 – p. 91-105.
Verancsics Antal (1504-1573)
Különlenyomat: Századok.
 
Rabok, követek, kalmárok az oszmán birodalomról / [válogatta és a bevezetást írta Tardy Lajos]
[fordították: Boronkay Iván, Kenéz Győző, Tardy Lajos]
Budapest: Gondolat, 1977 – 452 p. : ill.
ISBN 963-280-269-1
Serie:  Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet, ISSN 0200-1926
 
THÓT László 1878-1935)
A mohamedán jog alaptanai különös tekintettel a török törvényhozásra / Thót László
Budapest: Pátria, 1917 – VII, 331 p.
 
TÓTH Ferenc (1733-1793)
François baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról/ ... a bev. tanulmányt írta, ... szerk. Tóth Ferenc (1967-); ... jegyzetekkel ell. Ivanics Mária (1950-)
Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares (magyar)
Szombathely: Vasi Szemle szerk., 2008 – 296 p. : ill.
ISBN 978-963-06-4388-7
 
TOTT, François de [magyar neve ; på ungerska: TÓTH, Ferenc] (1733-1793)
Strödda underrättelser om turkarne och tatarerne, samlade af baron Tott.
Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares (svenska : svéd)
[Fordító,köreműködő ; Översättare, medarbetare]:OLIN, Johan Henric, (1769-1824)
Upsala: Johan Fred. Edman, Kongl. Acad. boktryckare,1800 – [04], 356 p.
 
 
U

URHÁZY György / (1823-1873)

Keleti képek / Urházy György

Pest: Emich Gusztáv, 1854 – 214 p.

 

Ü

 

 

V


VAHOT Imre [Imrefi] (1820-1879)

A magyar menekültek Törökországban: ismeretlen adatok az 1849-ki emigratio történetéhez / egy szemtanú hiteles naplója után közli Imrefi

Pest: Heckenast, 1850 – VIII. 178 p., 1 térkép

 

Die Ungarischen Flüchtlinge in der Türkei : eine Zusammenstellung bisher unbekannter Daten zur Geschichte der Emigration 1849 / Imrefi

Übers., verm. Und bis auf die neuste Zeit fortgesetzt durch Vasfi [Mór (1818-189?)]

Leipzig: Herbig, 1851 – VIII, 274 p., 1 térkép.

 

VAJTA Ferenc (1914-?)

Istanbul kulisszái mögött: (naplójegyzetek) / Vajta Ferenc

Budapest: Stádium, 1942 – 212 p.

 

VÁRKONYI Ágnes, R. (1928-)

„Európa közös ügye” Rodostó nézőpontjából / R. Várkonyi Ágnes

Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2009 – 46 p. : ill., részben színes

ISBN 978-963-7061-74-5

 

VELICS Antal (1855-1915)

Török levelek a kismartoni levéltárból, 1607-1643 / Velics Antal

Budapest: Tört. Tár., 1885

 

Magyarországi török kincstári defterek 1543-1639.

Fordította Lászlófalvi Velics Antal ; Bev. és sajtó alá rendezte Kammerer Ernő (1856-1920).

Budapest: MTA Történelmi Bizottsága (Athenaeum Nyomda),1. köt., 1886 ; 2. köt. 1890

 

VERESS Sándor

A magyar emigráció a Keleten / Veress Sándor

Budapest: Atheneum, 1878 – 1. kötet: 346 p. ; 2. kötet: 451 p.

 

VÉRTESI Károly (1843-1917)

Konstantinápoly / Vértesi Károly

Budapest: Athenaeum Nyomda és Kiadó Rt., 1902 – 308 p.

 

VIRÁGH Ferenc (1922-2006)

Török hódoltság Gyula térségében / Virágh Ferenc
Békéscsaba: Békés Megyei Lapkiadó, 1960 – 103 p. : ill.
 
 
W

 
 
Z

ZACHAR József (1946-2009): Török támogatásra építő kuruc utóküzdelmek 1711-1739
p. 43-62.
In: "Rákóczi urunk... hadaival itten vagyunk" : [emlékülés] : [Szatmárnémeti, 1999] / szerk. Takács Péter. Debrecen: 2000 – 143 p.
 
 
ZS

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.