3897836
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
518
4450
11336
3876345
21491
73056
3897836

Te IP-címed: 44.213.60.33
2024-07-13 11:57

Kína : újságcikkek bibliográfiája

2012. december 16. vasárnap, 18:20
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

 

KÍNA : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Kína és Magyarország: kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

 

 

 

Példák a folyóíratcikkek bibliográfiájában használt lapszámok leírásáról.

 

5(1928)6:44-45.                                     =  5. évfolyam. 1928. 6. szám. 44-45. oldal

8(1996)12:9.                                          =  8. évfolyam. 1996. 12. szám. 9. oldal

16(2008)4[62]:98-99.                              =  16. évfolyam. 2008. 4.[62] szám. 98-99. oldal

17(2004)1.                                             =  17 évfolyam . 2004. 1. szám

21(1874. augusztus 23.)34:537-541.       = 21. évfolyam. 1874. augusztus 23. 34. szám. 537-541. oldal          

28(1996)11-12:9.                                    =  28. évfolyam. 1996. 11-12. szám. 9. oldal

56(1993)197:10.                                    = 56. évfolyam. 1993. 197. szám. 10. oldal

139(2012)3-4:498-506.                           =  139. évfolyam. 2012. 3-4. szám. 498-506. oldal

 

 

 

A lap utolsó módosítása: 2014. december 31. 00:05

 

 

A


 

 

B


BALÁZS Dénes: Cholnoky Jenő kínai útinaplója
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, 1(1985):31-38.
 
BENDEFY László (1904-1977): Egykorú kínai kútfők a mongolok 1237–1242. évi hadjáratáról.
= Történetírás, 1937. No. 5–6. pp. 465–481.
Új kiad.: Egykorú kínai kútfők a mongolok 1237–1242. évi hadjáratáról. = Magyar Történeti Szemle, 1970. No. 4–5. pp. 118.

 

C


 

 

D


 

 

E


 

 

F


Formoza sziget lakói. = Vasárnapi Újság, 42(1895. július 14.)28:459

 

 

G


Gömöri testvér dolgozik és imádkozik hivatásokért
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1982 nyár, 51:2-3, 9-10.

 

 

H


HABSBURG, Otto von: Mikor jönnek a kínaiak?  = A céh, 1(1990)5:34-35.
 
HORVÁTH Árpád: Cholnoky Jenőre emlékezik egykori tanítványa.
= Földrajzi múzeumi tanulmányok, 2(1986):45-50.

 

 

I


 

 

J


II. János Pál pápa: Matteo Ricci kínai misszionárius jubileuma.

= Távlatok (Budapest: 1991-2010), (2001)54:533-540.

Interneten is elérhető:  www.tavlatok.hu/5402rooma.htm
 
JASCHKÓ István: Taiwani esküvő.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 tavasz, 28:9-10.
 
JASCHKÓ István: Orvost keresnek a missziókban.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1977 nyár, 42:13-15.
 
JESZENSZKY Péter: Cholnoky Jenő térképezési munkája Kínában
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (2009)18:26-33.

 

 

K


Kínai dinasztiák
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1977 nyár, 42:12-13.
 
Kínai opera
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1970 karácsony, 24:16.
 
KÉKESSY Imre: Kína "sárga veszedelme". = Természettudományi közlöny, 68(1936)1049-1050:184-185.
 
KOCH István: Msgr. Lischerong Gáspár, S.J.(1889-1972)
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 tavasz, 28:3-4, 8-9.
 
KOCH István: Szállást keres a Szent Család.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1977 nyár, 42:2-4.
[így kezdőtt a magyarok Potzu-i missziója]
 
KOCH István: A formózai elindulás.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1977 nyár, 42:6-7,  9-11, 17-18.
 
KUBASSEK János: Magyar földrajztudósok és utazók eredményei Kína tudományos megismerésében
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (1993)14:13-28.

 

 

L


LAL, Amrit: A Pao-Csia összeírás és a Csing-dinasztia idejére vonatkozó kínai népességi adatok. [1644-1911.]
= Demográfia, 11(1968)1:71-83.
 
LÁZÁR Imre: Egy ismeretlen tudós Indiában : Dr. Tömöry Edith ferencesrendi missziósnővér, művészettörténész
= Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Érd), (2006)15:83-85.

 

 

M


A Misszió krónikája
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1970 karácsony, 24:7-8.
 
Missziónk eseményei ezen év folyamán
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 karácsony, 30:18-19.
 
MARON József: Hok, lok, siu. (A taiwani érték-elméleti rendeszer)
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1970 karácsony, 24:11-15.
 
MARON József: Msgr. Lischerong taiwani működés.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 tavasz, 28:17-20.
 
MATURA Tamás: A hazai modern Kína-kutatás eredményei.  = Külügyi Szemle, (2009)3.

 

 

N


NIEDERHAUSER Emil: Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában.  = Századok, 139(2005)3:778-779.

 

NIEDERHAUSER Emil: Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában.  = Századok, 140(2006)2:526-527. 

 

 

NY

 


NYÍRI Pál: „Európa Hongkongja?” Kínai-magyar akkulturáció Magyarországon. p. 115-127.

In: Idegenek Magyarországon. (Szerk.: Sik Endre – Tóth Judit.) Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 1998. ; [MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1997.]

 

NYÍRI Pál: A kínai kolóni Magyarországon.  = Valóság, (1993)6.

 

NYÍRI Pál: Kínai élet és társadalom Magyarországon.  p. 50-84.

In: Jönnek? Mennek? Maradnak? (Szerk.: Sik Endre – Tóth Judit.) Budapest: MTA Politikai

Tudományok Intézete, 1994. ; [MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1993.]

 

NYÍRI Pál: Kivándorolni hazafias? – Peking szerepe a kínai diaszpóra identitásépítésében.  p. 82-90.

In: Diskurzusok a vándorlásról. (Szerk.: Sik Endre – Tóth Judit.) Budapest: Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont (MTA Politikai Tudományok Intézete), 2000.

 

 

O


 

 

Ö


 

 

P


PEKOZDY Juventia : Alena nővér.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1977 nyár, 42:11-12.
 
PONCELLINNI, Luca: Hugyecz László Sanghajban.  = Országépítő, (2007)3-4.

 

 

R


RAB Pál: Hsüan Tsang nagy mester.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 karácsony, 30:3-4.
o
RAB Pál: Hegylakók között.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 karácsony, 30:11-12. 14-158-9.
o
RAB Pál: Mindenkinek mindene lettem.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1988 karácsony, 68:6-7.

 

 

S


 

 

SZ


SZABÓ Ferenc: Hálából az életért : Cser László jezsuita költő halálára.  = Új Ember, 60(2004 április 25.)17[2907].

 

SZALAI Anna: Kínai világ Pesten   = Budapesti Negyed, 13(2005. ősz-tél)3-4(49-50)

 

 

T


TAKÁCS János: Új indulás Yi-Chu-ban.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 karácsony, 30:8-9.
 
TÓTH Judit: Milyen kínainak lenni Magyarországon?  = Élet és Tudomány, (1995)36:1123-1126.

 

TÓTH Judit: „Ne arra gondolj, hogy Magyarország mit adhat neked, hanem arra: te mit adhatsz Magyarországnak” (Illúzió és valóság Kínával és a kínai migránsokkal való kapcsolatunkban).  p. 219-243.

In: Migráció és politika. (Szerk.: Sik Endre – Tóth Judit.) Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 1997. ; [MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1996.]

 

 

U


Új hírlap Chinában= Vasárnapi Újság (Budapest), 1(1854. március 12.)2:6.

 

 

Ü


 

 

V


VAJDA Tibor: Formózai mozaik.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1970 karácsony, 24:3, 9-10.
 
VAJDA Tibor: P. Lischerong Gáspár, SJ. Puyangban.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1972 tavasz, 24:13-14.
 
VAJDA Tibor: Missziós mozaik.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1977 nyár, 42:8-9.
 
VAJDA Tibor: Kínai-magyar szótár.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1977 nyár, 42:15.
 
VAJDA Tibor: Rövid beszámoló missziónk magyarjairól.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1982 nyár, 51:3-4.
 
VAJDA Tibor: Taiwan 1988-ban.
= Formózai Magyar Jezsuiták (Potzu: 1964-?, Taiwan), 1988 karácsony, 68:3.
 
VÁMOS Péter: Távoli menedék. Közép- és kelet-európai zsidó menekültek Sanghajban a második világháború idején.
= Világtörténet, 27(2005)ősz-tél:72-85.
 
 
W

 

 

Z


 

 

ZS


 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.