3587150
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
1064
615
1064
3571232
55443
65897
3587150

Te IP-címed: 44.210.77.73
2024-02-26 11:43

Japán : újságcikkek bibliográfiája

2011. december 04. vasárnap, 23:17
Írta: Szöllősi Antal

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL

 

 

 

JAPÁN : ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok

 

 

Ez az oldal  folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll!

Az oldal utolsó módosítása: 2016. november 11.

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke.

 

 

 

Az oldal bővítésében, pontosításában – eddig – segítséget nyújtott;
 
Tóth Gergely Mátyás, Magyarország (2014. november)
 
Segítsen Ön is az oldal bővítésében, pontosításában,
hogy az összeállítás minél teljesebb lehessen!

 

 

 

 

 

A


 

 

B


BAKOS Tünde Veronika: Ősi turáni magyar-japán kapcsolatok
= Ősi gyökér (magyar kulturális szemle, Miskolc: 2004- ), (2004)3:3-11.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
BARTHA Tibor: Egy magyar Japánban. Wágner Nándor szobrászművész
= Tehetség (1993- , ISSN: 1216-8084), 9(2001)1:3.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
BÁTKY Zsigmond: Ázsia : Külföldiek Japánban.
= Földrajzi közlemények (1873- , ISSN: 0015-5411), 33. kötet (1905)1. füzet : 27. Oldal
 
BAUMGARTEN Sándor: Az első magyar-japán találkozás
= Filológiai közlöny, 16(1970)3-4:517-519.
 
BODÓ Márta: Iskolaügy Japánban. = Korunk (Kolozsvár), 49(1990)9-10:1227-1228.

 

BOGDÁNFY Ödön: Japán géppuska. = Természettudományi közlöny, 67(1935)1025-1026:178-179.

 

BORSA Iván: A japán levéltárak.  = Levéltári közlemények, 51-52(1980-1981):257-266.

 

 

C


CUCUMI Koichi: Sok függ a magyar politikától. Beszélgetés Japán új budapesti nagykövetével. [Riporter:] Trom András.

= Népszabadság, 50(1992)206:6.

 

 

D


 

 

E


 „…egy másik társadalmat kívülállóként csak akkor lehet megérteni, ha először teljesen együtt élünk azzal” :

(Beszélgetés IEDA Osamu japán Kelet-Európa kutatóval) (Az interjút készítette: Kövér György)

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)2:180-188.

 

 

F


FRA Filippo: Japán művészet Európában. = Magyar Szemle, 1906. márc. 15.

 

 

G


GREGOR Katalin Gertrúd: Japán magyar szemmel a 3. évezred elején.

= EU working papers, 11(2008)3:68-95.

 

 

H


Hangaria no Sizin: Tompa Udi no Si: Kooduru ni... Pap Ferenc yakusuru.

= Kotoba-No-Hikari (Kiotói, japán folyóírat), 1928. évf. 3. sz.

Tompa Mihály: A gólyához című versének japán fordítása prózában. (A lap a fordítónak Pap Ferenc budapesti ág. ev. hittanárnak arcképét is közli.)
 
HARANGI László: A japán magyar interkulturalizmus historikuma
= Kultúra és közösség, 1[14](2010)4:47-52.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
HÉZSER Aurél: A japán kivándorlás
= Földrajzi közlemények, 44. kötet (1916) 6. füzet, 339-343 oldal.
 
HORVÁTH Aurél: Beszámoló japán tanulmányútról I. rész.
= Bányászati és kohászati lapok. Kohászat, 115(1982)5:210-214.
 
HORVÁTH Aurél: Beszámoló japán tanulmányútról II. rész.
= Bányászati és kohászati lapok. Kohászat, 115(1982)7-8:349-352.
 
HORVÁTH Csilla: Japán cég Magyarországon
= Kertészet és szőlészet,61(2012)46:21
 
HŐGYE Mihály: Magyarok Japánban
= Hírünk a világban (Washington: 1951-1964), 4(1954)7-8:7. 
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
 
I

IEDA, Osamu: „…egy másik társadalmat kívülállóként csak akkor lehet megérteni, ha először teljesen együtt élünk azzal” :

(Beszélgetés IEDA Osamu japán Kelet-Európa kutatóval) (Az interjút készítette: Kövér György)

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)2:180-188.

 

IEDAeda Osamu válogatott bibliográfiája.= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)2:189-190.

 

IEDA Osamu: A szövetkezeti gazdálkodás és a vidéki társadalom átalakulásának folyamata

(A kettős vezetésű integráció a mezőgazdasági termelésben) (Fordította: Halmi Tamás).

= Aetas (Történettudományi folyóirat), (2007)2:191-214.

 

IMAMURA Keiji: Egy japán őstörténet (Czehelszky Zsuzsanna).  = Klió (Debrecen: 1992-), (2001)1:24

 

 

J


Japán est = Japanese Evening. = Diplomata.  = Diplomatic Magazine, 4(2002)9-10:36.

 

A japán hazafiság.  = Vasárnapi Újság, 51(1904. március 20.)12:118.
 
Japán magyar kvótát venne  = Figyelő, 51(2007)48:8-
 
A japán művészet Európában. = Budapesti Hírlap, 1910. nov. 14.
 
A mai Japán  = Magyar Társadalomtudományi Szemle (1908-1914), 3(1910)?:?
 
 
K

Kunos Ignácz felolvasása Shiratori Kurakichi japáni tudós tanulmányairól
= Századok, 36(1902)10:955.
 
KÁRPÁTI János: Magyar népzene Japánban  = Muzsika, 38(1995)6:24.
 
KICSI Sándor András: A lexikálizálásbeli különbségekről. [japán példákon]

= Magyar nyelv, 88(1992)1:89-91.

 

KIGLICS István: A japán újév: Osógacu. = Élet és tudomány, 43(1988)1:19-20. 
 
KIRÁLY Pál: A japán-magyar erdészkapcsolatok történetéből
= Erdészettörténeti Közlemények (ISSN 0134-1308), (1968)3-4:61-66.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
KOVÁCS Imre: Japán. Ázsiai útinaplómból
= Új látóhatár (München), 1[9](1958)1:57-66.
Interneteten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
KOVÁCS Lászlóné: Kansai-Kan, az új japán nemzeti könyvtár.

= Könyvtári Figyelő, 35(1989)5-6:608-611.

 

 

L


 

 

M


Magyar bor Japánban?  = Borászati Lapok (Szőlőmívelési és borászati hetilap,Budapest), 58(1926. január-december)1-52.

 

MÉCS Alajos: Japán. = Magyar lányok, (1934):344-?

 


N


NÁDOR Tamás: Egy magyar japán [Beszélgetés Kobajasi Kenicsiro-val]
= Rádió és televízió szemle, 9(1977)3:28.
 

 

O


ODÓ Márta: Iskolaügy Japánban. = Korunk (Kolozsvár), 49(1990)9-10:1227-1228.

 

 

Ö


 

 

P


PALANOVICS Norbert: Yuko, Umemura : A Japán-tengertől a Duna-partig : Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében
= Kül-Világ, 3(2006)3-4:119-123.
Interneten: [Teljes szöveg (PDF)]
 
PÉNZES Bethen – TÖLG István: A ponty a fiú jele. = Halászat, 85(1992)3:108-110. [A japán halkultuszról.]

 

PIETSCH Lajos: Rendszerváltás a felkelőnap [alsó]házában. [Japánról]

= Magyar Nemzet, 56(1993)153:4.

 

POLIÁKOVITS Ignácz: Tóth Mike: A "Japán hős-családok." Kalocsa, 1904.

= Magyar Sion, 18(1904)11:871-872.

 

 

R


 

 

S


SALLAY Gergely Pál: Japán-magyar katonadiplomáciai kapcsolatok, 1938-1944.

= Hadtörténeti Közlemények, (2007)1:183-202.

 

SENGA Toru: Tokutomi Soho, Vámbéry Ármin és a millenáris Magyarország.
= Századok, 128(1994)3-4:708-722.
 
SENGA Toru: Vámbéry Ármin a japán diplomácia szolgálatában az orosz-japán háború idején
= Századok, 128(1994)3-4:723-736.
 
SENGA Toru: Strausz Adolf japán kapcsolataihoz az I. világháború előtt
= Századok, 133(1999)5:1011-1026.
A japán külügyminisztérium Külügyi Levéltára GGS. 5.2.7.3. és GGS. 3.9.3.12-2. jelzetű dokumentumával.
 
SOLTLászló: Le Japon au XIe Congrès International des Sciences Historiques à Stockholm. L'état actuel et les tendances des études historiques au Japon
= Japán a XI., stockholmi Nemzetközi Történész Kongresszuson. A jelenlegi helyzet és történelmi tanulmányok tendenciái Japánban. Tokyo, 1960.
= Századok, 97(1963)1:231-232.
 
 
 
SZ

SZERDAHELYI Gábor: Az orosz-japán háború és a magyar politikai közvélemény.

= Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből. Budapest: ELTE Eötvös K., 2009 – p. 44-62.

 

SZOMMER Gábor: John Saris utazása Japánban, 1611-1614.

= Világtörténet, 20(1998)ősz-tél:20-35.

 

 

T


TAKÁCS József SJ.: Mozaikok a 2600 éves Japánról.  = A Földgömb, 11(1940):131-142.

 

TÓTH Gergely Mátyás – ZSIGMOND Gábor: Két magyar gőzös elkobzása az orosz-japán háború idején.

= Aetas, 26(2011)1:78-93

 

 

U


 

 

Ü


 

 

V


VÁLYI Félix: Körösi Csoma Sándor szentté avatása Japánban. = Pesti Hírlap, 1933. július 16.

A nagy magyar tudós bevonult a buddhista szentek sorába. Japán állami hatóságai, főpapsága és tudósai hatalmas emlékünneppel avatták szentté s a tokiói egyetemen elhelyezték szobrát Buddha oltára elé.

 

 

W


WINTERMANTEL Péter:  Umemura Yuko: A Japán tengertől a Duna-partig. Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar–japán

kapcsolatok tükrében

= Századok, 142:(2008)1:238-239.

 

WINTERMANTEL Péter:  A magyar–japán diplomáciai kapcsolatok felújításának története (1945–1959).

= Külügyi Szemle, (2009)2.

 

WINTERMANTEL Péter – SALLAY Gergely Pál:  A magyar-japán diplomáciai kapcsolatok története, 1918-1945.

= Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből. Budapest: ELTE Eötvös K., 2009 – p. 115-176.

 

 

Z


 

 

ZS


ZSIGMOND Gábor: A BURMA gőzös elvesztése az orosz-japán háború idején.

= Haditechnika, (2009)1:34-35.

 

ZSIGMOND Gábor: A SIAM gőzös elvesztése.  = Haditechnika, (2009)4:13-14.

 


 

 

 

 

 

 

 

Kérjük írja meg véleményét, javaslatait!

 

A visszajelzések segítenek az oldal fejlesztésében.

 

Levél és e-mail címünk a  Kapcsolat  oldalon található .

 

Honlapunknak, majd minden oldala folyamatos adatfeltöltés, szerkesztés alatt áll. Előfordulhat, hogy emiatt bizonyos menüpontok alatt még nem található konkrét tartalom. Feltett szándékunk, hogy az adatfeltöltést, illetve adatpontosítást mielőbb befejezzük és Önöket minél szélesebb körben tájékoztassuk.

 

Addig is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.