3587245
Ma
Tegnap
A héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
1159
615
1159
3571232
55538
65897
3587245

Te IP-címed: 44.210.77.73
2024-02-26 12:39

Spanyolország : újságcikkek bibliográfiája

2013. július 08. hétfő, 21:10
Írta: Szöllősi Antal

 

 

Írta (gyűjtötte és összeállította): SZÖLLŐSI  ANTAL 

 

 

 

SPANYOLORSZÁG :  ÚJSÁGCIKKEK BIBLIOGRÁFIÁJA

 

Kivándorlás, emigráció, kapcsolatok, spanyolországi magyar szerzők közleményeinek és folyóíratcikkjeinek adatai

 

TÁJÉKOZTATÓ VÁLOGATÁS

 

Rövidítések

Az Északi Magyar Archívum honlapján előforduló rövidítések és a felhasznált irodalom jegyzéke. 

 

 

 

A

 


[AMBRUS Attiláné] KÉRI Katalin: Bús donnák és más csodák. Magyar utazók írásai a spanyol nőkről. (1808-1911)
= Valóság, 42(1999)7:58-64.
 
ANDERLE Ádám: A magyar-spanyol diplomáciai kapcsolatok születése (1920-1922)
= Századok, 131(1997)6:1402-1410.
 
ANDERLE Ádám: El nacimiento de las relaciones diplomáticas húngaro-espanolas. [1920-1921]
= Acta Hispanica, 2(1997)9-19
 
ANDERLE Ádám: Müller Miklós spanyol korszaka.
= Zsidóság a hispán világban / szerk.: Anderle Ádám ; Szeged: 2004 – 214 p. : ill. ; ISBN 963-482-683-0
 
ANDERLE Ádám: Bevezetés. A magyar–spanyol diplomáciai kapcsolatok történetéhez
= Külügyi Szemle, 9(2010)3:5-13.
 
ANDERLE Ádám – MAROSI Ágnes: A magyar forradalom és a spanyol emigránsköztársasági kormány
= Tiszatáj, 60(2006)11:16-25.
 
ARATÓ Ildikó: Anderle Ádám : A magyar-spanyol kapcsolatok története
= Klió (Budapest), 17(2008)1:12.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 

 

B


BARNA Gábor: Hungarian pilgrims in Santiago de Compostela.

= Acta ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, 35(1989)3-4:347-350.
 
BARTA JÁNOS, ifj.: Nyugat-Európa és Rákóczi : A spanyol örökösödés és Magyarország
= História, 25(2003)3:7-12.
 
BARTA László: Hungaricagyűjtés Spanyolországban (1981).

= Levéltári szemle, 32(1982)1:131-136.

 

BENEDEK István: Mohácstól Granadáig I.

= Szövétnek (Arad: 1996-), 16(2012. június)3[88] Útinapló

 

BENEDEK István: Mohácstól Granadáig II.

= Szövétnek (Arad: 1996-), 16(2012. augusztus)4[89] Útinapló

 

BERKICS Erika: Spanyolország történelmi nemzetiségei és régiói

= Külügyi Szemle, (2010)3. szám.

 

BALÁZS Eszter: A nemzetközi brigádok magyar önkéntesei az argeles-i és a saint-cyprieni francia internálótáborban.

[1939. február-május.]

= Múltunk, 44(1999)2:145-159.

 

BUGYA László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban.

= Aetas, (1998)4:78-88.

 

 

C


 

 

D


 

 

E


EIROA, Matilde: A múltbeli kapcsolatoktól a jelenkori követelményekig. A spanyol-magyar kapcsolatok helyreállításának folyamata
= Múltunk, 54(2009)1:89-98.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
 
F

FRANCO és az 1956-os magyar forradalom. Dokumentumok a spanyol segítségnyújtás tervéről. [Közread. és bev.] Borhi László.

= Historia, 20(1998)9-10:60-62.

 

FALLENBÜCHL Zoltán: Spanyolok Magyarországon a 18. században.

= Századok, 111(1977)6:1131-1140.

 

FRIED Sándor: Márai Sándor és a spanyol világ.

= Nagyvilág, 46(2001)7:1131-1140.
 
FISCHER Ferenc: Az 1956-os magyar forradalom tükröződése a spanyol történelem tankönyvekben
= Történelemtanítás (online történelemdidaktikai folyóirat), 2(2011)1.
Interneten:  [Teljes szöveg (PDF)]
 
FRANKOVICS György: Mos de Chantona spanyol követ jelentése Szigetvár elestéről
= Honismeret, 36(2008)4:55-56.
 
 
G

GALÁNTAY Ervin: Buda ostroma, 1686 – spanyol szemmel

= Budapesti negyed, (2000)29-30:71-92.

 

GRACZA Lajos: Teleki Sándor gróf és a karlista háború.

= Irodalomtörténeti közlemények, 106(2002)3-4:328-333.

 

GRÉCZI-ZSOLDOS Enikő: Nyirő József, a "székely apostol", avagy egy író rehabilitálása.

= Palócföld, (1999)2:77-82.

 

GYÖRGY Lajos: Egy magyarnyelvű híres spanyol pikaro-regény. = Katholikus Szemle, (1929)4.

Ez a regény Miskolcon az 1820-as években jelent meg Az emberi életnek játékhelye címmel. Fordította deákból Horczer Jób. Az eredeti spanyol regény Guzman néven lett világhírű. Szerzője Mateo Aloman (1600 körül). A késői magyar fordítás észrevétlenül maradt.

 

 

H


HÁMORI Péter: A spanyol polgárháború magyarjai: balra számítottak

= HVG, 33(2011)36(1684):40-42.

 

HARSÁNYI Iván: A spanyol diplomácia magyar vonatkozású dokumentumaiból I. (1936-1937)

= Kutatási füzetek, (1996)1:12-31.

 

HARSÁNYI Iván: La diplomacia húngara sobre los grupos de poder del primer franquismo. [1938-1939.]

= Acta Hispanica, 5(2000)7-23.

 

HARSÁNYI Iván: A magyar-spanyol diplomáciai kapcsolatok néhány kényes kérdése Carlos Arcos y Cuadra

budapesti spanyol ügyvivő diplomáciai levelezésében.

= Világtörténet, 26(2004)ősz-tél:87-93.

 

 

I


ILLÉNYI Balázs: A spanyol polgárháború magyarjai: büntetett század

= HVG, 33(2011)36(1684):40.

 

 

J


JEMNITZ János: Csatári József: A spanyol barikádokon. Egy magyar önkéntes visszaemlékezései. Budapest, 1961.

= Századok, 97(1963)6:1398.

 

JEMNITZ János: Györkei Jenő: Spanyol földön a szabadságért. Budapest, 1963.

= Századok, 97(1963)5:1120-1122.

 

JEMNITZ János: Spanyolország és a spanyol munkásmozgalom 1917-ben.

= Századok, (1987)6:1015

 

LUKINICH Imre: Magyar rabok spanyol gályákon.

= Levéltári közlemények, 1(1923)2:344-347.

 

 

K


KADA Lajos nuncius-érsek (Madrid): Jubileumi év 2000.
= Életünk (München: 1969-), 32(2000. január)1:1.
 
KAPOR Elemér: Egy évszázad leghíresebb szökése. Hogyan jutott Egri Ferenc [egri vitéz] a spanyol király udvarába.
= Népújság (Eger: 1957-1989, ISSN 0133-0705), 1976. február 17.
 
KATONA Eszter: A kettős diplomácia problémája. Spanyol-olasz kapcsolatok 1943 és 1945    között
= Külügyi szemle, 9(2010)3:157-168.
 
KLEMPA Károly: Romantikus drámánk spanyol vonásai.

= A keszthelyi prémontrei reálgimnázium Értesítője, 1933/34 – 50 p.

 

KOCSIS Sándor (labdarúgó halála).

= Hídfő (London), 33(1979. augusztus-szeptember)791-793:17.

 

KOPRONCZAY Károly: A magyar-spanyol orvosi kapcsolatok múltjából

= Orvosi hetilap, 131(1990) 30:1649-1650.
 
KORPÁS Zoltán: A spanyol Államtanács a mohácsi csatavesztésről
= Lymbus (Budapest), 2004. – p. 5-17
 
KOVÁCS József: Magyarország és a déli szárny államainak kapcsolatrendszere.

= Új honvédségi szemle, 53(1999)11:28-32.

Magyar-spanyol katonai kapcsolatok, 1990-1999.

Magyar-török katonai kapcsolatok, 1990-1999.

Magyar-olasz katonai kapcsolatok, 1990-1999.

Magyar-görög katonai kapcsolatok, 1990-1999.

 

 

L


LUKINICH Imre: Magyar rabok spanyol gályákon
= Levéltári közlemények, 1(1923)[2]:344-347.
 
 
M

Magyar lovak vásárlása a spanyol királyné számára 1648-ban

= Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 7(1900)1:43.

 

A magyar szabadságharc spanyol megítélése. 1849. március-október. [Közread., bev., ford. és jegyz. ell.] Anderle Ádám,

Babos Krisztina, Illikmann Anita.

= Aetas, (2000)1-2:249-275.

A Spanyol Külügyminisztérium Főlevéltára Történeti Levéltára 1360. számú kötege dokumentumai.

 
MARTI Tibor: Pázmány Péter esztergomi érsek levelei a bécsi spanyol követhez (1627-1629)
= Lymbus (Budapest), 2009. – p. 15-23
 
Matilde Eiroa San Francisco: Spanyolország Közép- és Kelet-Európa-politikája, 1939–1975.

= Külügyi Szemle, 2010/3. szám.

 

MEDVIGY Endre: A 111 esztendeje született Nyirő József ébresztése a 100 éves Pazmaneumban.

= Népi krónika, 3(2001)63-68

 

MEDVIGY Endre: Uz Bence hazatérése. Beszélgetés -- irodalomkutatóval. [Riporter:] Beke György.

= Nyelvünk és kulturánk, (1998)103:119-125.
 
F. MOLNÁR Mónika: Buda 1684. évi ostromának „ismeretlen” török ábrázolása a bolognai Marsiligyűjteményből.
= Hadtörténeti Közlemények, (2006)2:373-388.
 
MÜLLER Gabriella: A spanyol-marokkói háború a korabeli magyar sajtóban. [1859-1861.]

= Limes (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat), (2002)54:73-86.

 

 

N


NYÍRŐ József: Nyírő József napirend előtti felszólalása a Sopronba települt képviselőházban, Budapest védelme tárgyában.
Sopron, Városháza, 1945. január 16. [Közread. és bev.] Horváth Lajos: Nyírő József országgyűlési képviselői tevékenysége Sopronban 1944-1945-ben.
= Havi magyar fórum, 6(1998)9:40-44.
 
 
O

 

 

Ö


 

 

P


PATTHY Károly: Egy magyar királyfi a spanyol románcz-költészetben : spanyolból
= Budapesti szemle (1873-1944), 12(1884)40. kötet., 96. szám, 439-475. oldal
 
PUSKÁS Ferenc (1927-2006)
Mi az igazság Puskás Öcsi körül?
= Hídfő (Saarbrücken, Németország), 35(1972. február 25.)611:6
 
 
 
R

RADNAI Margit: Spanyol anyagunk a spanyol-magyar kulturális kapcsolatok tükrében.  p. 80-86.

In: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évkönyve, Budapest: 2002 – 235 p. : ill.

 

RÓNAI Zoltán: Egy spanyol lexikon számára.

= Aholgy Lehet (Săo Paulo), 18. évf. 1966. július-augusztus. 1. sz. 33-35. oldalak

Spanyol-magyar történelmi kapcsolatok.

 

RÓNAI Zoltán: Nem tudok élni nélküled, Thália! Vaszary János az emigrációban.

= Új horizont, 26(1998)2:70-75.

 
RÓNAI Zoltán: Új évezred felé : Madridi levél
= Életünk (München: 1969-), 32(2000. január)1:3.
 

RAJK László: Rajk László levele a Spanyol Kommunista Párt Központi Bizottságának. [Közread., bev. és jegyz. ell.]

Györkei Jenő: A spanyolországi Rajk-ügy.

= Múltunk, 41(1996)4:147-178.
 
RÁKÓCZI István: Anderla Ádám: A magyar-spanyol kapcsolatok ezer éve
= Századok, 142(2008)3:792-793.
 
 
S

A spanyol polgárháború magyar önkénteseinek visszaemlékezéseiből.  = Pártörténeti Közlemények, (1961)2.
 
Spanyolok telepítése Pancsovára.
= Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 7(1900)1:44.
 
Spanyolországi temető (1 képpel). = Vasárnapi Újság (Budapest), 21(1874. január 25.)4:56.

 

A spanyol-amerikai konfliktus. = Országos Hírlap (Budapest), 2(1898. március 28.)87:3.
 
S. L.: Spanyolországi képek. = Vasárnapi Újság, 19(1872. június 23.)25:308
 
SÁMI Lajos: Bikaviadal Szevillában (1 képpel)

= Vasárnapi Újság (Budapest), 21(1874. január 25.)4:52-53.

 

SVÉD László: Zsinkó Vilmos a KIMSZ hős harcosa. = Néphadsereg, (1955)23.

Zsinkó Vilmos a spanyol polgárháború résztvevője

 

 

SZ


A szabad magyarság madridi memoranduma
= Nemzetőr (München), 25(1980. november 15.)368:8.
 
SZALAI Éva Emese: Magyar látószög : [Könyvismertetés]
= Klió, 20(2011)3:10-14.
Interneten:  [Teljes szöveg (HTML)]
 
SZIKLAI Sándor: Magyarok a spanyol nép szabadságharcában
= Hadtörténelmi közlemények, 2(1955)1:138-166.
 
SZENTMÁRY Tamás: Erősödő magyar-spanyol kapcsolatok
= Az Európai Unió agrárgazdasága, 13(2008)11-12:8-9.
 
SZITTYAY Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga
= Történelmi szemle, 11(1922)1-4:152-163.
 
 
 
T

TAKÁTS Sándor: Spanyolok betelepítése Pancsovára.

= Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 10(1903)1-2:47-48.

 

TANNER Gábor: Torreádorsirató. Ladislao Vajda. = Filmvilág, 43(2000)11:46-48.

 

TÓTH Zoltán: Beszámoló a spanyol helyzetről.  = Hídfő (London), 31(1978. január)752-753:8-9.

 

TÓTH Zoltán: Madridi levél. = Hídfő (London), 34(1980. márcus)804-805:7.
 
TOMPOS Lilla: Magyar és spanyol női viselet Magyarországon a 16. században
= Korunk (Kolozsvár), 19(2008)7:36-45.
 
 
U

 

 

Ü


 

 

V


 

 

W


 

 

Z


 

 

ZS


 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Látogató!
 
Köszönjük a látogatást, kérjük nézzen vissza később is!

 

e-posta: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ha tetszik honlapunk, ajánlja másoknak is!

www.ungerska.se

 

 

 

Északi Magyar Archívum. Felelős szerkesztő: Szöllősi Antal.
Copyright © 2011 Szöllősi Antal, Ungerska arkivet (Északi Magyar Archívum).
All Rights Reserved.